Ромит. Маълумот дар бораи Дараи Ромит

 

Дара яке аз мамнуњгоњњои машхури Тољикистон мамнунгоњи Ромит љойгир аст, ки соли 1951 дар масофаи 16,1 њазор га ташкил шудааст.

Мамнуњгоњи Ромит ба намуди секунља монанди дорад.Иќлими ин минтаќа ба ќисми ќаторкуњњои Њисор таалуќ дорад. Миќдори боришот дар нимсола ба 800-1000 мм расида шумораи зиёди он ба фасли зимистону бањор рост меояд, боронгарии хеле кам ба назар мерасад. Ќабатњои барфњо аз охири мохњои ноябр то мохи март меистад. Њарорати солонаи њаво ба 9,8  градус селсия таќсим мешавад (дар мохи июл-август +38С) ба кайд гирифта шуда, минимали бошад (дар моњњои декарб-январ -30С) ба ќайд гирифта шудааст.

Нишондодњои иќтисодии минтаќаи Ромит.

Минтаќаи Ромит чамоатњои дењоти Бањор, Симиганг, Љўёнгарон ва Ромитро дар бар мегирад. Ин минтаќа 76199 нафар ањоли дорад. Дар ин минтаќа 54 мактабњои тањсилоти њамагони ва 4 кўдакистон арзи вуљуд дошта дар онњо 16323 нафар хонандагону кўдакон таълиму тарбия мегиранд, ки ба онњо 911 нафар омўзгорону мурабияњо сабаќ меомўзонанд. Сокинони ин минтаќа аз 6 беморхонаи љумњуриявию минтаќави, 29 дармоногоњњою пунктњои тиббї истифода мебаранд. Корхонањои мадани – равшанномаи  дар 15 хонањои маданият, клубу китобхонањо вобаста ва талаби рўз ба рўз монда шудааст. Дар љамоати дењоти Бањор, Симиганљ, Љўёнгарон ва Ромит 6067- нафар нафаќагирон ба ќайд гирифта шудааст.

Вобаста ба сахлияашон ба дехќонон дар љамоати дењоти Бањор 36 хољагии дењќон дар майдони 47,5 гертар, љамоати Симиганљ 65 хољаги дењќони дар майдони 73 гектар, љамоати дењоти Чулнгаран 62 хољаги дењќони дар майдони 71,1 гектар замин људо карда шуда , дар ин хољагињо 815 нафар одамон ба љои кор тамин мебошанд.

Дар ин минтаќа гармхонаи тобистон, фабрикаи парандапарвари, заводи консервабарори, идораи занбури асалпарвари, хољагињои љангали Кофарнињон, Ромит, боѓи педагоги, истироњгоњи кумитаи фарханг, истироњгоњи Точикстройиндустрия, Ховар, Роњи оњан, Комбинати орд, Явраз, лагерњо, дењањои Нозирообод, Личак, Шоразм, Гулнгарон, Ёс, Тисеман, Ромитро дар бар мегиранд ба заводи шарбатбарори арзи вучуд дорад.

Хољагињо ва корхонањои ин мавзеъ 2800 га замини иштшаванда аз љумла 20-60 га замини оби, 580 га замини боѓот ва 170 токзорро ихтиёрдори менамоянд.

Хољагињо барои 457 сар чорвои калони шохдор, 2311 сар чорвои майда ва 155 сар асп мебошанд,ки ѓайр  аз ин мењмонхонањо тарабхонањои замонави низ вуљуд доранд. Дар ин минтаќа гармчашмаи шифоии Зайрон љойгир аст, шабакаи барќи шањр хатњои баландтарро ба истифода додаст.

Дар маркази дехаи Ёз, Явраз ва шахраки Ромит шхона,магозаи молњои ниёзи мардум , чойхона ба истифода дода шудааст.

 

О Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *