Фанни География.

Мавкеи географии Олмон

Мавкеи  географии  Олмон 

Дар  кисмати  чануби  –  гарбии  Аврупо  чойгир  буда,  аз  чихати  худуд  дар  чахон  мавкеи  62-юмро  ишгол  мекунад. 

Худудаш  357  021  км  2 

Худуди    хушкиаш    97,8  %

Худуди  оби  2,2  %

Худуди  сохилиаш    2389  км

Сархади  хушки    3621    км

Бо  давлатхои  зерин  хамсархад  аст  :

Австрия  –  815  км ,  Белгия  –  156  км ,  Чехия-  811  км,  Дания  –  67  км,  Фаронса  -448  км,  Люксембург  –  135  км,  Нидерландия  –  567  км,          Полша  –  442  км,  Швейсария  –  316  км.

Нуктаи  баландтаринаш  +  2962  м    (  Шугшпитсе  )

Нуктаи  пасттаринаш:  —  3,  54  м  (  Нойендорф  –  Заксенбаде  )

         Дарёи  калонтаринаш  –  Рейн,  Кули  калонтаринаш  –  Кули  Боден  Харорати  пасти  хаво  дар  чануби  мамлакат  –  куххои  Алп  мушохида  мегардад.    Харорати  нисбатан  гарми  хаво    дар  води  Рейн  мушохида  мегардад.  Ин  худуд  асосан  чарогох  буда,  хатто  дар  фасли  зимистон  сабз  мебошад.

Зимистонхои  сард  дар  чануби  мамлакат  –  водихои  Алп  мушохида  мегардад.  Бориши  барф  кам  мушохида  мегардад  ва  он  нисбатан  тез  об  мешавад.  Боришот  дар  водихо  солона  500  –  600  мм-ро  ташкил  медихад.  Дар  куххо  бошад,  солона  аз  900  то  1100  мм-  ро  ташкил  медихад

( асосан  дар  холати  барф).

Такрибан  30  %  худуди  Олмон  бо  чангалхо  пушида  шудааст,  ки  кисмати  асосии  он  дар  чануби  мамлакат  чойгир  мебошад.  Олами  хайвоноти  Олмон  он  кадар  гуногун  намебошад.  Бештар  хайвоноти  ширхур,  аз  кабили  оху,  хуки  ёбои,  харгуш,  гург,  рубох  ва  гайра  вомехуранд. 

Аз  худуди  Олмон  дарёхои  зиёд  чори  мебошанд,  ки  калонтарини  онхо  Рейн,  Дунай,  Элба,  Везер  ва  Одер  мебошанд.  Дарёхо  бо  каналхо  пайваст  карда  шудаанд.  Яке  аз  каналхои  машхур  канали  Кил  мебошад  ,  ки  бахрхои  Балтика  ва  Шимолиро  пайваст  менамояд.  Кули  калонтарини  Боден  бошад  ,  худуди  540  км  2  –ро  дар  бар  гирифта  250  м.  чукури  дорад.                                                                                                       

Обу  хавои  Олмон  хусусияти  тагирёбандаро  дорад.  Дар  мобайни  фасли  тобистон,  хавои  гарми  офтоби  рузи  дигар  метавонад  сард  гардида,  борон  борад.  Холатхои  фавкулоддаи  табии  (аз  кабили  хушксоли ,  торнадо,  обхезихо,  хунукии  кахратун  ё  гармии  токатфарсо)  низбатан  хеле  кам  ба  назар  мерасанд.                                                                                         

Харорати  миёнаи  хаво  дар  мохи  июл    аз  +16  то  +22  дарача  мерасад.  Харорати  миёнаи  мохи  январ  бошад  аз  +2  то  –  5  дарача  баробар  аст.  Харорати  миёнаи  солона  бошад,  +5  —  +10  дарачаро  ташкил  медихад.  Дарачаи  пасттарини  хаво  дар  Олмон  дар  асри  гузашта  мушохида  гардидааст,  ки  он  дар  баландии  1601  метр  аз  сатхи  бахр,  дар  наздикии  кули  Фунтензи  –  45,8  дарачаро  ташкил  дод.                 

Тобистони  соли  2003  соли  гармтарин  дар  тулии  таърихи  сад  соли  охири  Олмон  ба  хисоб  меравад,  ки  дар  ин  сол  аз  сабаби  хушксоли  хосипи  дилхох  ба  даст  наомад.  Заминларзахое  ки  хисороти  вазнин  дошта  бошанд,  низ  дар  Олмон  рух  надодааст.

Шахрхои  калонтарини  Олмон  Берлин,  Гамбург,  Мюнхен  ва  Кёлн  мебошанд.  Шахри  аз  чихати  шумораи  ахоли  мавкеи  панчумро  ишголкунанда,  Франкфурти  лаби  Майн  мебошад,  ки  дар  ин  шахр  фурудгохи  калонтарини  Олмон  чойгир  аст.  Ин  фурудгох  аз  чихати  масохат  дар  Аврупо  мавкеи  сеюм  ва  аз  чихати  даромадноки  аз  хисоби  боркашонии  наклиёти  мавкеи  аввалро  ишгол  менамояд.  Минтакаи  ахолиаш  зич  чойгирбуда,  хавзаи  Рур  ба  хисоб  меравад.                                                                                                   

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *