Фанни География.

Саноати металлургии Олмон

Саноати металлургии Олмон

Дар солхои каби Олмон ешсафи мамлактхои чахон дар охаи пулодгудози ба шумор мерафт. Саноати металлургии мамлакат асосан дар худуди нохияи Рейн чойгир гардида буд. Дар кисмати шаркии мамлакат саноати вазнин танхо пас аз муттахидгардии Олмон дар охирхои асри 20 арзи вучуд кард. Соли 1999 соли душвортарин дар сохаи металлургии Олмон ба хисоб меравад, ки дар ин сол хачми истехсоли ин намуди махсулот хеле кам гардида, танхо талаботи дохилии мамлакатро бо душвори таъмин мекард. Солхои минбаъда бошад, пешрафти сохаи металгудози ба назар мерасад, ки дар натича содироти он ба хоричи кишвар ба маротиб афзуд. Ширкатхои немис  тавонистанд,  хосилнокии махсулоти худро баланд бардошта, мавкеи аввалро дар китъаи Аврупо ба даст дароранд. Ба хисоби миёна истехсоли металл дар Олмон ба хар 1000 соати кори 390 тоннаро ташкил медихад.  (Мавкеи дуюмро дар ин соха Италия бо 375 тонна дар 1000 соати кори ишгол менамояд).   Умуман махсулоти саноатии Олмон дар микёси чахон бо сифатнокии худ фарк мекунад , аз ин ру содироти махсулоти Олмон  бештар ба мамлакатхои пешрафтаи чахон, махсусан Британияи Кабир ва ИМА рост меояд.                                                                                                      

Дар замони муосир сохахои асосии саноати Олмон мошинсози (наклиёт, электротехника, ва электроника), саноати химия  ва саноати хурока ба шумор меравад. Пас аз чанги дуюми чахони ва таксим гардидани Олмон сохахои пешрафтаи саноати электротехника бештар дар шахрхои Мюнхен , Штутгард, Нюрнеберг ва дигар марказхои Олмони Чануби ривоч ёфт. Дар Чумхурии Демократии Олмон бошад, саноати электротехника ва электроника дар шахрхои Берлин ва Дрезден ривоч ёфта буд, ки махсулоти худро асосан ба мамлакатхои сотсиалисти содир менамуданд. Пас аз муттахидгардии Олмон ин соха дар шахрхои нмбаргардида аз сабаби фарсуда гардидани дастгоххо минбаъд ривоч наёфтанд.

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *