Фании Информатика

Нусхабардории ячейкахо ва формулахо

Баъзан хангоми кор бо Ms Excel лозим меояд, ки киматхои дар ячейка дохилкарда нусхабардори карда мешавад. Дар ин холат кимати ячейка дар ячекаи дигар такроран гузошта мешавад. Барои ин бояд ячейка бо яке аз усулхои дар боло овардашуда кайд шуда , бо пахши тугмаи рости мушак ва интихоб банди Копировать маълумоти дар ячейка мавчуда ба буфери бадалкуни чойгир карда шавад ва ячейкае, ки дар он маълумоти нусхабардори мушавад , интиход карда бо ичрои фармони Вставить нусхабардории ячейка ба анчом расонида шавад.

Нусхабардории кисмати ячейка ба ячейкахои хамсоя бо истифодаи нишонаи пуркунй,ки дар гушаи рости кисми поении ячуйка дар шакли квадрати сиёхранг чой гирифтааст, имконпазиар аст. Бо ин усул ячейкахои дар поён аз тарафи рости ячейка чойгирбуда бо осони бо додашудахо пур карда мешаванд. Барои ин ячейкаи киматдорро кайд крда, аз нишонаи пуркунй бо муша дошта ба самти мувофик кашол карда лозим аст.

Нусхабардориро бо истифодаи тугмахои клавиатура –Ctrl +

Lnsert , ё пахш пиктограммаи аз лавхаи асббхои Стандартная ва ё Правка / Копировать низ ичро кардан мумкин аст.

Барои нусхабардории киматхо аз буфери бадалкинии Ms Office, ки бо ичрои силсилафармони Вид Панели инструментов Буфер обмена фаъол мешавад, истифода карданмумкин аст .Ин мавод бо ичрои силсилафармони Сервес Настройка Панели инструментов ва фаъол кардани банди Буфер обмена низ фаъол мешавад.

Дар экран лавхаи Буфер обмена пайдо мешавад, ки баъзе ячейкахояш дорои маълумот аст. Бидуни шарх чор ячейка намоён мешавад. Аммо хангоми давом додани нусхабардори ячейкахои нав мешавад.Ва агар бо тугмаи мушак ба ягон ячейка наздик шавед, маълумоте, ки то 55 рамзи пора дар ячейка мавчудбуда ва кадом намуди маълумот доштани он, пайдо мешавад.

Барои гузошатни маълумоти ячейкаи дилхох ба ячейкаихои дигар, мавкеи гузоришро аник карда, ба ячейкаи интихобшуда ду маротиба бо тугмаи чапи мушак пахш кардан лозим.

Лавхаи Буфер обмена лавхаи асбобхои худро дорад

Вставить все

Тугмаи Копировать – барои гузориши маълумот истифода мешавад. Тугмаи Очистить буфер- ячейкахои буфери ивазкиниро тоза мекунад.Тугмаи Вставить все маълумоти тамоми ячейкахои Буфер обмена –ро ба мавкеи интихобшуда мегузорад.

Бояд кайд кард, ки ин имконият Буфер объмена факат дар доира барномахои Ms Offce (Ms Word, Ms Excel , Ms Access, Rower Roimt )ба кор меояд.

Амалии нусхабардории диапазони ячейкахо ба нусхабардории ячейка монанд аст. Хангоми интихоби диапазони ячейкахо атрофии он бо хати пуктирдор ихота мешавад. Дар холати дар чои нав гузоштани онхо (бо истифодаи фармони Вставить ) хати пунктирдор боки мемонад.Ин нишонаи он аст, ки кисми кайкардашуда боз ба чои дигар нусха бурдан мумкин аст. Барои инкори ин амал аз тугмаи ESC истифода кардан лозим.Кайд кардан бамаврид аст,ки амали кучонидани кимати ячуйка ва дипазони ячейкахо ба амали нусхабардори хеле монанд буда , факат ба чои фармони Копировать фармони Вырезать истифода мешавад. Хангоми кучонидани кисми буридашуда аз мавкеи аввала нест мешавад.

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *