Роҳҳои ифодаи шаклҳои ғайритасрифии феъл ва феъли ҳол дар забонҳои точикӣ ва англисӣ

Рисолаи хатм дар мавзуи “Роҳҳои ифодаи шаклҳои ғайритасрифии феъл ва феъли ҳол дар забонҳои тољикӣ ва англисӣ”

Ин мавод аз 57 сахифа иборат аст

 1. МУНДАРИҶА
  МУҚАДДИМА……………4
  БОБИ 1. Сифати феъли ҳамчун шакли мустаќили феълҳои ғайритасрифи дар забонњои тољики ва англиси….10-38
  1.1. Ба ҷойгоҳи шаклҳои ғайритасрифии феъл дар забонҳои тољикт ва англиси…………………..10
  1.2. Назаре ба роҳҳои ифодаи сифати феълӣ ва феъли ҳол дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ……19
  1.3. Сифати феълии дуюм (Participle II) ва муодилҳои он дар забони тоҷикӣ…..33
  БОБИ 2. Маълумоти умумї доир ба феълҳои тасрифнашаванда ва феъли ҳол дар забонҳои тоҷикї ва англисї……..39-54
  2.1. Сохти сифати феълӣдар забони адабии ҳозираи тоҷик………………39
  2.2. Сифати феълии замони ҳозира….39
  2.3. Феъли ҳол……40
  2.4. Феъли ҳоли замони ҳозира……41
  2.5. Вазифаи феъли ҳол дар ҷумла…..43
  2.6. Шаклҳои ғайритасрифии феъл дар забони англисии муосир……….43
  Хулоса…………55
  Фењристи адабиёти истифодашуда………57

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

О Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru