Мафхум ва мохияти хукук

Кори курси дар мавзуи “Мафхум ва мохияти хукук”

                   Ин мавод аз 19 сахифа иборат аст

               Накша:

Сарсухан…….2

  1. Мафхум ва таърифи хукук дар назарияхои мухталифи хукук …..3
  2. Нишонахои хукук…..10
  3. Принсипхои хукук….14

Хулоса….18

Руйхати адабиётхои истифодашуда…..19

О L-BRO Admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.