Истифодаи шакли ҷамъи исмҳои забони олмонӣ аз руйи хусусият ва муқоисаи онҳо ба забони тоҷикӣ

Кори дипломи ва рисолаи хатм дар мавзуи “Истифодаи шакли ҷамъи исмҳои забони олмонӣ аз руйи хусусият ва муқоисаи онҳо ба забони тоҷикӣ”

МУНДАРИЉА
Муќаддима…………………………………………………………………………….3 – 6
Боби 1. Маълумоти умумї дар бораи исм дар забонњои тољикї ва олмонї……………………………………………………………………………………..7 – 14
1.1. Гурўњњои лексикї-грамматикии исм дар забонњои муќоисашаванда……………………………………………………7 – 14
1.2. Исмњои љомеъ – категорияњои грамматикї……..11 – 14
Боби 2. Сохти шумораи љамъи исм дар забонҳои тољикї ва олмонї…………………………………………………………………………………….17- 18
2.1. Таркибњои такрорӣ – ифодакунандаи шакли љамъи исмҳо………………………………………………………………………………..17 – 18
2.2. Бо шумораи љамъ омадани исми танњо дар забони олмонӣ…………………………………………………………………………………18 – 21
2.3. Мавридњои истифодаи суффиксњои љамъбандии “er” „s“-и олмонӣ ва “-он” ва “-њо”- тоҷикӣ……………………………………………….22-33 2.4. Категорияи шумораи исм дар ҳарду забон………………………….33 – 40
Хулоса………………………………………………………………………………..41- 42
Адабиёт …………………………………………………………………………….46 – 50

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

О Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru