Кори дипломи дар мавзуи “Идоракунии корхона”

Кори дипломи дар мавзуи “Идоракунии корхона”

САРСУХАН……………………………………………………………….3

Боби 1. Мафњум, моњият ва наќши идоракунии корхона дар шароити гузариш ба иќтисоди бозоргонї.
1. Мафњум, моњият ва принсипњои идоракунии корхона……………5
2. Усулњои идоракунї дар корхона……………………………………11
3. Вазифањои асосии идоракунї……………………………………….23

Боби 2. Тањлили идоракунї дар корхонаи ЉДММ «Шоњмансур»
1. Тањлили фаъолияти љамъияти дорои масъулияташ мањдуди «Шоњмансур»……………………………………………………………………29
2. Тањлили идоракунї дар љамъияти дорои масъулияташ мањдуди «Шоњмансур…………………………………………………………………….38

Боби 3. Равандњои такмилдињии усулњои идоракунии корхона.
1. Коркарди стратегияи тараќќиёти корхона………………………..43
2. Такмилдињии ташкили истењсолот ва мењнат……………………..48
3. Истифодаи мотиватсия дар фаъолгардонии фаъолияти идоракунї………………………………………………………………………..56

ХУЛОСА………………………………………………………………….62
АДАБИЁТ………………………………………………………………..64

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

О Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru