Ифодаи мубтадо ва хабар дар забонхои англиси ва точики

Мундариља

Сарсухан……………………………………………………………………….

Боби I. Маълумоти умумї дар бораи мубтадо ва хабар дар забонњои тољикї ва англисї…………………………………………………………….

I.1.Мубтадо дар забонњои тољикї ва англисї…………………..………..

I.2.Хабар дар забонњои тољикї ва англисї…………………………….…

Боби II. Ифодаи мубтадо ва истифодаи он дар ҷумлаҳои забонҳои мадди назар …………………………………………………………………………..

II.1.Ифодаи мубтадо дар љумла…………………………………………….

II.2. Мувофиќати хабар бо мубтадо..……….………………………………

Боби III. Ифодаи хабар ва истифодаи он дар ҷумлаҳои забонҳои мадди назар…………………………………………………………………………….

III.1.Намуди хабар дар забонҳои муқоисашванда ………………..……….

III.2.Ифодаи хабар дар ҷумлаҳо ……………………………………………..

Хулоса…………………………………………………………………………

Рўйхати адабиёти истифодашуда………………………………………….

test

Добавить комментарий