Класификатсияи семантикии исмҳо дар забони олмонӣ ва муқоисаи онҳо ба забони тоҷикӣ

МУНДАРИҶА

Муќаддима…………3-7

Боби I. Маълумоти умумї дар бораи исм ва категорияи грамматики он дар забони олмонї ва тоҷикї…….

1.1. Тањлили сохт ва шаклњои исмњо дар забонњои олмонї ва тоҷикї…..

1.2. Исмњои сохта дар забонњои олмонї ва тоҷикї………………

Боби II. Гурўњњои маъноӣ-грамматикїдарзабонњоиолмонїватоҷикї……………………..

2.1 Исмњои шахс ва ғайришахсдарзабониолмонӣва мукоисаи онњо дар забони точикї……………

2.2. Исмњои љинс ва хос дар забони олмонї ва муќоисаи онњо дар забони тоҷикї………………………..

2.3. Имњои чомеъ дар забони олмонї ва муќоисаи онњо дар забони тоҷикї…………………..

2.4. Категорияи шумора дар забони олмонӣва муқоисаиондарзабонитољикї……………….

Хулоса………………………..

Адабиёт……………………

О Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.