Калимаҳои сермаъно дар забони англисӣ

Накша

Сарсухан

1 . Калимаҳоисермаънодарзабонианглисӣ

2 . Калимаҳоисермаънодарзабонианглисӣ

3 . Феъли totake  дар забони  англиси

4 . Феъли tokeep  ва  сер маънои он дар  забони англисї

5 . Хулоса

6 . Адабиёт

test

Добавить комментарий