Сифати феъли дар забони англисӣ ва тоҷикӣ

Рисолаи хатм дар мавзуи “Сифати феъли дар забони англисӣ ва тоҷикӣ”

Мундариҷа

Муқаддима……

Боби I. Маьлумоги умумӣ-назариявӣ       дар бораи   сифати феълӣ….

1.1 Хусусиятҳои сифати феълӣ дар забони тоҷикӣ…….

1.2. Хусусиятҳои грамматикии сифати  феълӣ дар забони англисӣ………….

Боби II. Таҳлили муқоисавии сифати   феълӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ……………

  1. Таҳлили муқоисавии сохтории сифати феълӣ………..
  2. Фарқияти замонхои сифати феълӣ………………….

Хулоса……………

Адабиёт

test

Добавить комментарий