Таснифоти исмҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар мисоли «Ёддоштҳо» – и С.Айнӣ

                                              Мундариҷа

Муқаддима……..

 Боби I. Таснифоти исмҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ  дар мисоли «Ёддоштҳо» и С.Айнӣ

1.1. Маълумоти умуми дар бораи таснифоти исмҳо дар забони тоҷикӣ….

1.2 . Сохтори ташаккулёбии кулли исмҳо дар забони тоҷикӣ…..

1.3.Таркиби морфологии исм ва тарҷумаи калимаҳо бо забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ дар заминаи асари «Ёддоштҳо» – и С.Айнӣ……..

 Боби II. Таҳлили муқоисавӣ семантикии исмҳои забонҳои муқоисашаванда  дар  мисоли тарҷумаи «Ёддоштҳо» и С.Айнӣ

2.1. Калима ва паҳлӯҳои сермаъногии онҳо дар забонҳои муқоисашаванда………

2.2.Муқоисаи семантикӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ…………………

Хулоса…………….

Рӯйхати адабиёти истифодашуда………..

О Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.