Сифати феъли дар забони англисӣ ва тоҷикӣ(Кори курси)

Наќша

Муќаддима

  1. Маълумоти умумї дар боари сифати феълї дар забонњои тољикї ва англисї…
  2. Тањлили муќоисавии сифати феълї дар забонњои муќоисашаванда..
  3. Фарќияти ва умуияти сифати феълї дар забонњои мавриди назар…

Хулоса…

Адабиёт

test

Один комментарий

  1. Мавзуи сифат дар забони англиси ва мукоиса бо забони точики кори курси даркор аст

Добавить комментарий