Кори курси ва дипломи

Омилҳои фарқкунандаи тарҷумаи хаттӣ ва шифоҳӣ

Рисолаи хатм дар мавзуи Омилҳои фарқкунандаи тарҷумаи хаттӣ ва шифоҳӣ

Мундариља

Муќаддима…..2-8

Боби I. Маълумоти умумї дар бораи тарљума ва наќши он дар љомеа……9-26

Таснифоти матнњо аз нигоњи жанрї-услубї…..9-19

1.2. Фарќият байни намудњои тарљума….19-26

Боби II. Тафовути услубї байни тарљумаи хаттї ва шифоњї………….27-54

1.1. Тарљумаи хаттї….27-32

1.2. Тарљумаи шифоњї…………32-51

Хулоса………..52-54

Рўйхати адабиёти истифодашуда……55-58

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *