Лугати англиси, точики ва русси

Калимахои англиси дар мавзухои хурокхо, таомхо, нахори, хуроки нисфирузи

NAMES OF SOME DISHES

НОМГӮИ ЯКЧАНД НАМУДИ ХӮРОКҲО

FOODSTUFF / ХӯРОКВОРӣ

food [fuːd]

Хӯрок

tasty food [‘teɪstɪ fuːd]

хӯроки болаззат

coarse food [kɔːs fuːd]

хӯроки бетамъ

fine food [faɪn fuːd]

хӯроки хуб

light food [laɪt fuːd]

хӯроки сабук

heavy food [‘hevɪ fuːd]

хӯроки вазнин

rich food [rɪt∫ fuːd]

хӯроки равғанин (серғизо)

spicy food [‘spaɪsɪ fuːd]

хӯроки тез

scraps of food [skræps əv fuːd]

Боқимондаи хӯрок

food value [fuːd ‘væljuː]

қувватнокии хӯрок

to cook food [tə kuk fuːd]

to prepare food (Syn.)

хӯроктайёркардан

to heat food [tə hiːt fuːd]

to reheat food (Syn.)

хӯрокрогарм кардан

finger food [‘fɪŋgə fuːd]

хӯроки дастхӯр

junkfood [ʤʌŋk fu:d]

хӯроки болаззат вале камғизо

cannedfood (Am.)

консерва (дар қуттии оҳанӣ)

tinned food (Brit.)

консерва (дар қуттии оҳанӣ)

preserved food

хӯроки консерв кардашуда

baby food infant food

хӯрок барои кӯдак

biscuit [‘biskit]

Кулчақанд

bread [bred]

нон

butter [bʌtə]

равған

cake [keik]

Торт

cheese [t∫i:z]

Панир

chocolate [‘t∫oklət]

шоколад

coffee [‘kofi]

каҳва

cream [kri:m]

Қаймоқ

curds [kə:dz]

творог (шири бурида)

egg [eg]

тухм

fat [fæt]

Равған (аз ҳайвонот)

flat cake [flæt keik]

нони хонагӣ

frankfurters [‘fræŋkfə:tə]

ҳасибча

honey [‘hʌni]

асал

jam [d3æm]

мурабои ғафс, ҷем

juice [d3u:s]

Шарбат

kefir [‘kefə]

ҷурғот

margarine [,ma:d3’ri:n]

маргарин (равғани омехтаи растанӣ ва ҳайвонот)

marmalade [‘ma:m(ə)leid]

мураббо

milk [milk]

шир

oil [oil]

равған (аз растанӣ)

pie [pai]

пирог

rolls [rəuls]

булка

sausage [‘sɔsid3]

ҳасиб

sour clotted milk

[‘sauə ,klotid ‘milk]

ҷурғот

sour-cream [sauə kri:m]

қаймоқи сахт

sugar [‘∫ugə]

қанди сафед (шакар)

sweets [‘swi:ts]

Қанд

tea [ti:]

чой

water [‘wɔ:tə]

об

DISHES / ТАОМҲО

(clear) broth [brɔθ]

хомшӯрбо

beef broth [bi:f ‘su:p]

хомшӯрбои гӯшти гов

beefsteak [‘bi:f steik]

бифштекс

boiled egg [boild eg]

тухми пухташуда

chicken broth [‘t∫ikin brɔθ]

Мурғшӯрбо

fish-soup [,fi∫ ‘su:p]

моҳишӯрбо

fried chicken [‘fraid t∫ikin]

мурғбирён

fried egg [fraid eg]

тухмбирён

fried fish [‘fraid fi∫]

моҳибирён

fried meat [‘fraid mi:t]

гӯштбирён

goulash [‘gu:læ∫]

Гуляш

mantoo [mæntu:]

манту

meat dumplings [mi:t dʌmpliŋ]

тушбера

noodle soup [,nu:dl ‘su:p]

угро (шӯрбо)

pea-soup [‘pi: ,su:p]

Нахудшӯрбо

pilaf [pəla:f]

палов,ош

puree [‘pjuərei]

пюре

sauce [sɔ:s]

қайла,соус

soup [su:p]

шӯрбо

vegetable soup [,ved3(ə)təbl ‘su:p]

шӯрбоаз сабзавот (бегӯшт)

soup with pumpkin

[‘su:p wið pʌmpkin]

кадушӯрбо

soup with rice and sour cream

мастоба

meat [miːt]

Гӯшт

to broil meat (Am.)

гӯштро бирён кардан

to cure meat

гӯштро консеркардан

to carve meat

to cut meat (Syn.)

гӯштро буридан (майда кардан)

to slice meat

гӯштро майда буридан

fatty meat

гӯшти равғандор

fresh meat

гӯшти тоза

lean meat

гӯшти беравған

raw meat

гӯшти хом

soup meat

гӯшт барои шӯрбо

boiledmeat

гӯшти обпаз

beef [bi:f]

гӯшти гов

veal [vi:l]

гӯшти гӯсола

mutton [mʌt(ə)n]

гӯшти гусфанд

pork [po:k]

гӯшти хук

BREAKFAST / НАҲОРӣ

juice [d3u:s] (orange, grape-fruit, шарбат (афлесун, ангур, себ,

apple, tomato) помидор)

tea чой

coffee (black, white) қаҳва (сиёҳ, сафед)

toast [toust] пораи ноне, ки дар асбоби махсус

бирён карда мешавад

eggs (hard-boiled, soft-boiled) тухм (обљўшон, нимпухта)

eggs and bacon [‘egz an (d) ‘baik(ə)n] тухмбирён бо тўши хук

herring [‘herir] моҳии намакин

sausages and tomatoes [‘sosid3iz ənd ҳасибча (бирён) бо помидор

tə’ma:touz]

porridge [‘porid3] шўла

corn – flakes (with milk) [‘ko:n fleiks] ҷуворибирён (бо шир)

a vegetable salad [ved3itabl ‘sæləd] салат аз сабзавот

juice (fruit, tomato) шарбат (мевагї, помидорї)

cabbage soup [‘kæbid3] шӯрбо аз карам

chicken soup [‘t∫ikin su:p] шўрбо аз гўшти мурғ

fish and chips (or mashed potatoes) моҳибирён бо картошкаи бирён

roast chicken [roust ‘t∫ikin] мурғи бирён

steak [steik] бифштекс

roast veal [roust vi:l] гўшти гўсолаи бирён

lamb [læm] гўшти гўсфанд

lamb (pork) chops каклет аз гўшти гўсфанд (хубон)

(the) sweet ширинї

cheese and biscuits панир бо кулчақанд

tea чой

coffee қаҳва

fruit – salad салати меваги

fruit – salad and ice-cream салати меваги ва яхмос

beer [biə] оби ҷав

LUNCH / ХӮРОКИ НИСФИРӮЗӣ

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *