Книги, лекции, рефераты, тесты, словари,обсуждение вопросов и аудио книги на русском, английском и таджикском языке

Недавние записи

РАЗУМ ЛЕЧИТ

РАЗУМ ЛЕЧИТ Приведем некоторые разъяснения по методике формирования образа действия и образа здоровья. Как уже отмечалось, человек общается с внешним миром при помощи органов чувств посредством восприятия и формирования образов. Под образом мы подразумеваем комплекс чувственного восприятия посредством рецепторов того или иного органа чувств и формирования образа человеком в своем …

Читать далее

Как похудеть?

Надо изучить вначале саму болезнь, а потом разработать соответствующую методику. Для простоты можно воспользоваться свекольными жмыхами. Приготовленные в виде маленьких шариков жмыхи глотают при появлении аппетита до тех пор, пока чувство голода не исчезнет. После того как аппетит исчезнет, ничего кушать и пить нельзя до тех пор, пока не появится …

Читать далее

ОЧИЩАЕМ И ОМОЛАЖИВАЕМ СВОЙ ОРГАНИЗМ

Есть и другие способы омоложения организма. Прежде всего, необходимо обратить внимание на ферменты и сорбенты. Под ферментами я подразумеваю, продукты жизнедеятельности одноклеточных, разделяя их на два взаимно противоположных класса, к которым, в частности, относятся ферменты животного и растительного происхождения. Ферменты животного происхождения образуются в результате использования, как правило, дрожжевых бактерий, …

Читать далее

“ВОСЕМЬ В КУБЕ”

“ВОСЕМЬ В КУБЕ” Подводя итог рассмотрению квинтэссенции “Как не болеть – как не стареть”, можно теперь остановиться на вещах менее принципиальных, но также весьма важных. Речь ниже пойдет о самой системе оздоровления организма, разработанной автором и названной “Восемь в кубе”, для простоты мы эту систему будем обозначать знаком “83”. Она …

Читать далее

ПРАВИЛО ПЯТОЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСЛАБЛЕННЫХ БОЛЕЗНЬЮ ОРГАНОВ Пятое правило основано на принципе безразличности. Поясним, в чем состоит принцип безразличности. Безразличное равновесие элементов в сложной системе можно понять на некоторых примерах. Если мы понаблюдаем за орбитой вращения Луны вокруг планеты Земля, то заметим, что орбита в этой системе не является константой. Действительно, Луна может …

Читать далее

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ

БОРЬБА С БОЛЕЗНЕТВОРНЫМИ БАКТЕРИЯМИ И ПОВЫШЕНИЕ ИММУНИТЕТА Борьба с болезнетворными бактериями основана на принципе парности. Принцип парности утверждает, что все виды носителей материи, энергии, информации характеризуются парой общих и противоположных свойств. Например, электрон взаимодействует с позитроном в паре, хотя эти две частицы и имеют противоположные свойства. Парными являются также протон …

Читать далее

Илму адабиёт

Забони тоҷкӣҳанӯз аз замони Ғазнавиёну Ғӯриён дар Ҳиндустон паҳн гардида, ба забони илму адаб табдил ёфта буд. Дар давлати Салтанати Ҳинд[1], ки аз тарафи Қудбиддини Ойбек асос гузошта шуда буд, забони тоҷикӣҳам забони давлатӣва ҳам забони илму адаб буд. Адибони зиёде дар асрҳои Х1 – Х111 ва то таъсиси давлати …

Читать далее

Шӯриши сипоҳиён

Дар Ҳиндустон соли 1820  аввалин шахтаи ангиштсанг,  соли 1853 нахустин роҳи оҳан (байни Мумбай ва Тхан),  солхои 50-ум телеграфи электрикӣва соли 1854 аввалин фабрикаи газворбарорӣ(дар Мумбай) сохта мешавад. Соҳибони ҳама корхонахои саноатӣанглисҳо буданд. Маҳз аз ҳамин давра, яъне нимаи дуюми асри Х1Х сар карда, дар Ҳиндустон капитализм ба ривоҷёбӣшуруъ мекунад …

Читать далее

Ошубҳои мардумӣва таназзули давлати Муғулҳои Ҳинд

Истилогарони англис то миёнаи асри Х1Х қисми зиёди Ҳиндустонро ба тасарруфи худ дароварда, аз болои мардуми маҳаллӣҷабру зулмро пеш мегиранд. Мустамликачиён аз Ҳиндустон – биринҷ, гандум, пахта, пашм, қанд, матоъҳои абрешимӣва дигар боигариҳои онро кашонида ба манфиати буржуазияи Англия истифода мекарданд. Муаррих Антонова К. А. қайд мекунад, ки «аз тарафи …

Читать далее

Ба мустамликаи англисҳо табдил ёфтани Ҳиндустон

Иттиҳоди ширкатҳои харидории Англия, ки дар соли 1708 таъсис ёфта буданд, дар соли 1717 аз Фаррух Сияр 3 – фармон гирифтанд. Мувофиқи ин фармонҳо ба ширкат ҳуқуқ дода шуда буд, ки бе гумрук бо иҷозати расмӣба Дакан ва Бангола мол биёранд (бояд дар як сол 3-ҳазор рупия андоз медоданд). Гумрук …

Читать далее

Забткориҳои Нодиршоҳ ва Аҳмадшоҳи абдолӣдар Ҳиндуситон

Чизи аз ҳама муҳим мустақилияти князигариҳори Муғулҳои Ҳинд буд, ки дар даҳсолаи охир дар Ҳиндустони шимолӣнақши бузург бозиданд. Гуфтан мумкин аст, ки дар миёнаи асри XVIII низоми империявӣдар Ҳиндустон аз байн рафт ва идораи давлат аз марказ қатъ гардид. Инқирози империяи Муғулҳои Ҳинд дар натиҷаи ҳуҷуми Нодиршоҳ – ғосиби тахти …

Читать далее

Давлати Муғулҳои Ҳинд дар аҳди ворисони Аврангзеб. Боло рафтани нуфузи ҳокимони маҳаллӣ

Нимаи аввали асри XVIII дар таърихи Ҳиндустон давраи ноустувории империяи Муғулҳои Ҳинд қайд гардидааст, ки ба таназзули империя оварда расонд. Нишонаҳои ин дар замони ҳукмронии Аврангзеб (1658-1707) ба назар мерасиданд. Аз рӯи маълумоти Ҳафихон ягон подшоҳи Деҳлӣмонанди Аврангзеб тақводор, адолатхоҳ ва дар диловарӣнадошт, аммо миёни амирону наздикони ӯ ихтилоф мавҷуд …

Читать далее

Акбар ва ислоҳотҳои ӯ дар давлат

Баъди марги Ҳумоюн (1556) наздикони ӯ дар лагери Каланпур (Панҷоб) маросими ба тахт нишастани писари 13- солаи ӯ Акбарро ташкил намуданд. Васии Акбар шоир ва сарлашкари машҳур Байрамхон буд, ки ба ҷои ӯ давлатро идора мекард. Дар ин вақт лашкари 50 – ҳазорнафараи Хему шаҳрро муҳосира карданд ва Хему худро …

Читать далее

Давлати Муғулҳои Ҳинд баъди Акбар. Аврангзеб ва боло рафтани таассуб

Баъди марги Акбар (1605) писараш Салим дар Агра бо номи Нуруддин Муҳаммад Ҷаҳонгир- подшоҳи ғозӣба тахт нишаст. Баробари ба тахт нишастанаш ӯ бисёр навовариҳои Акбарро бекор намуд. Масалан, сиёсате, ки нисбати эътиқодмандон равона шуда буд. Ин амали ӯ миёни сарлашкарони ҳинду норозигиро ба миён овард. Бо дастгирии яке аз шахсони …

Читать далее

Давлати Муғулҳои Ҳинд дар аҳди Ҳумоюн. Табадуллоти Шерхон

Пеш аз вафоташ Бобур бойигарӣва давлатро байни писаронаш тақсим намуд. Баъди вафоти Бобур Ҳиндустон ба писари калонии ӯ Ҳумоюн гузашт. Бародарони дигар дар Панҷоб, Кобул ва Қандаҳор ҳоким таъин шуданд. Мувофиқи васияти падар бародарон ба бародари калонї, яъне Ҳумоюн итоат мекарданд. Ҳумоюн дар симои бародарони худ дар баробари иттифоқчӣва ёвар …

Читать далее

Последние вопросы

Просмотр 30 тем - с 481 по 510 (524 всего)
Просмотр 30 тем - с 481 по 510 (524 всего)

Недавние продукты