Книги, лекции, рефераты, тесты, словари,обсуждение вопросов и аудио книги на русском, английском и таджикском языке

Недавние записи

Афсонаи ДУХТАРИ ДОНО

ДУХТАРИ ДОНО Дар кадом як замоне, дар кадом як маконе, буд, набуд, як подшоҳбуду як вазир. Вазир духтари нозанине дошт. Подшоҳ боре ӯро диду ошиқ шуд.Ошик шуду сабру тоқат аз даст дод. Бисёр саъй кард, аммо худро ба даст ги-рифта натавонист. Ноилоҷ ба хонаи вазир хостгор фиристод. Хостгорон ома-данду ба …

Читать далее

Афсонаи НАХӮТАК

НАХӮТАК Буд набуд дар як деҳае деҳқоне бо занаш зиндаги мекард. Онҳофарзанд надоштанд. Барои ҳамин зиндагии онҳо бо ғаму гусса мегузашт. Боре дари ҳавлии онҳоро пирамарди ришсафеди ришдарозе так-тақ,мекунад. Деҳкон дари ҳавлиро кушода пирамардро ба дарун даъват мекунад.Зани деҳқон ҳамон замон дастархони пурнозу неъматро паҳн кард. Дар чойникипурнақш чои кабуд …

Читать далее

Афсонаи ДОНАК

Кампир

ДОНАК Буд, набуд, як бача буд, номаш Баҳром буд. Вай як рӯз як бозикунӣрафту як донаки зардолу ёфт. Онро ба модараш нишон дода гуфт: Модарҷон, ин донакро шикаста хӯрам ё кишт кунам? Модараш маслиҳат дод: Нашикану бурда ба замин шинон, об андоз, ниҳол шуда мебарояд, пар-вариш кун, дарахти калон мешавад, …

Читать далее

СУРАТМАҶЛИС ва намунаи он

4

СУРАТМАҶЛИС (ПРОТОКОЛ) Суратмаҷлис санадест, ки дар он ҷараёни баррасиимасъала ва қарори маҷлис, машварат ва конфронсимақомоти марбута зикр мегардад, ” ГДар суратмаҷлис (протокол) ҳамчунин фаьолиятимақомоти таҳқиқӣ (тафтишӣ), бозпурсии маъмурӣ вамақомоти ҳифзи тартиботи умумӣ сабт мешаваду, Навиштани суратмаҷлис яке аз вазифаҳои муҳими котибмебошад. Вайро котибони расмӣ ё котибоне, ки дар ҷараёнимасъала, машварат, …

Читать далее

Намунаи ПАЙВАСТНОМА

ПАЙВАСТНОМА Пайвастнома хабарест, ки ба мақомоти марбута ҳамроҳисанадҳо фиристода мешавад. Намуна: Консерни саноати маҳаллииҶумҳурии Тоҷикистон Иттиҳодияи “Гулдаст” шаҳри Душанбе кӯч. Гагарин, 19.Телефон: 24-25-26 2101 1992 №6 Мӯҳтарам маъмурияти консерни саноати маҳаллииҶумҳурии Тоҷикистон, санадҳои зерин ба Шумо пешниҳод.гардидаанд.1.Гузорише дар бораи таъмини буҷетисармоягузорӣ2.Гузорише дар бораи иҷрои барномаисармоягузорӣ (солона)З.Гузорише дар бораи иҷрои барномаи …

Читать далее

Намунаи навиштани Номаҳои расми

НОМАҲОИ РАСМӢ Дар робитаи миёни муассисаҳо, созмонҳо ва мақомотигуногун номаҳои расмӣ нақши ҳеле муҳим мебозанд. Номаҳои расмӣ аз лиҳози мазмун ва вазифа чанд навьмешаванд: номаҳои ташаббусӣ, номаҳои ҷавобӣ,найвастнома, бахшнома ва ҳоказо. Ҷузъҳои асосии номаҳои расмӣ: Номи вазорат ё кумитаНоми муассиса (созмон)Номи бахш ё шўъбаи муассиса (созмон)НишонӣТаърихШумораНоми гирандаи санад.МатиНом, номи падарӣ …

Читать далее

Ҳикояи Дузд Аз китоби «Ҳикояҳои латиф»

Дузде ба хонаи подшоҳе нақб зад ва ҷавоҳири гаронбаҳобардошт. Назараш ба резае афтод, ки Мисли алмосмедурахшид. Дузд дар он шаби тор онро гавҳари шабчироғтасаввур карда ҷиҳати имтиҳон бар даҳон гузошт. Маълумшуд, ки намак аст. Филҳол молро ҳамон ҷо бигзошт ва бояк биниву ду гўш роҳи хонаро гирифт. Субҳ хизоначиён омаданд …

Читать далее

Амр чист ва намунаи навиштани амр

АМР (РАСПОРЯЖЕНИЕ) Амр санади ҳуқуқиест. ки барои ҳалли масъалаҳои фаврӣдода мешавад. Амрро метавонанд муовинони роҳбаримуассиса (созмон). муовинони сармуҳандис ҳамчунинроҳбарони воҳидҳои (шӯъбаҳои) муассиса содир намоянд.Тибқи қоида муддати љтибори амр маҳдуд аст. Зиёда аз инвай танҳо дар бархе аз кормандон нуфуз дошта метавонаду бас. Матни амр аз матни фармон тафовут надорад. Танҳодар …

Читать далее

Намунаи навиштани Фармон

Farmon

ФАРМОН Фармон санадест, ки роҳбари идораи давлатӣ ё шӯъбаион барои ҳалли вазифаҳои муҳим ва фаврис, ки дарбаробари ин мақом қарор дорад, содир менамояд. Фармонҳоду хеланд: Барои фаъолияти муассиса (созмон).Барои кормандон. “ Фармон барои фаъолияти муассиса ба хотирисозмондиҳии кор, мураттаб намудани фаъолияти муассиса ёятон воҳиди (шўъбаи) он содир мешавад. Ин гуна …

Читать далее

Ҳикояи Ду бародар Аз «Гулистон» – Саъдии Шерозӣ

Ду бародар (буданд): яке хидмати султон кардӣ ва дигарба зўри бозу нон хӯрдӣ. Боре тавонгар гуфт дарвешро, ки«чаро хидмат накунӣ, то аз машаққати кор кардан бираҳӣ» Гуфт: Ту чаро кор накунӣ, то аз мазаллати хидмат раҳоӣ ёбӣ,ки хирадмандон гуфтаанд: «Нони худ хўрдану нишастанбеҳ, ки камари заррин ба хидмат бастан». Ба …

Читать далее

Намунаи навиштани ШАРҲИ ҲОЛ

hol

ШАРҲИ ҲОЛ Шарҳи ҳол санадест, ки шакли умумӣ надорад. Аммо дарон хотирнишон сохтани баъзе ҷузъҳо ногузир аст. Шарҳиҳол дар шакли дастнавис таҳия мешавад. Тамоми хабар дарсанади мазкур бояд ба тартиби замонӣ сабт гардид. Дар шарҳи ҳол одатан ҷузъҳои зеринро боядхотирнишон сохт: номи санад, ном, номи падарӣ ва номи хонаводагиимуаллиф; -таърих …

Читать далее

Афсонаи БОИ ЗОЛИМ ВА КАЛИ ЗИРАК

boi-zolim

БОИ ЗОЛИМ ВА КАЛИ ЗИРАК Сух набуд як зан буд. Шавҳараш бармаҳал вафот карда, се писарашятим монд. Зан хунобаи дил хӯрда, бо нӯги дуку захми сўзан фарзандонашрокалон кард. Онҳо ба воя расиданду охирин торҳои мӯи сари зан ҳам сафед шуд.Рӯзе кампир ба писаронаш гуфт: Акнун шумоён калон шудаед, ман бошам, …

Читать далее

Афсонаи ХОНАИ ЗАРГУШАК

ХОНАИ ЗАРГӮШАК Буд, набуд, Заргӯшаки чолоку ҳушёре буд. Тобистон ҷояш бешаю боғотбуду тирамоҳ, ки расид, хоначаи зебою мустаҳкам месохт, даруни хонаро андовамекард, ба таги пояш хасу хошоки мулоим мепартофт, алафҳои хуштаъм, меваюсабзавот ҷамъ карда, дар пешгаҳи хоначааш ғарам карда мемонд, Ҳамин тавр,Заргӯшаки боғайрат бо дили беғаму хотири ҷамъ зимистонро мегузаронид. …

Читать далее

Афсонаи ШЕР, ШАҒОЛ ВА РӮБОҲ

ШЕР, ШАҒОЛ ВА РӮБОҲ Шер ки подшоҳи ҳайвонот буд, рӯзе бемор шуду ӯро маҷоли ши-кор кардан намонд. Дар ин ҳол удайчии дарбори худ Рӯбоҳ ва дастурхончиашШағголро даъват карда гуфт: Солҳои дароз шумо аз дастурхони ман нону навола хӯрдед, имрӯз, киман бемору беҳолам, ғами хӯроки маро хӯрданатон лозим аст. Рӯбоҳ бо …

Читать далее

Ҳикояи Дарвеш Аз «Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ

Мардумозореро ҳикоят кунанд, ки санге бар сари солеҳезад. Дарвешро маҷоли интиқом набуд, сангро нигоҳҳамедошт, то замоне. ки маликро бар он лашкари хашм омад.ўдарчоҳ кард. Дарвеш андар омаду санг дар сараш кўфт Гуфто: Тукистӣ ва маро ин санг чаро задӣ? Гуфт -Манфалонам ва ин ҳамон санг аст, ки дар фалон таърихбарсари …

Читать далее

Последние вопросы

Просмотр 15 тем - с 16 по 30 (122 всего)
Просмотр 15 тем - с 16 по 30 (122 всего)

Недавние продукты