Книги, лекции, рефераты, тесты, словари,обсуждение вопросов и аудио книги на русском, английском и таджикском языке

Недавние записи

Афсонаи ТӮТИҲОИ СУХАНГӮ

popugay

ТӮТИҲОИ СУХАНГӮ Рост буд дурӯғ буд, дар як замони қадим як подшоҳ будВай се зан дошт. Чанд бор лолаҳо дар кӯҳсор рӯида рӯи хазонродиданд ва сабзаҳо дар марғзор дамида хушк шудаанд, аммодар тамоми ин муддат аз ҳеҷ кадом зани ӯ фарзанде нашуд. Охир дили подшоҳро хори гами бефарзандӣ рахна наму;дар …

Читать далее

Афсонаи РӮБОҲ, САНГПУШТ ВА МӮРЧА

Буд, набуд, як Рӯбоҳ буд, Рӯбоҳи айёр буд, ба хӯрдан тайёр буд, тоқатикор надошт, аз меҳнат безор буд. Як рӯз аз танҳоӣ зиқ шуду ба сари роҳ баромада, бо Сангпушту Мӯрчавохӯрд. Ҳар се дар боби дӯстӣ сӯҳбаткунон сӯи ҷанғал равон шуданд. Вақти азхирманҷо” гузаштан як миқдор гандум ёфтанд, ки канори …

Читать далее

Афсонаи РӮБОҲ ВА ПАЛАНГ

Буд набуд, як Рӯбоҳ буд. Вай як рӯз дар ҷустуҷӯи хӯрок ба беша да-ромада рафт, рафта истода буд, ки аз пешаш Паланг баромад. Рӯбоҳи бечоракариб буд, ки аз тарс дилкаф шавад. Илоҷи гузаштан набуд, чӣ кор карданаш-ро надониста, ба болои як санги калон баромаду гиря сар кард. Паланг ҳайрон шуда …

Читать далее

Афсонаи ШУТУР ВА ХАР

donkey-and-camel

Буд, набуд, корвоне буд. Дашту саҳрову кӯҳу биёбон тай карда ме-рафту мерафт. Маълум набуд, ки кай ба ҷое мерасаду бозмеистад. Аз он байняк Шутуру як Хар хеле монда шуданду тадбире карда ақиб монданд. Баъд,«ҷонамон халос шуд» гуфта, роҳи гурезро пеш гирифтанд. Рафтанд, рафтанд,ба марғзоре расиданд. Бӯи алафи тару тозаю гулҳои …

Читать далее

Правовое положение юридических лиц

§ 1. Участие юридических лиц в международных хозяйственных отношениях и определение их государственной принадлежности. § 2. Иностранные юридические лица в Российской Федерации. § 3. Организационно-правовые формы, предпринимательской деятельности иностранных юридических лиц в России. § 4. Правовое положение российских участников внешнеэкономической деятельности. § 5. Правовые формы, совместной хозяйственной деятельности ЛИТЕРАТУРА Перетерский …

Читать далее

Гражданско-правовое положение иностранцев

§ I. Общие вопросы положения иностранцев. § 2. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан в РФ. § 3. Гражданская правоспособность российских граждан за рубежом ЛИТЕРАТУРА Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право. М., 1959. С. 66– 81; Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. М., 1975. С. 12–40; Лунц …

Читать далее

Общие понятия международного частного права

§ 1. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования. § 2. Место и роль материально-правовых норм в регулировании. § 3. Система коллизионных норм. § 4. Толкование и применение коллизионных норм. § 5. Оговорка о публичном порядке. § 6. Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим. § 7. Взаимность и реторсия ЛИТЕРАТУРА Перетерский И.С., …

Читать далее

Источники международного частного права

§ 1. Виды источников международного частного права. § 2. Международные договоры. § 3. Внутреннее законодательство. § 4. Судебная и арбитражная практика. § 5. Обычаи ЛИТЕРАТУРА Перетерский И.C., Крылов С.Б. Международное частное право. М., 1959. С. 30–39; Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. М., 1973. С. 61–124; Лунц Л.А., …

Читать далее

Понятие, предмет и система международного частного права

§ I. Понятие международного частного права. § 2. Содержание международного частного права. § 3. Природа норм международного частного права и его место в системе права. § 4. Исходные начала российской доктрины международного частного права. § 5. Система международного частного права. § 6. Обзор литературы по международному частному праву ЛИТЕРАТУРА Перетерский …

Читать далее

ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ МУАССИСАИ БОНКИ ДАВЛАТИИ АМОНАТГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

1. Таъмини ҳуқуқии фаъолияти соҳаи «Амонатбонк». 2. Таркиби сохтор ва идораи «Амонатбонк». 1. Таъмини ҳуқуқии фаъолияти соҳаи «Амонатбонк». Бонки Давлатии Амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» якҷоя бо бонкҳои тиҷорати дар майдони ҳуқуқи  амал мекунанд ва маҷбур аст дар корҳои ҳаррузааш хавфи калони ҳуқуқиро ба эътибор гирад. Кодекси граждании Ҷумёурии Тоҷикистон боназардошти …

Читать далее

МАҚОМИ МУАССИСАИ БОНКИ ДАВЛАТИИ АМОНАТГУЗОРИИ «Амонатбонк»-и ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

1.1. Таърихи пайдоиши бонки Давлати амонатгузории «Амонатбонк». 1.2.  Рушди  даромади милли ва болоравии сатҳи зиндагии        шаҳрвандон асоси ташкили амонатҳои пулии шаҳрвандон.         1. Таърихи пайдоиши «Амонатбонк» Моҳи марти соли 1885 дар шаҳри Хуҷанд якумин Хазинаи Бонки амонати-қарзи фаъолияти худро сар намуд. Моҳи декабри соли 1925 якумин Хазинаи захираҳои меҳнати-давлати дар …

Читать далее

Имтиёзҳои андоз

Ҳамаи имтиёзҳои андоз як мақсад доранд, яъне ҳавасманд кардани андозсупоранда ба иҷрои ягон кору амал (беамалӣ) бо роҳи ихтисор намудани ҳаҷми ӯҳдадориҳои андози ӯ. Масалан, пешниҳод шуда буд, ки ба воситаи имтиёзҳои андоз дар Тоҷикистон  чунин навъҳои соҳибкорӣ равнақу ривоҷ дода шаванд: -соҳибкорие, ки даромаднокии дараҷаи меъёри миёнаи фоидаро таъмин …

Читать далее

Тартиби ҳисоб кардани андоз

Усул, мӯҳлат ва тартиби пардохти андоз Одатан, қонунгузорӣ вазифаи ҳисоб кардани маблағи андозро ба зиммаи андозсупоранда (ва ё намояндаи ӯ) гузоштааст. Дар мавридҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ вазифаи ҳисоб кардани маблағи андозро ба зиммаи мақомоти андоз (гумрук) ва агентҳои андоз гузоштан мумкин аст. Андозро метавон аз рӯи системаи ғайрикумулятивӣ (манбаи андоз қисм …

Читать далее

Меъёри андоз ва тарзу усули андозбандӣ

Меъёри андоз37  миқдори маблағи андозро барои ҳар воҳиди андозбандӣ муайян мекунад. Меъёрҳои андоз аз рӯи тарзу усули муқарраргардида қатъӣ ва фоизӣ мешаванд. Масалан,  меъёри андози замин қатъӣ буда, барои воҳиди андозбандӣ ба андозаи муайян (қатъӣ) муқаррар карда шудааст (ба ҳисоби сомонӣ барои 1 гектар ё метри мураббаъ вобаста ба минтақаи  …

Читать далее

Объект ва мояи андозбандӣ

Манбаъ ва миқёси андоз Мутобиқи назарияи маъмул[1]34 объекти андозбандӣ воқеияти ҳуқуқие (амалиёт, ҳодисот, ҳолот) мебошад, ки меъёрҳои ҳуқуқӣ ба миён омадан, тағйир ёфтан ва ё қатъ гардидани ҳуқуқу вазифаҳои андозро бо онҳо алоқаманд медонанд (Нақши 6.3.). Ба чунин воқеиятҳое (амалиёт, ҳодисот, ҳолот), ки бо ба миён омадан, тағйир ёфтан ва …

Читать далее

Последние вопросы

Просмотр 15 тем - с 76 по 90 (109 всего)
Просмотр 15 тем - с 76 по 90 (109 всего)

Недавние продукты