Роҳҳои ифодаи шаклҳои ғайритасрифии феъл ва феъли ҳол дар забонҳои точикӣ ва англисӣ

2100,00 

Рисолаи хатм дар мавзуи “Роҳҳои ифодаи шаклҳои ғайритасрифии феъл ва феъли ҳол дар забонҳои тољикӣ ва англисӣ”

Ин мавод аз 57 сахифа иборат аст

 МУНДАРИЉА                            

МУҚАДДИМА………………………………………………………………………………….4

БОБИ 1. Сифати феълї њамчун шакли мустаќили  феълњои ѓайритасрифї дар забонњои тољикї ва англисї.……………10-38

1.1. Ба љойгоњи шаклњои ѓайритасрифии феъл дар забонњои тољикї ва англисї……….10

1.2. Назаре ба роҳҳои ифодаи сифати феълӣ ва феъли ҳол дар забонҳои англисӣ ва тољикӣ………..19

1.3. Сифати феълии дуюм (Participle II)  ва  муодилҳои  он дар забони тоҷикӣ……….33

БОБИ 2. Маълумоти умумї доир ба феълҳои тасрифнашаванда  ва феъли ҳол дар забонҳои тоҷикї ва англисї………………………………………………39-54

  • Сохти сифати феълїдар забони адабии ҳозираи тоҷик………………39
  • Сифати феълии замони ҳозира………………………………………………….39
  • Феъли ҳол………………………………………………………………….40
  • Феъли ҳоли замони ҳозира………………………………………………………..41
  • Вазифаи феъли ҳол дар ҷумла……………………………………………………43
2.6Шаклҳои ғайритасрифии феъл дар забони англисии муосир….……43

Хулоса….………………………55

Фењристи адабиёти истифодашуда………………………..57

Категория:

Описание

Рисолаи хатм дар мавзуи “Роҳҳои ифодаи шаклҳои ғайритасрифии феъл ва феъли ҳол дар забонҳои тољикӣ ва англисӣ”

Ин мавод аз 57 сахифа иборат аст

 МУНДАРИЉА                            

МУҚАДДИМА………………………………………………………………………………….4

БОБИ 1. Сифати феълї њамчун шакли мустаќили  феълњои ѓайритасрифї дар забонњои тољикї ва англисї.……………10-38

1.1. Ба љойгоњи шаклњои ѓайритасрифии феъл дар забонњои тољикї ва англисї……….10

1.2. Назаре ба роҳҳои ифодаи сифати феълӣ ва феъли ҳол дар забонҳои англисӣ ва тољикӣ………..19

1.3. Сифати феълии дуюм (Participle II)  ва  муодилҳои  он дар забони тоҷикӣ……….33

БОБИ 2. Маълумоти умумї доир ба феълҳои тасрифнашаванда  ва феъли ҳол дар забонҳои тоҷикї ва англисї………………………………………………39-54

  • Сохти сифати феълїдар забони адабии ҳозираи тоҷик………………39
  • Сифати феълии замони ҳозира………………………………………………….39
  • Феъли ҳол………………………………………………………………….40
  • Феъли ҳоли замони ҳозира………………………………………………………..41
  • Вазифаи феъли ҳол дар ҷумла……………………………………………………43
2.6Шаклҳои ғайритасрифии феъл дар забони англисии муосир….……43

Хулоса….………………………55

Фењристи адабиёти истифодашуда………………………..57

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Роҳҳои ифодаи шаклҳои ғайритасрифии феъл ва феъли ҳол дар забонҳои точикӣ ва англисӣ”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *