Саволхои тести аз фанни Гид (тарчумон)

Олимон пайдоиши пешаи роҳбалад-тарҷумониро ба кадом замон олоқаманд медонанд?

-машҳур шудани сайёҳат ба Англия

-машҳур ва интишор ёфтани саёҳатҳои байналхалқӣ

-машҳур шудани сайёҳат ба кишварҳои баҳрӣ

-машҳур шудани сайёҳат барои тиҷорат

+машҳур шудани сайёҳат баъд аз пош хӯрдани Шӯравӣ

Пеш аз омадани сайёҳон роҳбалад-тарҷумон кадом корҳоро ба анҷом мерасонад?

-таом фармудан дар ошхона

-синну соли сайёҳонро муайян мекунад

+-огоҳ шудан аз омодагии нақлиёт

-дар хона мунтазири ишора нишастан

– интизори занги телефони сайёҳон шудан

Баъди ҷойгир шудани сайёҳон дар меҳмонхона кӣ онҳоро бо шаҳр шинос мекунад?

– роҳбари ширкат

– ронандаи мошини хидматӣ

– +роҳбалад-тарҷумон

– ҳеҷ кас

– худи сайёҳон

Роҳбалад-тарҷумон кай ҳамроҳи сайёҳон нест?

– ҳангоми экскурсия

– ҳангоми хӯроки чошт

– вақти шабнишиниҳо

– вақти истироҳати шахсӣ

– дар вақти ягон моҷаро

Оё ин қавл, ки «танҳо як забони хориҷиро донӣ, аз ту роҳбалад-тарҷумони хуб мебарояд» дуруст аст?

– ҳа, ҳамеша

– не, ҳаргиз

– қисман ва на ҳамеша

– шояд

– бояд чанд забонро донӣ

Рӯзи кории роҳбалад-тарҷумон чӣ гуна аст?

– кори ӯ меъёрӣ нест

– ҷадвали собит дорад

– аксаран бетаѓйир аст

-Ҷавобҳои В-С дурустанд

– аз соати 800 то соати 1700

Музди кори роҳбалад-тарҷумон аз чӣ вобаста аст?

– ихтисосмандии ӯ

– дипломи олӣ доштан

– маданияти баланди нутқ доштан

-ҶавобҳоиА-С дурустанд

– дар хориҷа таҷриба андӯхтан

Сайёҳон пеш аз ҳама ба кадом сифатҳои роҳбалад-тарҷумон диққат медиҳанд?

– ҷинсият

– масъулиятшиносӣ

– нутқи сареҳ (забондонӣ)

– хушмуомилагӣ

-аз вазъияти фавқулодда баромада тавонистан

Киҳо роҳбалад-тарҷумон шуда наметавонанд?

– гирифторони бемориҳо

– шахси забондон

– занон

– шахсе, ки чанд забон медонад

– ҳама шахс роҳбалад-тарҷумон шуда метавонад

Асоси ҷаззобияти шахсияти роҳбалад-тарҷумон дар чист?

– донистани забони хориҷӣ

– хушсарулибос будан

– ҳунари нақлу ривояткунӣ

– малакаи тарҷумаи ҳамзамон

-дар хориҷ таҳсил карда бошад

Дар курсҳои омодасозӣ роҳбалад-тарҷумонҳои оянда чиро махсус намеомӯзанд?

– тарҷумаи махсусро

-хусусиятҳои муошират бо намояндагони фарҳангҳои гуногунро

– мафҳуму истилоҳоти соҳавиро

– малакаҳои ёрии аввалияи тиббиро

– тарроҳи либоси миллиро

Кадом фанҳоро роҳбалад-тарҷумон на камтар аз мутахассис бояд донад?

– иқтисоду санъатшиносиро

-+ ҷуѓрофияю таърихро

– биологияю химияро

– санъатшносию таърихро

– мусиқишиносӣ ва сарояндагиро

Роҳбалад-тарҷумон кист?

-+ ташкилкунандаи экскурсияҳо

– сухангӯи вазорати корҳои хориҷӣ

– корманди дастгоҳи президент

– кормандони вазорати корҳои хориҷӣ

– сайёҳ

Роҳбалад-тарҷумон ба кӣ хидмат мерасонад?

-+шаҳрвандони хориҷӣ ва ҳамватанон, ки ба саёҳат баромадаанд

-ба донишҷӯёне, ки забони англисӣ меомӯзанд

-ба донандагони забони англисӣ

– ходимони давлатӣ

– ба сафирони англисзабон

Кадом шаҳрвандони хориҷӣ ба хидмати роҳбалад-тарҷумон ниёз доранд?

– Онҳое, ки забони тоҷикиро медонанд

– Онҳое, ки забони англисиро медонанд

– Онҳое, ки забон намедонанд

– Онҳое, ки ҷуѓрофияро хуб медонанд

– Онҳое, ки дар хориҷа зиндаги мекунанд

Роҳбалад-тарҷумон бештар дар куҷо кор ёфта метавонад?

-курсҳои омодасозии роҳбалад-тарҷумонҳо

– колхозу совхозҳо

-+ ширкату корхонаҳои сайёҳӣ

– муассисаҳои таълимӣ

– дар донишгоҳҳо

Фаъолияти асосии роҳбалад-тарҷумон чист?

– сайёҳонро ба тарабхонаҳо бурдан

+- шинос намудани сайёҳон бо ҷойҳои сайёҳатбоб

– ба хориҷа сафар намудан

– ҷамъ овардани гурӯҳи донишҷӯён

– забонҳои зиёдро омӯхтан

Кадом малака асоси фаъолияти роҳбалад-тарҷумон аст?

-аъло донистани забонҳои модарӣ ва хориҷӣ

– расонидани ёрии аввалияи тиббӣ

-ҳал карда тавонистани ҳолатҳои ихтилофнок

– хуб донистани ҷуѓрофияи маҳал

– забони англисиро донистан

Барои ишѓоли вазифаи роҳбалад-тарҷумон чӣ шарт нест?

– донистани ақаллан як забони хориҷӣ

– гузаштани курсҳои махсуси омодасозӣ

– доштани маълумоти олӣ

– иҷозатномаи ронандагӣ

– аъло донистани забонҳои модарӣ ва хориҷӣ

Кадом хислатҳо ба роҳбалад-тарҷумон зарурӣ ҳастанд?

-+ хайрхоҳӣ

– ҷиддият

– дақиқсанҷӣ

– асабоният

– дарккунӣ

Ҳадафи асосии омӯзиши курси роҳбалад-тарҷумон барои донишҷӯёни риштаи тарҷумонӣ чист?

-ҳамчун роҳбалад-тарҷумон тасаввурот пайдо намудан

-омӯхтани забони англисӣ ба донишҷӯён

-омода намудани донишҷӯён барои сафар ба кишварҳои хориҷа

-омода намудани донишҷӯён ба курсҳои масус

-омӯхтани забони тоҷикӣ

Пешаи роҳбалад-тарҷумон дар риштаи сайёҳӣ ба қатори кадом ҳунарҳо дохил шудааст?

-пурифтихору камёб ва мушкил

-бонуфузу мушкил ва камдаромад

-пурифтихору бонуфуз, мустаҳкаму бебозгашт

-мустаҳкаму мушкил ва камдаромад

-бебозгашту пурифтихору камёб

Роҳбалад-тарҷумон ҳамеша дар маркази кадом воқеаю рӯйдодҳо қарор дорад?

-иқтисодию иҷтимоӣ, сиёсию байналмилалӣ

-иҷтимоӣ, сиёсию байналмилалӣ ва фавқулодда

-сиёсию байналмилалӣ, иқтисодию иҷтимоӣ,

-иқтисодию сиёсию фарҳангӣ

-фарҳангию варзишӣ, илмию сиёсӣ

Ба роҳбалад-тарҷумон дар тамоси пайваста будан бо соҳибзабонон чи гуна имкониятҳо фароҳам меорад?

-ҷаҳондида мешавад

-аз илмҳои дигар хабардор мегардад

-таҷрибаи забондонии хешро суфта ва сайқал мебахшад

-маблаѓи зиёд ба даст меорад

-сайёҳатҳои зиёд мекунад

Тарҷума чи гуна машѓулияти инсон ба шумор меравад?

-муосир

-қадимтарин

-ҳозиразамон

-ҳамзамон

-ҳамешагӣ

Кадом фарқият одамонро ба тарҷума водор намуд?

-фарқияти динҳо

-фарқияти пӯсти рӯ

-фарқияти ҷуѓрофӣ

-фарқияти забонҳо

-фарқияти фарҳангҳо

Сайёҳат кардан, дунё дидан ба шахс чиҳо меафзояд?

-маблаѓ

-дониш ва ҷаҳонбинӣ

-забондонӣ

-сарват

-маҳорат

Дар гузашта барои аз як кишвар ба кишвари дигар сафар намудан шахс чӣ кор мекард?

-сарвати зиёд сарф мекард

-сайёҳати зиёд мекард

-заҳмати зиёд мекашид

-вақти зиёд сарф мекард

-фикри зиёд мекард

Дар гузашта барои аз як кишвар ба кишвари дигар сафар намудан шахс кадом заҳматҳоро мекашид?

-+заҳмати роҳ, маводи ѓизоӣ, амният, хусусиятҳои забонӣ, макони зист

-маводи ѓизоӣ, маблаѓ, хусусиятҳои мазҳабӣ, макони зист

-амният, хусусиятҳои забонӣ, макони зист ва хусусиятҳои мазҳабӣ

-хусусиятҳои забонӣ, макони зист, мазҳаб, ва сарҳад

-хусусиятҳои забонӣ, макони зист, маводи ѓизоӣ, ва маблаѓ

Дар замони муосир, шахс метавонад бо истифода аз чӣ сафар намояд?

-аз нақлиёт

-аз маблаѓ

-аз ширкатҳои туристӣ

-аз роҳбалад-тарҷумонҳо

-аз забони англисӣ

Ба шахсоне, ки сайёҳат менамоянд, вале забони он кишварро намедонанд, киҳо хидмат менамоянд?

-ронандагони таксӣ

-хабарнигорон

-сафирон

-роҳбалад-тарҷумонҳо

-муаллимони забони англисӣ

Роҳбаланд тарҷумон кист?

-Роҳбалад-тарҷумон – ин шахсест ки забони англисиро дар хориҷ аз кишвар меомӯзад

-Роҳбалад-тарҷумон – ин шахсест ки барои даромади молии худ ба хориҷа сайёҳатҳо ташкил мекунад ва мегузаронад.

-Роҳбалад-тарҷумон – ин шахсест ки барои шаҳрвандони ватанаш забони англисиро меомӯзад

-Роҳбалад-тарҷумон – ин шахсест, ки курсҳои забономӯзии англисиро ташкил мекунад ва мегузаронад

-Роҳбалад-тарҷумон – ин шахсест ки барои сайёҳон-шаҳрвандони ватанию хориҷӣ сайёҳатҳо ташкил мекунад ва мегузаронад

Кадом талаботи квалификатсионӣ ба касби роҳбалад-тарҷумон, ки аввалтар аз ҳама талаб карда мешавад?

-симои зебо

-хушлибосӣ

-мазҳабӣ будан

-хуб донистани забонҳое, ки аз он тарҷума мекунад

-аъзои ҳизб будан

Агар роҳбалад-тарҷумон мутахассиси соҳаи забони англисӣ бошад, пас ӯ ҳатман ба кӣ хизмат мерасонад?

-ба тоҷикзабонон

-ба соҳибватанон

-+ба соҳизабонон

-ба сайёҳон

-ба ронандагон

Дар баъзе аз ширкатҳои сайёҳӣ аз роҳбалад-тарҷумонҳо чӣ гуна талаботҳо карда мешавад?

-симои зебо доштан

-талаботҳои асосӣ ва иловагӣ

-варзшгар будан

-ба кишварҳои зиёд сафар карда бошад

-ба китобхона рафтан

Ҷамъ овардани гурӯҳи сайёҳон вазифаи кист?

-муаллимони забони англисӣ

-ронандагони таксӣ

-роҳбалад-тарҷумонҳо

-донишҷӯёне, ки забони англисӣ меомӯзанд

-роҳбари ширкати сайёҳӣ

Яке аз вазифаҳои роҳбалад-тарҷумонро пайдо намоед

-ҳамроҳӣ намудани сайёҳон то ҷои сайёҳат ва баракс

-пардохтани маблаѓи меҳмонхонаҳо барои сайёҳон

-харидани тӯҳфаҳо барои сайёҳон

-кашонидани бори сайёҳон

-омӯхтани забони англисӣ ба сайёҳон

Роҳбалад-тарҷумонро зарур аст, ки сайёҳат чӣ гуна гузарад?

-дурудароз

-вақти зиёдро нагирад

-Шавқовар

-маблаѓи зиёд сарф нашавад

-бо забони тоҷикӣ

Ҳалу фасл намудани ҳолатҳои ѓайричашмдошт, ихтилоф байни сайёҳон бо мардуми маҳаллӣ ё кормандони муассисаҳои тамошоӣ ба зиммаи кист?

-сардорони ширкат

-кормандони ҳуқуқ

-раисони маҳалла

-роҳбалад-тарҷумонҳо

-шахсе, ки забони англисиро медонад

Ба дараҷаи аъло донистани (нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ) ҳам забони модарӣ ва ҳам забони дигар дар баъзе ҳолатҳо якчанд забон барои кӣ зарур аст?

-барои муаллимони забони англисӣ

-барои сайёҳон

-+барои роҳбалад-тарҷумонҳо

-барои кормандони меҳмонхонаҳо

-барои ронандагони таксӣ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

О Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru