Тестхо аз фанни сармоягузори

1 Инвеститсия (сармоя) ҳачун мафҳуи иқтисоди.

 1. +ин маблаггузории дарозмуддати сармоя (дар дохили мамлакат ва берун аз он) ба ҳар гуна соҳаҳои хочагии халқ мебошад.
 2. Ин маблағгузори дарозмуддат дар минтақаҳои озоди иқтисоди мбошад
 3. Ин маблағгузори дар дохили мамлакат мебошад.
 4. Ин маблағгузори дар соҳаҳои иқтисоди, иҷтимои мамлакат мебошад.

2 Ба сармоягузори чи дохил мешавад.

 1. Қоғазҳои қиматнок, амонатҳои бонки, сармояҳои хоричи
 2. Модоиҳои модди ва айри моддӣ.
 3. +воситахои пули, амонати бонки, сахмияхо ва дигар когазхои кимматнок, технологияхо, мошинхо, тачхизот (активхои модди) мебошанд.
 4. Сарватҳои табии

3 Маблағгузории мақсадноки сармоя чист.

 1. Ин ба даст гирифтани фоидаи экологи, ичтимои ва минтақави мебошад.
 2. Ин бадаст овардани фоидаи муаяни иқтисоди ва саараноки мебошад.
 3. +ин ба даст гирифтани самараи (натичаи) конкрети, ки метавонад хамчун иктисоди, ичтимои, экологи ва дигар намудхои самараноки, пешбини шавад.
 4. Барои соҳиб шуда ба обруи боеътимод.

4 Корпаратсияҳои фаромилата чи гуна ташкилот мебошанд.

 1. Аз якчанд тшкилотҳои истеҳсоли ва хизматрасони иборат меошанд.
 2. +Аз итиҳодияҳои бузурги истеҳсоли иборат мебошанд, ки корпарадсия аз ду ё зиёда мамлакатҳо дар заминаи истеҳсоли ва илмию техники мутаҳид мешаванд.
 3. Аз итиҳодияҳои бузурги истеҳсоли иборат мебошанд, ки ин корпарадсия дар дохили як мамлакатҳо дар заминаи истеҳсоли ва илмию техники мутаҳид мешаванд.
 4. Аз итиҳодияҳои бузурги истеҳсоли иборат мебошанд, ки ин корпарадсия дар дохили як мамлакатҳо дар заминаи илмию техники мутаҳид мешаванд.

5 формулаи муаян кардани даромадноки хариду фуруши саҳмия дар биржа муаян намоед.

 1. +D=_n*365 *100%

З*t

 1. D=_n*4 *100%

З*t

 1. D=_ З*t *100%

n*365

 1. D=_n*365 *100%

З*k

6 Формулаи зарарноки амалиёти хариду фуруши қоғазҳои қимматнокро муаян созед.

А) +Уб= n*365 *100%

З*t

В) Уб= j*365 *100%

З*t

C) Уб= j*365 *100%

З*t

D) Уб= j*365 *100%

З*j

7 Қоғазҳои қимматнок чанд вазифаро ичро менамоянд.

 1. +Ҳисоби пардохти, азнавтақсимкуни, афзоиши капитал
 2. Ҳисоби пардохти, чалбнамои, афзоиши капитал
 3. Тақсиоти сармоя, аз навтақсимкуни, афзоиши капитал
 4. Ҳамааш дуруст

8 Қоғази қиматноки асоси чи гуна қрғази қимотнок мебошад.

 1. ин қоғази қиматноке мебошадки дар асаси он соҳибш дивидент мегмрад
 2. +ин қоғази қиматноке мебошад, ки дар асоаи он ҳуқуқҳои молумулки ба ягон намуди активи асоси мол, пул, сармоя, ё намудҳои гунрӯогуни захираҳои табии дида мешавад.
 3. ин қоғази қиматноке мебошад, ки дар асоаи он ҳуқуқҳои молумулки ба ягон намуди активи ғайри модди, пул, сармоя, ё намудҳои гунрӯогуни захираҳои табии дида мешавад.
 4. ин қоғази қиматноке мебошад, ки дар асоаи он ҳуқуқҳои молумулки ба ягон намуди уҳдадориҳои асоси мол, пул, сармоя, ё намудҳои гунрӯогуни захираҳои табии дида мешавад.

9 Қоғази қиматноки ибтидои чист.

 1. +Дар асоси активҳо бароварда шуда худи қоғазҳои қимматнок онро ташкил медиҳанд.
 2. Дар асоси сармояи худи барварда мешавад.
 3. Дар асоси саҳмия ва вексел барварда мешавад
 4. Ҳамаашон нодуруст.

10 Қоғази қиматноки дуюмдарача дар асоси чи бароварда мешавад.

 1. Дар асоси сармоя
 2. Дар асоси вексел
 3. +Дар асоси қоғазҳои қиматноки ибтидои
 4. Дар асоси патент

11 Саҳмия чанд намуд мешавад.

 1. +Одди ва имтиознок
 2. Одди ва омехта
 3. Омехта муштарак
 4. Муштарок ва имтиознок

12 Талаботи сармоягузори чист.

 1. ин талабот ба захирахои инвеститсионии молхо ва асбобхо барои корхона ки барои амалигардонии стратегияи инвеститсионии худ дар сохаи истеҳсоли мебошад.
 2. +ин талабот ба захирахои инвеститсионии молхо ва асбобхо барои корхона ки барои амалигардонии стратегияи инвеститсионии худ дар сохаи сармоягузори мебошад.
 3. ин талабот ба захирахои корхона молхо ва асбобхо барои корхона ки барои амалигардонии стратегияи инвеститсионии худ дар сохаи сармоягузори мебошад.
 4. ин талабот ба захирахои инвеститсионии молхо на асбобхо барои корхона ки барои амалигардонии стратегияи инвеститсионии калон дар сохаи сармоягузори мебошад.

13 Қурби асъорро дар ҶТ кадом инстути молияви муаян месозад.

 1. Ташкилотҳои хурдии амонатию қарзи
 2. Бонкҳои тиҷорати
 3. Вазорати молия
 4. +Бонки миллӣ

14 Пешниҳоди сармоягузориро муаян намоед.

 1. ин пешниход ба захирахои инвеститсиони, молхо, асбобхое, ки аз тарафи корхонахои истехсолкунанда, сохибдорони амвол, сохибони активхои модди ва хар гуна институтхои молияви мебошад.
 2. +ин пешниход ба захирахои инвеститсиони, молхо, асбобхое, ки аз тарафи корхонахои истехсолкунанда, сохибдорони амвол, сохибони активхои гайри модди ва хар гуна институтхои молияви мебошад.
 3. ин пешниход ба захирахои молияви, молхо, асбобхое, ки аз тарафи корхонахои истехсолкунанда, сохибдорони амвол, сохибони активхои гайри модди ва хар гуна институтхои молияви мебошад.
 4. ин пешниход ба захирахои инвеститсиони, молхо, асбобхое, ки аз тарафи корхонахои хизматрасони, сохибдорони амвол, сохибони активхои гайри модди ва хар гуна институтхои молияви мебошад.

15 Фаъолияти сармоягузоричист:

 1. ин чараёни мураккаб ва серамалиёт буда, ки дар корхонахо ба сохаи фаъолияти истехсоли – молиявии мустакил ва ғайри мустақил чудо мешаванд, ки ин фаъолияти инвеститсиони ном дорад.
 2. ин чараёни мураккаб буда, ки дар корхонахо ба сохаи фаъолияти хизмдросони – молиявии мустакил чудо мешаванд, ки ин фаъолияти инвеститсиони ном дорад.
 3. +ин чараёни мураккаб ва серамалиёт буда, ки дар корхонахо ба сохаи фаъолияти истехсоли – молиявии мустакил чудо мешаванд, ки ин фаъолияти инвеститсиони ном дорад.
 4. ин чараёни серамалиёт буда, ки дар корхонахо ба сохаи фаъолияти молиявии мустакил чудо мешаванд, ки ин фаъолияти инвеститсиони ном дорад.

16 Дар савдои бйналхалқи чанд усули андоз супориро истифода мебаранд.

 1. +Усули кридити ва тарҳи андоз.
 2. Усули мустақим ва ғайри мустақим
 3. А ва Б
 4. Усули содда

17 Сандуқи байналхалқи пул кай таъсис ёфтааст.

 1. 25 июли 1995
 2. +22 июли соли 1944
 3. Соли 1997
 4. Соли 1987

18 Вазифаи хазинаи байналхалқии пулро муайан кунед.

 1. Таъмин крдани амнияти молияви ба давлатҳо
 2. +Таъмин кардани крзи дарозмудат ва кутоҳудат барои давлатҳои аъзо.
 3. Таъмин кардани крзи дарозмудат барои давлатҳои аъзо.
 4. Таъмин кардани крзи кутоҳудат барои давлатҳои аъзо.

19 Асадсатсияи байналмилали рушд дори чанд аъзо мебошад.

 1. 183 давлат.
 2. 120 давлат.
 3. +173 давлат.
 4. 100 давлат.

20 Аъзоёни хазинаи байналхалқи асъор чандто мебошанд.

 1. 188
 2. 123
 3. 210
 4. 200

21 Мақсади Корпарасияи байналхалқи молиявиро нишон диҳед.

 1. Кумак расонидан ба бахши хусуси
 2. Кумак расонидан ба бахши давлати
 3. Кумак расонидан ба бахши давлати ва хусуси
 4. Кумак расонидан ба давлатҳои қашоқ.

22 Бозорҳои молиявии калонтарин кадомҳоянд.

 1. Бозори Чопон, Амрикои шимоли, оссиё ва ҳавзаи уқёнуси
 2. +Бозори Амрико, Амрикои шимоли, оссиё ва ҳавзаи уқёнуси
 3. Бозори Амрико, Амрикои Лотини, оссиё ва ҳавзаи уқёнуси
 4. Бозори Амрико, Токиё, оссиё ва ҳавзаи уқёнуси

23 Субъктони фаъолияти сармоягузори киҳоянд.

 1. +Сармоягузорон, Супоришдиҳандагон, Пудрачиён, шахсонеки ба объкти сармоягузори даст мезананд.
 2. Сармоягузрон
 3. Корхонаҳои истеҳсоли
 4. Муасисаҳои давлати ва бонкҳои тичорати

24 Намудҳои сармоягузори.

 1. +Воқеи, пртфели
 2. Портфели ва махсус
 3. Воқеи ва хоричи
 4. Ҳамааш дуруст.

26 Намудҳои сармоягузори вобаста ба шакли моликият.

 1. +Давлати, хусуси, муштарак, хоричи , омехта дар дахили мамлакат, омехта бо сармояи хоричи
 2. Давлати, хусуси, муштарак, хоричи ,
 3. Давлати, муштарак, хоричи , омехта дар дахили мамлакат, ,
 4. Давлати, хусуси, хоричи , омехта дар дахили мамлакат, омехта бо сармояи хоричи,

27 Танзими давлати сармоягузори бо кадом роҳ гузаронида мешавад.

 1. Сиёсати хоричи
 2. Сиёсати молиявӣ
 3. +Сиёсати сармоягузори
 4. Сиёсати хоричи ва маҳаллӣ

28 Сиёсати сармоягузориро, ки мегузаронад.

 1. +макомотхои идоракунии Чумхурии Точикистон
 2. макомотхои корҳои дахилии Чумхурии Точикистон
 3. мақомоти гумрук
 4. мақомоти маҳаллӣ.

29 Реинвеститсия чист?.

 1. ин қоғазҳои қиматноки озоди сармоягузорие, ки барои харидани ё ин ки тайёр намудани воситахои нави истехсоли равона карда мешавад.
 2. +ин воситахои озоди сармоягузорие, ки барои харидани ё ин ки тайёр намудани воситахои нави истехсоли равона карда мешавад.
 3. ин воситахои озоди сармоягузорие, ки барои харидани ё ин ки тайёр намудани корхонаҳои нави истехсоли равона карда мешавад.
 4. ин воситахои озоди корхона, ки барои харидани ё ин ки тайёр намудани воситахои нави истехсоли равона карда мешавад.

30 Хатари сармоягузори чист?.

 1. ин имконияти номувофик будани хачми фоида аз инвеститсияхои хоричи
 2. ин имконияти номувофик будани хачми фоида аз корхона, назар ба накшагири.
 3. +ин имконияти номувофик будани хачми фоида аз инвеститсияхо, назар ба накшагири.
 4. ин имконияти номувофик будани хачми зарар аз инвеститсияхо, назар ба накшагири.

31 Мафҳуми инвеститсияхо бо хатари пастро муаян созед.

 1. ин маблаггузарони хамчунин бехатари мебошад ба даст даровардани даромади манфи мебошад.
 2. +ин маблаггузарони хамчунин бехатари мебошад ба даст даровардани даромади мусби мебошад.
 3. ин маблаггузарони дар иқлими сармоягузори муфид.
 4. ин маблаггузарони хамчунин бехатари мебошад ба даст даровардани даромади мусби ё манфи мебошад.

32 Сармоягузори портфели чигуна сармоягузори мебошад.

 1. +Сармоягузори бо воситаи Қоғазҳои қимматнок.
 2. Сармоягузори бо воситаи амонатҳои бонки
 3. Сармоягузори бо воситаи хариди иншоот
 4. Сармоягузори бо воситаи пасандоз

33 Содироти сармоя чист?.

 1. Баровардани сармоя дар шакли омехта.
 2. +Ин баровардани сармоя дар шакли сармояи воқеи ва портфели ба давлатҳои хоричи
 3. Ин баровардани сармоя дар шакли сармояи воқеи муштарак ва портфели ба давлатҳои хоричи
 4. Ҳамаашон дуруст.

34 Мафҳуми воридоти сармояро нишон диҳед.

 1. +Дар хоричи кишвар вард намудани сармоя ба дохили малакат ба мақсади обод наудани сектори хусуси ва бахши давлати.
 2. Дар хоричи кишвар вард намудани сармоя ба дохили малакат ба мақсади обод наудани дахши давлати.
 3. Дар хоричи кишвар вард намудани сармоя ба дохили малакат ба мақсади обод наудани сектори хусуси
 4. Дар хоричи кишвар вард намудани сармоя ба дохили малакат ба мақсади обод наудани сектори хусуси ва дахши давлати.

35 Маблағгузори муштарак чи маъно дорад.

 1. Ин сармоягузори дар бахши истеҳсолот.
 2. Ин сармоягузори ҳам аз тарафи субъкти хоричи
 3. + Ин сармоягузори ҳам аз тарафи субъкти хоричи ва маҳалли.
 4. Ин сармоягузори ҳам аз тарафи субъкти хоричи ва маҳалли ба соҳаи саноат.

36 Бозори сармояагузори чист.

 1. +ин холати иктисодии мураккаби тагийрёбанда буда, ки бо чузъхои асоси яъне бо талаботи сармоягузори, пешниходоти сармоягузори ва аз нархи сармоягузори иборат аст.
 2. ин холати иктисодии мураккаби тагийрёбанда буда, ки бо чузъхои асоси яъне бо нархи сармоягузори иборат аст.
 3. ин холати иктисодии мураккаби тагийрёбанда буда, ки бо чузъхои асоси яъне бо талаботи сармоягузори, ва аз нархи сармоягузори иборат аст.
 4. ин холати иктисодии мураккаби тагийрёбанда буда, ки бо чузъхои асоси яъне бо талаботи сармоягузори ва пешниходоти сармоягузори иборат аст.

37 Меъёри даромадноки сармояро муаян намоед.

 1. дар асоси мубодилаи асбобхои молияви, ки харакати сармояро нишон медихад
 2. дар асоси хариди асбобхои молияви, ки харакати сармояро нишон медихад
 3. +дар асоси нарххои асбобхои молияви, ки харакати сармояро нишон медихад муаян карда мешавад.
 4. дар асоси талаботи асбобхои молияви, ки харакати сармояро нишон медихад

38 дар фаъолияти сармоягузори, ки иштирок мекунад.

 1. Мақомоти тиҷорати, маҳалли ва андоз
 2. +Шахсони воқеи ва ҳуқуқӣ, аз он ҷумла субъектони инфрасохтори бозорӣ ҳамчун бонкҳои тиҷоратӣ корхонаҳои молиявӣ.
 3. шахсони воқеи ва ҳуқуқӣ, аз он ҷумла субъектони инфрасохтори бозорӣ ҳамчун бонкҳои тиҷоратӣ корхонаҳои молиявї, машваратї ва ғайрахо ташкил мекунанд
 4. инситудҳои молияви.

39 Қисматҳои сармоягузори байналхалқиро муаян созед.

 1. Қисми ҳавасмандкунӣ;Таъминоти захиравӣ; Таъминоти ҳуқуқӣ ва методӣ;Таъминоти ташкилӣ.
 2. Қисми Таъминоти захиравӣ; Таъминоти методӣ; Таъминоти ташкилӣ.
 3. Қисми ҳавасмандкунӣ; Таъминоти ҳуқуқӣ ва методӣ;Таъминоти ташкилӣ.
 4. Қисми ҳавасмандкунӣ;Таъминоти захиравӣ; Таъминоти ҳуқуқи.

40 Дар сармоягузори байналхалқи чанд намуди мублағгузори чой дорад.

 1. +Молиякунонии беруна (қарзӣ) ва худи
 2. Молиякунонии беруна (қарзӣ) ва маҳали
 3. Молиякунонии воридоти
 4. Молиякунонии маҳалли ва минтақави

41 Ба сарчашмаҳои дохили фаъолияти сармоягузори чи дохил мешавад.

 1. Сарчашмаҳои дохилии худи крхона.
 2. Сарчашмаҳои бӯҷавӣ ва пасандозҳои аҳолӣ.
 3. +Сарчашмаҳои миллӣ, востаҳои сармоягузори корхона, захираҳои сармоягузори бӯҷавӣ, пасндози аҳолӣ.
 4. Сарчашмаҳои аз воситаҳои сармоягузори корхона.

42 Ба сарчашмаҳои берунаи фаъолияти сармоягузори чи дохил мешавад.

 1. Карзи субъктони хоричи.
 2. +Сармояхои хориҷӣ, Ќарзҳо, Вомбаргҳо
 3. Саҳмияҳо, векселҳо ва қоғазҳо.
 4. Ҳамашон дуруст.

43 Сарчашмаҳои маблағгузори сармояҳоро муаян намоед.

 1. +Хусуси, Ҷалбкардашуда ва қарзи
 2. Хусуси ва кредити
 3. Маҳали ва минтақави
 4. Ҳамашон дуруст.

44 Арзиши ояндаи пул (сармоя)чист.

 1. +ин воситахои пулие, ки имруз маблаггузори карда мешаванд, ки дар муддати вакти муайян (оянда) дигаргун мешаванд.
 2. ин воситахои пулие, ки имруз маблаггузори карда мешаванд.
 3. ин воситахои пулие, ки имруз маблаггузори карда мешаванд, ки дар муддати вакти муайян (оянда) дигаргун мешаванд.

45 Фоизи оддии маблағгузориро нишон диҳед.

 1. t = PV * k * S
 2. K = PV * S * t
 3. PV = S * k * t
 4. +S = PV * k * t

46 Минтақаи озоди иқтисоди чист.

 1. +Ин ҳудуди махсус аз чониби давлат чудонамудаеро меноманд, ки дорои имтиозҳои боҷи, молияви мебошад.
 2. Ин ҳудуди махсус аз чониби давлат чудонамудаеро меноманд, ки дорои имтиозҳои саноати , молияви мебошад.
 3. Ин ҳудуди махсус аз чониби давлати хорича чудонамудаеро меноманд, ки дорои имтиозҳои боҷи, молияви мебошад.
 4. Ин ҳудуди махсус аз чониби ду ва ё якчанд давлат чудонамудаеро меноманд, ки дорои имтиозҳои боҷи, молияви мебошад.

47 Ҳадафи минтақаи озои иқтисоди.

 1. Фоъолгардонӣ, васеъ намудани савдои дохилӣ ва умуман, фаъолияти иқтисоди берунмарзӣ.
 2. Фоъолгардонӣ, васеъ намудани савдои хориҷӣ ва умуман, фаъолияти иқтисоди берунмарзӣ.
 3. +Фоъолгардонӣ, маҳдуд намудани савдои хориҷӣ ва умуман, фаъолияти иқтисоди берунмарзӣ.
 4. Фоъолгардонӣ, васеъ намудани савдои умуман дохили, фаъолияти иқтисоди берунмарзӣ.

48 Ҳадафи иҷтимои минтақҳои озоди иқтисоди.

 1. +Ташкили ҷойҳои кори нав, зиёд куни шуғли аҳолӣ, баланд бардоштани дараҷаи касби тибқи назардошти истифода бари тақрибаи ҷаҳони.
 2. Афзун гардони содирот ва самараноки воридот.
 3. Таъмин намудани тарақиёти минъбадаи худи миотақаи озоди иқтисоди.
 4. Афзун гардони корхонаҳо дар минтақа.

49 Аввалин сармоягузози хазинаи байналхалқи асъор ба ҶТ аз кадом солҳо ба назар мерасад.

 1. Баъд аз бадаст овардани истиқлолият
 2. +Соли 1993
 3. Соли 2000
 4. Соли 1900

50 Сармоягузори давлати чист.

 1. Ин моликияти ғайри резидентҳо, ки дар шакли воқеи ва портфели дар соҳаҳои камдаромад ва аз ҳама зарур мебошад.
 2. Ин моликияти давлати, ки дар шакли омехта ва портфели дар соҳаҳои камдаромад ва аз ҳама зарур мебошад.
 3. +Ин моликияти давлати, ки дар шакли воқеи ва портфели дар соҳаҳои камдаромад ва аз ҳама зарур мебошад.
 4. Ин моликияти давлати, ки дар шакли муштарак ва омехта дар соҳаҳои камдаромад ва аз ҳама зарур мебошад.

51 Бонки ҳисобаробар куни байналмилали кай таъсис ёфтааст.

 1. Соли 1935
 2. +Соли 1930
 3. Соли1952
 4. Соли1923

52 Таъсисдиҳандагони бонки ҳисоббаробаркауни байналмилали кадом давлатҳо мебоанд.

 1. Фарансия, Тоҷикистон, Узбекистон
 2. Давлатҳои осиёи марказиӣ
 3. Давлатҳои аврурои шарқӣ
 4. +Белгия, Олмон, Италия, Б Кабир, Ҷопон, Фронсо.

53 Нархи чаҳони чист.

 1. +Нархҳое мебошанд, ки аз рӯи онҳо аломатҳои бузурги тиҷорати ба амал бароварда мешавад.
 2. Нархҳое мебошанд, ки аз рӯи онҳо аломатҳои бузурги содироти ба амал бароварда мешавад.
 3. Нархҳое мебошанд, ки аз рӯи онҳо аломатҳои бузурги воридони ба амал бароварда мешавад.
 4. Нархҳое мебошанд, ки аз рӯи онҳо аломатҳои бузурги хизматрасони ба амал бароварда мешавад.

54 Дар минтақаи озоди иқтисоди кадом намуди срмаягузори бештар ба назар мерасад.

 1. Портфели
 2. Омехта
 3. +Воқеи
 4. Хориҷӣ

55 Маблағгузори бо кадом мақсод гузошта мешавад.

 1. +Бо мақсади гирифтани фоидаи иқтисоди ва баланд бардоштани сатҳи зиндаги худ.
 2. Бо мақсоди обод сохтани чомеа
 3. Бо мақсади дусти мобайни давлатҳо
 4. Ҳамаашон дуруст.

56 Хатари умуми дар сармоягузори чист.

 1. ин хатархое, ки барои хамаи иштирокчиёни фаъолияти инвеститсиони якхелаанд онхо бо соҳаи муайян вобастаги доранд, ки ба онхо сармоягузор дар вакти интихоби объектхои фаъолияти инвеститсиони таъсир карда наметавонанд, мебошанд.
 2. +ин хатархое, ки барои хамаи иштирокчиёни фаъолияти инвеститсиони якхелаанд онхо бо омилхои муайян вобастаги доранд, ки ба онхо сармоягузор дар вакти интихоби объектхои фаъолияти инвеститсиони таъсир карда наметавонанд, мебошанд.
 3. ин хатархое, ки барои хамаи иштирокчиёни фаъолияти инвеститсиони якхелаанд онхо бо омилхои муайян вобастаги доранд, ки ба онхо сармоягузор дар вакти интихоби объектхои фаъолияти инвеститсиони таъсир карда метавонанд, мебошанд.
 4. ин хатархое, ки барои хамаи иштирокчиёни фаъолияти инвеститсиони якхелаанд онхо бо омилхои муайян вобастаги надоранд, ки ба онхо сармоягузор дар вакти интихоби объектхои фаъолияти инвеститсиони таъсир карда наметавонанд, мебошанд.

57 Сармоягузорон кистан?.

 1. + Сармоягузорон мешаванд, шахсони хукуки ва вокъеи, ки дар асоси шартнома оиди хамкории хамчоя, шарики фаъолият мебаранд, хамчунин метавонанд шаванд иттиходияи якчанд шахсони хукуки макомотхои давлати, макомотхои идоракунии махали ва шахсони хукуки ва вокъеи давлатхои беруна.
 2. ин шахсони ухдадор, ки аз тарафи сармоягузор таъин карда мешавад, ва ин аз руи шартномаи дода шуда лоихаи инвеститсиониро амали мегардонад.
 3. ин шахсони хукуки ва вокъеи аз руи шартнома ё ин ки созишномаи давлатие, ки аз тарафи супоришдиханда бо пудратчи баста мешавад, хар гуна корхои сохтмонию – васлгардони ичро мегарданд.
 4. А, b дуруст мебошанд.

58 Пудратчиён кситанд?.

 1. Ин шахсонеки дар корхонаҳои истеҳсоли кору фаъолият мекунанд мебошанд.
 2. Сармоягузорон мешаванд, шахсони хукуки ва вокъеи, ки дар асоси шартнома оиди хамкории хамчоя, шарики фаъолият мебаранд, хамчунин метавонанд шаванд иттиходияи якчанд шахсони хукуки макомотхои давлати, макомотхои идоракунии махали ва шахсони хукуки ва вокъеи давлатхои беруна.
 3. +ин шахсони хукуки ва вокъеи аз руи шартнома ё ин ки созишномаи давлатие, ки аз тарафи супоришдиханда бо пудратчи баста мешавад, хар гуна корхои сохтмонию – васлгардони ичро мегарданд.
 4. Ҳамаашон дуруст.

59 Объекти фаъолияти сармоягузорӣ ин.

 1. Аз нав бунёд намудан ё хозиразамон намудани фондхои асоси ва воситахои гардон мебошад.
 2. Ташкилотҳо, корхонаҳо ва тамаоми муасисаҳои амалкунанда.
 3. Аз нав бунёд намудани корхонаҳои истеҳсоли.
 4. Фондҳои асоси ва воситаҳои гардон.
 5. Супоришдиҳандагон киҳоянд.
 6. +ин шахсони ухдадор, ки аз тарафи сармоягузор таъин карда мешавад, ва ин аз руи шартномаи дода шуда лоихаи инвеститсиониро амали мегардонад.
 7. ин шахсони хукуки ва вокъеи аз руи шартнома ё ин ки созишномаи давлатие, ки аз тарафи супоришдиханда бо пудратчи баста мешавад, хар гуна корхои сохтмонию – васлгардони ичро мегарданд
 8. Сармоягузорон мешаванд, шахсони хукуки ва вокъеи, ки дар асоси шартнома оиди хамкории хамчоя, шарики фаъолият мебаранд, хамчунин метавонанд шаванд иттиходияи якчанд шахсони хукуки макомотхои давлати, макомотхои идоракунии махали ва шахсони хукуки ва вокъеи давлатхои беруна.
 9. Ҷавобҳо нодурустанд.

61 Дар ҶТ чанд минтақаи озоди иқтисоди фаъолият мекунад.

 1. Суғд, Мастчоҳ, Данғара, Мурғоб.
 2. +Суғд, Данғара, Ишкошим, Панч
 3. Нуробод, Исфара, Девачтич
 4. Ҳамаашон дуруст.

62 Соли 2015 дар минтақаи озоди иқтисоди “Панҷ” ҳаҷми сармояи мустақим ба чан миллион расида буд.

 1. 260 млн
 2. +259 млн
 3. 300 млн
 4. 700 млн

63Дар соли 2015 ба буҷети давлат аз чаниби минтақаи озоди иқтисоди “Панҷ” чи қадар маблағ ворид шуд.

 1. +19,7 млн
 2. 20 млн
 3. 30 млн
 4. 12,5 млн

64 Минтақаи озоди иқтисоди “Данғара” дар ҳудуди чанд гектар ташкил карда шудааст

 1. 621гк
 2. 215гк
 3. +521гк
 4. 452гк

65 Дар соли 2015 ба буҷети давлат аз чаниби минтақаи озоди иқтисоди “Данғара” чи қадар маблағ ворид шуд

  1. 20 млн
  2. 30 млн
  3. 12,5 млн
  4. +10.8млн

66 Соли 2015 дар минтақаи озоди иқтисоди “Данғара” ҳаҷми сармояи мустақим ба чан миллион расида буд.

 1. 270 млн
 2. +259 млн
 3. 520млн
 4. 320 млн

О Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.