Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Тестхо бо чавобхояш аз СБҲМ

1.Маънои калимаи стандарт чиро ифода мекунад:

B) Меъёр, намуна ва қолиб;

2. Намудхои стандартњои   ҳисобдориро муайян кунед:

A) Дохилӣ, берунӣ;

3.Стандарти ҳисобдории  дохилӣ чист:

A) Ин маҷмӯи усулу қоидаҳои   ҳисобдорие мебошад, ки  танҳо дар дохили кишвар барои истифодабарандагон дохили истифода мешавад;

4.Сармоягузориҳо чанд намуд мешавад:

D) 2 намуд;

5.Дороии ба талаботи муайян ҷавобгу буда чиро мефаҳмед?

B)Дороие,ки омода сохтани он барои истифода тибқи тайинот ё барои фуруш вақти на он қадарро талаб мекунад;

6.Бузургии фоида дар кадом ҳисобот муайян карда мешавад:

D) ҳисобот оиди фоида ва зарар;

7. Хисобот оиди гардиши  воситаҳои  пули дар кадом стандарт нишон додашудааст:

B)СБҲМ – 7;

8.Дар ҶТ нақшаи нави ҳисобҳои бухталтерӣ дар асоси СБҲМ кай қабул шуд?

A)27.05.2011;

9. Воситаҳои асосиро мувофиқи СБҲМ ба чанд гуруҳ, ҷудо менамоянд:

B)  дороиҳои истеҳлокшаванда, истсҳсолнашаванда ва камшаванда;

10.Ба дороиҳои ғайримоддї кадоме аз инњо дохил намешавад:

D) Бино иншоот;

11.Сармоягузориҳои дарозмуддат аз руи кадом арзиш баҳо дода мешаванд?

D)Арзиши ибтидой;

12.Нақшаи нави ҳисобҳои бухталтерӣ аз чанд боб иборат аст?

D) 6 боб;

13.Воқеаҳо баъди санаи ҳисобот дар кадом стандарт нишон додашудааст:

B) Стандарти №10;

14.Чанд намуди  шартномаҳои дар СБҲМ № 11 истифодашавандаро медонед:

D) Се намуд;

15. Ҳангоми баҳодиҳии арзиши аслии заҳираҳо кадом усулҳо истифода бурда мсшавад:

C) Индентификатсияи маҳсус, лифо, арзиши баркашидашуда ва фифо;

16.Истифодабарандагони берунии  ахбороти  ҳисоботи молиявиро муайян кунед?

C) Кумитаи андоз, омор, ревизор,  бонкҳо, фирмаҳои аудиторӣ, харидорон, саҳмдорон ва инвесторон;

17.Шартнома истифода мешавад, барои:

D) Нишон додани шартњо бањри иљро кардани амалиётњои хољагидорї;

18.Қурби мубодилаи асъор чист?

A) Ин таносуби мубодилавӣ ҳангоми як асъор бо асъори дигар;

19.Санади хориљкунї истифода мешавад, барои:

B) Хориљкунии дороињои љорї ва дарозмуддат, ки барои корхона лозим нест ваё барои маќсадњои фурўш хориљ карда мешавад;

20.Бекурубшавии дороињои  корхона дар кадом стандарт омадааст?

C) СБҲМ – 36;

21.Муайян кунед, ки дар кадом ҷавоб њамаи њисобњо њисобњои дороианд?

C) Мавод, воситаҳои  асосӣ, сурат ҳисоби бонк;

22.Дар кадом боби тавозун  дороиҳои ғайригардишӣ нишон дода мешаванд?

C) Боби II дороии тавозун;

23.Дар кадом боби тавозун  воситаҳои  асосӣ нишон дода мешаванд?

C)Дар боби II дороии тавозун;

24. Дороиҳои ғайримоддӣ дар кадом стандарт нишон дода шудаанд:

D) СБҲМ – 38;

25. Мувофиқи СБҲМ, даромади бадастоварда қайд карда (эътироф карда) мешавад:

C) бо усули    ҳисобкунӣ;

26.Барои муайяннамоии њолати амволии  корхона дар санаи манъ шудани фаъолият, Ҳамчун шахси хуқуқӣ тартиб дода мешавад:

A) тавозуни барњамдињӣ;

      27.Иҷорае, ки дар он њуқуқи соњибмулкии дорои (моликият) ба иҷорагир  дода мешавад:

C) иҷораи молиявӣ;

     28.Даромади фоизӣ њисоб карда шуд (начисление) мукотиботи дурустро нишон  диҳед:

B) ДТ 10550 – КТ  66010;

29.Кадоме аз ин дороињо ба  воситаҳои  асосӣ дохил намешаванд:

C)  захираҳои молӣ ;

30. Мувофиқи СБҲМ,  дороиҳои ғайримоддиро бо кадом усул истењлок карданро тавсия медињанд:

B) Бо усули ростхатта;

31.Самтњои асосии фаъолияти муњосибон?

D)Ҳисобгирии идоракунӣ, молиявӣ, фаъолияти новобастаи  бухгалтерӣ ва педагогӣ;

     32.Воситаҳои  асосӣ ин  воситаҳои:

A) истењсолӣ;

      33. Пардохти нақдина аз хазинаи бонк бо кадом њуҷҷат ба расмият дароварда мешавад:

C) бо ордери хароҷоти хазинавӣ;

34.Бо тарзи нақдӣ маблағи харидашудаи молњои канселярӣ парпдохта шуд. Муккотиботи амалиёт чунин акс меёбад:

D) ДТ  Молњои канселярӣ   – КТ  В/п дар хазина;

     35.Навишти дурустро нишон  диҳед «Аз банк қарз гирифта шуд»:

C)Дт  суратҳисоб Кт  Қарзи бонкӣ;

36.Навишти дурустро муайян намоед .Ба истеҳсолоти асосӣ  масолеҳ дода шуд:

B)Дт Истеҳсолоти асосӣ Кт  масолеҳ;

     37.Сармояи сањмиявӣ ташкил мешавад:

A) Аз эмиссияи сањмия;

38.Қарзи кредитории ҷорӣ њисобкардашудаи барои молњои қабулшуда  пардохт а шуданд мукотиботи (навишти бухгалтерӣ) дурустро нишон  диҳед:

A) ДТ 22010 – КТ  10210;

39.Барои амалиёти хоҷагии зерин навишти дурустро нишон  диҳед. «Ба хазина аз  суратҳисоб барои додани маблағи хароҷоти хоҷагӣ пули нақд  дохил шуд»:

D)Дт Хазина; Кт суратҳисоб;

40. Фаъолияти кишоварзӣ дар кадом стандарт нишон дода шудааст:

B) стандарти 41;

41. Қарздории дебитории ҷориро дар қайди бухгалтерӣ бо ёрии кадом ҳисоб нишон медиҳанд:

A) ҳисоб барои қабул;

42.Аз рӯи муносибат бо тавозун ҳисобҳо ба чунин намудҳо ҷудо мешаванд:

A) дороӣ, ухдадорӣ;

43.Дар ҳолати ҳисобкуни фоизҳо (начисление) дар дебети кадом ҳисоб нишон дода мешавад:

C) фоизҳо барои қабул;

44.Сармояи худӣ ташкил мешавад:

A) аз эмиссияи саҳмия;

45.Кадоме аз ин баробарии тавозунӣ нодуруст аст?

C) Ӯҳдадориҳо + Сармоя = Дороиҳо;

46.Кадоме аз ин моддаҳо ба дорои дохил намешавад?

A) Қарзи бонк;

47. Кадоме аз ин дороиҳо ба воситаҳои асосӣ дохил мешаванд:

B) бино;

48. Иҷора  дар кадом стандарт нишон дода шудааст:

C) стандарта 17;

49.   Воситаҳои асосӣ  дар кадом стандарт омадааст:

C) стандарти 16;

50. Дороиҳои  корхона ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд?

B)Дороиҳои гардон ва ғайри гардон;

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *