Савохои тести аз фанни Менечменти сармоягузори

@200. Рӯйхати маҷмӯии ҳамаи қоғазҳои қиматноки ширкат, ки дар он бонк нигоҳ дошта шуда, аз рӯи навъи саҳмияҳо ва арзишашон тасниф мегарданд ин?

$A) Дафтарчаи вексел;

$B) Дафтарчаи амонатӣ;

$C) Китоби қоғазҳои қиматнок;

$D) Китоби саҳмдорон;

  $E) Китоби трансферҳо.

  @201. Тобеъон- ин? 

  $A) Шахсони вазифадори корхона;

  $B) Роҳбарони корхона;

  $C) Муовинони асосии роҳбар;

  $D) Кормандони соҳибмаълумоти корхона;

  $E)  Муовинони ташкилоту корхонаҳо.

  @202.Ҷудокунонии гурӯҳи коргарон дар асосӣ ҷинсият, синну сол, маълумот,                                                      собиқаи корӣ, касб ва вазифа-ин?

  $A) Усулҳои асосии идоракунӣ;

  $B) Функсияҳои идоракунӣ;

  $C) Ҳайати асосии ташкилот;

  $D) Сохтори ҳайат;

  $E) Принсипи ҳайат.

  @203. Қабули коргар дар ширкатҳои Ҷопонӣ?

  $A) Бо пешниҳоди дараҷаи маълумотнокӣ;

  $B) Бо тавсияи яке аз кормандони ширкат;

  $C) Навиштани диктанти саводнокӣ;

  $D)  Аз рӯи собиқаи корӣ;             

  $E)  Супоридани имтиҳони ҷамъбастӣ.

  @204. Қарорҳои идоракунӣ аз рӯи ҳатмияти иҷроиш?

  $A)  Иҷрошаванда, мӯътадил, танзимӣ;

    $B)  Директивӣ, тавсиядиҳанда, нигаронидашуда;

  $C)  Ахборотӣ, ҷорӣ, кӯтоҳмӯҳлат;

  $D)  Ҳатмӣ, ихтиёрӣ, назариявӣ;

  $E) Ҳатмӣ, ихтиёрӣ, директивӣ, муътадил.

  @205. Асоси системаи идоракунии Амрикоӣ ин?

  $A) Принсипи кори мустақилона;

  $B) Принсипи коллективизм;

  $C) Принсипи идоракунии умумӣ;

 $D)Принсипи ташаббускорӣ ва фардият;

  $E) Принсипи оқилона.

  @206. Консепсияи Д. Мак Клеланд иборат аз?

   $A) Талаботҳои мотиватсионӣ ва гигиенӣ;

   $B) Муваффаққият, ҳокимият, иштирок;

   $C) Талаботҳои шахсӣ ва коллективӣ;

   $D) Талаботҳои аввалин ва ниҳоӣ;

   $E) Талаботҳои умумӣ ва ягона.

   @207. Элементҳои системаи идоракунӣ- ин?

   $A) Техника ва технология;

   $B)  Ҳавасмандкунӣ;

   $C) Иерархия;

   $D) Ташкилот; 

   $E) Муассиса.

   @208. Далел –ин? 

   $A) Амалиёт;

   $B) Сабаб ё асос;

   $C) Вазъият;

   $D) Функсия;

   $E) Принсип ва усул.

   @209. Идоракунии захираҳои меҳнатӣ –ин?

    $A) Идоракунии истеҳсолот;

    $B) Идоракунии технология;

    $C) Идоракунии ҳайат;                        

    $D) Идоракунии навоварӣ;

    $E) Идракунии техника ва ҳайат.

    @210. Системаи муҳими менеҷменти Ҷопонӣ –ин?

    $A) Ҳавасмандии моддии кормандон;

    $B) Кирояи якумра;

    $C) Музди меҳнати муносиб;

    $D) Ташкили мустақилонаи кор;   

    $E) Ҳавасмандии ғайри моддии кормандони корхона.                                                                                          

 @211. Қарорҳое, ки аз тарафи органҳои болои қабул шуда хусусияти умумии     иҷроиш  доранд ин? 

   $A) Қарорҳои тавсиявӣ;

   $B) Қарорҳои коллективӣ;

   $C) Қарорҳои инфиродӣ;

   $D) Қарорҳои директивӣ;

   $E) Қарорҳои дарозмуҳлат.

    @212. Сарвар- роҳбар бояд чӣ хел бошад?

     $A) Бо адолат;

     $B) Ором;

     $C) Ҷиддӣ;

     $D) Кордон;

     $E) Сармоягузор.

      @213. Ташкилот фаҳмида мешавад ҳамчун?

      $A) Гурӯҳи одамони барои расидани мақсад муттаҳидшуда;

      $B) Ҷараёни ҳалли вазифаҳо;

      $C) Маҷмӯи системаҳо;

      $D) Маҷмӯи қарорҳо;    

      $E) Маҷмӯи принсипҳо ва усулубҳо.

      @214 . Аломатҳои асосии ташкилот ин?

       $A)  Нишона, муҳр, ҳудуд, мустақилият, макони ташкилот, вақт;

       $B)  Мавҷудият, мустақилият, мақсад, мустақилият,, худтанзимнамоӣ, маданият;

       $C)  Роҳбарият, коллективона, расмият, танзими давлатӣ, сохтор, шахсият; 

       $D)  Навовариҳои техника, мураттибии алоқа, марказонидашуда, функсияҳо,

       усулҳо, маданияти ташкилот;

       $E) Нишона, муҳр, мавҷудият, функсияҳо,мураттибии алоқа.

      @215. Қарорҳое, ки аз тарафи органҳои машварати қабул мешаванд ин?

       $A)  Қарорҳои тактикӣ;

       $B) Қарорҳои тавсиявӣ;

       $C)  Қарорҳои директивӣ;

       $D)  Карорҳои стратегӣ;   

       $E) Қарорҳои маъмурӣ.

       @216. Усулҳои ҳавасмандгардонии ғайри иқтисодӣ –ин?

       $A) Таъриф;

       $B) Мукофот;

       $C) Мукофоти иҷтимоӣ;

       $D) Сохторӣ;

       $E) Танқид ва таъриф.

       @217. Гурӯҳҳои расмӣ – ин?

       $A) Ташкилотҳои расман ба қайдгирифташуда;

       $B) Ташкилотҳои ғайрирасмӣ ба қайдгирифташуда;

       $C) Гурӯҳҳои навовар;

       $D) Ташкилотҳои расмӣ;

       $E) Ташкилотҳои буҷетӣ.

       @218. Мотиватсия ё далелнокӣ – ин?

        $A) Мутобиқати ҷараёни идоракунӣ;

        $B) Ҷараёни водорсозии дигарон барои ноилшавии максад;

        $C) Муайян кардани проблемеҳои ташкилот;

        $D) Ҳавасмандии моддӣ;

        $E) Ҳавасмандии ғайримоддӣ.

        @219.  Назарияи дуомила азтарафи кӣ кор карда шудааст?

        $A) Д. Мак Клеланд;

        $B) Ф. Тейлор;

        $C)Ф. Герцберг;

   $D) В. Вурм;

   $E) А. Файол.

       @220. Аз рӯи тарзи қабул қарор ҷудо мешавад ба?

       $A) Машваратӣ, муштарак, парлумонӣ;

       $B) Дарозмуддат, кӯтоҳмуддат, миёнамуддат;

       $C) Директивӣ, тавсиявӣ, нигаронидашуда;

       $D) Тактикӣ, стратегӣ, техникӣ;

       $E) Тактикӣ, директивӣ, техникӣ.

      @221.Болоравӣ дар мансаб дар ташкилотҳои Ҷопонӣ ин?

       $A) Маълумоти олӣ;

       $B) Маълумоти нопурра;

       $C)Синнусол ва собиқаи корӣ;

       $D) Қобилияти кордонӣ;

       $E) Маълумоти олӣ ва қобилияти корӣ.

       @222. Аз рӯи масоҳати иҳотакунӣ қарорҳо ҷудо мешаванд ба?

       $A) Тактикӣ, стратегӣ;

       $B) Умумӣ, махсус;

       $C) Дурнамо, ҷорӣ;

       $D) Машваратӣ, муштарак;

       $E) Тактикӣ, ҷорӣ.

      @223. Қабули қарори идоракунӣ аз чанд марҳила иборат аст ?

      $A) 6;

      $B) 7;

      $C) 8;

      $D)10;  

      $E) 12.

     @224. Сохтори идоракунӣ дар зери таъсири кадом омилҳо қарор мегирад ?     

     $А)Табиӣ- географӣ ё табиӣ- иқлимӣ;

     $B) Иқтисодӣ; 

     $C) Иҷтимоӣ; 

     $D) Омили инсонӣ;   

     $E) Омили сиёсӣ.

     @225. Яке аз хусусиятҳои муқоисавии идоракунии менеҷменти ҷопонӣ-ин?

     $A) Ҷавобгарии инфиродӣ;

     $B)  Муносибатҳои расмии корӣ бо зердастон;

    $C) Шуғли кутоҳмуддат;

    $D) Баҳогузорӣ ва болоравии оҳиста;     

    $E) Ҷавобгарии коллективӣ.

    @226. Схемаи элементарии идоракунӣ –ин?

    $A) Роҳбар иҷрокунанда;

    $B) Роҳбар сармутахассис;

    $C) Роҳбар ситод;

    $D) Роҳбар ситод иҷрокунанда;

    $E) Роҳбар муовин.

    @227. Талаботҳои иҷтимоӣ-ин?

    $A) Талаботҳои худэҳтиромкунӣ;

    $B)Талаботҳои мансубият;

      $C) Талабот дар татбиқнамоии имкониятҳои потенсиалии худ ва   сабзиш;

      $D) Талабот ба маъмурият;

 $E) Талабот ба хӯрока.

@228. Миссия-ин?

 $A) Мақсад;

 $B) Водорнамоӣ;

 $C) Ташкил;

 $D) Банақшагирӣ;

 $E) Ҳавасмандгардонӣ.

@229. Яке аз услубҳои асосии роҳбарӣ-ин?

$A) Демократӣ;

$B)  Иқтисодӣ;

$C) Маъмурӣ;

$D) Назоратӣ;

$E) Бюрократӣ.

@230. Яке аз самтҳои асосии сиёсати кадрӣ-ин?

 $A) Кӯмак барои таъмини кор  ҳангоми аз кор озодкунии оммавӣ;

 $B) Ҳамкории васеъ бо иттифоқҳои касаба;

 $C) Нигоҳдории баланси манфиатҳои ташкилот ва коргарони ӯ;

 $D) Нигаронии бечунучаро ба талаботҳои қонунгузории меҳнат;  

 $E) Ҳамкории васеъ бо давлат.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

@231. Коллективи меҳнатӣ-ин?

$A) Баландбардории ҳосилнокии меҳнат;

$B) Таъмини кор;

$C) Додани фармоишҳои давлатӣ;

$D) Ба ҳам алоқамандии маъмурият;

$E) Баландбардории коллективи меҳнатӣ.

@232. Яке аз принсипҳои асосии менеҷменти кадрӣ – ин?

$A) Ҳамкории васеъ бо иттифоқҳои касаба;

$B) Ҷавонгардонии кадрҳо ба воситаи ҷалбнамоии мутахассисони ҷавон;

$C) Тасдиқнамоии системаи пардохт;

$D) Кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ ҳангоми корношоямии муввақатӣ ва

 гум кардани кор;

$E) Баландбардории музди кор.

@233. Системаи менеҷменти кадрӣ аз чанд зерсиситема иборат аст?

$A) 4;

$B) 6;

$C) 2;

$D) 7;

$E) 10.

@234. Идоракунии ҳайат –ин?

$A) Маҷмӯи шарту усулҳо ва тарзу воситаҳои таъсиррасонӣ ба   рафтор ва фаъолияти кормандон;

$B) Муносибатҳое,ки дар доираи онҳо роҳбарону менечерон  таъсири худро

бевосита ба тобеон амалӣ мегардонанд;

$C) Робитаҳо дар байни ду ва зиёда бахшу  ҷанбаҳои корхона;

$D) Маҷмӯи таҳлилу банақшагирии фаъолияти кормандон;

$E) Маҷмӯи таҳлилу банақшагирии фаъолияти молиявии кормандон.

@235. Ба шумораи рӯйхати кадом категорияи кормандон дохил мешаванд?

$А) Доимӣ. мавсимӣ, муввақатӣ;

$B) Хизматчиён, ҳайати илмӣ- техникӣ, доимӣ;

$C) Ҳайати хурди хизматрасон, коргарони муҳандисӣ- техникӣ, коргарони  ҳуқуқӣ;

$D) Котибаҳо, лаборанткаҳо, мошинисткаҳо;

$E) Муовинон, сардори шуъбаҳо, коргарони муҳандисӣ-техникӣ.

@236. Таъсиррасонии роҳбарон тавассути фишангҳои иқтисодӣ ин?

$A) Услуби демократии идоракунӣ;

$B) Услуби либералии идоракунӣ;

$C) Усулҳои иқтисодии идоракунӣ;

$D) Усулҳои омехтаи идоракунӣ;

$E) Усулҳои молиявии идоракунӣ.

@237. Менеҷменти кадрӣ-ин?

$A) Ба ҳалли вазифаҳои нақшагирии  ташкилот вобаста аст;

$B) Ба ташкили ҷараёни идоракунии ташкилот вобаста аст;

$C) Идоракунии функсияҳои асосии ташкилот вобаста аст;

$D) Идоракунии ҷараёни интихоб;

$E) Идоракунии ҷараёни иқтисодӣ ва молиявии корхона.

@238. Усулҳои такмили ихтисоси кадрҳо – ин?

$A) Семинарҳо;

$B) Барномаҳо;

$C) Худомӯзӣ;

$D) Омӯзиш;

$E) Коромӯзӣ.

@239. Ба идоракунии кадрҳо дохил мешаванд?

$A) Тартибдиҳии буҷа;

$B) Беҳтаркунии шароити меҳнатӣ;

$C) Коркард ва таҳлили маълумотҳо;

$D) Ҷараёни истеҳсолот;

$E) Беҳтаркунии шароити молиявӣ ва иқтисодии кормандон.

@240. Алоқаи уфуқӣ ин муносибати?

$A) Байни роҳбарон ва менеҷерон;

$B) Байни кормандони як сатҳ;

$C) Байни роҳбарон ва тобеъон;

$D) Байни давлат ва ташкилот;   

$E) Байни кормандони ду сатҳ.                                                                                                                         

    @241.Сифатҳои асосии роҳбар ин?

     $A) Сифатҳои касбӣ;

     $B) Сифатҳои инфиродӣ;

     $C) Сифатҳои расмӣ;

     $D) Сифатҳои фаъол;

$E) Сифатҳои ташкилӣ.

    @242. Қарор вобаста аз дараҷаи таъсир  ба ояндаи ташкилот ин?

     $A) Кутоҳмӯҳлат, дарозмуддат;

     $B) Директивӣ, тавсиявӣ;

     $C) Стратегӣ, тактикӣ;

     $D) Мухталиф, ягона;

$E) Миёнамуддат, кутоҳмуҳлат.

       @243.  Ҳайати хурди хизматрасон-ин?

     $A) Коргароне, ки ба корҳои асосӣ машғуланд;

     $B) Коргароне, ки ба хизматрасониҳои ғайриистеҳсолӣ машғуланд;

     $C) Ҳайати идоракунандаи ташкилот;

     $D) Сармутахассисони ташкилот;

$E) Коргароне, ки ба корҳои молиявии корхона машғуланд.

    @244.  Муносибатҳои идоракунӣ ба амал бароварда мешавад тавассути?

     $A) Субъектҳои фаъолияти идоракунӣ;

     $B) Объектҳои идоракунӣ;

     $C)Субъектҳои идоракунӣ;

     $D) Меҳнати идоракунӣ;

$E) Элементҳои идоракунӣ

     @245. Ба ситоди роҳбар киҳо мансубанд?

     $A) Ҳуқуқшиносон;

     $B) Менеҷерон;

     $C) Мутахассисон;

     $D) Ҳама коргарон;

$E) Сармоягузорон.

     @246. Алоқаи амудӣ ин муносибати?

      $A) Байни бухгалтерон;

      $B) Байни роҳбарон ва зердастон;

      $C) Байни зердастон;

      $D) Байни корхона ва давлат;

 $E) Байни корхона кумитаи сармоягузорӣ.

@247. Ба назарияҳои таркибии далелнокӣ дохил мешавад?

     $A) Назарияи интизории В.Вурм;

     $B) Назарияи адолати Адамс;

     $C)Назарияи талаботҳои А. Маслоу;

     $D)  Э. Лок;

$E) Назарияи Ф. Тейлор.

       @248. Музди меҳнат вобаста аст аз?

        $A) Дараҷа;

        $B) Вазифа;

        $C) Синну сол;

        $D) Собиқаи корӣ;

 $E) Унвон.

       @249. Ба усулҳои маънавии ҳавасмандкунӣ мансуб аст?

        $A) Иштирок дар корҳои ташкилот;

        $B) Таърифкунӣ ва танқид;

        $C) Пешниҳоди кори шавқовар;

        $D) Ташкили ҷои корӣ;

 $E) Иштирок дар озмунҳо.

       @250. Яке аз самтҳои асосии сиёсати кадрӣ ин?

        $A) Дигар кардани тахассуси ҳайат бо сабаби гузариш ба технологияҳои нав;

        $B) Нигоҳдории баланси манфиатҳои ташкилот ва коргарони ӯ;

        $C) Таъминоти иҷтимоии шахсони коргумкарда;

        $D) Ҳамкории васеъ бо иттифоқҳои касаба;

 $E) Ҳамкории васеъ бо давлат.

@251. Қарз барои сохтмон ё харидории амволи ғайриманқул таҳти гарави амволи         ғайриманқул ин?

        $A) Бозори замонатӣ;

        $B) Кредити замонатӣ;

        $C) Тасдиқномаи замонатӣ;

        $D) Вомбарги замонатӣ;

 $E) Гарави замонатӣ.

@252.Он қисми даромаде, ки дар шакли моддию чизӣ ё худ пулӣ бо мақсадӣ сармоягузорӣ ба раванди тавлид ва минъбад ривоҷу равнақ додани он истифода карда мешавад ин?

        $A) Пасандоз;

        $B) Сармогягузорӣ;

        $C) Андӯхт;

        $D) Сармоя;

 $E) Пул.

@253.Сармояи пулие, ки дар шакли қарз аз рӯи баргардонидани он бо фоизҳояш дода мешавад ин?

        $A) Ҳисоби қарзӣ;

        $B) Фоизи қарзӣ;

        $C) Сармояи қарзӣ;

        $D) Фючерси молиявӣ;

 $E) Нишондиҳандаи молиявӣ.

@254.Таносуби фоидаи умумӣ аз фурӯши воҳиди мол нисбат ба арзиши аслӣ ин?

        $A) Зариби барзиёдии қарз;

        $B) Зариби фоиданокӣ;

        $C) Зариби даромаднокӣ;

        $D) Зариби сармояи озод;

 $E) Зариби пардохтпазирии ҷорӣ.

@255.Муассисаи молиявие, ки Созмони Иқтисодии Аврупо ба мақсади мусоидат намудан ба инкишоф, ҳамгироӣ ва ба ҳам наздикшавии кишварҳои Ҷомеаи Иқтисодии Аврупо ва аъзои вобастаи он таъсис додаст ин?

        $A) Хазинаи аврупоии асъор;

        $B) Созмонҳои Аврупоии сармоягузорӣ;

        $C) Бонки Аврупоии сармоягузорӣ;

        $D) Опсиони Аврупоӣ;

 $E) Фонди иҷтимоии аврупо.

@256.Зиёд будани қисми хараҷоти буҷет нисбат ба қисми даромади буҷет ин?

        $A) Касри молиявӣ;

        $B) Касри савдои хориҷӣ;

        $C) Касри тавозуни пардохт;

        $D) Касри камбудиҳои иқтисодӣ;

 $E) Касри буҷет.

@257.Барномаи додани кредитҳои мақсаднок ба бахшҳо ва қарзгирони афзалиятнок бо шартҳои имтиёзнок ин?

        $A) Андозҳои мақсаднок;

        $B) Вомбаргҳои мақсаднок;

        $C) Барномаҳои мақсадноки қарздиҳӣ;

        $D) Пасандозҳои мақсаднок;

 $E)  Мақсади сармоягузорон.

@258.Таносуби қарздорӣ нисбат ба арзиши сармояи худӣ ин?

        $A) Зариби даромаднокии ширкат;

        $B) Зариби қарздорӣ;

        $C) Зариби воридот;

        $D) Зариби асъорӣ;

 $E) Зариби даромаднокии сармоя.

@259.Кумитае, ки дар ҳайати раёсати бонк барои назорати умумӣ ба анҷом додани сиёсати сармоягузорӣ таъсис дода мешавад ин?

        $A) Кумитаи дороиҳо;

        $B) Ширкати сармоягузорӣ;

        $C) Кумитаи сармоягузорӣ;

        $D) Ширкати молиявӣ;

 $E) Кумитаи молиявӣ.

@260.Ҳамаи намудҳои пулӣ ва дигар дороиҳо, ки ба объекти сармоягузорӣ ҷалб карда мешаванд ин?

        $A) Лоиҳаҳои сармоягузорӣ;

        $B) Стратегияҳои сармоягузорӣ;

        $C) Сертификактҳои сармоягузорӣ;

        $D) Захираҳои сармоягузорӣ;

 $E) Барномаҳои сармоягузорӣ.

@261.Яке аз намудҳои саҳмияҳо ин?

        $A) Навоварӣ;

        $B) Истеҳсолӣ;

        $C) Имтиёзнок;

        $D) Хусусӣ;

 $E) Тиҷоратӣ.

@262.Агенти оиди фурӯши амволи ғайриманқулро чӣ ном мебаранд?

        $A) Бизнесмен;

        $B) Риэлтер;

        $C) Менеҷер;

        $D) Сармоягузор;

 $E) Маркетолог.

@263.Омилҳои умумии рушди иқтисодиёт, ки муҳити сармоягузориро ташаккул медиҳад ин?

        $A) Омилҳои молиявӣ;

        $B) Омилҳои макроиқтисодӣ;

        $C) Омилҳои сиёсӣ;

        $D) Омилҳои сармоягузорӣ;

 $E) Омилҳои микроиқтисодӣ.

@264.Яке аз намуди имтиёзи молиявии давлат ин?

        $A) Эмиссия;

        $B) Дотатсия;

        $C) Авизо;

        $D) Оферта;

 $E) Депозит.

@265.Инструментҳои молиявӣ ин?

        $A) Захираҳои истеҳсолӣ;

        $B) Қоғазҳои қиматнок;

        $C) Захираҳои зеҳнӣ;

        $D) Стратегияи сармоягузорӣ;

 $E) Бозори фондӣ.

@266.Ба сармоягузориҳои ҳақиқӣ дохил мешаванд?

        $A) Гузоштани сармоя ба саҳмия;

        $B) Гузоштани сармоя ба вомбарг;

        $C) Гузоштани сармоя ба иқтисодиёт;

        $D) Гузоштани сармоя ба қоғазхои қиматнок;

 $E) Гузоштани сармоя ба вексел.

@267.Портфели сармоягузорӣ иборат аст аз?

        $A) Объектҳои истеҳсолӣ;

        $B) Номгӯи объектҳо;

        $C) Мақсадҳои дарозмуддат;

        $D) Барномаҳои оянда;

 $E) Шахсони ҳуқуқӣ.

@268.Ҷараёни идоракунии фаъолияти сармоягузории фирма машғул аст бо?

        $A) Менеҷменти навоварӣ;

        $B) Менеҷменти сармоягузорӣ;

        $C) Менеҷменти молиявӣ;

        $D) Менеҷменти истеҳсолӣ;

 $E) Менеҷменти стратегӣ.

@269.Гузоштани сармояҳо ба муҳлати зиёда аз як сол ин?

        $A) Сармоягузориҳои дарозмуддат;

        $B) Сармоягузориҳои кутоҳмуҳлат;

        $C) Сармоягузориҳои хусусӣ;

        $D) Сармоягузориҳои муштарак;

 $E) Сармоягузориҳои хориҷӣ.

@270.Ба стратегияи сармоягузории ширкат дохил мешавад?

        $A) Вазъи бозори сармоягузорӣ;

        $B) Пардохтпазирии сармоягузорӣ;

        $C) Мониторинги бозори сармоягузорӣ;

        $D) Мақсадҳои дарозмуддати фаъолияти сармоягузорӣ

 $E) Субъектҳои фаъолияти сармоягузорӣ.

@271.Шакли дарозмуддати иҷораи дастгоҳҳо ва таҷҳизотҳо ин?

        $A) Лизинг;

        $B) Замонат;

        $C) Рентинг;

        $D) Рента;

 $E) Хотринг.

@272.Ҳама гуна намуди фаъолият, ки даромад меорад ин?

        $A) Менеҷмент;

        $B) Бизнес;

        $C) Эмитент;

        $D) Маркетинг;

 $E) Селенг.

@273.Низоми ҳисобҳои ғайринақдиро чӣ ном мебаранд?

        $A) Клиринг;

        $B) Лизинг;

        $C) Селенг;

        $D) Хайринг;

 $E) Андерайтинг.

@274.Шакли софи даромади  корхона ин?

        $A) Пассив;

        $B) Фоида;

        $C) Актив;

        $D) Дебет;

 $E) Аксия.

@275.Ба бозори объектҳои сармоягузориҳои ҳақиқӣ дохил мешавад?

        $A) Бозори фондӣ;

        $B) Бозори пулӣ;

        $C) Бозори амволи ғайриманқул;

        $D) Бозори асъор;

 $E) Бозори молиявӣ.

@276.Палатаи хисоби бонкӣ, ки ба ҳисоббаробариҳои байни аъзои худ машғул аст ин?

        $A) Клиринги созишномавӣ;

        $B) Палатаи клирингӣ;

        $C) Бонки клирингӣ;

        $D) Ҳисоби клирингӣ;

 $E) Клиригни дуҷониба.

@277.Бонке, ки дар барориш ва ҷойгирсозии саҳмияҳои ширкатҳои саҳомӣ ва ширкатҳои дигар дар байни сармоягузорон нақши фаъол мебозад, ҳамчунин баъзе вазифаҳои бонки тиҷоратиро иҷро мекунад ин?

        $A) Бонки миёнарав;

        $B) Бонки кафил;

        $C) Бонки сармоягузорӣ;

        $D) Бонки тиҷоратӣ;

 $E) Бонки саҳмия.

@278.Фонде, ки мудирияти трастии бонк барои табдил додани воситаҳои пули  изофии зудфурӯш дар суратҳисобҳои трастӣ ба қоғазҳои зудфурӯши кутоҳмуддат таъсиси медиҳад ин?

        $A) Фонди кутоҳмуддати сармоягузорӣ;

        $B) Фонди дарозмуддати сармоягузорӣ;

        $C) Фонди миёнамуддати сармоягузорӣ;

        $D) Фонди сармоягузории Аврупо;

 $E) Фонди давлатии сармоягузорӣ.

@279.Истилоҳе, ки аз тарафи комиссияи қоғазҳои қиматнок ва биржаи қоғазхои қиматнок истифода мегардад ин?

        $A) Эътиборномаи пулӣ;

        $B) Эътиборномаи бозхондшаванда;

        $C) Эътиборномаи тасдиқшудаи пулӣ;

        $D) Эътиборномаи пули сармоягузорӣ;

 $E) Сармоягузорӣ аккредитатсияшуда.

@280.Саҳмияҳое, ки дар муқоиса бо саҳмияҳои оддии ҳамин арзиши исмӣ фақат ба як қисми сармоя  ва фоида ҳуқуқ медиҳанд ин?

        $A) Саҳмияҳои дорои ҳуқуқи маҳдуди овоз;

        $B) Саҳмияҳои дорои ҳуқуқ;

        $C) Саҳмияҳои мукофотӣ;

        $D) Саҳмияҳои дорои ҳуқуқи овози озод;

 $E) Саҳмияҳои дорои ҳуқуқи якчанд овоз.

@281.Ташкилотҳои мустақими тиҷоратӣ, ки ба омӯзиши фаъолияти молиявии  ширкат, корхона машғуланд ин?

        $A) Ширкатҳои аудиторӣ;

        $B) Ширкатҳои молиявӣ;

        $C) Ширкатҳои иқтисодӣ;

        $D) Ширкатҳои сармоягузорӣ;

 $E) Ҷамъиятҳои саҳомӣ.

@282.Бонки тиҷоратие, ки дар биржаи қоғазҳои қиматнок ба сифати фурӯшандаи қоғазҳои қиматнокӣ давлатӣ баромад мекунад ин?

        $A) Бонки хонагӣ;

        $B) Бонки кафил;

        $C) Бонки биржавӣ;

        $D) Бонки миёнарав;

 $E) Бонки сармоягузорӣ.

@283.Ба қоғазҳои қиматноки сердаромад ба муддати тӯлонӣ гузоштани захираҳои бонк ин?

        $A) Амалиёти бонкӣ;

        $B) Қарзҳои бонкӣ;

        $C) Захираҳои бонкӣ;

        $D) Сарватҳои бонкӣ;

 $E) Сармоягузории бонк.

@284.Сармояи пулии аз манбаҳои гуногун ҷалбнамудаи бонк, ки барои гузаронидани амалиёти бонкӣ истифода гардида, сарватҳои молиявии бонкро ташкил медиҳад ин?

        $A) Воми бонкӣ;

        $B) Вексели бонкӣ;

        $C) Сармояи бонкӣ;

        $D) Сарватҳои бонкӣ;

 $E) Захираҳои бонкӣ.

@285.Меъёрҳои ҳуқуқию иқтисодӣ, тадбирҳое, ки ба ҳимояи манфиатҳои сармоягузорон, маблағгузорон равона шудаанд ин?

        $A) Ҳимояи дорандагони қоғазҳои қиматнок;

        $B) Ҳимояи амонат;

        $C) Ҳимояи сармоягузорӣ;

        $D) Ҳимояи пасандозҳои бонкӣ;

 $E) Портфели ҳимоявӣ.

@286.Даромад аз маблағгузорӣ ба қоғазҳои қиматнок ҳамеша ба хавфе, ки сармоягузор барои ба даст овардани даромади дилхоҳаш ба он тайёр аст ин?

        $A) Қоидаи тиллоии бонкӣ;

        $B) Қоидаи тиллоии сармоягузорӣ;

        $C) Қоидаи тиллоии молиявӣ;

        $D) Қоидаи тиллоии гузаронидани амалиёти нақдинагӣ;

 $E) Коидаи тиллоии бонкӣ ва молиявӣ.

@287.Муттаҳид шудани муассисаҳо-сармоягузорон барои анҷом додани амалҳои мувофиқашуда дар бозори молиявӣ ин?

        $A) Фючерси молиявӣ;

        $B) Ҳисобгирии молиявӣ;

        $C) Супермаркети молиявӣ;

        $D) Синдикати молиявӣ;

 $E) Бозори молиявӣ.

@288.Бозоре, ки дар он аз нав тақсим кардани захираҳои молиявӣ тавассути миёнаравони молиявӣ сурат мегирад ин?

        $A) Сарватҳои молиявӣ;

        $B) Захираҳои молиявӣ;

        $C) Супермаркети молиявӣ;

        $D) Бозори молиявӣ;

 $E) Фючерси молиявӣ.

@289.Муассисаи махсуси молиявӣ дар шакли фонди сармоягузорӣ, ки аз аҳолӣ чекҳои хусусигардониро, ки ба ивази онҳо дорандагони чек саҳмияҳои фондро мегирифтанд ин?

        $A) Фонди сармоягузорӣ бо вексел;

        $B) Фонди сармоягузорӣ бо саҳмия;

        $C) Фонди сармоягузорӣ бо чек;

        $D) Фонди сармоягузорӣ бо пул;

 $E) Фонди сармоягузорӣ бо вомбарг.

@290.Қисми ҳудуди дорои мавқеи фоидаовари ҷуғрофии мамлакат, ки дар он реҷа ва механизмҳои махсус дар соҳаи боҷи гумрукӣ, андозбандӣ, нархгузорӣ, ҳамчунин реҷаи махсуси асъорӣ бо мақсади ҷалби захираҳои молиявӣ, моддӣ, технологӣ ва меҳнатӣ ба ин минтақа муқаррар карда мешаванд ин?

        $A) Савдои озод;

        $B) Фондҳои озод;

        $C) Минтақаи озод;

        $D) Лимити озоди қарздиҳӣ;

 $E) Тавозуни ҷамъбастӣ.

@291.Аз ҷониби давлат ба муомилот баровардани пулҳои қоғазӣ ин?

        $A) Барориши пул;

        $B) Барориши фидутсиарӣ;

        $C) Барориши қоғазҳои қиматнок;

        $D) Барориши саҳмияҳо;

 $E) Барориши асъор.

@292.Фаъолияти бонкҳои марказӣ ва тиҷоратӣ, идораҳои хазинадорӣ, ҷамъиятҳои саҳомӣ, дигар муассисаҳо оид ба барориши пул ва қоғазҳои қиматнок ин?

        $A) Рухсатномаи барориш;

        $B) Муассисаи барориш;

        $C) Амалиёти барориш;

        $D) Бонки барориш;

 $E) Низоми барориш.

@293.Пардохт бо ёрии воситаҳои телекоммуникатсия ин?

        $A) Низоми электронии пардохт;

        $B) Низоми электронии бонкӣ;

        $C) Пардохти электронӣ;

        $D) Пули электронӣ;

 $E) Пардохти рақамии электронӣ.

@294.Ҳуҷҷати пулии шакли муқарраршуда, ки дар он фармони бечунучарои чекдиҳанда ба муассисаи қарзӣ дар хусусӣ ба дорандаи чек пардохт кардани маблағи дар он нишондода зикр мегардад ин?

        $A) Чеки беасъор;

        $B) Чеки бланкӣ;

        $C) Чеки кафолатнок;

        $D) Чек;

 $E) Чеки пазируфта.

@295.Ҳолате, ки ҳангоми он бисёрии одамон мехоҳанд якбора ва фавран пулҳои дар бонкҳо ба амонат гузоштаи худро, ки айни замон дар онҳо мавҷуд нестанд, гиранд ин?

        $A) Низоми молиявӣ;

        $B) Устувории молиявӣ;

        $C) Воҳимаи молиявӣ;

        $D) Иҷораи молиявӣ;

 $E) Таъмини молиявӣ.

@296.Моле, ки ҳамчун воситаи мубодила истифода гардида, дар баробари ин ҳамчун моли муқаррарӣ хариду фурӯш мешавад ин?

        $A) Пули молӣ;

        $B) Эътиборномаи молӣ;

        $C) Талабномаи пулӣ;

        $D) Таъминоти молии пул;

 $E) Тасдиқномаи пулӣ.

@297.Қобилияти харидории воҳиди пул, миқдори молу хизматрасонӣ, ки бо пул аз рӯи сатҳи нархҳои мавҷудаи бозорӣ харидан мумкин мебошад ин?

        $A) Арзиши қоғазҳои қиматнок;

        $B) Арзиши активҳои холис;

        $C) Арзиши кредит;

        $D) Арзиши пул;

 $E) Арзиши ҳаҷми миқдории пул.

@298.Тафтишгаре, ки фаъолияти молиявии ширкат, корхона дар асосӣ шартномаи мутақобила назорат мекунад ин?

        $A) Тафтишгари молиявӣ;

        $B) Тафтишгари иқтисодӣ;

        $C) Аудитор;

        $D) Ширкати аудиторӣ;

 $E) Кумитаи аудиторӣ.

@299.Пулҳои дар шакли нақд ва ғайринақд андӯхтаи давлат, корхонаҳо, аҳолӣ ва дигар воситаҳое, ки зуд ба пул табдил меёбанд ин?

        $A) Хараҷоти пули аҳолӣ;

        $B) Воситаҳои пулӣ;

        $C) Фондҳои пулӣ;

        $D) Иттиҳоди пулӣ;

 $E) Сармояи пулӣ.

@300.Пулҳое, ки ба сифати воситаи универсалию умумии пардохт эътироф шудаанд ин?

        $A) Пулҳои электронӣ;

        $B) Кортҳои пластикӣ;

        $C) Пулҳои ҷаҳонӣ;

        $D) Пули миллӣ;

 $E) Пулҳои ҳақиқӣ.

test

Добавить комментарий