Саволхои тести аз фанни Лизинг бо чавобхояш

Саволхои тести аз фанни Лизинг бо чавобхояш

@1. Калимаи «Лизинг» аз забони англисӣ гирифта шуда маънояш?

$A) иҷора; $B) иҷораи иқтисодӣ; $C) рента; $D) дивиденд; $E) иҷораи молиявӣ.

@2. Ба сифати иҷораи молиявӣ чиҳо дохил шуда метавонанд?

$A) олотҳои манқул ва ғайриманқул;$B) қитъаҳои замин, объектҳо ва сарватҳои табиат;$C) олотҳои манқул, қитъаҳои замин, канданиҳои фоиданок;$D) қитъаҳои замин, субъектҳо, сарватҳои табиат;$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

@3. Шахсе, ки мувофиқи шартномаи лизингӣ бояд чизу чораи иҷораро гирад ин?

$A) иҷорадиҳанда;$B) фурӯшанда;$C) иҷорагиранда;$D) бонк;$E) таъминкунанда.

@4. Аввалин ширкати лизингии «United states leasing corporation» аз тарафи, ки ташкил карда шудааст?

$A)Ричард Кантилон;$B)Карл Маркс;$C)Генри Шонфельд;$D)В.А. Горемыкина;

$E) Ф. Энгельс.

@5.Дар кадом давлатҳо лизинг васеъ паҳн шуд?

$A) Европаи ғарбӣ;$B) Руссия;$C) Хитой;$D) Австрия;$E) Швеция.

@6.Мафҳуми шартномаи иҷораи молиявӣ чанд намуди муомилоти лизингиро дар бар мегирад?

$A) 5;$B) 4;$C) 3;$D) 2;$E) 6.

@7. Лизингдиҳанда, лизинггиранда ва фурӯшанда иштирокчиёни?

$A) бевоситаи муносибатҳои лизингӣ;$B) бавоситаи муносибатҳои лизингӣ;$C) амалиётҳои муросилотӣ;$D) амалиётҳои факторингӣ; $E) амалиётҳои ипотекӣ.

@8.Шахсе, ки мувофиқи шартномаи хариду фурӯш ба иҷорадиҳанда чизу чораи иҷораро мефурӯшад ин?

$A) иҷорадиҳанда;$B) иҷорагиранда;$C) фурӯшанда;$D) миёнарав;$E) харидор.

@9.Агар ҳам иҷорадиҳанда ва ҳам иҷорагир резидентҳо бошанд ин?

$A) лизинги дохилӣ;$B) лизинги байналхалқӣ;$C) лизинги бонкӣ;$D) лизинги молӣ; $E) лизинги амалиётӣ.

@10.Шакли ташкили муомилот, объект, давомнокии муомилот, ҳаҷми хизматрасонӣ, ҳудуди бозор, шартҳои истеҳлок, намуди пардохтҳои лизингӣ, муносибат ба имтиёзҳои андозӣ ин?

$A) аломатҳои таснифоти лизинг;$B) намудҳои лизинг;$C) шаклҳои лизинг;$D) усулҳои лизинг;$E) навъҳои лизинг.

@11. Пас аз гузаштани муҳлати амволи лизинг ба дигараш, ки дар раванди истеҳсолот ба ӯ лозим меояд ин?

$A) леверҷ лизинг;$B) лизинги молиявӣ;$C) лизинги револверӣ;

$D) лизинги таҷдидшаванда;$E) лизинги генералӣ.

@12. Яке аз намудҳои муомилоти лизингиро қайд кунед?

$A) лизингдиҳанда бо таҳвилгар шартнома мебандад;$B) функсияи гирифтани имтиёзҳои андозӣ;$C) функсияи фурӯш;$D) бастани шартномаи дутарафа;

$E) муҳлати шартнома.

@13. Лизингдиҳанда, лизинггиранда ва фурӯшанда ин?

$A) объектҳои муносибатҳои лизингӣ;$B) субъектҳои муносибатҳои лизигнгӣ;$C) ширкатҳои лизингдиҳанда;$D) корхонаҳои истеҳсолӣ;$E) корхонаҳои миёнарави лизингӣ.

@14.Бонкҳо, ширкатҳои суғуртавӣ, ташкилотҳои миёнарав ва брокерҳои лизингӣ ба кадом додугирифтҳои лизингӣ дохил мешаванд?

$A) додугирифти бавоситаи муносибатҳои лизингӣ;$B) иштирокчиёни бевоситаи муносибатҳои лизингӣ;$C) додугирифти бавоситаи лизинги бонкӣ;$D) додугирифти бевоситаи муносибатҳои лизингӣ;$E) додугирифти амалиётҳои лизинги бонкӣ.

@15.Фурӯшандаи чизу чораи иҷора, ки якбора нақши иҷорагирро ба худ мегирад ин?

$A) лизинги молӣ;$B) лизинги моли баргардондашуда;$C) лизинги молии рӯйрост;$D) лизинги амалиётӣ;$E) лизинги бавосита.

@16.Аз ширкатҳои хориҷӣ таҷҳизот харидани ширкати лизингӣ ва минъбад ба иҷора додани он ба корхонаҳои ватанӣ ин?

$A) лизинги хизматрасонӣ;$B) лизинги воридотӣ; $C) қарордоди лизинги воридотӣ;$D) лизинги бонкӣ;$E) лизинги генералӣ.

@17.Иҷорадеҳе, ки муассисаи махсус буда, вазифаи вай фаъолияти миёнаравӣ барои ба иҷора додани амволи манқул ва ғайриманқул аз рӯи шартҳои муайяни лизинг ин?

$A) ширкати лизингӣ;$B) ширкати воридотӣ;$C) ширкати миёнарав;$D) ширкати брокерӣ;$E) ширкати дилерӣ.

@18.Фаъолияти лизингӣ дар ҶТ дар асосӣ қонуни ҶТ «Дар бораи иҷораи молиявӣ» соли чанд қабул карда шудааст?

$A) 25.03.01;$B) 30.04.01;$C) 02.06.01;$D) 25.04.01;$E) 26.04.01.

@19.Созишномаи байни истеҳсолкунанда, иҷорадеҳ ва иҷорагир, ки мазмуни он шарти ба истифодаи муваққатӣ додани амволи манқул ва ғайриманқул ба ҳисоб меравад ин?

$A) қарордоди лизингӣ; $B) қарордоди хариду фурӯш;$C) қарордоди байналхалқии лизингӣ; $D) конвенсияи УНИДРУА;$E) қарордоди шартномаи хариду фурӯш.

@20. Ба шакли молӣ кадом намуди шакли қарз дохил мешавад?

$A) қарзи давлатӣ;$B) қарзи ипотекӣ;$C) қарзи лизингӣ;$D) қарзи омехта;$E) қарзи пулӣ.

@21. Талаботҳои асосии шартномаи лизингӣ кадомҳоянд?

$A) шартномаи лизинг новобаста аз муҳлат дар шакли хаттӣ тартиб дода шуда;

$B) муҳлати шартномаи лизинг;$C) тарафҳои шартнома лизинг;

$D) суғуртаи амволи лизинг;$E) шартномаи лизинг новобаста аз муҳлат дар шакли шифоҳӣ тартиб дода шуда.

@22. Якҷоя намудани унсурҳои лизинги пулӣ ва ҷубронӣ, ки лизинггиранда метавонад пардохти уҳдадориҳоро қисман дар шакли пул ё шакли молӣ ва ё ин ки хизматрасониҳои мутақобиларо метавонад ба анҷом расонад ин?

$A) лизинги қалбақӣ;$B) лизинги аслӣ;$C) лизинги ҷубронӣ;$D) лизинги омехта;

$E) лизинги генералӣ.

@23.Хизматрасониҳои гуногун аз қабили хароҷотҳо барои истифодабарӣ, таъмир аз зиммаи лизингдиҳанда гирифташуда, ба уҳдаи лизинггиранда вогузор мегардад ва онҳо пардохтҳои лизингӣ шуда наметавонанд ин?

$A) лизинги дохилӣ;$B) лизинги соф;$C) лизинги пулӣ;$D) лизинг дар баста;

$E) лизинги ҷубронӣ.

@24. Лизингдиҳанда бо супориши лизинггиранда амволи ғайриманқулро дастрас менамояд ва ё месозад ва барои бо мақсадҳои тиҷоратӣ истифода бурдан ба ӯ месупорад ин?

$A) лизинги амволи манқул;$B) лизинги амволи ғайриманқул;$C) лизинги таҳвилгар;$D) лизинги фаврӣ;$E) лизинги генералӣ.

@25. Заминаи бастани муомилоти лизингӣ аз чанд давра иборат аст?

$A) 3;$B) 5;$C) 6;$D) 2;$E) 4.

@26. Яке аз ҳуҷҷатгузории амалиёти лизингӣ ин?

$A) маълумотнома оиди замонатҳои додашуда бо замимаи нусхаи шартнома бо сабти санаи дархост;$B) пешниҳоди дархости лизинггиранда барои хариди амвол;$C) анкетаи лизинггиранда аз рӯи шакли муқаррар гардида;$D) ҳисобномаи пардохти ашёи лизинг;$E) нусхаи шартномаи суғурта.

@27. Дархости лизинггиранда аз рӯи шакли муқаррар гардида ин?

$A) ҳуҷҷатгузории амалиёти лизингӣ;$B) созишномаи лизингӣ;$C) ҳуҷҷатгузории амалиёти ҳуқуқӣ;$D) маълумотномаи амалиёти лизингӣ; $E) шаҳодатнома барои созишномаи лизингӣ.

@28.Дар вақти амали кардани хариду фурӯши лизингӣ тарафҳо чанд шартнома мебанданд?

$A) 3;$B) 1;$C) 2 ;$D) 5;$E) 4.

@29.Яке аз принсипҳои асосии лизинг ин?

$A) принсипи баргардондан;$B) принсипи пардохти захираҳои қарзӣ;

$C) принсипи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои кредитӣ;$D) принсипи гирифтани пули нақд бо асъори хориҷӣ;$E) принсипи барнагардондан.

@30.Биноҳо, манзилҳо, дастгоҳҳои интиқолӣ, мошинаҳои пуриқтидор ин?

$A) предмети лизинг;$B) субъекти лизинг;$C) амволи манқул;$D) фондҳои гардон;$E) воситаи меҳнат.

@31.Ҳаҷми хизматрасонӣ, шакли ташкили муомилот ин?

$A) намудҳои лизинг;$B) шаклҳои лизинг;$C) аломатҳои лизинг;

$D) унсурҳои лизинг;$E) усулҳои лизинг.

@32.Яке аз бартариҳои иқтисодии фурӯшандаи воситаҳои лизинг ин?

$A) аз ҳисоби имтиёзҳои истеҳлокӣ ва андоз ба даст овардани фоидаи иқтисодӣ;

$B) паст шудани хавфи барнагаштани воситаҳои маблағгузоришуда;$C) имкони ба воситаи лизинг васеъ намудани роҳҳои фурӯши маҳсулот ва миқдори фурӯш;

$D) функсияи гирифтани имтиёзҳои андозӣ;$E) функсияи гирифтани имтиёзҳои гумрукӣ.

@33. Ба талаботҳои асосии шартномаи лизингӣ кадом маълумотҳо бояд дохил карда шаванд?

$A) суғуртаи амволи лизинг;$B) тартиби бекор намудани шартнома;

$C) шартҳои пардохтҳои лизингӣ;$D) маълумотҳое, ки мутобиқи онҳо амвол муайян буда, барои ба лизинггиранда додани он ҳамчун амволи лизиг қобили қабул бошад;$E) мазмуни шартнома.

@34. Принсипҳои асосии кредитонидан ин?

$A) таъҷилӣ, баргардонӣ, пардохтпазирӣ;$B) моликияткунонӣ, таъҷилӣ, пардохтпазирӣ;$C) маблағи уҳдадориҳо, пардохтпазирӣ, баргардонӣ;

$D) муҳлати пардохти қарз, таъҷилӣ, маблағи уҳдадориҳо;$E) пардохтпазирӣ, нақдӣ, ғайринақдӣ.

@35. Ба ғайр аз шартномаи лизингӣ боз кадои шартнома бояд тартиб дода шавад?

$A) шартномаи хариду фурӯш;$B) шартномаи амалиётӣ;$C) шартномаи ипотекӣ;$D) шартномаи бонкӣ;$E) шартномаи қарздиҳӣ.

@36. Доду гирифти лизингие, ки байни резидентони як кишварро дар бар мегирад ин ?

$A) лизинги бйналмиллалӣ;$B) лизинги дохилӣ;$C) лизинги ҷубронӣ; $D) лизинги соф;$E) лизинги генералӣ.

@37. Бо мақсади бо додугирифти лизинги маблағгузорӣ намудани гуруҳҳои иштирокчиёнро, ки ба як ширкат муттаҳид менамояд ин?

$A) лизинги соф;$B) лизинги гуруҳӣ;$C) лизинги дохилӣ; $D) лизинг дар баста;

$E) лизинги пулӣ.

@38. Тамоми пардохтҳои лизингие, ки дар шакли пули амалӣ мегардад ин?

$A) лизинги ҷубронӣ;$B) лизинги пулӣ;$C) лизинг бо истеҳлоки нопурра;

$D) лизинг бо истеҳлоки пурра;$E) лизинг дар баста.

@39. Қонуни федералии Руссия бо тағйиротҳояш соли чанд қабул шуд?

$A) 30-уми октябри соли 1998;$B) 29-уми октябри соли 1998;

$C) 1-уми ноябри соли 2000;$D) 4-уми ноябри соли 1999;$E) 20-уми сентябри соли 2001.

@40. Ҳангоми тартиб додани шартномаи лизинг кадом ҷиҳатҳо бояд ба назар гирифта шавад?

$A) амволи лизинг тибқи талаботҳои шартномаи лизингӣ бояд қабул карда шавад;$B) тарафҳои шартнома бояд қабул карда шавад; $C) ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ҷонибҳо бояд қабул карда шавад; $D)мазмуни шартнома бояд тартиб дода шавад;$E) ашёи шартнома бояд муайян карда шавад.

@41. Пардохтҳое, ки дар шакли пулӣ амалӣ мегарданд ин?

$A) усулҳои ҳисобдорӣ;$B) шаклҳои пардохт;$C) давраҳои пардохтҳои лизингӣ;

$D) роҳҳои пардохт;$E) алгоритми ҳисоббаробарӣ.

@42. Маблағи ҳамаи пардохтҳои лизингӣ дар тамоми марҳилаҳои лизинг ва ҷамъи арзиши харид баъди анҷоми муҳлати шартномаи лизингӣ ин ?

$A) пардохтҳои минималӣ;$B) пардохтҳои даврагӣ;$C) пардохтҳои хаттӣ;

$D) пардохтҳои пастраванда;$E) пардохтҳои болораванда .

@43. Яке аз омилҳои, ки пардохти лизингиро муайян менамояд ин?

$A) нархи иншооти лизингӣ;$B) қарзи бонкӣ;$C) бозори қоғазҳои қиматнок;

$D) варақаи борҳо;$E) маҷмӯи ҳуҷҷатҳои лизинггиранда.

@44. Лизинги амволи манқул ва ғайриманқул ин?

$A) намудҳои лизинг;$B) аломатҳои таснифот;$C) шаклҳои лизинг; $D) усулҳои лизинг;$E) омилҳои лизинг.

@45. Омилҳое, ки лизинги аслиро тасдиқ карда метавонанд ин?

$A) предмети (ашёи) лизингие, ки танҳо барои мақсадҳои соҳибкорӣ истифода мешаванд;$B) мавҷудияти се шартномаи лизингӣ; $C) предмети лизингие, ки танҳо барои мақсадҳои ҳуқуқӣ истифода мешаванд;$D) мавҷудияти шартномаи молиявӣ- муҳосибӣ;$E) мавҷудияти шартномаи иқтисодӣ – суғуртавӣ.

@46. Иҷораи дарозмуддати молиявӣ ин?

$A) ипотека;$B) факторинг;$C) лизинг;$D) листинг;$E) клиринг.

@47. Шакли кредити бонкие, ки ҳангоми он муштарии бонк барои гирифтани кредит вомбаргҳои муштариёни худро ҳамчун кафолат пешниҳод мекунад ин?

$A) лизинг;$B) клиринг;$C) факторинг;$D) ипотека;$E) листинг.

@48. Шакли ҳисоббаробарии муҳлатдор, фаврӣ, ки на бештар аз ду рӯзи корӣ аз бастани муомилот анҷом дода мешавад ин?

$A) клиринг;$B) факторинг;$C) ипотека;$D) форвард;$E) листинг.

@49. Низоми ҳисоббаробарии ғайринақдӣ барои молҳо, қоғазҳои қимматнок ва хизматрасонӣ, ки ба ҳисобу китоби талаботи мутақобила асос ёфтааст ин?

$A) факторинг;$B) ипотека;$C) форвард;$D) листинг;$E) клиринг.

@50. Ба рӯйхати саҳмияҳои дар биржаи мазкур нархгузоришаванда ворид намудани саҳмияҳои ширкат ин?

$A) ипотека;$B) листинг;$C) клиринг;$D) форфейтинг;$E) лизинг.

@51. Лизингдиҳанда бо супориши лизинггиранда амволи ғайриманқулро дастрас менамояд ва ё месозад ва барои бо мақсадҳои тиҷоратӣ истифода бурдан бо ӯ месупорад ин?

$A) лизинги фаврӣ;$B) лизинги амволи ғайриманқул;$C) лизинги таҳвилгар;

$D) лизинги молиявӣ;$E) леверҷ лизинг.

@52. Маблағҳои лизингро бо маҳсулоти тайёре, ки дар таҷҳизоти лизингӣ истеҳсол шудааст ин?

$A) лизинги ҷубронӣ;$B) лизинги пулӣ;$C) лизинг бо истеҳлоки пурра;$D) лизинг бо истеҳсоли нопурра;$E) лизинги соф.

@53. Якҷоя намудани унсурҳои лизинги пулӣ ва ҷубронӣ ин?

$A) лизинги қалбакӣ;$B) лизинги аслӣ;$C) лизинги омехта;$D) лизинги генералӣ;

$E) лизинги дохилӣ.

@54. Ҳуҷҷате, ки ҳамаи ҷамбаҳои асосии тадбири тиҷоратии ояндаро тавсиф менамояд, масъалаҳоро таҳлил мекунад ва роҳҳои ҳаллу фасли ин масъалаҳоро таъйин месозад ин?

$A) нақшаи бозоргонӣ;$B) нақшаи бонкӣ;$C) нақшаи молиявӣ;$D) нақшаи лизинг;$E) нақшаи биржавӣ.

@55. Маҷмӯи лизинги молиявӣ бо шартномаи паймонкорӣ –ин?

$A) лизинги хизматрасонӣ;$B) қарордоди лизингӣ;$C) лизинги воридотӣ;

$D) лизинги соф; $E) лизинги бонкӣ.

@56.Яке аз усулҳои ҳисоб кардани пардохтҳои лизингиро нишон диҳед?

$A) П+А+К+В+Д+Н;$B) А+П+В+Н+Д+К;$C) П+А+К+В+П+Д;

$D) Д+А+К+П+В+Н;$E) П+А+К+В+Н+Д.

@57.Номгӯи хизматрасониҳои иловагӣ дар лизинг –ин?

$A) шартномаи факторинг;$B) шартномаи листинг;$C) шартномаи форфейтинг;

$D) шартномаи лизинг;$E) шартномаи хариду фурӯш.

@58. Яке аз шаклҳои лизингиро номбар кунед?

$A) лизинги ғайрибонкӣ;$B) лизинги тиҷоратӣ;$C) лизинги шартномавӣ;$D) лизинги дохилӣ; $E) лизинги бозори молиявӣ.

@59.Ҳангоми тартиб додани шартномаи лизинг бояд кадом ҷиҳатҳо ба назар гирифта шаванд?

$A) муҳлати эътибори шартномаи лизинг нишон дода шавад;$B) муайян намудани зарурати лизинг;$C)тартиби қабули амвол аз тарафи лизингдиҳанда муайян шавад;$D) маҷмуи ҳуҷҷатҳои лизинггиранда;$E) маҷмӯи ҳуҷҷатҳои лизингдиҳанда.

@60.Маҷмӯи ҳуҷҷатҳои лизинггиранда –ин?

$A) ҳуҷҷат гузории амалиёти лизингӣ;$B) ҳуҷҷатгузории амалиёти факторингӣ;$C) ҳуҷҷатгузории амалиёти листингӣ;$D) ҳуҷҷатгузории амалиёти бонкӣ;$E) ҳуҷҷатгузории амалиёти форфейтингӣ.

@61.Омодагӣ, асоснокӣ, тартиб додани ҳуҷҷатгузориҳои ҳуқуқӣ иҷроиш – ин?

$A) номгӯи ҳуҷҷатҳои лизингӣ;$B) давраҳои муомилоти лизингӣ;$C) амалиётҳои лизингӣ;$D) ҳисобномаи пардохти ашёи лизинг; $E) номгӯи ҳуҷҷатҳои факторинг ва лизинг.

@62.Маблағи ҳамаи пардохтҳои лизингӣ дар тамоми марҳилаи лизинг ва ҷамъи арзиши харид баъди анҷоми муҳлати шартномаи лизингӣ-ин?

$A) шаклҳои пардохт;$B) усули ҳисобкорӣ;$C) роҳҳои пардохт;$D) алгоритми ҳисоббаробарӣ;$E) давраҳои пардохти лизинг.

@63.Ҳаҷми пардохтҳои лизингие, ки аз рӯи солҳои дар шартномаи лизингӣ овардашуда, ҳисобӣ карда мешаванд ин ?

$A) роҳҳои пардохт;$B) алгоритми ҳисоббаробарӣ;$C) шаклҳои пардохт;

$D) давраҳои пардохти лизингӣ;$E) давраҳои пардохти лизингӣ ва бонкӣ.

@64. Пардохтҳои тадриҷан камшаванда – ин?

$A) пардохтҳои афзоянда;$B) пардохтҳои пастраванда;$C) пардохтҳои хаттӣ;

$D) пардохтҳои фоизӣ;$E) пардохтҳои ғайринақдӣ.

@65.Пардохтҳое, ки таносубан амалӣ мегарданд ин кадом намуди пардохт мебошад?

$A) пардохтҳои афзоянда;$B) пардохтҳои пастраванда;$C) пардохтҳои хаттӣ;$D) пардохтҳои фоизӣ;$E) пардохтҳои ғайринақдӣ.

@66.Тадриҷан болоравии ҳаҷми пардохтҳо то охири муҳлати додугирифт ин?

$A) пардохтҳои афзоянда;$B) пардохтҳои пастраванда;$C) пардохтҳои фоизӣ;

$D) пардохтҳои хаттӣ;$E) пардохтҳои ғайринақдӣ.

@67. Яке аз омилҳои асосии лизингиро нишон диҳед?

$A) маблағи боқимондаи иншооти лизингӣ;$B) ҳаҷми пардохтҳои лизингӣ;$C) ҳаҷми ҳиссаҳои лизингӣ;$D) ҳаҷми умумии пардохтҳои лизингӣ;$E) усули пардохтҳои лизингӣ.

@68. Пардохтҳои лизингие, ки баъди аз тарафи лизинггиранда қабул намудани объект ва ба имзо расидани санади қабулу интиқол иҷро мешаванд ин ?

$A) пардохтҳои даврӣ;$B) пардохтҳои пешпардохт;$C) пардохтҳои яквақта;

$D) пардохтҳои фоизӣ;$E) пардохтҳои минималӣ.

@69. Шахсе, ки ҳангоми муомилоти хариду фурӯши қоғазҳои қиматнок, молҳо ва асъор миёнаравӣ мекунад ин?

$A) дилер;$B) брокер;$C) маклер;$D) ҷоббер;$E) мерчандайзинг.

@70. Кирояи мол, шартномае, ки мувофиқи он иҷорадеҳ моли худро ба ивази подоши муайян-идорапулӣ барои истифодаи муваққатан ба иҷорагир медиҳад ин?

$A) иҷораи молиявӣ;$B) иҷораи иқтисодӣ;$C) иҷора;$D) иҷораи ипотекӣ;

$E) иҷораи факторингӣ.

@71. Яке аз ду тарафҳо дар шартномаи иҷора, ки амвол (замин,бино, манзил)-ро ба истифода мегирад ин?

$A) иҷорадиҳанда;$B) иҷорагир;$C) фурӯшанда;$D) харидор;$E) корхона.

@72. Яке аз ду тарафҳо дар шартномаи иҷора, ки ба тарафи дигар ба ивази подоши муайян ҳуқуқ медиҳад амволи ба вай таалуқдоштаро истифода менамояд – ин?

$A) иҷорадеҳ;$B) иҷорагир;$C) харидор;$D) фурӯшанда;$E) корхона.

@73.Васеъ намудани доираи истеъмолгарон ва аз худ намудани бозорҳои нави фурӯш-ин?

$A) функсияи гирифтани имтиёзҳои андозӣ;$B) функсияи гирифтани имтиёзҳои иқтисодӣ;$C) функсияи гирифтани имтиёзҳои молиявӣ; $D) функсияи фурӯш;

$E) функсияи хариду фурӯш.

@74.Байни таҳвилгар (истеҳсолкунанда) ва истифодабаранда миёнарав-лизингдиҳанда мавҷуд аст – ин кадом намуди лизинг ба ҳисоб меравад?

$A) лизинги баргардон;$B) лизинги ғайримустақим;$C) лизинги мустақим;

$D) лизинги соф;$E) лизинги молиявӣ.

@75. Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи лизинги молиявӣ ин?

$A) лизинггиранда ҳуқуқи интихоби амволро ва фурӯшандаро дорад;

$B) предмети лизинги танҳо барои мақсадҳои соҳибкорӣ истифода мешавад;

$C) дар шартномаи лизингӣ бояд маблағҳои сармоявӣ дар самти лизинг қайд карда шаванд;$D) мавқеи ба лизинггиранда додани ашёи лизинг ҷой дорад;$E) амволи лизингро тибқи талаботҳои шартномаи лизинг қабул намояд.

@76. Барои бастани шартномаи лизинг то чанд фоиз маблағи иншооти лизингӣ бояд пардохт карда шавад.

$A) 20%;$B) 15%;$C) 30%;$D) 25%;$E) 10%.

@77. Шакли ташкили муомилот ин?

$A) аломати таснифоти лизинг;$B) намуди лизинг;$C) усули лизинг;

$D) принсипи лизинг;$E) унсури лизинг.

@78.Бонке, ки барои додани қарзҳои дарозмӯҳлат зери гарави амволи ғайриманқул, замин ва биноҳои шаҳр ихтисос дорад ин?

$A) бонки замонат;$B) бонки кафил;$C) бонки миёнарав;$D) бонки сармоягузорӣ;

$E) бонки навоварӣ.

@79. Ба хизматрасониҳои факторингӣ дохил намешаванд?

$A) корхонае, ки миқдори калони қарзҳои дебиторӣ надорад;$B) маблағи уҳдадориҳо ва ҳаҷми фоизии он;$C) корхонае, ки ба истеҳсоли молҳои ғайристандартӣ ё махсусгардонда машғул нест;$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@80. Пардохтҳои фоизӣ аз арзиши объекти лизинг – ин?

$A) шаклҳои пардохт;$B) давраҳои пардохтҳои лизингӣ;$C) усулҳои ҳисобкорӣ;

$D) роҳҳои пардохт;$E) амалиётҳои лизингӣ.

@81. Асосан фаъолияти лизингиро барои чӣ истифода мебаранд?

$A) барои дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ;$B) барои дастгирии фаъолияти сармоягузорӣ;$C) барои дастгирии фаъолияти молиявӣ; $D) барои дастгирии фаъолияти бонкӣ;$E) барои дастгирии фаъолияти иқтисодӣ

@82. Шартномаҳое , ки муҳлати онҳо аз муҳлати хизмати таҷҳизот кам аст ва баъд аз тамом шудани муҳлати шартнома таҷҳизот ба иҷорадиҳанда баргардонида мешавад у ин таҷҳизотҳро ба каси дигар ба иҷора медиҳад ё мефурушад – ин?

$A) лизинги молиявӣ;$B) леверҷ лизинг;$C) лизинги зудамал;$D) лизинги соф;

$E) лизинги генералӣ.

@83. Яке аз шаклҳои асосии амалиёти лизингие, ки бонкҳои тиҷоратӣ мегузаронанд ин?

$A) бонки сармоягузор;$B) бонки тиҷоратӣ;$C) бонки биржавӣ; $D) бонки миёнарав;$E) бонки замонат.

@84. Кредите, ки як корхонаи амалкунанда ба дигараш дар шакли фурӯши мол бо шарти ба таъхир андохтани муҳлати пардохт пешниҳод мекунад ин?

$A) хавфи тиҷоратӣ;$B) қарзи тиҷоратӣ;$C) қарзи молӣ;$D) қарзи истеъмолӣ;

$E) қарзи омехта.

@85. Яке аз ҳуҷҷатҳои асосии молиявию ҳуқуқӣ, ки муомилоти лизингиро муайян мекунад ин?

$A) шартномаи хариду фурӯш;$B) шартномаи лизинг;$C) шартномаи кредит;

$D) шартномаи бонк;$E) шартномаи факторинг.

@86. Амволи лизинг, номгӯи он тафсилоти миқдорӣ ва сифатии он ин?

$A) тарафҳои шартнома;$B) шартҳои пардохтҳои лизингӣ;$C) мазмуни шартнома;

$D) шартномаи суғурта; $E) шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии васоити техникӣ.

@87. Дар ҷаҳон бонкҳои пешсаф ба мизоҷони худ чанд намуди хизматрасонии бонкиро пешниҳод мекунанд?

$A) 200;$B) 300;$C) 100;$D) 50; $E) 150.

@88. Дар амалиёти лизингӣ чанд тараф иштирок мекунад?

$A) чор тараф;$B) ду тараф;$C) се тараф;$D) панҷ тараф;$E) як тараф.

@89. Предмети лизинг бо ризоияти тарафҳо дар тавозуни лизингдеҳ ва ё лизингир ба ҳисоб гирифта мешавад ин?

$A) пардохти лизингӣ ва баҳисобгирии он;$B) баҳисобгирии иҷораи моливӣ;

$C) ҳисобдории лизингдеҳ;$D) ҳисобдории лизинггир;$E) баҳисобгирии идораи молиявӣ ва иқтисодӣ.

@90. Истеҳлоки амволи лизингие, ки аз ҷониби лизингдеҳ ҳисоб карда намешавад ин?

$A) ҳисобдории лизингдеҳ;$B) ҳисобдории лизинггир;$C) ҳисобдории қарздеҳ;

$D) ҳисобдории қарзгир;$E) ҳисобдории бонкӣ.

@91. Аввалин бор истифодаи машҳури вожаи лизинг ба соли чанд рост меояд?

$A) 1900;$B) 1800;$C) 1877;$D) 1975;$E) 1600.

@92. Аввалин ширкати лизингӣ дар Аврупо соли чанд таъсис дода шуд.

$A) 1962;$B) 1900;$C) 1952;$D) 1850;$E) 1877.

@93. Ташкилоте, ки бештар аз 25% саҳмияҳо дар як ё якчанд бонк дорад ин?

$A) мактаби бонкӣ;$B) силсилаи бонкӣ;$C) ширкати холдинги бонкӣ; $D) гурӯҳи бонкӣ;$E) бонки тиҷоратӣ.

@94. Дастурамал дар бораи тартиби баҳисобгирии бухгалтерии иҷораи молиявӣ дар бонкҳо таҳти кадом рақам ва соли чанд тасдиқ карда шудааст?

$A) таҳти №178 аз 01.07.2005с.;$B) таҳти №150 аз 05.04.2006с.;$C) таҳти №140 аз 05.04.1999с; $D) таҳти №175 аз 06.02.2001с.; $E) таҳти № 45 аз 02.09.2000с.

@95. Яке аз шаклҳои маъмул ва зиёд истифодашавандаи сарчашмаи маблағгузории ширкатҳои лизингӣ ин?

$A) кредити иқтисодӣ;$B) маблағгузорӣ аз буҷет;$C) ташкилотҳои ғайри буҷетӣ;

$D) ташкилотҳои хориҷӣ;$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

@96. Сарчашмаҳои асосии маблағгузории корхона кадомҳоянд?

$A) бозори тилло, кредити бонкӣ, бозори қоғазҳои қимматнок;

$B) қарзи пулӣ, сармояи худӣ, бозори асъор;$C) сармояи гардон, сармояи худӣ, қарзи пулӣ;$D) бозори қоғазҳои қимматнок, сармояи гардон, сармояи молиявӣ;

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

@97. Даромади амалиётҳои лизингиро шарҳ диҳед?

$A) ин даромаде мебошад, ки ширкатҳои лизингӣ дар намуди фоиз аз истифодабарии амволи лизинг мегирад; $B) ин даромаде мебошад, ки ширкатҳои лизингӣ дар намуди листинг аз истифодабарии амволи лизинг мегирад;$C) ин даромаде мебошад, ки ширкатҳои лизингӣ дар намуди факторинг аз истифодабарии амволи лизинг мегирад;

$D) ин даромаде мебошад, ки ширкатҳои лизингӣ дар намуди форфейтинг аз истифодабарии амволи лизинг мегирад;

$E) ин даромаде мебошад, ки ширкатҳои лизингӣ дар намуди ипотека аз истифодабарии амволи лизинг мегирад.

@98. Мафҳуми сармоягузорӣ аз калимаи лотинии «investire» ин?

$A) кафолатдиҳиро ба ягон объект мефаҳмонад;$B) варақаи суғуртавии шахс;

$C) хариди молҳои гаронарзиш;$D) ба мӯҳлати тӯлони гузоштани сармоя ба ягон объект;$E) маблағгузорӣ ба иқтисодиёти кишвар.

@99. Ба сифати сармоягузорони хориҷӣ дар ҶТ киҳо баромад мекунанд?

$A) давлатҳои хориҷӣ;$B) ташкилотҳои байналмилалӣ;$C) шахсони ҳуқуқии хориҷӣ;$D) шаҳрвандони хориҷӣ;$E) ҳамаи ҷавобҳои боло дурустанд.

@100. Қонуни ҶТ дар бораи «Сармоягузориҳои хориҷӣ дар ҶТ» кадом сол қабул шудааст?

$A) соли 1999;$B) соли 2008;$C) соли 1990;$D) соли 1992;$E) соли 1993.

 

@1. Калимаи «Лизинг» аз забони англисӣ гирифта шуда маънояш?

$A) иҷора; $B)  иҷораи иқтисодӣ; $C)   рента; $D)    дивиденд; $E)     иҷораи молиявӣ.

@2. Ба сифати иҷораи молиявӣ чиҳо дохил шуда метавонанд? 

$A) олотҳои манқул ва ғайриманқул;$B)  қитъаҳои замин, объектҳо ва сарватҳои табиат;$C)   олотҳои манқул, қитъаҳои замин, канданиҳои фоиданок;$D)    қитъаҳои замин, субъектҳо, сарватҳои табиат;$E)     ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

@3.  Шахсе, ки мувофиқи шартномаи лизингӣ бояд чизу чораи иҷораро гирад ин?

$A) иҷорадиҳанда;$B)  фурӯшанда;$C)   иҷорагиранда;$D)    бонк;$E)     таъминкунанда.

@4. Аввалин ширкати лизингии «United states leasing corporation» аз тарафи, ки ташкил карда шудааст?

$A)Ричард Кантилон;$B)Карл Маркс;$C)Генри Шонфельд;$D)В.А. Горемыкина;

$E)     Ф. Энгельс.

@5.Дар кадом давлатҳо лизинг васеъ паҳн шуд?

$A) Европаи ғарбӣ;$B)  Руссия;$C)   Хитой;$D)    Австрия;$E)     Швеция.

@6.Мафҳуми шартномаи иҷораи молиявӣ чанд намуди муомилоти лизингиро дар бар мегирад?

$A) 5;$B)  4;$C)   3;$D)    2;$E)     6.

@7. Лизингдиҳанда, лизинггиранда ва фурӯшанда иштирокчиёни?

$A) бевоситаи муносибатҳои лизингӣ;$B)  бавоситаи муносибатҳои лизингӣ;$C)   амалиётҳои муросилотӣ;$D)    амалиётҳои факторингӣ; $E)     амалиётҳои ипотекӣ.

@8.Шахсе, ки мувофиқи шартномаи хариду фурӯш ба иҷорадиҳанда чизу чораи иҷораро мефурӯшад ин? 

$A) иҷорадиҳанда;$B)  иҷорагиранда;$C)   фурӯшанда;$D)    миёнарав;$E)     харидор.

@9.Агар  ҳам иҷорадиҳанда ва ҳам иҷорагир резидентҳо бошанд ин?  

$A) лизинги дохилӣ;$B)  лизинги байналхалқӣ;$C)   лизинги бонкӣ;$D)    лизинги молӣ; $E)     лизинги амалиётӣ.

@10.Шакли ташкили муомилот, объект, давомнокии муомилот, ҳаҷми хизматрасонӣ, ҳудуди бозор, шартҳои истеҳлок, намуди пардохтҳои лизингӣ, муносибат ба имтиёзҳои андозӣ ин?

$A) аломатҳои таснифоти лизинг;$B)  намудҳои лизинг;$C)   шаклҳои лизинг;$D)    усулҳои лизинг;$E)     навъҳои лизинг.

@11. Пас аз гузаштани муҳлати амволи лизинг ба дигараш, ки дар раванди истеҳсолот ба ӯ лозим меояд ин? 

$A) леверҷ лизинг;$B)  лизинги молиявӣ;$C)   лизинги револверӣ;

$D)    лизинги таҷдидшаванда;$E)     лизинги генералӣ.

@12. Яке аз намудҳои муомилоти лизингиро қайд кунед?

$A) лизингдиҳанда бо таҳвилгар шартнома мебандад;$B)  функсияи гирифтани имтиёзҳои андозӣ;$C)   функсияи фурӯш;$D)    бастани шартномаи дутарафа;

$E)     муҳлати шартнома.

@13. Лизингдиҳанда, лизинггиранда ва фурӯшанда ин?

$A) объектҳои муносибатҳои лизингӣ;$B)  субъектҳои муносибатҳои лизигнгӣ;$C)   ширкатҳои лизингдиҳанда;$D)    корхонаҳои истеҳсолӣ;$E)     корхонаҳои миёнарави лизингӣ.

@14.Бонкҳо, ширкатҳои суғуртавӣ, ташкилотҳои миёнарав ва брокерҳои лизингӣ ба кадом додугирифтҳои лизингӣ дохил мешаванд? 

$A) додугирифти бавоситаи муносибатҳои лизингӣ;$B)  иштирокчиёни бевоситаи муносибатҳои лизингӣ;$C)   додугирифти бавоситаи лизинги бонкӣ;$D)    додугирифти бевоситаи муносибатҳои лизингӣ;$E)     додугирифти амалиётҳои  лизинги бонкӣ.

@15.Фурӯшандаи чизу чораи иҷора, ки якбора нақши иҷорагирро ба худ мегирад ин?   

$A) лизинги молӣ;$B)  лизинги моли баргардондашуда;$C)   лизинги молии рӯйрост;$D)    лизинги амалиётӣ;$E)     лизинги бавосита.

@16.Аз ширкатҳои хориҷӣ таҷҳизот харидани ширкати лизингӣ ва минъбад ба иҷора додани он ба корхонаҳои ватанӣ ин?

$A) лизинги хизматрасонӣ;$B)  лизинги воридотӣ; $C)   қарордоди лизинги воридотӣ;$D)    лизинги бонкӣ;$E)     лизинги генералӣ.

@17.Иҷорадеҳе, ки муассисаи махсус  буда, вазифаи вай фаъолияти миёнаравӣ барои ба иҷора додани амволи манқул ва ғайриманқул аз рӯи шартҳои муайяни лизинг ин? 

$A) ширкати лизингӣ;$B)  ширкати воридотӣ;$C)   ширкати миёнарав;$D)    ширкати брокерӣ;$E)     ширкати дилерӣ.

@18.Фаъолияти лизингӣ дар ҶТ дар асосӣ қонуни ҶТ «Дар бораи иҷораи молиявӣ» соли чанд қабул карда шудааст?

$A) 25.03.01;$B)  30.04.01;$C)   02.06.01;$D)    25.04.01;$E)     26.04.01.

@19.Созишномаи байни истеҳсолкунанда, иҷорадеҳ ва иҷорагир, ки мазмуни он шарти ба истифодаи муваққатӣ додани амволи манқул ва ғайриманқул ба ҳисоб меравад ин?

$A) қарордоди лизингӣ; $B)  қарордоди хариду фурӯш;$C)   қарордоди байналхалқии лизингӣ; $D)    конвенсияи УНИДРУА;$E)     қарордоди шартномаи хариду фурӯш.

@20. Ба шакли молӣ кадом намуди шакли қарз дохил мешавад?

$A) қарзи давлатӣ;$B)  қарзи ипотекӣ;$C)   қарзи лизингӣ;$D)    қарзи омехта;$E)     қарзи пулӣ.

@21. Талаботҳои асосии шартномаи лизингӣ кадомҳоянд?

$A) шартномаи лизинг новобаста аз муҳлат дар шакли хаттӣ тартиб дода шуда;

$B)  муҳлати шартномаи лизинг;$C)   тарафҳои шартнома лизинг;

$D)    суғуртаи амволи лизинг;$E)     шартномаи лизинг новобаста аз муҳлат дар шакли шифоҳӣ тартиб дода шуда.

@22. Якҷоя намудани унсурҳои лизинги пулӣ ва ҷубронӣ, ки лизинггиранда метавонад пардохти уҳдадориҳоро қисман дар шакли пул ё шакли молӣ ва ё ин ки хизматрасониҳои мутақобиларо метавонад ба анҷом расонад ин?  

$A) лизинги қалбақӣ;$B)  лизинги аслӣ;$C)   лизинги ҷубронӣ;$D)    лизинги омехта;

$E)     лизинги генералӣ.

@23.Хизматрасониҳои гуногун аз қабили хароҷотҳо барои истифодабарӣ, таъмир аз зиммаи лизингдиҳанда гирифташуда, ба уҳдаи лизинггиранда вогузор мегардад ва онҳо  пардохтҳои лизингӣ шуда наметавонанд  ин?

$A) лизинги дохилӣ;$B)  лизинги соф;$C)   лизинги пулӣ;$D)    лизинг дар баста;

$E)     лизинги ҷубронӣ.

@24. Лизингдиҳанда бо супориши лизинггиранда амволи ғайриманқулро дастрас менамояд ва ё месозад ва барои бо мақсадҳои тиҷоратӣ истифода бурдан ба ӯ месупорад ин?

$A) лизинги амволи манқул;$B)  лизинги амволи ғайриманқул;$C)   лизинги таҳвилгар;$D)    лизинги фаврӣ;$E)     лизинги генералӣ.

@25. Заминаи бастани муомилоти лизингӣ аз чанд давра иборат аст?

$A) 3;$B)  5;$C)   6;$D)  2;$E)     4.

@26. Яке аз ҳуҷҷатгузории амалиёти лизингӣ ин?

$A) маълумотнома оиди замонатҳои додашуда бо замимаи нусхаи шартнома бо сабти санаи дархост;$B)  пешниҳоди дархости лизинггиранда барои хариди амвол;$C)   анкетаи лизинггиранда аз рӯи шакли муқаррар  гардида;$D)    ҳисобномаи пардохти ашёи лизинг;$E)     нусхаи шартномаи суғурта.

@27. Дархости лизинггиранда аз рӯи шакли муқаррар гардида ин?

$A) ҳуҷҷатгузории амалиёти лизингӣ;$B)  созишномаи лизингӣ;$C)   ҳуҷҷатгузории амалиёти ҳуқуқӣ;$D)    маълумотномаи амалиёти лизингӣ; $E)     шаҳодатнома барои созишномаи лизингӣ.

@28.Дар вақти амали кардани хариду фурӯши лизингӣ тарафҳо чанд шартнома      мебанданд?

$A) 3;$B)  1;$C)   2 ;$D)    5;$E)     4.

@29.Яке аз принсипҳои асосии лизинг ин?

$A) принсипи баргардондан;$B)  принсипи пардохти захираҳои қарзӣ;

$C)   принсипи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои кредитӣ;$D)    принсипи гирифтани пули нақд бо асъори хориҷӣ;$E)     принсипи барнагардондан.

@30.Биноҳо, манзилҳо, дастгоҳҳои интиқолӣ, мошинаҳои пуриқтидор ин?

$A) предмети лизинг;$B)  субъекти лизинг;$C)   амволи манқул;$D)    фондҳои гардон;$E)     воситаи меҳнат.

@31.Ҳаҷми хизматрасонӣ, шакли ташкили муомилот ин?

$A) намудҳои лизинг;$B)  шаклҳои лизинг;$C)   аломатҳои лизинг;

$D)    унсурҳои лизинг;$E)     усулҳои лизинг.

@32.Яке аз бартариҳои иқтисодии фурӯшандаи воситаҳои лизинг ин?

$A) аз ҳисоби имтиёзҳои истеҳлокӣ ва андоз ба даст овардани фоидаи иқтисодӣ;

$B)  паст шудани хавфи барнагаштани воситаҳои маблағгузоришуда;$C)   имкони ба воситаи лизинг васеъ намудани роҳҳои фурӯши маҳсулот ва миқдори фурӯш;

$D)    функсияи гирифтани имтиёзҳои андозӣ;$E)     функсияи гирифтани имтиёзҳои гумрукӣ.

@33. Ба талаботҳои асосии шартномаи лизингӣ кадом маълумотҳо бояд дохил карда шаванд?

$A) суғуртаи амволи лизинг;$B)  тартиби бекор намудани шартнома;

$C)   шартҳои пардохтҳои лизингӣ;$D)    маълумотҳое, ки мутобиқи онҳо амвол муайян буда, барои ба лизинггиранда додани он ҳамчун амволи лизиг қобили қабул бошад;$E)     мазмуни шартнома.

@34. Принсипҳои асосии кредитонидан ин? 

$A) таъҷилӣ, баргардонӣ, пардохтпазирӣ;$B)  моликияткунонӣ, таъҷилӣ, пардохтпазирӣ;$C)   маблағи уҳдадориҳо, пардохтпазирӣ, баргардонӣ;

$D)    муҳлати пардохти қарз, таъҷилӣ, маблағи уҳдадориҳо;$E)     пардохтпазирӣ, нақдӣ, ғайринақдӣ.

@35. Ба ғайр аз шартномаи лизингӣ боз кадои шартнома бояд тартиб дода шавад? 

$A) шартномаи хариду фурӯш;$B)  шартномаи амалиётӣ;$C)   шартномаи ипотекӣ;$D)    шартномаи бонкӣ;$E)     шартномаи қарздиҳӣ.

@36. Доду гирифти лизингие, ки байни резидентони як кишварро дар бар мегирад ин ? 

$A) лизинги бйналмиллалӣ;$B)  лизинги дохилӣ;$C)   лизинги ҷубронӣ; $D)    лизинги соф;$E)     лизинги генералӣ.

@37. Бо мақсади бо додугирифти лизинги маблағгузорӣ намудани гуруҳҳои иштирокчиёнро, ки  ба як ширкат муттаҳид менамояд ин? 

$A) лизинги соф;$B)  лизинги гуруҳӣ;$C)   лизинги дохилӣ; $D)    лизинг дар баста;

$E)     лизинги пулӣ.

@38. Тамоми пардохтҳои лизингие, ки дар шакли пули амалӣ мегардад ин? 

$A) лизинги ҷубронӣ;$B)  лизинги пулӣ;$C)   лизинг бо истеҳлоки нопурра;

$D)    лизинг бо истеҳлоки пурра;$E)     лизинг дар баста.

@39. Қонуни федералии Руссия бо тағйиротҳояш соли чанд қабул шуд? 

$A) 30-уми октябри соли 1998;$B)  29-уми октябри соли 1998;

$C)   1-уми ноябри соли 2000;$D)    4-уми ноябри соли 1999;$E)     20-уми сентябри соли 2001.

@40. Ҳангоми тартиб додани шартномаи лизинг кадом ҷиҳатҳо бояд ба назар гирифта шавад? 

$A) амволи лизинг тибқи талаботҳои шартномаи лизингӣ бояд қабул карда шавад;$B)  тарафҳои шартнома бояд қабул карда шавад; $C)   ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ҷонибҳо бояд қабул карда шавад; $D)мазмуни шартнома бояд тартиб дода шавад;$E)     ашёи шартнома бояд муайян карда шавад.

@41. Пардохтҳое, ки дар шакли пулӣ амалӣ мегарданд ин? 

$A) усулҳои ҳисобдорӣ;$B)  шаклҳои пардохт;$C)   давраҳои пардохтҳои лизингӣ;

$D)    роҳҳои пардохт;$E)     алгоритми ҳисоббаробарӣ.

@42. Маблағи ҳамаи пардохтҳои лизингӣ дар тамоми марҳилаҳои лизинг ва ҷамъи арзиши харид баъди анҷоми муҳлати шартномаи лизингӣ ин ? 

$A) пардохтҳои минималӣ;$B)  пардохтҳои даврагӣ;$C)   пардохтҳои хаттӣ;

$D)    пардохтҳои пастраванда;$E)     пардохтҳои болораванда .

@43. Яке аз омилҳои, ки пардохти лизингиро муайян менамояд ин? 

$A) нархи иншооти лизингӣ;$B)  қарзи бонкӣ;$C)   бозори қоғазҳои қиматнок;

$D)    варақаи борҳо;$E)     маҷмӯи ҳуҷҷатҳои лизинггиранда.

@44. Лизинги амволи манқул ва ғайриманқул ин? 

$A) намудҳои лизинг;$B)  аломатҳои таснифот;$C)   шаклҳои лизинг; $D)    усулҳои лизинг;$E)     омилҳои лизинг.

@45. Омилҳое, ки лизинги аслиро тасдиқ карда метавонанд ин? 

$A) предмети (ашёи) лизингие, ки  танҳо барои мақсадҳои соҳибкорӣ истифода мешаванд;$B)  мавҷудияти се шартномаи лизингӣ; $C)   предмети лизингие, ки танҳо барои мақсадҳои ҳуқуқӣ истифода мешаванд;$D)    мавҷудияти шартномаи молиявӣ- муҳосибӣ;$E)     мавҷудияти шартномаи иқтисодӣ – суғуртавӣ.

@46. Иҷораи дарозмуддати молиявӣ ин? 

$A) ипотека;$B)  факторинг;$C)   лизинг;$D)    листинг;$E)     клиринг.

@47. Шакли кредити бонкие, ки ҳангоми он муштарии бонк барои гирифтани кредит вомбаргҳои муштариёни худро ҳамчун кафолат пешниҳод мекунад ин? 

$A) лизинг;$B)  клиринг;$C)   факторинг;$D)    ипотека;$E)     листинг.

@48. Шакли ҳисоббаробарии муҳлатдор, фаврӣ, ки на бештар аз ду рӯзи корӣ аз бастани муомилот анҷом дода мешавад ин?  

$A) клиринг;$B)  факторинг;$C)   ипотека;$D)    форвард;$E)     листинг.

@49. Низоми ҳисоббаробарии ғайринақдӣ барои молҳо, қоғазҳои қимматнок ва хизматрасонӣ, ки ба ҳисобу китоби талаботи мутақобила асос ёфтааст ин? 

$A) факторинг;$B)  ипотека;$C)   форвард;$D)    листинг;$E)     клиринг.

@50. Ба рӯйхати саҳмияҳои дар биржаи мазкур нархгузоришаванда ворид намудани саҳмияҳои ширкат ин? 

$A) ипотека;$B)  листинг;$C)   клиринг;$D)    форфейтинг;$E)     лизинг.

@51. Лизингдиҳанда бо супориши лизинггиранда амволи ғайриманқулро дастрас менамояд ва ё месозад ва барои бо мақсадҳои тиҷоратӣ истифода бурдан бо ӯ месупорад ин?

$A) лизинги фаврӣ;$B)  лизинги амволи ғайриманқул;$C)   лизинги таҳвилгар;

$D)    лизинги молиявӣ;$E)     леверҷ лизинг.

@52. Маблағҳои лизингро бо маҳсулоти тайёре, ки дар таҷҳизоти лизингӣ истеҳсол шудааст ин?

$A) лизинги ҷубронӣ;$B)   лизинги пулӣ;$C)    лизинг бо истеҳлоки пурра;$D)    лизинг бо истеҳсоли нопурра;$E)     лизинги соф.

@53. Якҷоя намудани унсурҳои лизинги пулӣ ва ҷубронӣ ин?

$A) лизинги қалбакӣ;$B)   лизинги аслӣ;$C) лизинги омехта;$D)    лизинги генералӣ;

$E)     лизинги дохилӣ.

@54. Ҳуҷҷате, ки ҳамаи ҷамбаҳои асосии тадбири тиҷоратии ояндаро тавсиф менамояд, масъалаҳоро таҳлил мекунад ва роҳҳои ҳаллу фасли ин масъалаҳоро таъйин месозад ин?

$A) нақшаи бозоргонӣ;$B)  нақшаи бонкӣ;$C)   нақшаи молиявӣ;$D)    нақшаи лизинг;$E)     нақшаи биржавӣ.

@55. Маҷмӯи лизинги молиявӣ бо шартномаи паймонкорӣ –ин?

$A) лизинги хизматрасонӣ;$B)   қарордоди лизингӣ;$C)   лизинги воридотӣ;

$D)    лизинги соф; $E)     лизинги бонкӣ.

@56.Яке аз усулҳои ҳисоб кардани пардохтҳои лизингиро нишон диҳед?

$A) П+А+К+В+Д+Н;$B) А+П+В+Н+Д+К;$C) П+А+К+В+П+Д;

$D)    Д+А+К+П+В+Н;$E)     П+А+К+В+Н+Д.

@57.Номгӯи хизматрасониҳои иловагӣ дар лизинг  –ин?

$A) шартномаи факторинг;$B)   шартномаи листинг;$C)   шартномаи форфейтинг;

$D)    шартномаи лизинг;$E)     шартномаи хариду фурӯш.

@58. Яке аз шаклҳои лизингиро номбар кунед?

$A) лизинги ғайрибонкӣ;$B)  лизинги тиҷоратӣ;$C)   лизинги шартномавӣ;$D)    лизинги дохилӣ; $E)     лизинги бозори молиявӣ.

@59.Ҳангоми тартиб додани шартномаи лизинг бояд кадом ҷиҳатҳо ба назар гирифта шаванд?

$A) муҳлати эътибори шартномаи лизинг нишон дода шавад;$B)  муайян намудани зарурати лизинг;$C)тартиби қабули амвол аз тарафи лизингдиҳанда муайян шавад;$D)    маҷмуи ҳуҷҷатҳои лизинггиранда;$E)     маҷмӯи ҳуҷҷатҳои лизингдиҳанда.

@60.Маҷмӯи ҳуҷҷатҳои лизинггиранда –ин?

$A) ҳуҷҷат гузории амалиёти лизингӣ;$B)   ҳуҷҷатгузории амалиёти факторингӣ;$C)    ҳуҷҷатгузории амалиёти листингӣ;$D)    ҳуҷҷатгузории амалиёти бонкӣ;$E)     ҳуҷҷатгузории амалиёти форфейтингӣ.

@61.Омодагӣ, асоснокӣ, тартиб додани ҳуҷҷатгузориҳои ҳуқуқӣ иҷроиш – ин?

$A) номгӯи ҳуҷҷатҳои лизингӣ;$B)  давраҳои муомилоти лизингӣ;$C)   амалиётҳои лизингӣ;$D)    ҳисобномаи пардохти ашёи лизинг; $E)     номгӯи ҳуҷҷатҳои факторинг ва лизинг.

@62.Маблағи ҳамаи пардохтҳои лизингӣ дар тамоми марҳилаи лизинг ва ҷамъи арзиши харид баъди анҷоми муҳлати шартномаи лизингӣ-ин?

$A) шаклҳои пардохт;$B)   усули ҳисобкорӣ;$C)   роҳҳои пардохт;$D)    алгоритми ҳисоббаробарӣ;$E)     давраҳои пардохти лизинг.

@63.Ҳаҷми пардохтҳои лизингие, ки аз рӯи солҳои дар шартномаи лизингӣ овардашуда, ҳисобӣ карда мешаванд ин ?

$A) роҳҳои пардохт;$B)  алгоритми ҳисоббаробарӣ;$C)   шаклҳои пардохт;

$D)    давраҳои пардохти лизингӣ;$E)     давраҳои пардохти лизингӣ ва бонкӣ.

@64. Пардохтҳои тадриҷан камшаванда – ин?

$A)  пардохтҳои афзоянда;$B)   пардохтҳои пастраванда;$C)    пардохтҳои хаттӣ;

$D)    пардохтҳои фоизӣ;$E)     пардохтҳои ғайринақдӣ.

@65.Пардохтҳое, ки таносубан амалӣ мегарданд ин кадом намуди пардохт мебошад?

$A)  пардохтҳои афзоянда;$B)   пардохтҳои пастраванда;$C)    пардохтҳои хаттӣ;$D)    пардохтҳои фоизӣ;$E)     пардохтҳои ғайринақдӣ.

@66.Тадриҷан болоравии ҳаҷми пардохтҳо то охири муҳлати додугирифт ин?

$A) пардохтҳои афзоянда;$B)   пардохтҳои пастраванда;$C)   пардохтҳои фоизӣ;

$D)    пардохтҳои хаттӣ;$E)     пардохтҳои ғайринақдӣ.

@67. Яке аз омилҳои асосии лизингиро нишон диҳед?

$A)  маблағи боқимондаи иншооти лизингӣ;$B)   ҳаҷми пардохтҳои лизингӣ;$C)    ҳаҷми ҳиссаҳои лизингӣ;$D)    ҳаҷми умумии пардохтҳои лизингӣ;$E)     усули пардохтҳои лизингӣ.

@68. Пардохтҳои лизингие, ки баъди аз тарафи лизинггиранда қабул намудани объект ва ба имзо расидани санади қабулу интиқол иҷро мешаванд ин ?

$A) пардохтҳои даврӣ;$B)   пардохтҳои пешпардохт;$C)   пардохтҳои яквақта;

$D)    пардохтҳои фоизӣ;$E)     пардохтҳои минималӣ.

@69. Шахсе, ки ҳангоми муомилоти хариду фурӯши қоғазҳои қиматнок, молҳо ва асъор миёнаравӣ мекунад ин?

$A)  дилер;$B)  брокер;$C)   маклер;$D) ҷоббер;$E) мерчандайзинг.

@70. Кирояи мол, шартномае, ки мувофиқи он иҷорадеҳ моли худро ба ивази подоши муайян-идорапулӣ барои истифодаи муваққатан  ба иҷорагир медиҳад ин?

$A)  иҷораи молиявӣ;$B)   иҷораи иқтисодӣ;$C)    иҷора;$D)    иҷораи ипотекӣ;

$E)     иҷораи факторингӣ.

@71. Яке аз ду тарафҳо дар шартномаи иҷора, ки амвол (замин,бино, манзил)-ро ба истифода мегирад ин?

$A) иҷорадиҳанда;$B)   иҷорагир;$C)    фурӯшанда;$D)    харидор;$E)     корхона.

@72. Яке аз ду тарафҳо дар шартномаи иҷора, ки ба тарафи дигар ба ивази  подоши муайян ҳуқуқ медиҳад амволи ба вай таалуқдоштаро истифода менамояд – ин?

$A) иҷорадеҳ;$B)  иҷорагир;$C)   харидор;$D)    фурӯшанда;$E)     корхона.

@73.Васеъ намудани доираи истеъмолгарон ва аз худ намудани бозорҳои нави фурӯш-ин?

$A) функсияи гирифтани  имтиёзҳои андозӣ;$B)   функсияи гирифтани имтиёзҳои иқтисодӣ;$C)    функсияи гирифтани имтиёзҳои молиявӣ; $D)    функсияи фурӯш;

$E)     функсияи хариду фурӯш.

@74.Байни таҳвилгар (истеҳсолкунанда) ва истифодабаранда миёнарав-лизингдиҳанда мавҷуд аст – ин кадом намуди лизинг ба ҳисоб меравад?

$A)  лизинги баргардон;$B)   лизинги ғайримустақим;$C)    лизинги мустақим;

$D)    лизинги соф;$E)     лизинги молиявӣ.

@75. Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи лизинги молиявӣ ин?

$A)  лизинггиранда ҳуқуқи интихоби амволро ва фурӯшандаро дорад;

$B)   предмети лизинги танҳо барои мақсадҳои соҳибкорӣ истифода мешавад;

$C)    дар шартномаи лизингӣ бояд маблағҳои сармоявӣ дар самти лизинг қайд карда шаванд;$D)    мавқеи ба лизинггиранда додани ашёи лизинг ҷой дорад;$E)     амволи лизингро тибқи талаботҳои шартномаи лизинг қабул намояд.

@76. Барои бастани шартномаи лизинг то чанд фоиз маблағи иншооти лизингӣ бояд пардохт карда шавад.

$A) 20%;$B)  15%;$C)    30%;$D)    25%;$E)      10%.

@77. Шакли ташкили муомилот ин?

$A)  аломати таснифоти лизинг;$B)   намуди лизинг;$C)    усули лизинг;

$D)     принсипи лизинг;$E)      унсури лизинг.

@78.Бонке, ки барои додани қарзҳои дарозмӯҳлат зери гарави амволи ғайриманқул, замин ва биноҳои шаҳр ихтисос дорад ин?

$A) бонки замонат;$B) бонки кафил;$C) бонки миёнарав;$D)     бонки сармоягузорӣ;

$E)     бонки навоварӣ.

@79. Ба хизматрасониҳои факторингӣ дохил намешаванд?

$A) корхонае, ки миқдори калони қарзҳои дебиторӣ надорад;$B) маблағи уҳдадориҳо ва ҳаҷми фоизии он;$C) корхонае, ки ба истеҳсоли молҳои ғайристандартӣ ё махсусгардонда машғул нест;$D)    ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

$E)      ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@80. Пардохтҳои фоизӣ аз арзиши объекти лизинг – ин?

$A) шаклҳои пардохт;$B)  давраҳои пардохтҳои лизингӣ;$C)   усулҳои ҳисобкорӣ;

$D)     роҳҳои пардохт;$E)      амалиётҳои лизингӣ.

@81. Асосан фаъолияти лизингиро барои  чӣ истифода мебаранд?

$A) барои дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ;$B)  барои дастгирии фаъолияти сармоягузорӣ;$C)    барои дастгирии фаъолияти молиявӣ; $D)    барои дастгирии фаъолияти бонкӣ;$E)      барои дастгирии фаъолияти иқтисодӣ

@82. Шартномаҳое , ки муҳлати онҳо аз муҳлати хизмати  таҷҳизот кам аст ва баъд аз тамом шудани  муҳлати шартнома таҷҳизот ба иҷорадиҳанда баргардонида мешавад у ин таҷҳизотҳро ба каси дигар ба иҷора медиҳад ё мефурушад – ин?

$A) лизинги молиявӣ;$B)   леверҷ лизинг;$C)    лизинги зудамал;$D)     лизинги соф;

$E)      лизинги генералӣ.

@83. Яке аз шаклҳои асосии амалиёти лизингие, ки бонкҳои тиҷоратӣ мегузаронанд  ин?

$A) бонки сармоягузор;$B)  бонки тиҷоратӣ;$C)   бонки биржавӣ; $D)    бонки миёнарав;$E)     бонки замонат.

@84. Кредите, ки як корхонаи амалкунанда ба дигараш дар шакли фурӯши мол бо шарти ба таъхир андохтани муҳлати пардохт пешниҳод мекунад ин?

$A)  хавфи тиҷоратӣ;$B)   қарзи тиҷоратӣ;$C)    қарзи молӣ;$D)    қарзи истеъмолӣ;

$E)      қарзи омехта.

@85. Яке аз ҳуҷҷатҳои асосии молиявию ҳуқуқӣ, ки муомилоти лизингиро муайян мекунад ин?

$A) шартномаи хариду фурӯш;$B)   шартномаи лизинг;$C)    шартномаи кредит;

$D)    шартномаи бонк;$E)      шартномаи факторинг.

@86. Амволи лизинг, номгӯи он тафсилоти миқдорӣ ва сифатии он ин?

$A) тарафҳои шартнома;$B) шартҳои пардохтҳои лизингӣ;$C) мазмуни шартнома;

$D)    шартномаи суғурта; $E)     шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии васоити техникӣ.

@87. Дар ҷаҳон бонкҳои пешсаф ба мизоҷони худ чанд намуди хизматрасонии бонкиро пешниҳод мекунанд?

$A) 200;$B)  300;$C)   100;$D)    50; $E)     150.

@88. Дар амалиёти лизингӣ чанд тараф иштирок мекунад?

$A) чор тараф;$B)  ду тараф;$C)    се тараф;$D)    панҷ тараф;$E)     як тараф.

@89. Предмети лизинг бо ризоияти тарафҳо дар тавозуни лизингдеҳ ва ё лизингир ба ҳисоб гирифта мешавад ин?

$A)  пардохти лизингӣ ва баҳисобгирии он;$B)   баҳисобгирии иҷораи моливӣ;

$C)    ҳисобдории лизингдеҳ;$D)    ҳисобдории лизинггир;$E)     баҳисобгирии идораи молиявӣ ва иқтисодӣ.

@90. Истеҳлоки амволи лизингие, ки аз ҷониби лизингдеҳ ҳисоб карда намешавад ин?

$A) ҳисобдории лизингдеҳ;$B)   ҳисобдории лизинггир;$C)    ҳисобдории қарздеҳ;

$D)    ҳисобдории қарзгир;$E)      ҳисобдории бонкӣ.

@91. Аввалин бор истифодаи машҳури вожаи лизинг ба соли чанд рост меояд?

$A) 1900;$B)  1800;$C)    1877;$D)    1975;$E)      1600.

@92. Аввалин ширкати лизингӣ дар Аврупо соли чанд таъсис дода шуд.

$A) 1962;$B)  1900;$C)   1952;$D)    1850;$E)     1877.

@93. Ташкилоте, ки бештар аз 25% саҳмияҳо дар як ё якчанд бонк дорад  ин?

$A) мактаби бонкӣ;$B)  силсилаи бонкӣ;$C)   ширкати холдинги бонкӣ; $D)    гурӯҳи бонкӣ;$E)     бонки тиҷоратӣ.

@94. Дастурамал дар бораи тартиби баҳисобгирии бухгалтерии иҷораи молиявӣ дар бонкҳо таҳти кадом рақам ва соли чанд тасдиқ карда шудааст? 

$A) таҳти №178 аз 01.07.2005с.;$B)  таҳти №150 аз 05.04.2006с.;$C)    таҳти №140 аз 05.04.1999с; $D)    таҳти №175 аз 06.02.2001с.; $E)     таҳти № 45 аз 02.09.2000с.

@95. Яке аз шаклҳои маъмул ва зиёд истифодашавандаи сарчашмаи маблағгузории ширкатҳои лизингӣ ин?

$A) кредити иқтисодӣ;$B)  маблағгузорӣ аз буҷет;$C)   ташкилотҳои ғайри буҷетӣ;

$D)    ташкилотҳои хориҷӣ;$E)     ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

@96. Сарчашмаҳои асосии маблағгузории корхона кадомҳоянд?

$A)  бозори тилло, кредити бонкӣ, бозори қоғазҳои қимматнок;

$B)   қарзи пулӣ, сармояи худӣ, бозори асъор;$C)    сармояи гардон, сармояи худӣ, қарзи пулӣ;$D)    бозори қоғазҳои қимматнок, сармояи гардон, сармояи молиявӣ;

$E)      ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

@97. Даромади амалиётҳои лизингиро шарҳ диҳед?

$A) ин даромаде мебошад, ки ширкатҳои лизингӣ дар намуди фоиз аз истифодабарии амволи лизинг мегирад; $B)  ин даромаде мебошад, ки ширкатҳои лизингӣ дар намуди листинг аз истифодабарии амволи лизинг мегирад;$C)   ин даромаде мебошад, ки ширкатҳои лизингӣ дар намуди факторинг аз истифодабарии амволи лизинг мегирад;

$D)    ин даромаде мебошад, ки ширкатҳои лизингӣ дар намуди форфейтинг аз истифодабарии амволи лизинг мегирад;

$E)     ин даромаде мебошад, ки ширкатҳои лизингӣ дар намуди ипотека аз истифодабарии амволи лизинг мегирад.

@98. Мафҳуми сармоягузорӣ аз калимаи лотинии «investire» ин?                           

$A) кафолатдиҳиро ба ягон объект мефаҳмонад;$B)  варақаи суғуртавии шахс;

$C)   хариди молҳои гаронарзиш;$D) ба мӯҳлати тӯлони гузоштани сармоя ба ягон объект;$E)     маблағгузорӣ ба иқтисодиёти кишвар.

@99. Ба сифати сармоягузорони хориҷӣ дар ҶТ киҳо баромад мекунанд?

$A) давлатҳои хориҷӣ;$B)  ташкилотҳои байналмилалӣ;$C)   шахсони ҳуқуқии хориҷӣ;$D)    шаҳрвандони хориҷӣ;$E)     ҳамаи ҷавобҳои боло дурустанд.

@100. Қонуни ҶТ дар бораи «Сармоягузориҳои хориҷӣ дар ҶТ» кадом сол қабул шудааст?

$A) соли 1999;$B)  соли 2008;$C)   соли 1990;$D)    соли 1992;$E)     соли 1993.

 

Ҷавобхо

1

E

21

A

41

B

61

B

81

A

2

A

22

D

42

A

62

B

82

C

3

C

23

B

43

A

63

B

83

B

4

C

24

B

44

A

64

B

84

B

5

A

25

A

45

A

65

C

85

B

6

C

26

C

46

C

66

A

86

C

7

A

27

A

47

C

67

A

87

B

8

C

28

C

48

D

68

C

88

C

9

A

29

A

49

E

69

A

89

B

10

A

30

A

50

B

70

C

90

A

11

C

31

C

51

B

71

B

91

C

12

A

32

C

52

A

72

A

92

C

13

B

33

D

53

C

73

D

93

C

14

A

34

A

54

A

74

B

94

A

15

B

35

A

55

A

75

A

95

E

16

B

36

B

56

A

76

C

96

E

17

A

37

B

57

D

77

A

97

A

18

D

38

B

58

D

78

A

98

E

19

A

39

B

59

A

79

E

99

E

20

C

40

E

60

A

80

C

100

A

 

О L-BRO Administrator

Администратори сомона.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.