Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволхои менечменти стратеги ва иновациони

@1. Мақсади асосии таҳлили функсионалӣ- арзишӣ (ТФ$A)                 иборат аст — аз:

$A)  коҳиш додани хароҷоти истеҳсолӣ; $B)       иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; $C)            нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; $D)                 ҳамаи ҷавобҳо дурустанд. $E)                 исботӣ, алоқавӣ, меъморӣ;

@2. Намудҳои лоиҳаҳои илмиро номбар кунед:

$A)                 ташаббусӣ; нашриётӣ, ташкили корҳои экспидитсионӣ; $B)                     лоиҳаҳои инкишофи базаи моддӣ-техникии тадқиқотҳои илмӣ; $C)                          лоиҳаҳои бунёди шабакаҳои ахборотӣ ва базаи маълумотҳо; $D)                 ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@3. Назарияи чашмдоштҳо ва назарияи адолатро кадоме аз ин олимон асоснок намудааст:

$A)                 Врум; $B)                     Портер-Лоурен; $C)                          Ф.Ҳертсберг; D) Ф.Тейлор ; $E)                            ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@4. Чадвали кориеро, ки дар мавриди он корманд метавонад вақти ба кор омадан ва аз кор рафтанро дар ҳудуди муайяннамудаи роҳбар интихоб кунад- ҷадвали:

$A)                 корбай  меноманд; $B)                     вақтбай меноманд; $C)                          чандир меноманд; $D)                 ҳафтаи фишурда меноманд; $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@5. Кадоме аз ин омилҳо оғози марҳилаи давраи зиндагии маҳсулот ба шумор меравад:

$A)                 корҳои илмию тадқиқотӣ;  $B)                     ҷустуҷӯи мол ё технологияи нав; $C)            маҷмӯи (портфели) қоѓазҳои қимматнок;  $D)                 исботӣ, алоқавӣ, меъморӣ; $E)                            ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@6. Марҳилаи дуюми давраи зиндагии маҳсулотро, ки дар он ҳуҷҷатҳои конструкторӣ таҳия карда мешавад нишон диҳед:

$A)                 корҳои илмию тадқиқотӣ (КИТ); $B)                     корҳои таҷрибавию конструкторӣ КТК; $С)                          таҳлили функсионалию арзишӣ (ТФ$A)                 ;

$D)                 ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@7. Раванди ТФА аз чунин марҳилаҳо иборат аст:

$A)  тайёрӣ, иттилоотӣ, таҳлилӣ, тадқиқотӣ; $B)       стратегӣ, тактикӣ, фаврӣ ё таъҷилӣ-оперативӣ; $C)            темократӣ, демократӣ, автократӣ, либералӣ; $D)                 исботӣ, алоқавӣ, меъморӣ; $E)                            ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@8. Мақсади асосии таҳлили функсионалӣ- арзишӣ иборат аст аз:

$A)  коҳиш додани хароҷоти истеҳсолот; $B)       иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо; $C)            дар сатҳи лозима нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; $D)                 ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@9. Низоми идоракунии кормандон аз се қисмати таркибӣ иборат аст:

$A)                 мудофиавӣ,тақлидӣ, самаранокӣ; $B)                     маъмурӣ, таҳлилӣ, роҳбарӣ; $C)                          системавӣ, корхонавӣ, сохторӣ;   $D)                          тадқиқотбарандагони муассисаси илмӣ-техникӣ;

$E)                            ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@10. Шаклҳои асосии фаъолияти ташкилотҳои навоварро дар бизнеси хурд нишон диҳед:

$A)                 фирмаҳои маркетингӣ, фирмаҳои венчурӣ; $B)                     фирмаҳои машваратӣ, фирмаҳои шабакавӣ; $C)                          технопаркҳо, технополисҳо ва инкубаторҳо; $D)                 ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@11. Муассисаҳои илмӣ-техникӣ кадом намудҳои асосии рақобатро ба ҳисоб мегирад:

$A)                 рақобат дар хароҷот; $B)                     рақобат бо технологияҳои хориҷӣ; $C )                          рақобат бо дигар муассисаҳои илмӣ-техникии соҳаи ҳамгуна; $D)                 ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E)                            ҳамаи чавобхои боло  нодуруст;

@12. Шунавандагони алоқавӣ (пайвандӣ) инҳоянд:

$A)                 гурӯҳҳои мухталифи ба фаъолияти муассисаи илмӣ-техникӣ таъсиррасонанда; $B)                     рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ; $C)                          лоиҳаҳои бунёди шабакаҳои ахборотӣ ва базаи маълумотҳо; $D)                          тадқиқотбарандагони муассисаси илмӣ-техникӣ;

$E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@13. Қисматкунии (ба сегментҳо ҷудокунӣ) бозори маҳсулоти илмӣ-техникӣ ин:

$A)                 гурӯҳи истеъмолкунандагони ба ин ё он маҷмӯи ҳавасмандиҳои бедоркунандаи маркетинг як хел таваҷҷӯҳкунанда мебошад; $B)                     қисми бозоре, ки ширкат ишғол кардааст; $C)                          рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; $D)                 ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E)                            ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@14. Агар корхона фурӯши технологияро баробари фурӯши маҳсулоти асосии худаш ба роҳ монад, ин кадом намуди бизнес мебошад:

$A)                 бизнеси яклухти технологию маҳсулотӣ; $B)                     бизнеси дугонагӣ; $C)                          макробизнес;   $D)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@15. Омилҳои илмӣ-техникӣ ин:

$A)                 дар конфронсҳои илмӣ-касбӣ ширкат варзидан; $B)                     ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; $C)                          ҷавобҳои а ва б дурустанд; $D)                                                      ҳамаи ҷавобҳо  дурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@16. Барои муассисаи илмӣ-техникӣ рақиб-ин:

$A)                 хадамоти муҳандисии корхона мебошад, ки метавонад мустақилона тадқиқот барад; $B)                     омилест, ки фаъолияти муассисаро махдуд месозад; $C)                          омилест, ки фаъолияти муассисаро ҷонок мегардонад;   $D)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст; $E)                            ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@17. Вазифаи муҳими Менеҷменти инноватсионӣи навҷорисозӣ (навоварӣ) дар сатҳи калон (макро) ин:

$A)                 вогузоштани захираҳои дар ихтиёри ҷомеъа буда мебошад;  $B)                     вогузоштани захираҳои иқтисоди корхона мебошад; $C)                          афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти баланди сифатии технологӣ мебошад; $D)                 пешрафти технологӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ мебошад; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@18. Зарурияти дастгирии давлатии КИТТК иборат аст аз:

$A)                 пешрафти технологӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ; $B)                     баландбардории сифати молҳои истеҳсолшаванда; $C)                          рақобаттобоварии иқтисоди миллӣ; $D) санъати генералӣ;$E)                                                      ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

@19. Вобаста ба аниқии дигаргунсозиҳо навигариҳо ҷудо мешаванд –ба:

$A)                 куллй,  беҳтарнамой, қисмй; $B)                     назоратй, ташкилй, далелнокй, ангезишй; $C)                          иқтисодй, иҷтимой, технологй, психологй; $D)                                                      куллй, маънавй, истеҳсолй, истеъмолй ва маҳсулотй; $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@20. Вобаста ба намуди навоварӣ дар бозор ба соҳаи нав :

$A)                 тиҷоратӣ, технологӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, дар ҷаҳон; $B)                     иқтисодӣ, психологӣ, дар мамлакат, маъмурӣ; $C)                          Менеҷменти инноватсионӣ, маркетинг, дар корхона, бизнес; $D)                                                      дар ҷаҳон, дар мамлакат, дар корхона; $E)                            ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@21. Аз ҷониби фармондеҳи ҳарбии Чин Сун-Изи оид ба стратегия китобе навишта шуда буд, ки он чи ном дошт:

$А) «Санъати стратегии ҳарбӣ»; $B) «Санъати консепсияи стратегӣ»; $C) «Санъати стратегӣ»; $D) «Менечменти стратегӣ» ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                          @22. Мафҳуми «Стратегия» дар соҳаи хоҷагидорӣ бори аввал кадом сол истифода шуда буд:                                                                                                                                               $А) 40-уми асри Х; $B) 60-уми асри Х; $C) 50-уми асри ХХ ; $D) 70-уми асри ХХ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@23. Мафҳуми «Стратегия» дар соҳаи хоҷагидорӣ бар ивази кадом  ибора истифода бурда шудааст:

$А) санъати стратегӣ; $B) консепсияи роҳбарӣ; $C) нақшагирии дарозмуддат; $D) нақшагирии оперативӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@24) Хатти умумии ҳаракат ва ё фаъолияти қабул намудани қарорҳои стратегиро дар доираҳои касбӣ – тахассусӣ__________________меноманд.

$А) «Санъати генералӣ»; $B) «Ростхаттаи стратегӣ»; $C) «Каҷхаттаи стратегӣ»;

$D) «Нақшагирии дарозмуддат»; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@25. Ба ҳама намуди стратегия талаботҳои зерин пешниҳод карда мешавад:

$А) мавқеи ташкилот дар оянда чи гуна буда метавонад, хусусан дар 5-10 соли наздик; $B) ташкили афзалияти рақобатӣ дар фирма, бартарафсозии таъсирҳои манфӣ ва ноустувории муҳити иҳотакунандаи фирма, таъмин даромаднокӣ; $C) воқеият, мантиқнокӣ, ба ахлоқ мувофиқ будан, асоснок намудани хатар, интихобӣ  будан; $D) интихобӣ  будани он (стратегия дар якчанд вариантҳо таҳия карда  мешавад); $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@26. Стратегия ба саволҳои зерин бояд ҷавоб диҳад:

$А) мавқеи ташкилот дар оянда чи гуна буда метавонад; $B) муқарароти (миссия, маром) пешакии он  дар чӣ  ифода ёфта аст; $C) вариантҳои а ва б дурустанд; $D) воқеият, мантиқнокӣ, ба ахлоқ мувофиқ будан, асоснок намудани хатар, интихобӣ  будан; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@27. Стратегия имкон медиҳад:

$А) муттамарказонидани иқтидорҳо барои ҳалли масъалаи асосӣ ва масъалаҳои 2-юмдараҷаро ба навбати дигар гузоштан; $B) муайян кардани роҳҳои рушди ояндаи захираҳо барои таъмини муваффақият  дар ҳамаи соҳаҳое, ки имконияти бештари ѓолибомадан мавҷуд аст; $C) вариантҳои а,б ва в дуруст аст ; $D) ҳамоҳангсозии амалиётҳо баҳри пиёдасозии миссия ва мақсади асосии ташкилот, дарёфти роҳҳои безараргардонии рақибон; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@28. Маҷмӯи қарорҳое, ки дар худ, варианҳои беҳтарини амалисозии стратегияро дар шароити ҳозира ва ё бо назардошти ҳолатҳои нав ва ѓайричашмдошт, ки амалҳои фаврию воқеиро талаб мекунанд____________меноманд.

$А) нақшагирӣ; $B) ростхаттаи стратегӣ; $C) тактика; $D) санъати генералӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@29. Омилҳое, ки барои ояндаи ташкилот мавқеи ҳалкунанда доранд ва бо он хусусиятҳои хосро медиҳанд:

$А) мавқеи ташкилот меноманд; $B) вариантҳои а ва б дурустанд; $C) омилҳои стратегӣ меноманд; $D) воқеият, мантиқнокӣ, ва ба ахлоқ мувофиқ будан меноманд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@30. Ба ақидаи яке аз мутахассиси барҷастаи ѓарб Б. Карлоф ба омилҳои стратегӣ дохил мешаванд:

$А) вариантҳои а ва б нодурустанд; $B) дараҷаи хавфнокии фаъолият, дараҷаи бар камоли хирад расидан, ҷолибияти соҳаи фаъолият, манфиати гурӯҳҳои равобит дошта; $C) миссия, афзалиятҳои рақобатӣ, хусусияти моли истеҳсолшаванда, маданият; $D) воқеият, мантиқнокӣ, ва ба ахлоқ мувофиқ будан меноманд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@31. Ѓайр аз омилҳое, ки Б. Карлоф номбар намудааст, ба стратегия ҳамчунин омилҳои дигар низ метавонанд таъсир расонанд. Ин омилҳо чунинанд:

$А) миссия, афзалиятҳои рақобатӣ, хусусияти моли истеҳсолшаванда, маданият; $B)  итихоби дурусти мақсадҳои дарозмуддат; $C) дараҷаи хавфнокии фаъолият, дараҷаи бар камоли хирад расидан, ҷолибияти соҳаи фаъолият, манфиати гурӯҳҳои равобит дошта; $D) воқеият, мантиқнокӣ, ва ба ахлоқ мувофиқ будан меноманд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@32. Стратегияи самаранок аз 3- қисми асосӣ иборат аст:

$А) итихоби дурусти мақсадҳои дарозмуддат, баҳои воқеӣ додан ба захираву имкониятҳои худӣ; $B) дақиқ  ва дуруст дарк намудани вазъияти муҳити атроф;

$C) вариантҳои а ва б дурустанд; $D) муваффақияти стратегӣ таъмин карда мешавад вобаста ба стратегия ва принсипҳои муҳити он; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@33. Ҷавҳари тафакури стратегӣ дар доштани чунин қобилиятҳо асос меёбад:

$А) ҳамоҳангсозии амалиёҳо баҳри пиёдасозии миссия ва мақсади асосии ташкилот, дарёфти роҳҳои безараргардонии рақибон, истифодаи усулҳои гуногуни иқтисодй, иҷтимой, маъмурй; $B) муайян кардани роҳҳои рушди ояндаи захираҳо барои таъмини муваффақият  дар ҳамаи соҳаҳое, ки имконияти бештари ѓолибомадан мавҷуд аст; $C) хуб дарк намоии ҳолат ва муайян кардани қонуниятҳои алоқамандии қисмҳои он, ошкор сохтани зарурати таѓйиротдарорй, омодагй  ва тамоюл ба аксуламалҳои нав мафкура ва санъат; $D) вариантҳои а,б ва в дуруст аст; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@34. Унсурҳои асосии стратегияро номбар намоед:

$А) мақсадҳо асосан инъикосгари ҳолати ташкилот ва зерсохторҳои он мебошад( ташкилотҳои калон одатан мақсади зиёду гуногун доранд; $B) ҳамоҳангсозии амалиётҳо баҳри пиёдасозии миссия ва мақсади асосии ташкилот, дарёфти роҳҳои безараргардонии рақибон, истифодаи усулҳои гуногуни иқтисодй, иҷтимой, маъмурй; $C) миссия, тафакур дар бораи ҳолати дилхоҳи ташкилот дар оянда, назария асосҳои консептуалй ва дархости эҳсосии он; $D) вариантҳои а,б ва в дуруст аст; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@35. Миссия чист?

$А) вариантҳои а,б ва в дуруст аст; $B) барнома, нақша ва таҳрезии фаъолияти дарозмуддати субъекти идоракунй; $C) мақсади асосию умумй ва ё маънои мавҷудияти корхона; $D) тафакур дар бораи ҳолати дилхоҳи ташкилот дар оянда; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@36. Стартегия чист?

$А) нақша, самти асосии корхонаро дар ҳама гуна соҳаҳои фаъолият таҷассум мекунад; $B) барнома, нақша ва лоиҳаи фаъолияти дарозмуддати субъекти идоракунӣ; $C) вариантҳои а,б ва в дуруст аст; $D) муаянкунии мақсадҳои асосии дарозмуддат, ояндабинӣ ва вазифаҳои переспективии корхона, интихоби самти фаъолият ва ҷобаҷогузории захираҳо барои иҷрои ин мақсадҳо мебошад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@37. Стратегия ҳамчун ҷараёнест, ки  аз  рӯи се марҳилаи асоси муайян карда мешавад:

$А) итихоби дурусти мақсадҳои дарозмуддат; $B) дараҷаи хавфнокии фаъолият, дараҷаи бар камоли хирад расидан, ҷолибияти соҳаи фаъолият; $C) таҳлили стратегӣ, интихоби стратегӣ, истифодаи стратегия ва менеҷмент; $D) воқеият, мантиқнокӣ, ва ба ахлоқ мувофиқ буданд; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@38. Менеҷменти стратегӣ — ин

$А) нақша, самти асосии корхонаро дар ҳама гуна соҳаҳои фаъолият таҷассум мекунад; $B)  муаянкунии мақсадҳои асосии дарозмуддат, ояндабинӣ ва вазифаҳои переспективии корхона, интихоби самти фаъолият ва ҷобаҷогузории захираҳо барои иҷрои ин мақсадҳо мебошад; $C) маҷмӯи қарорҳои қабулшуда, ки мувофиқоии муҳити ширкат, тарақиёбии он ва доимо амалкунии корхонаро дар ояндаи дарозмуддат таъмин менамояд; $D) вариантҳои а,б ва в дуруст аст; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@39.Моделҳои асосии корхонаҳои савдоро ҳамчун объекти идоракунӣ номбар намоед:

$А)  муаянкунии мақсадҳои асосии дарозмуддат, ояндабинй ва вазифаҳои переспективии корхона, интихоби самти фаъолият ва ҷобаҷогузории захираҳо барои иҷрои ин мақсадҳо мебошад; $B)  маҷмӯи қарорҳои қабулшуда, ки мувофиқоии муҳити ширкат, тарақиёбии он ва доимо амалкунии корхонаро дар ояндаи дарозмуддат таъмин менамояд; $C) ҳамкории муҳити беруна ва дохилй, банақшагирй, ташкил, мотиватсия, назорат ; $D) вариантҳои а,б ва в дуруст аст; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@40. Чэндлер чор давраи асосии ҳаёти ташкилотро чунин тақсим кардааст:

$А) таҳлили стратегй, интихоби стратегй, истифодаи стратегия ва менеҷмент; $B) дараҷаи хавфнокии фаъолият, дараҷаи бар камоли хирад расидан, ҷолибияти соҳаи фаъолият, итихоби дурусти мақсадҳои дарозмуддат; $C) ширкат амалиётҳоро васеъ намуда, ресурсҳояшро зиёд менамояд, истифодаи оқилонаи ресурсҳо, ѓасб (ѓосиБ)-и бозорҳои нав, мувофиқ кунонидани корҳо нақшагирии оқилона;

$D) воқеият, мантиқнокҷ, ва ба ахлоқ мувофиқ буданд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@41. Ҳуқуқи муаллифро ба объект нишон диҳед:

$A)  ҳуқуқи муаллиф (патент);  $B)       ҳуқуқ ба ном, ҳуқуқ ба аз нав истеҳсолӣ;  $C)            ҳуқуқ ба интишорнамоӣ, ҳуқуқ ба дахлнопазирии ихтироъ;  $D)                 ҳуқуқи ба омма нишон додан; $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@4 2. Манбаҳои сармоягузории ихтирои навовариро нишон диҳед:

$A)  сармояи фондҳои венчурӣ, ташкилотҳои  навовар;  $B)                     сармоягузорони ғайрирасмӣ, бозори қоғази қимматнок, компанияҳои инкишофёбанда;  $C)            бонкҳо ва дигар манбаҳои қарзии сармоягузорӣ;    $D)                                                      ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E)                            ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@43. Раванди навҷорисозӣ аз инҳо иборат мебошанд:

$A)                 дохила ва беруна; $B)                     васеъ ва маҳдуд; $C)                          объективӣ ва субъективӣ;  $D) воқеият, мантиқнокӣ, ва ба ахлоқ мувофиқ буданд;   $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@44. Фаъолияти навҷорисозӣ ба қисмҳои асосии зерин метавонад тасниф (тасаввур) карда шавад:

$A)                 тадқиқоти замонавӣ, ки барои оянда асос ташаккул медиҳад;  $B)                     такмилоти ҷории нишондиҳандаҳои техникаи амалкунанда; $C)                          ҷавобҳои боло нодурустанд;  $D) воқеият, мантиқнокӣ, ва ба ахлоқ мувофиқ буданд; $E)                            ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@45. Навоварӣ чист:

$A)                 прогресси илмӣ – техникист; $B)                     равияи нави истифодаи хизматҳои иҷтимоист; $C)                          ҷараёни технологии нав ё ташкилкунонидашудаю дар амал истифодашавандааст; $D)                                                      стратегияи корхонааст; $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@46. Намудҳои фаъолияти навовариро нишон диҳед:

$A)                 иҷроиши корхои илмӣ —  тадқиқотӣ, гузаронидани тадқиқотҳои бозоршиносӣ; $B)                     азнавкунии ҷараёни технологӣ ва тайёрии истеҳсолот; $C)                          бунёд ва инкишофи инфрасохтори навоварӣ;  $D)                                                      вариантҳои дар  боло қайдкардашуда  дурустанд; $E)                            ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

47. Ба лоиҳаи инкишофи базаи моддӣ – техникии тадқиқотҳои илмӣ чӣ дохил мешавад:

$A)                 муаммоҳои бунёдӣ, равияҳои истифодаи таҷҳизот; $B)                     нақшаи кор оид ба харид ва ба кор андохтани таҷҳизот; $C)                          захираҳои мавҷуда оид ба лоиҳаи пешниҳодшаванда, шартнома дар бораи харид ва тайёр кардани таҷҳизоти гаронбаҳо; $D)                                                      вариантҳои дар  боло қайд карда шуда  дурустанд; $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@48.Ноу – хау чист:

$A)                 донишҳои техникӣ; $B)                     донишҳои технологӣ; $C)                          донишҳо, таҷриба ва малакаҳо дар соҳаи кор карда баромадани (лоиҳасозӣ) ва ѓайра; $D)                                                      стратегияи корхона; $E)                            ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@49. Ҳангоми муайян намудани «ноу – хау» кадом ҷихатро мумкин ба инобат нагирифтан:

$A)                 арзиш доштани «ноу – хау»;  $B)                     стратегияи корхона; $C)                          захираёои мавҷуда оид ба лоиёаи пешниҳодшаванда; $D)                                                      иҷроиши корхои илмӣ —  тадқиқотӣ; $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@50. Ҳангоми интихоби лоиҳаҳои навоварӣ чиро бо назар гирифтан лозим аст:

$A)                 омили вақт, сатхи нарх; $B)                     тарифҳо ва шароити пардохти музди корро; $C)                          меъёри дохилии даромаднокӣ ва фоиданокии лоиҳаҳоро;   $D)                                                      сохтори дохилии лоиҳаро; $E)                            ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@51. Стратегияи навоварӣ бояд зинаҳои зеринро, ки маҳсул дар он қарор мегирад, ба эътибор гирад;

$A)                 зинаи таҳлилӣ, зинаи фаъолиятӣ, зинаи бавуҷудоӣ ва ѓ; $B)                     зинаи тавлид, пайдоиш, барқароршавӣ, касодӣ ва ѓ; $C)                          зинаи таҳвилӣ, ислоҳотӣ, навоварӣ, касодӣ ва ѓ; $D)                                                      вариантҳои а, б, ва в, дурустанд;                  $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@52. Мақсади асосии таҳлили функсионалии арзиши(ТФ$A)                 иборат аст аз:

$A)  коҳиш додани хароҷоти истеҳсолт; $B)       иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; $C)            нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд. $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@53. Кадоме аз ин омилҳо оғози марҳилаи давраи зиндагии маҳсулот ба шумор меравад:

$A)                 корҳои илмию тадқиқотӣ; $B)                     ҷустуҷӯи моли нав ё технологияи нав; $C)            маҷмӯи (портфели), сармоягузории лоиҳавӣ; $D)                                                      стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ ва миссия; $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@54. Марҳилаи дуюми давраи зиндагии маҳсулотро, ки дар он ҳуҷҷатҳои конструкторӣ таҳия карда мешавад нишон диҳед:

$A)                 корҳои илмию тадқиқотӣ (КИТ);   $B)                     корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК);   $C)                          таҳлили функсионалию арзишӣ (ТФ$A)                 ; $D)                                                      ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E)                            ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@55. Дар назарияи муосири Менеҷменти инноватсионӣ навоварӣ дида баромада мешавад — ҳамчун:

$A)                 ҳамчун ҷараён ё раванд; $B)                     ҳамчун система ё низом; $C)                          ҳамчун таѓирот ё натиҷа; $D) нақшаи дарозмуддат меноманд;

$E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@56. Унсури асосии зерсохтори навҷорисозӣ ин:

$A)                 сохтори кадрӣ, яъне мутаххасисон барои фаъолияти навҷорисозӣ дар соҳаи саноат ва илмӣ-техникӣ мебошад; $B)                     сохтори шӯъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; $C)                          тарифҳо ва шароити пардохти музди кор; $D) нақшаи дарозмуддат меноманд; $E)                            ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@57. Ҷанбаи муҳими рушди соҳибкории навҷорисозӣ:

$A)                 тайёркардани мутаххасисон дар соҳаи илмӣ-техникӣ мебошад; $B)                     рақобат дар молҳои нав мебошад; $C)                          бар зиёд истеҳсолкардани молҳои гуногун тамға мебошад; $D)                                                      сохтори шӯъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@58. Дигаргунсозии институтсионалии навҷорисозӣ:

$A)                 сохторҳои навҷорисозандаи лоиҳаи навҷорисозиро иҷрокунанда; $B)                     пешравӣ дар иқтисодиёт; $C) менеҷменти стратегӣ меноманд;$D)                          меъёри дохилии даромаднокӣ ва фоиданокии лоиҳаҳо; $E)                                                      ҷавобҳои боло дурустанд.

@59. Агар маҳакаи афзоиши истеъмолот ба ҳар як нафар аҳоли бар асос гирифта шавад, он гоҳ мо:

$A)                 бо масъалаи интихоби фосилаи вақтии мутобиқ дучор меоем; $B)                     ба пуркардани бозорҳои    дохилӣ бо молҳои худӣ ва рушди иқтисодӣ ноил мегардем; $C)                          захираҳои мавҷуда оид ба лоиҳаи пешниҳодшаванда: $D)                                                      ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@60.Шарти муҳими иқтисодии рушди соҳибкории навҷорисозӣ ин:

$A)                 истифодаи низоми ҳавасманд гардонидани андозбандӣ; $B)                     фароҳам овардани муҳити мусоид барои субъектҳои соҳибкорӣ; $C)                          барзиёд истеҳсолкардани молҳои гуногунтамға мебошад; $D)                                                      сохтори шӯъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; $E)                            ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@61. Муваффақияти стратегӣ таъмин карда мешавад вобаста ба:

$А) итихоби дурусти мақсадҳои дарозмуддат, баҳои воқей додан ба захираву имкониятҳои худй, ҳамчунин доштани тафаккур; $B) дақиқ  ва дуруст дарк намудани вазъияти муҳити атроф, омодагии роҳбари ташкилот; $C) стратегия ва принсипҳои муҳити он, омодагии роҳбари ташкилот ба таѓйиротҳо, ҳамоҳангии ҳамаи қисмҳои стратегия, ҳамчунин доштани тафаккури стратегии иҷрокунандагон ; $D) иҷроиши стратегия дар ҳадди аксар санъат бошад, дар ҳадди ақал илм аст; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@62. Вазифаҳои стратегия аз инҳо иборатанд:

$А) қобилияти дар ҳама самтҳо мустақилона пеш бурдани стратегия ташкилотро  ҳаматарафа  мустаҳкам  ва  пурқувват мегарданд; $B) кулли он ҳолатҳое, ки ташкилот дар фаъолияти рӯзмарраи  худ вомехурад, танҳо аз диди стратегй ба масъала баҳодиҳй карда мешавад; $C) ташкили афзалияти рақобатй дар фирма, бартарафсозии таъсирҳои манфй ва ноустувории муҳити иҳотакунандаи фирма, таъмин даромаднокй; $D) каҷхаттаи стратегй, санъати генералй,  ростхаттаи стратегй, нақшагирии дарозмуддат; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@63. Стратегия ҳамчун ҷараёнест, ки  аз  рӯи марҳилаҳои асоси зерин муайян карда мешавад:

$А) дараҷаи хавфнокии фаъолият, дараҷаи бар камоли хирад расидан, ҷолибияти соҳаи фаъолият; $B) миссияи корхона, кулли нақшаҳои стратегй, менеҷменти стратегй; $C) таҳлили стратегй, интихоби стратегй, истифода (татбиқ)-и стратегия ва менеҷмент; $D) ҳамаи вариантҳо дуруст аст; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@64. Кулли нақшаҳои стратегӣ ва қарорҳои ташкилиеро, ки барои ояндаи дур ҳисоб карда шуда, бо мақсади таъмин намудани миссия ва вазифаҳои ташкилот ба таври мушаххас ин фаъолият ҳисоб карда шудааст______________________

$А) менеҷмент меноманд; $B) миссия меноманд; $C) менеҷменти стратегӣ меноманд;

$D) нақшаи дарозмуддат меноманд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@65. Маҷмӯи қарорҳои қабулшуда, ки мувофиқоии муҳити ширкат, тараққиёбии он ва доимо амалкунии корхонаро дар ояндаи дарозмуддат таъмин менамояд___________________________________

$А) менеҷмент меноманд; $B) миссия меноманд; $ C) менеҷменти стратегӣ меноманд;

$D) нақшаи дарозмуддат меноманд; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@66. Барои менеҷменти стратегӣ чунин хислатҳо хос мебошанд:

$А) қобилияти дар ҳама самтҳо мустақилона пеш бурдани стратегия ташкилотро  ҳаматарафа  мустаҳкам  ва  пурқувват мегарданд; $B) кулли он ҳолатҳое, ки ташкилот дар фаъолияти рӯзмарраи  худ вомехурад, танҳо аз диди стратегй ба масъала баҳодиҳй карда мешавад; $C) таъсир ба дигаргуншавии муҳити беруна, диққати махсус додан ба ахбор, ояндабинйва банақшагирй, ба буҷадарорй, оптималй будани қарорҳо; $D) каҷхаттаи стратегй, санъати генералй,  ростхаттаи стратегй, нақшагирии дарозмуддат; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@67. Таҷрибаи менеҷменти стратегӣ нишон медиҳад, ки асосан се қоидаи иҷрои он фарқ карда мешаванд:

$А) мақсаднокй, таҳаввулот, табадуллот; $B) вариантҳои а ва в дурустанд; $C) муқарароти (миссия, маром) пешакии он  дар чй  ифода ёфта аст; $D) воқеият, мантиқнокӣ, ба ахлоқ мувофиқ будан, асоснок намудани хатар, интихобӣ  будан; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@68.Ҷараёни менеҷменти стратегӣ вобаста аз вақти иҷроиши он ба чор давраи калон ҷудо карда мешавад:

$А) мақсаднокй, таҳаввулот, табадуллот, миссия; $B) стратегияи мунтазам, стратегияи инкишоф, стратегияи муҳофизат; $C) асосноккунии мақсад, таҳлили стартегй, коркарди стратегия, амалигардонии стратегия; $D) муқарароти (миссия, маром) пешакии он  дар чй ифода ёфтааст; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@69. Вобаста ба равияҳои умумӣ 3 шакли менеҷменти стратегӣ фарқ карда мешавад:

$А) асосноккунии мақсад, таҳлили стартегй, коркарди стратегия, амалигардонии стратегия; $B) мақсаднокй, таҳаввулот, табадуллот; $C) стратегияи мунтазам, стратегияи инкишоф, стратегияи муҳофизат; $D) муқарароти (миссия, маром) пешакии он  дар чй  ифода ёфта аст; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@70. Дар шароити феъли чор шакли стратегияи тараққиётро ҷудо мекунанд:

$А) асосноккунии мақсад, таҳлили стартегй, коркарди стратегия, амалигардонии стратегия; $B) стратегияи мунтазам, стратегияи инкишоф, стратегияи муҳофизат; $C) стратегияи инкишоф, стратегияи инкишофи мунтазам, стратегияи камкунй, стартегияи омехта; $D) муқарароти (миссия, маром) пешакии он  дар чӣ  ифода ёфта аст; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@71. Дар назарияи муосири Менеҷменти инноватсионӣ навовариро дида мебароянд:

$A)  ҳамчун ҷараён;  $B)       ҳамчун система; $C)            ҳамчун тағирёбӣ; $D)                 ҳамчун натиҷа; $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@72.  Шаклҳои асосии ташкили фаъолияти  навовариро дар соҳибкории хурд нишон диҳед:

$A)  фирмаҳои маркетингӣ;  $B)       фирмаҳои консалтингӣ; $C)            фирмаҳои шабакавӣ; $D)                 фирмаҳои венчерӣ; $E)                            ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@73. Аломатҳои фарқкунандаи бозори навовариро нишон диҳед:

$A)  хусусияти навигарии маҳсулот; $B)        хусусияти махсуси фурӯшандагон; $C)             қарор доштани каналҳои фурӯш;

$D)                  қарор доштани таҷрибаи фурӯши моли нав; $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@74.Сохторҳои ташкилии дастгирии фаъолияти  навовариро нишон диҳед:

$А)академия ва марказҳои илмии ҳукуматӣ,  барномаҳои давлатӣ ва байналхалқӣ;$B)       миёнаравони бозори навоварӣ, технопаркҳо ва бозорҳо; $C)            коллективи сохтории ӯъбаҳои ҳукуматӣ ва мунитсипиалӣ; $D)                 ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E)                            ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@75.Субъектҳои бозори навовариро нишон диҳед:

$A)  ташкилотҳо, ҶСК, муассисаҳои саноатӣ; $B)       донишгоҳҳо, фирмаҳои консалтингӣ, технопаркҳо; $C)            намоишгоҳҳои махсусгардонидашуда,конференсияҳо; $D)                 ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@76. Функсияҳои миёнаравони маркетинги навовариро ҷудо намоед:

$A)  равона кардани навоварӣ ба бозор; $B)       такмил ва бурда расонидани навоварӣ; $C)            ҳимояи ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ; $D)                 кафолати муомилот (фурӯш); $E)                            ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@77. Технологияи идоранамоии давраҳои ҳаёти молро интихоб намоед:

$A)  стратегияи нави тарғиботӣ (рекламавӣ); $B)       дигаргунсозии маҳсулот, дигаргунсозии (модификатсия) бозор; $C)            ҷори кардани маҳсулоти нав; $D)                 такмил додани ҷараёни  технологӣ;    $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@78. Дар назарияи муосири Менеҷменти инноватсионӣ навовариро дида мебароянд ҳамчун:

$A)  ҳамчун ҷараён; $B)       ҳамчун система; $C)            ҳамчун таъғирёбӣ; $D)                 ҳамчун натиҷа; $E)                            ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@79.  Шаклҳои асосии ташкили фаъолияти  навовариро дар соҳибкории хурд нишон диҳед:

$A)  фирмаҳои маркетингӣ; $B)       фирмаҳои консалтингӣ; $C)            фирмаҳои шабакавӣ; $D)                 фирмаҳои венчерӣ; $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@80Аломатҳои фарқкунандаи бозори навовариро нишон диҳед:

$A)  хусусияти навигарии маҳсулот; $B)        хусусияти махсуси фурӯшандагон; $C)             қарор доштани каналҳои фурӯшӣ; $D)                  қарор доштани таҷрибаи фурӯши моли нав; $E)                            ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@81.Сохторҳои ташкилии дастгирии фаъолияти  навовариро нишон диҳед:

$A)  академия ва марказҳои илмии ҳукуматӣ, барномаҳои давлатӣ ва байналхалқӣ; $B)       миёнаравони бозори навоварӣ, технопаркҳо ва бозорҳо; $C)            коллективи сохтории шӯъбаҳои ҳукуматӣ ва мунисипиалӣ; $D)                 ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@82.Субъектҳои бозори навовариро нишон диҳед:

$A)  ташкилотҳои ҶСК, муассисаҳои саноатӣ; $B)       донишгоҳҳо, фирмаҳои консалтингӣ, технопаркҳо; $C)            намоишгоҳҳои  махсусгардонидашуда, конференсияҳо; $D)                 ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E)                            ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@83. Функсияҳои миёнаравони маркетинги навовариро ҷудо намоед:

$A)  равона кардани навоварӣ ба бозор; $B)       такмил ва бурда расонидани навоварӣ; $C)            ҳимояи ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ; $D)                 кафолати муомилот (фурӯш); $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@84. Технологияи идоранамоии давраҳои ҳаёти молро интихоб намоед:

$A)  стратегияи нави тарғиботӣ (рекламавӣ); $B)       дигаргунсозии маҳсулот, дигаргунсозии (модификатсия) бозор; $C)            ҷорӣ кардани маҳсулоти нав; $D)                 такмил додани ҷараёни   технологӣ; $E)                            ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@85.Навоварӣ чист:

$A)                 прогресси илмӣ – техникӣ; $B)                     равияи нави истифодаи хизматҳои иҷтимоӣ; $С)                          ҷараёни технологии нав ё ташкилкунонидашуда дар амал истифодашаванда; $D) гузаронидани тадқиқотҳои бозоршиносӣ; $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@86.Кадом шаклҳои дар зер номбаршуда ҷараёни навовариро ташкил мекунад:

$A)                 шакли оддии дохили муассисавӣ; $B)                     шакли оддии байни муассисавӣ; $C)            намоишгоҳҳои махсусгардонидашуда,конференсияҳо; $D)                          васеъкардашуда;   $E)                            ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@87.Нишондиҳандаҳои зерини навовариро нишон диҳед:

$A)                 ҷараёнӣ: — қисмҳои ҷаъмшавандаҳои нав; — шаклҳо ва усулҳои нави ташкили истеҳсолот; $B)                     махсулотӣ: — масолеҳҳои нав – нимфабрикотҳо — технологияҳои нав — сохторҳои нави ташкилӣ дар таркиби корхонаҳо; $C)                          ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $D)                 ҳамчун натиҷа;$E)                                                      ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд.

@88.Намудҳои фаъолияти навоварии зеринро нишон диҳед:

$A)                 иҷроиши корхои илмӣ —  тадқиқотӣ, азнавкунии ҷараёни технологӣ ва тайерии истеҳсолот; $B)                     гузаронидани тадқиқотҳои бозоршиносӣ; $C)                          бунёд ва инкишофи инфрасохтори навоварӣ; D) вариантҳои дар  боло қайд карда шуда дурустанд;   $E)                            ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@89. Дар интихоби стратегияи навоварӣ аз кадом усулҳо истифода мебаранд:

$A)                 хуҷумӣ, тақлидӣ, мудофиавӣ; $B)                     таклидкорӣ, тактикӣ, оперативӣ, муҳофизатӣ; $C)                          мудофиавӣ, таъҷилӣ, миссиявӣ, субъективӣ, объективӣ; $D) дифоъ, мухофизат, маъмурӣ, илмӣ, амалӣ; $E)                            ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@90. Хусусиятҳои хоси гурӯҳи молиявӣ — саноатиро  нишон диҳед:

$A)                 тараққиёбанда, нақшаҳои илмии чашмдошт; $B)                     инкишофёбанда, сайқал додани махорати илмии кормандон;  $С)                          худинкишофёбанда фаъолият менамоянд; $D) пажухиш ва тадқиқотҳои илмӣ мегузаронанд;; $E)                            ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@91. Стратегияи пешравандаи истеҳсолӣ бештар дар асоси омилҳои зерин амали мегардад:

$А) асосноккунии мақсад, таҳлили стартегй, коркарди стратегия, амалигардонии стратегия; $B) стратегияи мунтазам, стратегияи инкишоф, стратегияи муҳофизат; $C) навоварии истеҳсолӣ, кооператсия ва интенсификатсия; $D) мақсаднокй, таҳаввулот, табадуллот, миссия; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@92. Таҳаввул (эволюция) аз калимаи лотинии «evolutio» гирифта шуда маънояш:

$А) ҷараёни миссия ва тараққиёт; $B) ҷараёни стратегй ва тараққиёт; $C) ҷараёни тағиротҳо ва тараққиёт ; $D) воқеият, мантиқнокӣ, ба ахлоқ мувофиқ будан, асоснок намудани хатар;  $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@93. Старатегияи инкишофи корхонаҳо дар се шакл сурат мегиранд:

$А) асосноккунии мақсад, таҳлили стартегй, коркарди стратегия, амалигардонии стратегия; $B) мақсаднокй, таҳаввулот, табадуллот, миссия; $C) пешраванда, пешравандаю муҳофизатӣ, муҳофизатӣ; $D) муқарароти (миссия, маром) пешакии он  дар чӣ  ифода ёфтааст; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@94. Дар ибтидои кадом солҳо консепсияи менеҷменти стратегӣ пайдо шудааст:

$А) солҳои 80 – уми асри ХХ ; $B) солҳои 60 – уми асри ХХ; $C) солҳои 70 – уми асри ХХ; $D) солҳои 90 – уми асри Х1Х; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@95. Аввалин маротиба аз ҷониби кадом ташкилот консепсияи менеҷменти стратегӣ қабул гардидааст:

$А) аз ҷониби ташкилоти маъруфи амрикоии «Тексас  Инструмент»; $B) аз ҷониби ташкилоти маъруфи амрикоии «ИБМ»; $C) аз ҷониби ташкилоти машваратии маъруфи амрикои «Мак Кинзи»; $D) аз ҷониби ташкилоти маъруфи амрикоии «Ҷенерал Электрик»; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@96. Таҳаввули системаҳои идоракуӣ бо назардошти тараққиёти системаҳо чанд марҳиларо аз сар гузаронидааст:

$А) 8 марҳиларо; $B) 5 марҳиларо; $C) 4 марҳиларо; $D) 11 марҳиларо; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

38. Назари Ҳенри Минсбергро  дар чорчӯбаи «Панҷ-П» ифода намоед; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@97. Се қисмати стратегияе, ки профессор Чандлер  соли 1962 пешниҳод кардааст, инъикос намоед:

$А) мақсаднокй, таҳаввулот, табадуллот; $B) пешраванда, пешравандаю муҳофизатй; $C) муайянкунии мақсадҳои асосии дарозмуддат, интихоби роҳи ҳаракатҳо, ҷобаҷогузории захираҳо;

$D) муқарароти (миссия, маром) пешакии он  дар чӣ  ифода ёфтааст; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@98. Мақсадҳое, ки аз тарафи роҳбари олӣ  қабул ва иҷро карда мешавад, дарозмуддат, доираи  васеъ,  бо тамоми ташкилот алоқаманд,  сиёсатро муайян мекунад,_______________________ меноманд

$А) мақсадҳои фаврй; $B) мақсаднокй; $C) мақсадҳои стратегй; $D) миссия; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@99. Бо мақсадҳои асосӣ алоқаманд, аз тарафи роҳбарони зинаҳои миёна ва аввал қабул ва иҷро мешавад,  миёна ва кӯтоҳмуддат, махсус,  бо фаъолияти як сохтори ташкилот алоқаманд, бо сиёсати интихобшудаи  ташкилот пайраванд,  дар вобастагӣ бо мақсадҳои асосӣ татбиқ меёбанд_____________ меноманд

$А) мақсаднокй; $B) мақсадҳои стратегй; $C) мақсадҳои фаврй; $D) миссия; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@100. Барномаҳои изҳороти чунин қисматҳоро бояд дар бар гиранд:

$А) нишондодани соҳа ё  муҳити асосии бизнеси ташкилот; $B) нишон додани саҳми воқеъи ё мақом, ки дар бозор мехоҳад ташкилот сохиб гардад; $C) вариантҳои боло дурустанд; $D) навиши мухтасари системаи арзишҳо ва бовари ба ташкилоти мазкур; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *