Тестхо аз фанни адабиёти Чин

 

#51.

«Гуансзи» дар мавриди чӣ баҳс менамояд?

+Иқтисодиёту иҷтимоиёт;

-Ҳакимон;

-Офтоб;

-Моҳ;

-Ситораҳо.

 

#52.

Маънои калимаи вэн чӣ мебошад?

-Пир;

-Роҳ;

-Ҳаёт;

+Шоҳ;

-Одам.

 

#28.

Кӣ гуфт, ки онҳо мурдаанд?

Дар дурӣ мебошад?,

Аммо корашон сол ба сол

Мегардад равшан

шеъри кист?

-Гуан Чжун;

+Тао Юан Мин;

-Конфутсия;

-Дао-сзи;

-Гуансзи.

 

#54.

Мавзӯи баҳси «Сунсзи» чист?

+Ҳарбӣ;

-Солнома;

-Таърих;

-Адабиёт;

-Ҳикмат.

 

#55.

Драмаи Чин чи гуна буданд?

-Сужаи ягона надоштан;

-Мардуми;

+Дар зери никоб;

-Бумуаллиф;

-Афсонавӣ.

 

#56.

Конфусиюс кӣ буд?

+Ҳаким;

-Қонунгузор;

-Мусиқор;

-Хатиб;

-Рӯҳонӣ.

 

#57.

«Шутсзин» дар мавриди чист?

+Таърих;

-Шеър;

-Ҳикмат;

-Фалсафа;

-Риёзиёт.

 

 

#58.

Чжуансзи аз чанд дафтар иборат аст?

-20 дафтар;

-15 дафтар;

-10 дафтар;

-12 дафтар;

-25 дафтар.

 

#59.

Ба андешаи чиноиҳои қадим замин чӣ мавқеъ дошт?

+Роҳбарӣ;

-Шоҳӣ;

-Худоӣ;

-Ягонагӣ;

-Бераҳмӣ.

 

#60.

«Гуансзи» асар дар мавриди чист?

+Қонуни зиндагӣ;

-Муосирон;

-Конфутсия;

-Даосзи;

-Осмон.

 

#61.

Чанд қонун дар Гуансзи муҳим аст?

-4 қонун;

-5 қонун;

-7 қонун;

-8 қонун;

-2 қонун.

 

#62.

Дар шаҳри навтаъсис Син чанд ҳазор аҳолиро роҳ дод?

+120 000;

-200 000;

-180 000;

-350 000;

-250 000.

 

#63.

Син Ши киҳоро инкор намуд?

+Гузаштагон;

-Муосирон;

-Конфутсия;

-Даосзи;

-Осмон.

 

#64.

Асосгузори филологияи хонӣ кӣ буд?

+Дун Чжун-шу;

-Тао Юан Мин;

-Конфутсия;

-Дао-сзи;

-Гуансзи.

 

#65.

Донишгоҳи Тайсюэ дар кадом аср таъсис ёфта буд?

+Асри 3 пеш аз мелод;

-Асри 5 пеш аз мелод;

-Асри 8 пеш аз мелод;

-Асри 7 пеш аз мелод;

-Асри 10 пеш аз мело.

 

#66.

«Шитсзин» дорои кадом жанр аст?

+Суруд;

-Муосирон;

-Конфутсия;

-Даосзи;

-Осмон.

 

#67.

Фин суруди ба чӣ монанд аст?

+Шамол;

-Муосирон;

-Конфутсия;

-Даосзи;

-Осмон.

 

#68.

Сурудҳо дар «Чинтсзии» ба чанд категория тақсим ёфтааст?

+6 категория;

-3 категория;

-5 категория;

-8 категория;

-4 категория.

 

#69.

Би чиро меноманд?

+Қиёс намудан;

-Муосирон;

-Конфутсия;

-Даосзи;

-Осмон.

 

#70.

Я дар суруд чиро гӯянд?

+Қонун;

-Муосирон;

-Конфутсия;

-Даосзи;

-Осмон.

 

#71.

Я дар навбати худ ба чанд гурӯҳ ҷудо мешавад?

+2 гурӯҳ;

-5 гурӯҳ;

-3 гурӯҳ;

-7 гурӯҳ;

-10 гурӯҳ.

 

#72.

«Байху Тун» чӣ маънӣ дорад?

+Сӯҳбат дар толори «Паланги сафед»;

-Сӯҳбат дар толори «Хуршеди сафед»;

-Сӯҳбат дар толори «Паланги сиёҳ»;

-Сӯҳбат дар толори «Паланги зард»;

-Сӯҳбат дар толори «Паланги кабуд».

 

#73.

Муаллифи «Байху Тун» кӣ мебошад?

+Бан Гу;

-Тао Юан Мин;

-Конфутсия;

-Дао-сзи;

-Гуансзи.

 

#74.

Сунсзи асари чӣ гуна аст?

-Насрӣ;

-Назмӣ;

-Тақвимӣ;

+Ҷуғрофӣ;

-Таърихӣ.

 

#75.

Прототипи образи Сунсзи кадом нависандаи чин аст?

+Сунн У;

-Гуа;

-Конфутсия;

-Дао-сзи;

-Гуансзи.

 

#76.

Чунсзю асари чӣ гуна аст?

-Қонунҳои император;

+Тақвимӣ;

-Солнома;

-Таърих;

-Адабӣ.

 

 

#77.

Эрши кӣ буд?

+Ҷонишини Син;

-Сарқабила;

-Дарбори;

-Ҳоким;

-Муаллим.

#78.

Чунсзю асари чӣ гуна аст?

-Қонунҳои император;

+Тақвимӣ;

-Солнома;

-Таърих;

-Адабӣ.

 

#79.

«Лунюс» дар мавриди чӣ баҳс менамояд?

+Конфутсия;

-Замин;

-Офтоб;

-Наботот;

-Ҳайвонот.

 

#80.

«Шан-шу»  ба кадом аср мутобиқ аст?

+Асри 8-и пеш аз мелод;

-Асри 6-и пеш аз мелод;

-Асри 7-и пеш аз мелод;

-Асри 5-и пеш аз мелод;

-Асри 6-и пеш аз мелод.

 

#81.

«Шисзин» ба кадом аср мутааллиқ аст?

+Асри 7-и то мелод;

-Асри 6-и пеш аз мелод;

-Асри 3-и пеш аз мелод;

-Асри 5-и пеш аз мелод;

-Асри 6-и пеш аз мелод.

 

#82.

И – китоб дар мавриди чист?

+Тағйиротҳо;

-Навовариҳо;

-Осмон;

-Замин;

-Шаҳрҳо.

 

#83.

Вэй, Шу ва У дар кадом асрҳо ҳукмронӣ намудаанд?

+Асри 2-3 пеш аз мелод;

-Асри 4-5 пеш аз мелод;

-Асри 6-7 пеш аз мелод;

-Асри 8-9 пеш аз мелод;

-Асри 10-11 пеш аз мелоD)

 

#84.

Юэфу маҳсули адабиёти кадом асрҳост?

+Асри 3-4 пеш аз мелод;

-Асри 1-2 пеш аз мелод;

-Асри 5-6 пеш аз мелод;

-Асри 7-8 пеш аз мелод;

-Асри 9-10 пеш аз мелод.

 

#85.

Шеърҳои Тао Юан чанд мисраӣ аст?

+4-5 мисраӣ;

-8 мисраӣ;

-4 мисраӣ;

-7 мисраӣ;

-6 мисраӣ.

# 86.

 «Моҳи ҳафтум» чӣ гуна хусусият дорад?

+Тақвимӣ;

-Рӯзгордорӣ;

-Тағйиротҳо;

-Даосзи;

-Осмон.

#87.

Тао Юан Мин дар синни чандсолагӣ вафот кард?

+41-солагӣ;

-50-солагӣ;

-33-солагӣ;

-25-солагӣ;

-15 солагӣ.

#88.

Асар Сзи И чӣ ном дошт?

+«Дар мавриди иштибоҳи Син»;

-«Лунюс»;

-«Шан-шу»; 

-«Шисзин»;

-«Моҳи ҳафтум».

 

#89.

Дар «Байху тун» чанд мубоҳиса ҷой дорад?

+44 мубоҳиса;

-35 мубоҳиса;

-26 мубоҳиса;

-12 мубоҳиса;

-53 мубоҳиса.

 

#90.

«Он чӣ ба худ намеписандӣ, ба дигарон низ мапиаснд.»

Суханони мазкур ба кӣ мутаалиқ аст?

-Тао Юан Мин;

-Сзя И;

+Конфутсия;

-Дао-сзи;

-Гуансзи.

#91.

«Вазифаро вазифа бидон, на василаи касбу рӯзӣ»

Суханони мазкур ба кӣ мутаалиқ аст?

-Тао Юан Мин;

-Сзя И;

+Конфутсия;

-Дао-сзи;

-Гуансзи.

#92.

«Ба ҷои ин ки ба торики лаъну нафрин кунед, як шоха шамъ равшан намоед.»Суханони мазкур ба кӣ мутаалиқ аст?

-Тао Юан Мин;

-Сзя И;

+Конфутсия;

-Дао-сзи;

-Гуансзи.

 

#93. Суханони мазкур ба кӣ мутаалиқ аст?

«Агар мардум маро нашиносанд, боке нест, ман аз он бимнокам, ки ман мардумро нашиносам.»

-Тао Юан Мин;

-Сзя И;

+Конфутсия;

-Дао-сзи;

-Гуансзи.

#94 .  Суханони мазкур ба кӣ мутаалиқ аст?

 «Бод ба ҳар сӯ вазад, алафҳо низ ба ҳамон сӯ хам мегарданд.»

-Тао Юан Мин;

-Сзя И;

+Конфутсия;

-Дао-сзи;

-Гуансзи.

#95. Суханони мазкур ба кӣ мутаалиқ аст?

«Агар бо душман меҳрубонӣ  кунӣ, пас бо дӯст чӣ бояд кард?  Бо душман адолат кун ва бо дӯст меҳрубонӣ.»

-Тао Юан Мин;

-Сзя И;

+Конфутсия;

-Дао-сзи;

-Гуансзи.

#96 . Суханони мазкур ба кӣ мутаалиқ аст?

«Некон ба ҳукми виҷдон анҷоми вазифа мекунанд ва бадон ба хотири рутба ва мақом.»

-Тао Юан Мин;

-Сзя И;

+Конфутсия;

-Дао-сзи;

-Гуансзи.

 

#97.

Давраи қабилаҳои Шан-ин кадом асрҳоро дар бар мегирад?

+Асри 18-12 то мелод;

-Асри 8-3 то мелод;

-Асри 6-3 то мелод;

-Асри 7-4 то мелод;

-Асри 15-10 то мелод.

#98.

Давраи қабилаҳои Чжоу кадом асрҳоро дар бар мегирад?

+Асри 12-8 то мелод;

-Асри 6-3 то мелод;

-Асри 7-4 то мелод;

-Асри 15-10 то мелод;

-Асри 8-3 то мелод.

#99.

 Сарчашмаҳои хаттии қадими чиниҳо кадоманд?

+Қонун;

-Афсонаҳо;

-Шеърҳо;

-Насри таърихӣ;

-Бадеҳаҳо.

#100 . Суханони мазкур ба кӣ мутаалиқ аст?

«Некон ба ҳукми виҷдон анҷоми вазифа мекунанд ва бадон ба хотири рутба ва мақом.»

-Тао Юан Мин;

-Сзя И;

+Конфутсия;

-Дао-сзи;

-Гуансзи.

 

О Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *