Саволхои тестии Фанни Геополитика

#Иборҳои зерин ба кадоме аз ҳуҷҷатҳои ҳуқуқи  байналхалки мансуб  мебошад:«Ҳар инсон ҳақ дорад, ки озодона тағйири макон кунад ва дар ҳудуди ҳар давлат маҳалли зист ихтиёр кунад»  ё «Ҳар одам ҳуқуқ дорад, ки ҳар кишвар, аз ҷумла кишвари  худро тарк кунад ва ба кишвари худ бозгардад».

–  Конститутсияи  Чумҳурии  Тоҷикистон;

–  Акти  ҷамъбастии  Маҷлиси  бехатарӣ  ва ҳамкорӣ дар  Европа;

 + –  Эъломияи  умумии ҳуқуқи башар;            

–  Эъломияи ҳуқуқи  кудак;                   

–  Эъломияи иҷтимоии инсон.

#Конфедератсия чӣ гуна давлат аст?

+-  Давлати иттифоқӣ;

–  иттиҳоди давлатҳои муштарак;

–  воҳидҳои марзию маъмурии давлатҳои гуногун;

–  иттиҳоди ҳарбию сиёсии давлатҳои ҷудогона;

$E)  иттиҳоди ҳарбию сиёсии ҳамаи давлатҳо.

#Федератсия аз конфедератсия бо чӣ фарқ мекунад?

– Бо шумораи аъзо ва мақомоти ҳокимияти олӣ;

–  бо шаҳрванди воҳидҳои марзию маъмурӣ;

–  бо доштани қувваҳои ягонаи мусаллаҳ;

–  бо марзи ягона ва сиёсати ягона;

+ мақомоти ҳокимияти олӣ ва шаҳрвандии ягона.

#Аввалин   сафири Осиёи Миёна дар  Руссия кӣ буд?

– Айни;

+- Дониш;

– Асирӣ;

– Возеҳ;

– Шоҳин.

#Намудҳои  масъалаҳои глобалиро ёбед:

-экологӣ, миллӣ,танзими ойла, кашшоқӣ;

-нашъамандӣ, касалиҳои сироятӣ, тозагии обҳо;

-пешгирии касалиҳои сироятӣ.

-хуқуки инсон,пешгири  низоъҳо, танзими ойла;

+иҷтимоию сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ,демографӣ, инсон;

#Давлати  сохтори федеративӣ доштаро маълум созед?

– Британияи Кабир;

– Франсия;

+ИМА;

– Япония;

– Точикистон.

#Шаклхои системаи интихоботӣ

+Системаи  мажоритӣ, интихоби   таносубӣ,  омехта;

– Системаи мажоритӣ;

– Системаи  омехта;

– Системаи   интихоби  мажорити ва омехта;

–  Системаи   интихоби   таносубӣ ва  мажоритӣ.

#Шаклхли  экстремалии  раванди сиёсӣ   

– фишороварӣ ва зӯроварӣ, мухолифатӣ, инкилобхои  иҷтимоӣ,  террор, ошӯбҳо;

+- Фишороварӣ,  мухолифатӣ,     инкилобхои  иҷтимоӣ,   террор ва   ошӯбхо;

– Террор, мухолифат, ошӯбҳо.

#Мафҳуми   моҷароҳои(низоҳои)     сиёсӣ

–  Муносибати   тезутунди  чамъиятӣ;  бо манфияти  тарафҳо   мебошад

–  Муковиматхои  баини  ташкилотҳо;  бо манфияти  тарафҳо   мебошад

–  Зиддият    баини   гурӯҳҳои чамъиятӣ; бо манфияти  тарафҳо   мебошад

–  Даъвоҳо барои   бадаст овардани ҳокимияти сиёсӣ; бо манфияти  тарафҳо   мебошад

+-  Зиддият ва муқовиматҳои баини  ҷабҳаҳои   гуногунии  чамъиятӣ буда,   мақсади ба  даст   овардани  манфияти  тарафҳо   мебошад.

#Намудҳои моҷароҳо(низоҳо) аз руй  сатҳи  фарогири кадомҳоянд?

– Моҷароҳои оилавӣ ,этникӣ, синфӣ, глобалӣ;

– Моҷарохои  дохилӣ ва оилавӣ, глобалӣ;

+Моҷароҳои глобалӣ, регионалӣ, дохилӣ, давлатӣ, синфӣ, этникӣ;

– Моҷароҳои шахсони алоҳида ва  гуруҳи этникӣ;

-Моҷароҳои дохилӣ, шахсони алоҳида ва  гуруҳи этникӣ, синфӣ.

#Структураи иҷтимоии Тоҷикистон  аз кадом  табақаҳо  иборат аст?

– Сарватмандон   ва камбизоатон, ҳарбиён;

– Сарватмандони  олию миена ва  поёни миёна;

– Сарватмандон, камбағалон, миёна;

– Сарватмандон,сарватмандони  олию  миёна, миёна,поени миёни, камбизоатон;

+Сарватмандон, миёна,поени миёни, камбизоатон,харбиён.

#Миллат чист?

– Шакли олии  этникии буда, асоси онро умумиятҳои   маданию психологӣ,забон ташаккул  меёбад;

-Шакли олии умумияти таърихӣ,этникии одамон,ки дар   асоси   умумиятхои  хаёти  икодӣ, забон, худуд, маданият, шуур ва психология  ташаккул  меёбад;

-Шакли олии таърихи этникии буда, асоси онро умумиятхои   мадани психологӣ,забон   ва  конун ташкил  медихад;

-Шакли олии  умумияти  одамон   мебошад,ки  дар асоси баробархукуки, конунхо, маданият,   иктисодиёт  ташаккул меёбад;

+Шакли олии умумияти одамон, асоси онро забон ташаккул медиҳад.

#Мафҳуми  «метод»  чи маъно  дорад?

– тарзи  кор;

– фаъолият;

+ роҳ,усул;

– рафтор;

– гуфтор.

#Дар гузашта тоҷиконро давлатдории гуногун ҳамроҳӣ намудааст. Кадомҳо?

–   Давлатҳои  Тоҳириён , Тоҷикон, Ориён ,Ғурриён , Куртҳои Ҳирот , Сарбадорон;

+ –   Давлатҳои  Тоҳириён , Саффориён, Сосониён ,Ғурриён , Куртҳои Ҳирот , Сарбадорон;

–   Давлатҳои  Бекиён , Саффориён, Сосониён ,Ғурриён , Куртҳои Ҳирот, Сарбадорон;

-Давлатҳои  Тоҳириён , Саффориён, Сомониён ,Ғурриён , Куртҳои Ҳирот , Сарбадорон;

–   Давлатҳои  Бекиён , Ориён, Сосониён ,Ғурриён , Куртҳои Ҳирот, Сарбадорон;

#«Сиёсатнома» асари кадоме аз  мутафаккирони шарқ мебошад?

– М.Ғаззолӣ;

– А.Сино;

– У.Кайковус;

+Низомулмулк;

– А.Ҷомӣ.

#Кадоме аз ин мафҳумхои сиёсӣ  маъно  «тарс, дахшат» ро ифода менамояд?

– револютсия;

– эволютсия;

-идиология;

+терророризм;

– оппозитсия.

#Нишонаҳои  давлат кадомҳоянд?

– иқтисодиёт, қонун, аҳолӣ;

+қонун, ҳудуд, тиҷорат, ҳокимият;

– қонун, аҳолӣ, бозори тиҷоратӣ, ҳокимият;

– ҳудуд, аҳолӣ, бозори тиҷорат,ҳокимият,ҷиҳатҳои маънавӣ ва  психологӣ;

– иқтисодиёт,аҳолӣ, тиҷорат ,ҳокимият.

#Илме, ки  ба  омӯзиши қонуниятҳо ва  ҳаракати  қувваҳои  инкишофии муносибатҳои   сиёсии давлатҳо ва минтақаҳо, мақоми давлатҳо, таъсири фаъолияти факторҳои  баҳрӣ,  ҳавой-қайҳонӣ, демографӣ, иттилоотӣ, ҳарбӣ, маънавӣ-ахлокӣ,  иктисодӣ- ҷамъятӣ, умумӣ  равона  карда  шудааст, чи ном дорад.

– Антропология;

– психология;

– ҳуқукшиносӣ;

+- геополитика;

– политология

#Аввалин ҳаракати миллии тоҷикон тахти роҳбарии  кӣ  ба вӯҷуд омад ?

– Аҳмади  Дониш;

– Сангак Сафаров;

– Темурмалик;

– Исмоили Сомонӣ;

+Абумуслими Хуросонӣ

#Давлати аввалини тоҷикон  чӣ ном  дошт?

Бухоро;

– Ориён;

– Гурриён ;

+- Сомиён;

– Тоҳириён.

#Давлати  тоҷикон- Саффориён  тавассути шӯриши  кӣ  барпо гашт?

–  Сомонӣ;

–  Темурмалик;

–  Шерак;

+-  Яқуби  Лайс;

– Зардушт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

О Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru