Саволхои тести бо чавобхояш аз фанни забоншиносии умуми

Саволхои тести аз фанни забоншиносии умумӣ

#.Умумиятҳое, ки дар байни забонҳои ҷаҳон вуҷуд доранд, чандто мебошад?

– 2;

– 4;

+ 5;

– 7;

– 3.

  #. Таърихи забоншиносӣ ба чанд давра тақсим мешавад?

-4;

+5 ;

-6;

– 8;

– 2.

 #. Давраи якуми забоншиносӣ чанд асрро дар бар мегирад?

-5;

-12;

-15;

+20

-25;

 #. Давраи якуми забоншиносӣ то кадом асрро дар бар мегирад?

            – то асри 1 пеш аз мелод;

– асри 1 мелодӣ;

– асри 9-10 мелодӣ;

+ асрҳои 17-18;

– асрҳои 18-19

 #. Омӯзиши забон санскрит аз кадом аср оғоз ёфт?

            -10 пеш аз мелод;

 + 5 пеш аз мелод;

 – 1 мелодӣ;

 – 1о мелодӣ;

 – 13-19

 #. Дар Ҳинди қадим китобҳое, ки ба масъалаи забон дахл доштанд, чӣ ном дорад?

            + Вид;

            – Пракрит;

             –  Санксрит;

             –  Веданг;

             –   Шикша;

 #. Муаллифи аввалини грамматикаи забони санксрит кӣ буд?

             – Яско;

             – Вараручи Катянка;

             +Панини;

             – Бхаратхари;

             – Хемачандра;

#. Тафсири муфассали забони Вед- ро кӣ навиштааст?

              – Панинӣ;

              – Вопадев;

               +Яска;

               – Катяка;

               – Бхаратхарӣ;

 #. Грамматикаи забони «пракрит» кӣ аввалин маротиба навиштааст?

               + Вараручӣ;

               – Панинӣ;

               – Бхаратхарӣ;

               – Хемачандра;

               – Вопадев;

 #. Олимони Ҳинди  қадим чанд ҳиссаи нутқро дар забон муайян намуданд?

               – 2;

               – 3;

               + 4;

               – 8;

               – 10;

 #. Олимони Ҳинди  қадим дар исм чанд падежро  муайян карданд?

               – 5;

               – 6;

               – 8;

               + 7;

              – Муайян накарданд;

 #. Олимони Ҳинди  қадим таркиби калимаро ба чанд қисмат ҷудо карданд?

               – 2;

               + 3;

               – 4;

               – 5;

               – Ҷудо накарданд.

 # .Дар Юнони қадим забон аз ҷониби киҳо омӯхта ва тадқиқ карда мешуд?

               -филологҳо ;

               -Забоншиносон ;

               +философҳо ;

               -Лингвистҳо ;

               – Табиатшиносон;

 #. Масъалаи муносибати байни ашё ва номи олимони Юнонро ба чанд гурӯҳ тақсим карда буд?

               + ду;

               – се;

               – шаш;

               – панҷ;

               – чор;

 #. Исмро ба хосу ҷинс кӣ аввалин маротиба ҷудо кард?

               – Гераклит;

               – Демокрит;

               – Платон;

               +Хрисипп;
               – Каратес;

 #. Исмҳоро аз рӯйи ҷинсият аз олимони Юнон аввалин маротиба кӣ ба занона, мардона ва миёна тақсим кард?

              – Гераклит;

              +Аристотел;

              –  Демокрит;

              –  Каратес;

              –  Хрисипп;

 #. Забони юнонӣ чанд ҳарф дорад?

             – 20;

              + 24;

              – 30;

              – 36;

              – 42;

#. Юнониҳо чанд ҷиҳати ҳарфро нишон доданд?

              – 2;

              + 3;

              – 4;

              – 5;

              – 6;

 #. Фонди китобхонаи шаҳри Искандария чанд нусха буд?

– 300000;

– 500000;

– 600000;

– 700000;

+ 800000;

 #. Кадом олим муаллифи аввалини грамматикаи забони юнонӣ буд?

             – Дискол;

             – Птолемей;

             – Зенодод;

             +Дионисий;

             – Аристрах;

 #. Кадом олим синтаксиси забони юнониро аввалин маротиба навишт?

              + Дискол;

              – Зенодод;

              – Аристрах;

              – Дионисий;

              – Аристофан;

 #. Олимони Юнон чанд ҳиссаи нутқро муайян карданд?

               – 4;

               – 5;

               – 6;

               + 8;

               – 10;

#. Муайян кунед, ки Марк Варрон, Элия Денат намояндаи забоншиносии кадом кишваранд?

– Ҳинд;

– Юнон;

+ Рим;

– Олмон;

– Рус.

#. Грамматикаи забони лотиниро кадом олимон тартиб додаанд?

-Зенодот, Аристофан;

– Хрисип, Вараручи;

-Дискол, Дионисий;

-Элия Денат, Помпей Фаст.

#. Муайян кунед, ки Аристарх, Зенодот, Аристофан намояндаи кадом мактаби забоншиносианд?

               – Ҳинд;

               + Юнон;

               – Рим;

               – Олмон;

                – Рус.

#. Муайян кунед, ки Гераклит ва Демокрит намояндагони кадом мактабанд?

               – Ҳинд;

               + Юнон;

               – Рим;

               – Олмон;

                – Рус.

#. Афлотун ва Арасту намояндагони кадом мактабанд?

               – Ҳинд;

               + Юнон;

               – Рим;

               – Олмон;

                – стоикҳо.

#. «Калима бо предмети ифодамекардааш алоқаи зич дорад» андешаи кист?

– Арасту;

+ Гераклит;

– Демокрит;

– Афлотун;

– Паниний.

#.  Юнониҳо чанд ҳарфро нишон дода, онҳоро ба садоноку ҳамсадо ҷудо карданд?

     – 20;

     – 35;

     + 24;

     – 28;

     – 32.

 #. Юнониҳо чанд падежро нишон дода буданд?

               – 3;

               – 4;

               + 5;

               – 7;

                – 6.

#.  Муайян кунед, ки юнониҳо кадом ҷиҳати ҳарфро нишон дода буданд?

-овоз ва ном;

– овоз ва тасвир;

+ овоз, ном ва тасвир;

– ном ва тасвир;

– ҳеч кадом.

#.  Муайян кунед, ки олимони Рим ба забоншиносӣ чиро илова мекунанд?

– шева;

– луғат;

– фразеология;

– зарбулмасал;

+ услуб.

#. Муайян кунед, ки олимони Рим кадом ҳиссаи нутқро кашф намуданд?

– исм;

– сифат;

– феъл;

– зарф;

+нидо.

#. Дар асрҳои миёна дар Аврупо кадом забонро меомӯхтанд?

– англисӣ;

+лотинӣ;

– славянӣ;

– испанӣ;

– ба забон диққат намедоданд.

#. Дар асрҳои миёна дар Аврупо кадом забонро меомӯхтанд?

– тоҷикӣ;

– англисӣ;

– русӣ;

+лотинӣ;

– арабӣ.

#. Олимони араб кадом ҳиссаҳои нутқро нишон дода буданд?

– исму сифат ва шумора;

+исму сифат ва феъл;

– исму феъл ва калимаҳои ёридиҳанда;

– исму сифат ва нидо;

– исму шумора ва феъл.

#. Олимони араб бештар  ба кадом бахши забоншиносӣ кор кардаанд?

– калимасозӣ;

– фонетика;

– луғат;

– синтаксис;

+ морфология.

О Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.