Саволхои тести бо чавобхояш аз фанни забоншиносии умуми

#..  Андешаи кадом олим: «Морфология мисли калима як қисми синтаксис аст»?

+ Буслаев;

– Гумболд;

– Бодуэн;

– Фердинанд де Соссюр;

– Г.Штейнтал.

#.. Мафҳуми – «Калима- мафҳум, ҷумла –муҳокима ва ҷумлаҳои мураккабу матн хулосабарорӣ» ба кадом ҷараён вобаста аст?

– мактаби лингвистии Москва;

– ҷараёни сотсиологӣ?

+араёни мантикӣ;

– ҷараёни психологӣ;

– ба ягон ҷараён вобаста нест.

#.. Асосгузори ҷараёни психологӣ кӣ буд?

– Буслаев;

– Гумболд;

– Лейбсиг;

– Фердинанд де Соссюр;

+ Г.Штейнтал.

#.. Кадоме аз олимони зерин намояндаи ҷараёни ҷавонграмматикҳост?

– Буслаев;

– Гумболд;

+Лейбсиг;

– Фердинанд де Соссюр;

– Г. Штейнтал.

#.. Ҷараёни ҷавонграмматикҳо кай ба амал омадааст?

– асрҳои 17-18;

+ охири асри 19;

– охири асри 20;

– асрҳои 18-19;

– асри 21.

#.. «Курси забоншиносии умумӣ»-ро кадом олим навиштааст, ки аз он дар донишгоҳхо дарс медод?

 Ф. Фортунатов

– А. Шлейхер

– Гумболд

– Бодуэн де Куртене

+ Ф.де Соссюр

#.. Асосгузори  мактаби забоншиносии Казон кист?

– Ф. Фортунатов

– А. Шлейхер

– Гумболд

+Бодуэн де Куртене

– Ф.де Соссюр

#.. Забоншиносии давраи Таҷаддуд кадом асрҳоро дар бар мегирад?

– асрҳои 5-4 пеш аз милод;

– то асрҳои XV;

+ асрҳои XV-XVIII;

– ХХ-ХХ1;

– ягон давраеро дар бар намегирад.

#.. Дар кадом давра ба тартиб додани грамматикаҳо шурӯъ мекунанд?

– давраи пеш аз милод;

+ давраи Эҳё;

– асрҳои 5-4 то милод;

– давраи неограмматистҳо;

– асрҳои 7-8 ва Таҷассум.

#..  Забонҳои англисӣ, испанӣ, славянӣ, фаронсавӣ… дар кадом давра тартиб дода шудааст?

– давраи пеш аз милод;

+ давраи Таҷаддуд;

– асрҳои 5-4 то милод;

– давраи неограмматистҳо;

– асрҳои 7-8.

#.. Кадом олимро сарвари мактаби забоншиносии Прага медонанд?

– Панинӣ

– А. Шлейхер

– Гумболд

– Буслаев

+ Ф.де Соссюр

#.. Олимон- забоншиносони давраи шӯравиро ҷудо кунед:

– Буслаев, Гумболд;

+ Щерба, Бодуэн, Боп;

– Щерба, Мещанников, Виноградов;

– Фортунатов, Крушевский,Гумболд;

– Штейнтал, Ф.Боп, Лейбсиг.

#. Забоншиносони давраи шӯравиро ҷудо кунед.

– Сино, Тӯсӣ;

– Айнӣ, Сино;

+Ниёзӣ, Тоҷиев;

– Айнӣ, Б. Ғафуров;

– Форобӣ, Розӣ.

#. Кадоме аз ин ҷараёнҳои забоншиносӣ забонро ҳодисаи ҷамъиятӣ медонистанд ва мавҷудияти онро берун аз ҷамъият эътироф намекарданд;

  ҷараёни натуралистӣ;

 – ҷараёни психологӣ;

– ҷавонграмматикҳо;

 + араёни сотсиологӣ;

 –  неограмматикҳо;

#. Сарвари мактаби забоншиносии Москва кадоме аз олимони зерин маҳсуб меёбад:

 – Шахматов А.А.

 – Пешковский А.М.

 – Крушевский В.А.

+Фортунатов Ф.Ф.

 –  Бодуэн де Куртенэ;

#. Кадоме аз ҷараёнҳои зерини забоншиносӣ назарияи забонро проблемаи илми мантиқ мешуморанд:

– ҷараёни мантиқӣ;

 – ҷараёни психологӣ;

 + араёни натуралисӣ;

 – ҷавонграмматикҳо;

 – ҷараёни структурализм.

#. Асари «Синтаксиси забони русӣ»-ро кадом олим навиштааст?

  + Шахматов А.А.

 – Пешковский А.М.

 – Крушевский В.А.

– Фортунатов Ф.Ф.

 –  Бодуэн де Куртенэ.

#. Асосгузори мактаби забоншиносии сотсиологӣ кадом олим аст?

– Шахматов А.А.

 – Пешковский А.М.

 – Крушевский В.А.

+ Ф. де Соссюр

 –  Бодуэн де Куртенэ;

#. Кадом ҷараён ба диалектҳо бештар диққат медоданд?

– ҷараёни мантиқӣ;

 – ҷараёни психологӣ;

 – ҷараёни натуралисӣ;

 + ҷавонграмматикҳо;

 – ҷараёни структурализм.

#. Ҷиҳати синхронии забонро тадқиқ намудан, забонро чун система донистан, кадом ҷараён зарур медонистанд?

+ араёни ҷавонграмматикҳо;

– ҷараёни неограмматистҳо;

– ҷараёни мантикӣ;

– ҷараёни психологӣ;

– ҷараёни сотсиологӣ.

#. Забонҳоро аз рӯйи хусусияти грамматикиашон Август Шлейхер ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мекунад?

– оғоз, гулгулшукуфӣ, нестшавӣ;

– ҳамеша дар инкишоф;

+ решагӣ, агллютинативӣ, флективӣ;

– тағйирёбанда;

– зинда,  забонҳои рӯ ба рушд, мурда.

#. «Грамматикаи забони немисӣ»-ро (соли 1819) кадом олим менависад?

– Гумболд;

-Я.Грим ;

– Бодеэн;

– Фортунатов;

– А. Востоков.

#. «Грамматикаи забони русӣ»-ро (соли 1831) кадом олим менависад?

–   Щерба;

+  Я.Грим ;

–   Бодеэн де Куртене;

–  Фортунатов;

+ А. Востоков.

#. Хоҷа Ҳасани Нисорӣ кадом ҳиссаҳои нутқро нишон дода буд:

– исм, сифат, феъл;

+исм, феъл ва ҳарф;

– исм, сифат, шумора, ҷонишин;

-исм, сифат ва калимаҳои ёридиҳанда;

– исм, сифат, шумора ва феъл.

#. Хоҷа Ҳасани Нисорӣ исмро ба чанд гурӯҳ нишон дода буд:

+ 8 – зот, сафот, зарф,  адад, ҷамъ, ҷинс, масдар, фоил;

– 4 –  сифот, зарф,   масдар, фоил;

– 6 – зот, сафот, зарф,  адад, ҷамъ, ҷинс;

-5 – хос, адад, ҷамъ, ҷинс, фоил;

 -7 – сафот, зарф,  адад, ҷамъ, ҷинс, масдар, фоил;

#. Саҳми кадоме аз олимони зерин ба забони тоҷикӣ бештар аст:

+ Эделман;

–  Франс Бопп;

– Герман Остгоф;

– Лейбсиг;

– Гумболдт.

#. Кадоме аз олимони зеринро асосгузори методи муқоисавӣ-таърихӣ меноманд?

– Лейбсиг;

+Ф.Бопп;

-Гумболдт;

– Буслаев Ф.И.;

– Ф.Соссюр.

#.  «Дар хусуси морфологияи забон» асари кадом олим аст?

– Г.Штейнтал;

+ А. Шлейхер

– Гумболд

– Ф. де Соссюр

– Буслаев

#.  «Грамматикаи муқоисавии забонҳои ҳиндугерманӣ» асари кадом олим аст?

– Г.Штейнтал;

– А. Шлейхер

– Гумболд

– Ф. де Соссюр

– Буслаев.

#.  «Дар бораи забони кави аз ҷазираи Ява» асари кадом олим аст?

+ Г.Штейнтал;

– А. Шлейхер

– Гумболд

– Ф. де Соссюр

– Буслаев

#.   А. Шлейхерро асосгузори кадом ҷараёни забоншиносӣ медонанд?

+ҷараёни натурбиологӣ;

 – ҷараёни психологӣ;

– ҷавонграмматикҳо;

 – ҷараёни сотсиологӣ;

 –  неограмматикҳо;

#.  «Грамматика бояд ба мантиқ  такя намояд» андешаи кадом олим аст?

– Г.Штейнтал;

– А. Шлейхер

+Гумболд

– Ф. де Соссюр

– Буслаев

 #.  «Таснифоти ҳиссаҳои нутқ ва мавқеи исм» асари кадоме аз олимони зерин мебошад?

 – Ш. Ниёзӣ,

– Д. Тоҷиев;

-Б. Ғафуров,

– Н.Маъсумӣ;

+ Ш.Рустамов.

О Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.