Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволномаи тести бо чавобхояш аз иктисоди чахон

Саволномаи тести аз фанни иктисоди чахон

#. Дастовардҳои илмию техникӣ ба сифати маҳсулот таъсир мерасонанд ё не?

-Сифати маҳсулот аз дастовардҳои илмию техникӣ вобаста нест.

-Дар баъзе соҳаҳои саноат ин вобастагӣ вуҷуд дорад.

+Дастовардҳои илмию техникӣ як омили муҳими баланд гаштани сифати маҳсулот ба шумор мераванд.

-Дастовардҳои илмию техникӣ ба сифати маҳсулот алоқамандӣ надорад.

 #. Таъсири дастовардҳои илмию техникӣ ба пешравии истеҳсолот дар асоси кадом омил муайян мегардад?

+Дар асоси алоқамандии бевоситаи илм бо истењсолот.

-Дар асоси ташкил намудани институтҳои илмӣ-тадқиқотӣ.

-Дар асоси ташкил намудани лабораторияҳои илмӣ- тадқиқотӣ.

-Дар асоси ташкил намудани иттиҳодияҳои илмӣ.

#.  Барои ба даст даровардани донишҳои нав хароҷотҳо лозим ҳастанд ё не?

+Ҳатман,чунки навоварӣ дар соҳаи илм бе хароҷот намешавад.

-Рушди илм бе хароҷот ҳам мешавад.

-На ҳамаи соҳаи илм хароҷотталаб аст.

-Хароҷотҳо танҳо барои илмҳои фундаменталӣ зарур мебошанд.

#.Дархоҷагии ҷаҳон, суръати хароҷотҳобарои корҳои илмӣ- тадқиқотӣ нисбат ба суръати истеҳсоли МУД-и ҷаҳонӣ бештар аст ё баръакс?

-Баръакс.

-Суръати хароҷотҳо ба корҳои илмӣ-тадқиқотӣ нисбат ба суръати истеҳсолӣ МУД-и ҷаҳонӣ баландтар аст.

+Суръати истеҳсоли МУД-и ҷаҳонӣ нисбат ба суръати хароҷотҳо ба корҳои илмӣ-тадқиқотӣ баландтар аст.

-Ҳарду омил бо суръати якхела пеш мераванд.

#.Ҳиссаи хароҷотҳо барои корҳои илмӣ-тадқиқоти солҳои охир тақрибан чанд фисади МУД-и ҷаҳониро ташкил медиҳад?

-Тақрибан 4% МУД.

+Тақрибан 3% МУД.

-Тақрибан 2,2% МУД.

-Тақрибан 2,0% МУД.

#.Дар мамлакатҳои рушдёфтаи саноатӣ ҳиссаи хароҷотҳо барои корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ба чанд фисади МУД-ашон баробар аст?

-Ба 3,5% — 4%.

-Ба 3,0% — 3,5%.

+Ба 2,2% — 3,0%.

-Ба 3,2% — 4%.

#. Хароҷотҳо барои корҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар ИМА чанд фисади МУД-ро ташкил менамояд?

-3,5% МУД.

-3,2% МУД.

+2,5% МУД.

-2,9% МУД.

#. Дар Ҷопон хароҷотҳо барои корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ба чанд фисади МУД баробар аст?

-Ба 4% МУД.

+Ба 3% МУД.

-Ба 2%МУД.

-Ба 4,5% МУД.

#. Дар Олмон хароҷотҳо барои корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ба чанд фисади МУД баробар аст?

-Ба 3,35 МУД.

-Ба 3,56 МУД.

-Ба 2,56 МУД.

+Ба 2,26 МУД.

 #.Дар Британияи Кабир хароҷотқо барои корҳои илмй- тадқиқотӣ ба чанд фисади МУД баробар аст?

+Ба 2,05 МУД.

-Ба 2,55 МУД.

-Ба 3,05 МУД.

-Ба 2,95 МУД.

#. Соҳаи аз ҳама муҳим, ки прогреси илмию техникӣ ва пешравиро дар дигар соҳаҳо муайян менамояд, кадом аст?

-Кишоварзй.

-Саноати сабук.

+Саноати энергетикй.

-Сохтмон.

#. Сохтори соҳавии хоҷагии ҷаҳон аз кадом соҳаҳо иборат аст?

+Аз саноат, комплекси агросаноатй ва соҳаи хизмат.

-Аз саноати мошинасозй, энергетикй ва кимиё.

-Аз саноати сабук, кишоварзй ва сохтмон.

-Аз соҳаи хизмат, саноати сабук ва хӯрокворй.

#.  Тамоюли асосии пешравии хоҷагии ҷаҳон дар кадом омил мушоҳида карда мешавад?

+Дар пешравии соҳаи саноат.

-Дарпешравии кишоварзй.

— Дар баланд гаштани ҳиссаи хизмат нисбат ба саноат ва комнлекси агросаноатй.

-Дар пешравии комплекси агросаноатй.

#.Дигаргуншавй дар сохтори соҳавии хоҷагидорй пеш аз ҳама дар доираи кадом давлатҳо ба чашм мерасад?

— Дар доираи давлатҳои рӯ ба тараққй.

+Дардоираи давлатҳои рушдёфта.

— Дар доираи давлатҳои ҷаҳон.

-Дар доираи давлатҳои ба иқтисоди бозорйгузаранда.

#.Дар давлатҳои рушдёфта чанд фисади МУД дар соҳаи хизмат истеҳсол карда мешавад?

-45%- 50% МУД.

-50%-52%-МУД.

+71%- 75% МУД.

-35% — 40% МУД.

#. Ҳиссаи саноат дар сохтори МУД-и давлатҳои рушдёфта чанд фисадро ташкил медиҳад?

-Аз30 то 35%-ро ташкил медиҳад.

+Аз32 то 35%-ро ташкил медиҳад.

-Аз 27 то 30%-ро ташкил медиҳад.

-Аз 23 то 26%-ро ташкил медиҳад.

#. Дар иқтисодиёти Ҷопонҳиссаи кишоварзй чанд фисади МУД-ро ташкил медиҳад?

+1%МУД-роташкилмедиҳад.

-2% МУД-ро ташкил медиҳад.

-1,8% МУД-ро ташкил медиҳад.

-2,5% МУД-ро ташкил медиҳад.

 #.Дар иқтисодиёти Олмон, ҳиссаи кишоварзй чанд фисадро ташкил менамояд?

-2,5% МУД-ро ташкил медиҳад.

-2,3% МУД-ро ташкил медиҳад.

-1,5% МУД-ро ташкил медиҳад.

+1,0% МУД-ро ташкил медиҳад.

 #. Дар сохтори соҳавии иқтисодиёти Ҷопон, ҳиссаи саноат ба чанд фисади МУД-аш баробар аст?

-ба 40% МУД- аш баробар аст;

-ба 35%> МУД- аш баробар аст;

+ба 32% МУД- аш баробар аст;

— ба 42% МУД- аш баробар аст.

#.  Ҳиссаи хизмат дар сохтори соҳавии Ҷопон ба чанд фисади МУД-аш баробар аст?

-ба 85% баробар аст;

-ба 75% баробар аст;

+ба 65% баробар аст;

-ба55% баробараст.

 #. Аз лиҳози тавоноии иқтисодй Ҷопон дар ҷаҳон дар ҷои чандум меистад?

+Дар ҷои дуюм;

-Дар ҷои сеюм;

-Дар ҷои чорум;

-Дар ҷои панҷум.

 #. Ҷопон чанд фоизи маҳсулоти умумии ҷаҳониро истеҳсол менамояд?

— 17% МУД-и ҷаҳониро;

-15% МУД-и ҷаҳониро;

-13%МУД-иҷаҳониро;

+ 11%МУД-иҷаҳониро.

 #. Иттиҳоди Аврупо (ИА) чанд давлатҳои минтақаи аврупоиро дарбар мегирад?

+25 давлатро;

-27 давлатро;

-29 давлатро;

-30 давлатро.

#.  Ба ҳиссаи ИА чанд фоизи МУД-и ҷаҳонӣ рост меояд?

-25% МУД-и ҷаҳонй;

+30% МУД-и ҷаҳонй;

-32% МУД-и ҷаҳонй;

-28% МУД-и ҷаҳонй.

 #. Суръати пешравии иқтисодиёти ИА дар солҳои 2001-2006 чанд фоизро ташкил медиҳад?

-2,5 фоизро;

-1,9 фоизро;

+1,7фоизро;

-2,1 фоизро.

 #. Чанд ҳиссаи савдои хориҷии ИА дар доираи минтақа ба роҳ монда шудааст?

+Тақрибан 2/3 ҳиссааш;

-Тақрибан 1/3 ҳиссааш;

-Тақрибан 1/2 ҳиссааш;

-Тақрибан 1/5 ҳиссааш.

 #. Чанд фоизи гардиши савдои байналхалқй ба ИА рост меояд?

-35% гардиши савдои байналхалқӣ;

-32% гардиши савдои байналхалқӣ;

+22% гардиши савдои байналхалқй;

-25% гардиши савдои байналхалқй.

 #. Олмон аз ҳисоби истеҳсоли маҳсулоти саноатй ва МУД дар ҷаҳон дар ҷои чандум меистад?

-Дар ҷои дуюм;

+Дар ҷои сеюм;

-Дар ҷои панҷум;

-Дар ҷои шашум.

 #. Ба ҳиссаи Олмон чанд фоизи МУД-и ҷаҳонӣ рост меояд?

+4,6% МУД-и ҷаҳонй;

-5,5% МУД-и ҷаҳонӣ;

-5,0% МУД-и ҷаҳонй;

-5,8% МУД-и ҷаҳонй.

  #.  Олмон чанд ҳиссаи маҳсулоти дохилй ва саноатии ИА-ро истеҳсол менамояд?

-1/5 ҳиссаашро;

-1/2 ҳиссаашро;

+1/4ҳиссаашро;

-1/3 ҳиссаашро.

 #. Ҳиссаи содирот дар соли 2005 дар МУД-и Олмон чанд фоизро ташкил медиҳад?

+27% МУД ба содирот равона мебошад;

-25% МУД ба содирот равона аст;

-31% МУД ба содирот равона аст;

-29% МУД ба содирот равона аст.

#.  Кореяи Ҷанубй ҳамчун мамлакати нави индустриалй чанд фисади МУД-и ҷаҳониро истеҳсол менамояд?

-2,2% МУД-и ҷаҳониро;

-2,5% МУД-и ҷаҳониро;

-1,9%МУД-иҷаҳониро;

+1,7% МУД-и ҷаҳониро;

 #. Дар Кореяи Ҷанубӣ либералй (озод) гардидани муносибатҳои иқтисодӣ аз кадом солҳо инҷониб ҷорӣ гардид.

+Аз солҳои 1990-ми асри XX инҷониб;

-Аз солҳои 1980-м инҷониб;

-Аз солҳои 2000-м инҷониб;

-Аз солҳои 2010-м инҷониб.

#180.Суръати афзоиши МУД дар Кореяи Ҷанубӣ дар солҳои 2000-2006 чанд фоизро ташкил медиҳад?

-5,2% МУД-ро;

-3,4% МУД-ро;

-4,8% МУД-ро;

+3,9% МУД-ро.

 #. Дараҷаи баланд бардоштани маълумотнокӣ ба пешравии иқтисодиёт таъсир мерасонад ё не?

-Таъсир намерасонад;

 -Яке аз омилҳои муҳими пешравии иқтисодиёт ба шумор меравад;

 -Ин танҳо барои боло бурдани савияи дониши ҷавонон равона гардидааст;

-Ин омил то андозае ба иқтисодиёт таъсиррасон аст.

 #. Ҳиссаи хароҷотҳо барои корҳои илмй-тадқнқотӣ ва таҷрибавию конструкторӣ дар Кореяи Ҷануби ба чанд фисади МУД-аш баробар аст?

-2,5% МУД-ашро ташкил медиҳад;

-3,5% МУД-ашро ташкил медиҳад;

+3,0% МУД-ашро ташкил медиҳад;

-3,8% МУД-ашро ташкил медиҳад.

#.  Дар Кореяи Ҷанубй чанд ҳиссаи содирот аз ҳисоби саноати коркардкунандаамалй мешавад?

-Тақрибан 6/10 ҳисса;

-Тақрибан 4/10 ҳисса;

+Тақрибан 8/10 ҳисса;

-Тақрибан 5/10 ҳисса.

 #. Дар Кореяи Ҷанубй дар сохтори воридот кадом номгӯи молҳо мавқеи муҳимро ишғол менамоянд?

-Молҳои ниёзи мардум, кй дар саноати сабук ва хӯрокворй истеҳсол мешаванд;

-Молҳои барқй-техникй ва электронй;

-Киштиҳо ва транзиторхо;

+Дастгоҳҳои саноатй ва сӯзишворӣ.

  #. Мамлакатҳои рӯ ба тараққй тақрибан чанд давлати ҷаҳонро дарбар мегиранд?

-Тақрибан 140 давлати ҷаҳонро;

-Такрибан 110 давлати ҷаҳонро;

-Тақрибан 120 давлати ҷаҳонро;

-Тақрибан 130 давлати ҷахонро.

 #. Баҳиссаи мамлакатҳои рӯ ба тараққӣ чанд фоизи истеҳсоли маҳсулотҳои саноати сабук рост меояд?

-Тақрибан 35% маҳсулотҳои ҷаҳош-ш саноати сабук;

-Тақрибан 40% маҳсулотҳои ҷаҳонии саноати сабук;

+Тақрибан 25% маҳсулотҳои ҷаҳонии саноати сабук;

-Тақрибан 43% маҳсулотҳои ҷаҳонии саноати сабук.

 #. Дар соли 2004 чанд фоизи МУД-и мамлакатҳои рӯ ба тараққӣ ба хориҷа фурӯхта шуд?

-31% МУД-и ин зергурӯҳ ба хориҷа фурӯхта шуд;

-28% МУД-и ин зергурӯҳ ба хориҷа фурӯхта шуд;

+25% МУД-и ин зергурӯҳ ба хориҷа фурӯхта шуд;

-40% МУД-и ин зергурӯҳ ба хориҷа фурӯхта шуд.

 #. Дар 15 соли охир (аз рӯи пешбиниҳо) аз ҳисоби мамлакатҳои рушдёфта ба пешравии иқтисодиёти мамлакатҳои рӯ ба тараққӣ чавд миқдор асъор ворид мегардад?

-Тақрибан 2 — 2,5 трлн. доллар;

+Тақрибан 1,5 — 2,0 трлн. доллар;

-Тақрибан 2,5 — 3,0 трлн. доллар;

-Тақрибан 1,7 — 2,5 трлн. доллар.

#.  Дар Ҷумҳурии мардумии Чии (ҶМЧ) чанд фоизи аҳолии ҷаҳои истиқомат менамояд?

-28% аҳолии ҷаҳон;             

-25% аҳолии ҷаҳон;

+21% аҳолии ҷаҳон;

-30% аҳолии ҷаҳон.

#.  Ҷумҳурии мардумии Чин чанд фоизи хушкии заминро ишғол менамояд ва аз рӯи масоҳат дар ҷаҳон дар ҷои чандум меистад?

-9,2% хушкии заминро ишғол менамояд ва аз рӯи масоҳат дар ҷои дуюм меистад;

+7,2%о хушкии заминро ишғол менамояд ва аз рӯи масоҳат дар ҷои дуюм меистад;

-5,2% хушкии заминро ишгол менамояд ва аз рӯи масоҳат дар ҷои шашум меистад;

-6,2%> хушкии заминро ишғол менамояд ва аз рӯи масоҳат дар ҷои панҷум меистад.

 #. Афзоиши истеҳсоли МУД дар Ҷумҳурии мардумии Чин дар солҳои 2000-ум чанд фоизро (ба ҳисоби миёна) ташкил намуд?

-9 фоизро ташкил намуд;

+10 фоизро ташкил намуд;

-11 фоизро ташкил намуд;

-12 фоизро ташкил намуд.

#.  Ҳиндустон аз рӯи нишондиҳандаи МУД ба сари аҳолӣ ба кадом гурӯҳи давлатҳои ҷаҳон дохил мешавад?

-Ба гурӯҳи давлатҳои рушдёфта;

-Ба гурӯҳи давлатҳои ба иқтисрдиёти бозорӣ гузаранда;

+Ба гурӯҳи давлатҳои рӯ ба тараққй;

-Ба гурӯҳи давлатҳои нави индустриалй.

 #. Ҳиндустон аз рӯи дараҷаи даромад ба сари аҳолй ба кадом гурӯҳи давлатҳои ҷаҳон дохил мешавад?

+Ба гурӯҳи давлатҳои дараҷаи даромади паст аз миёна дошта дохил мешавад;

-Ба гурӯҳи давлатҳои дараҷаи баланди даромад дошта дохил мешавад;

-Ба гурӯҳи давлатҳои дараҷаи даромади боло аз миёна дошта дохил мешавад;

—   Ба гурӯҳи давлатҳои дараҷаи пасги даромад дошта ба сари ахолй дохил мешавад.

 #. Ҳиндустон аз рӯи нишондиҳандаи тадқиқотҳои илмӣ ва коркардҳои технологию тачрибавӣ дар ҷаҳон ҷои чандумро ишгол менамояд?

-Ҷои 7-умро ишгол менамояд;

+Ҷои 11-умро ишғол менамояд;

-Ҷои 9-умро ишгол менамояд;

-Ҷои 14-умро ишғол менамояд.

  #. Дар Эрон барои бозори дохилӣ ва берунй асосан кадом намудҳои маҳсулоти кишоварзй истеҳсол мегардад?

+Гандум, ҷав, шолй, лаблабуи қанд, чой, апелсину мандарин;

-Ҷуворимакка, тамоку, пиёз, сабзӣ ва ғайра;

-Сабзавот, картошка, тамоку ва гайра;

-Хӯроки чорво, пиёз, каргошка ва ғайра.

 #. Даромадҳои асъории Эрон дар соли 2016 бояд чанд қадар шаванд?

-Бояд 50 миллиард долларро ташкил намоянд;

-Бояд 62 миллиард долларро ташкил намоянд;

-Бояд 48 миллиард долларро ташкил намоянд;

-Бояд 72 миллиард долларро ташкил намоянд.

 #. Бразилия чанд фоизи МУД-и ҷаҳониро истеҳсол менамояд?

-2,5 фоизи МУД-и ҷаҳониро истеҳсол менамояд;

-2,0 фоизи МУД-и ҷаҳониро истеҳсол менамояд;

+1,5 фоизи МУД-и ҷаҳониро истеҳсол менамояд;

-3,0 фоизи МУД-и ҷаҳониро истеҳсол менамояд.

 #. Доир ба истеҳсоли ҷуворимакка Бразилия дар чаҳон дар ҷои чандум меистад?

-Дар ҷои сеюм меистад;

-Дар ҷои панҷум меистад;

-Дар ҷои чорум меистад;

-Дар ҷои дуюм меистад.

#.Соҳаи кишоварзӣ дар соли 2004 дар сохтори соҳавии иқтисодиёти Бразилия чанд фоизро дарбар мегирад?

+20 фоизро дарбар мегирад;

-30фоизро дарбар мегирад;

-15 фоизро дарбар мегирад;

-10 фоизро дарбар мегирад;

 #. Дар соҳаи кишоварзии Бразилия чанд фисади қувваи кориаш машгул аст?

-Дар ин соҳа тахминан 21% қувваи корӣ машғул аст;

-Дар ин соҳа тахминан 28% кувваи корй машгул аст;

+Дар ин соҳа тахминан 31% қувваи корӣ машғул аст;

-Дар ин соҳа тахминан 40% қувваи корй машгул аст.

#. Ба ҳиссаи Бразилия дар соли 2004 чанд фоизи содироти ҷаҳон рост меояд?

+1,1 фоизи содироти ҷаҳон рост меояд;

-2,1 фоизи содироти ҷаҳон рост меояд;

-2,8 фоизи содироти ҷаҳон рост меояд;

-3,5 фоизи содироти ҷаҳон рост меояд.

#.  Ғайридавлатикунонии моликият ба пешравии иқтисодиёта давлатҳои Америкаи Лотинй таъсири мусбй расонид ё не?

—   Таъсири мусбй нарасонид;

+Таъсири калони мусбй расонид;

—   Ин омил ба пешравии иқтисодиёт алоқа надорад;

-Ин омили ташкилӣ мебошад, на истеҳсолй.

 #. Се давлати бузурги Америкаи Лотинй (Бразилия, Мексика, Аргентина) чанд ҳиссаи МУД-и минтақаро истеҳсол менамоянд?

-1/2 ҳиссаи МУД-и минтақаро истеҳсол менамоянд;

-1/4 ҳиссаи МУД-и минтақаро истеҳсол менамоянд;

+2/3 ҳиссаи МУД-и минтақаро истеҳсол менамоянд;

-2/5 ҳиссаи МУД-и минтақаро истеҳсол менамоянд.

 #. Танҳо Бразилия чанд ҳиссаи МУД-и минтақаро истеҳсол менамояд?

-1/2 ҳиссаи МУД-и минтақаро истеҳсол менамояд;

-1/4 ҳиссаи МУД-и минтақаро истеҳсол менамояд;

+1/3 ҳиссаи МУД-и минтақаро истеҳсол менамояд;

-1/5 ҳиссаи МУД-и минтақаро истеҳсол менамояд.

#.  Кушодагии иқтисодиёт ба ворид гаштани инвеститсияҳои мустақим ба давлатҳои минтақаи Америкаи Лотинӣ муосидат намуд ё не?

-Кушодагии иқтисодиёт ба ворид гардидани инвеститсияҳо мусодиат накард;

-Кушодагии иқтисодиёт ба ворид гардидани инвеститсияҳо алоқаманд нест;

-Кушодагхш иқтисодиёт ин омили ташкилй мебошад;

+Кушодапш иқтисодиёт омили муҳими воридот гаштани инвеститсияҳои мустақим ба давлатҳои минтақа гардид.

 #. Ҳиссаи мамлакатҳои Америкаи Лотинй дар содироти ҷаҳон чанд фоизро ташкил медиҳад?

-7 фоизро ташкил медиҳад;

+5 фоизро ташкил медиҳад;

-4 фоизро ташкил медиҳад;

-3 фоизро ташкил медиҳад.

 #. Давлатқои минтақаи Африка ба кадом гурӯҳи мамтакатх.  ҷаҳон (аз лиҳози дараҷаи тараққиёт) дохил мешаванд?

-Ба гурӯҳи давлатқои ба иқтисоди бозорй гузаранда;

-Ба гурӯҳи давлатҳои рушдёфта;

-Ба гурӯҳи мамлакатҳои рӯ ба таракқӣ.

-Ба гурӯҳи мамлакатҳои нави индустриалӣ;

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *