Тест аз фанни чурофияи Фаронса

50.Шарики калони тичоратии берунии Фаронса?

а)ИМА

б)Олмон

в)Япония

г)Чехословакия

д)Венгрия

51.Хочагии индустриалии Фаронса дар Аврупо чои чандумро ишгол мекунад?

а)чои дуйум

б)чои сейум

в)чои якум

г)чои чорум

д)чои шашум

52.Содироти (экспорти) капитали Фаронса чои чандумро дар чахон ишгол мекунад?

а)чои панчум

б)чои дуюм

в)чои якум

г)чои чорум

д)дахум

53.Чанд-то шахрхои калонтарин дар Фаронса вучуд дорад?

а) 10;

б) 6;

в) 8;

г) 5,

д) 7.

54.Аз чихати маъмури – худуди Фаронса ба чанд вилоят таксим шудааст?

а)22

б)18

в)14

г)9

д)7

55.Дар саноати атоми Фаронса дар чахон чои чандум ишгол мекунад?

а)чои якум

б)чои сеюм

в)чои дуюм

г)чои панчум

д)чои шашум

56.Дар истехсоли чарм Фаронса чои чандумро ишгол мекунад?

а)дуюм

б)чорум

в)панчум

г)сеюм

д)якум

57.Фаронса ба кадом аъзои созмонхои чахони шомил аст?

а)НАТО

б)СММ

в)Иттиходи Аврупо

г)САХЕ

д)Иттиходи иктисоди Авроосиё

58.Дар Фаронса чи кадар хоричиён зиндаги мекунанд?

а)3 млн.нафар

б)6 млн.нафар

в)5 млн.нафар

г)2 млн.нафар

д)7 млн.нафар

59.Канднихои табии-асосии Фаронсаро номбар кунед?

а)ангишт, баксит, цинк,ашёи хоми охани

б)нефт, гази табии, марганцев

в)сурб, гази табии,марганцев

г)каолин, графит, нефт

д)нефт, гази табии, марганцев

60.Фаронса дар кисмати Аврупо аз чихати истехсоли шир чои чандумро ишгол мекунад?

а)панчум

б)сеюм

в)дуюм

г)чорум

д)якум

61.Сохаи мухимтарини иктисоди дар Фаронса?

а)Сайёхи

б)Кишоварзи

в)Чорводори

г)Зироаткори

д)Богу токпарвари

62.Фаронса аз чихати ахоли дар микёси Аврупо чои чандумро ишгол мекунад?

а)чои дуйум

б)чои чорум

в)чои шашум

г)чои якум

д)чои сеюм

63.Париж чи гуна маркази иктисоди аст?

а) кишоварзи

б) наклиёти

в) саноати

г) чорводори

д) мохипарвари

64.Бандари Гавр аз чихати мусофиркаши чои чандумро ишгол менамояд?

а) чои дуйум

б) чои чорум

в) чои панчум

г) чои якум

д) чои сейум

65. Тавассути кадом бандари бахри ба Париж молхо ворид мегардад?

а) Марсель

б) Сене

в) Лилл

г) Гавр

д) Рубе

66.Аз хама кадимтарин квартал кадом аст?

а) Квартали Хитоихо

б) Квартали арабхо

в) Квартали зангихо

г) Квартали лотинихо

д) Квартали мусулмонхо

67.Башняи Эйфелева кадом сол сохта шудааст?

а) 1875

б) 1870

в) 1882

г) 1889

д) 1890

68.Вазни башняи Эйфелеваро муайян кунед?

а) 7 т

б) 8т

в) 5 т

г) 4 т

д) 3 т

69.Калонтарин маркази савдои Фаронсаро муайян намоед?

а) Бозори Лион

б) Бозори марказии Париж

в) Бозори Марсел

г) Бозори Тулуза

д) Бозори Лилл

70. Фаронса аз чихати истехсоли шароб чои чандумро дар чахон ишгол менамояд?

а) чои якум

б) чои панчум

в) чои дуйум

г) чои шашум

д) чоихафтум

71.Худуди токпарварии Фаронса чи кадар гектар заминро фаро мегирад ?

а) 1,2 млн.га

б) 1,8 млн.га

в) 1,5 млн.га

г) 1,7 млн.га

д) 1,4 млн.га

72.Дар шахри Лион чи кадар ахоли зиндаги мекунад?

а) 600 х.

б) 800 х.

в) 700 х.

г) 650 х.

д) 720 х.

73.Лион чи гунна шахр аст?

а) Кишоварзи

б) Саноати ва фарханги

в) Саноати

г) Наклиёти

д) Мохипарвари

74.Дар давраи кадим кадом кабилахо дар Фаронса зиндаги мекарданд?

а) Франкхо

б) Олмонихо

в) Масагетхо

г) Древлянхо

д) Келтхо

75.Оид ба хачми истехсоли молхои саноати Фаронса дар чахон чои чандумро ишгол мекунад?

а) чои дуйум

б) чои якум

в) чои чорум

г) чои сейум

д) чои шашум

76.Давлати Фаронса аз номи кадом кабила гирифта шудааст?

а) Романихо

б) Норманихо

в) Галлхо

г) Келтхо

д) Франкхо

77.Дар кадом кисмати кишвари Фаронса истехсоли ангишт ба рох монда шудааст?

а) Гарб

б) Шарк

в) Чануб

г) Шимол

д) Гарби,Чануби

78.Корхонахои химиявии Фаронса кадом намуди махсулотро истехсол мекунанд?

а) Рангхо

б) Кислота,рангхо,пласмас,дорухои тибби

в) Пласмас

г) Дорухои азоти

д) Дорухои тибби

79.Кадом олимони Фаронса дар равияи дарвинизм назарияи эволютсиониро ворид намуданд ?

А) Ж.. Ламарк.

б)Ж .Кювье

в)Л , Пастер

г)П Ланжевен

д)Ж .Ламарк ва Ж Кювье

80. Истирохатгоххои машхуртарини Фаронсаро номбар кунед ?

А) Ницу ва Конни

б) Бордо

в) Лион

г) Тулуза

д) Монако

81. Маорифпарварони машхури Фаронса кихо мебошанд?

а) Ф. Валтер.

б) Д. Дидро.

в) Ж.. Руссо

г) Ж.. Мольер.

д) Ф. Валтер,Д. Дидро, Ж.. Руссо.

82. Фаронса оид ба хачми истехсоли молхои кимёви дар байни давлатхои капиталисти макоми чандумро ишгол мекунад?

а) 1

б) 6

в) 8

г) 4

д) 3

83.Заводхои мошинсозии Фаронса дар як сол чанд фоиз мошин истехсол менамоянд?

а) 60 фоиз

б) 70 фоиз

в) 85 фоиз

г) 63 фоиз

д) 90 фоиз

84.Хар сол дар Фаронса чанд фоиз моторхои хавопаймои истехсол карда мешавад?

а) 65 фоиз

б) 50 фоиз

в) 90 фоиз

г) 72 фоиз

д) 85 фоиз

85. Калонтарин боги истирохати дар Фаронса чанд км.2 дар бар мегирад?

а) 5 км.2

б) 10 км.2

в) 6 км.2

г) 8 км.2

д) 4 км.2

86.Фаронса аз чихати истехсоли гушт, шир, тухм , шакар, лаблабу дар байни давлатхои Аврупои Гарби макоми чандумро ишгол менамояд?

а) 5

б) 2

в) 3

г) 6

д) 4

87.Аз чихати таксимоти худуди – маьмури Фаронса ба чанд департамент таксим шудааст?

а) 48

б) 54

в) 65

г) 90

д) 72

88. Фаронса ба чанд нохияи иктисоди таксим шудааст?

а) 18

б) 21

в) 26

г) 38

д) 44

89. Калонтарин музофотхои Фаронса кадомхоянд?

а) Лотарингия

б) Эльзос

в) Бретонь

г) Прованс,

д) Лотарингия,Эльзос, Бретонь, Норминдия, Прованс .

90. Кадом кисмати Фаронса хамвор мебошад?

а) Шарк

б) Гарб

в) Чануб

г) Шимол

д) Шарк ва Гарб

91. Дар мавсими зимистон кадом музофотхои Фаронса нисбатан хавояшон гарманд?

а) Лотарингия ва Эльзос

б) Бретонь

в) Прованс

г) Лотарингия

д) Эльзос

92. Захирахои гидроэнергетикии Фаронса чанд млн. квт. ташкил мекунад?

а) 4,6 млн квт

б) 5,3 млн квт

в) 3,8 млн квт

г) 8,9 млн квт

д) 7,6 млн квт

93. Чи кадар марзи Фаронсаро чангалхо фаро гирифтааст?

а) 1\5

б) 1\3

в) 2\4

г) 3\2

д) 4\1

94. Кадом навьи дарахтони баргкалон дар чангалхои Фаронса меруянд ?

а) Бук

б) Дуб

в) Чинор

г) Арча

д) Бук ва Дуб

95. Дар дарёхои Фаронса кадом намуди мохихо бештар мавчуданд?

а) Шука

б) Окун

в) Судак

г) Форел

д) Окун, Форел, Судак, Шука

96. Фаронсавихо ба кадом гурухи забонхои чахони дохил мешаванд?

а) Олмони

б) Романи

в) Лотини

г) Англиси

д) Форси

97. Чанд % ахолии Фаронсаро майда милатхо ташкил мекунанд?

а) 12%

б) 7%

в) 18%

г) 21%

д) 14%

98Бандархои калонтарини мохидори дар Фаронса кадомхоянд?

а) Булон

б) Лорион

в Ла-Манша

г) Булон ва Лорион

д) Луара

99. Фаронса аз чихати иктидори иктисоди дар чахон макоми чандумро ишгол мекунад ?

а) 1

б) 3

в) 5

г) 7

д) 4

100. Фаронса дар самти сармоягузори дар чахон макоми чандумро ишгол мекунад?

а) 1

б) 4

в) 3

г) 6

д) 2

О Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.