Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволхои тестии фанни Информатика

Информатсия чист?

$A) Информатсия аз калимаи англисӣ гирифта шуда маънояш хабар ахбор, иттилоот, маълумот мебошад;

$B) ин маҷмӯи сигналҳое мебошад, ки мо онро ба тафаккури худамон қабул менамоем ва он хусусияти ин ё он объект ё ҳодисаро дар ҳақиқат дар олами моро иҳота карда тасвир менамояд;

$C) информатсия ин маҷмӯи сигналҳои бақайдгирифташуда мебошад;

$D) аз калимаи франсузӣ гирифта шуда маънояш ахбор мебошад;

$E) ҳамаи ҷавобҳо мафҳуми информатсияро мефаҳмонанд;

 •  

Информатика чист?

$A) Информатика илм оиди компютерҳои фардӣ мебошад;

$B) Информатика фанни техникӣ буда. қонунҳо ва усулҳои ғункунӣ, захиракунӣ, нигоҳдорӣ, коркардабароӣ ва интиқолӣ маълумотро бо ёрии компютер меомӯзад;

 $C) Информатика илм оиди коркарди ахбор мебошад;

 $D) Информатика илм оиди қисмҳо ва намудҳои компютер мебошад;

$E) Информатика илм оиди мавҳумҳои компютер ва ахбор мебошад;

 •  

Системаи дуйи аз кадом рақамҳо иборат аст?

$A) 0 ва 1;

$B) танҳо 2;

 $C) 0 ва 2;

$D) танҳо 0;

$E) аз 0 то 9;

 •  

Драйвер чист?

$A) драйвер як намуди системаи оператсионӣ мебошад;

$B) драйвер асбобест, ки кори компютерро идора мекунад;

$C) Драйвер ин барномаи ёрирасони миёнарави байни таҷҳизот ва дигар барномаҳо мебошад;

$D) Драйвер ин барномаи ёрирасон байни таҷҳизотҳои КФ мебошад;

 $E) Драйвер ин барномаи ёрирасони миёнарави байни барномаҳои офисӣ мебошад;

 •  

Файл чист?

$A) Ҳамаи маълумотҳои дар диск ва ё дар дигар барандаи маълумот навишташуда, ки метавонем бо ном ба ӯ муроҷиат намоем файл номида мешавад;

$B) соҳаи номдорро дар папка файл меноманд;

$C) қисми асосии ҳуҷҷатро файл меноманд;

$D) ҳуҷҷати номдорро файл меноманд;

 $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

 •  

Номи иловагии файл аз номи асосиаш бо кадом аломат ҷудо карда мешавад?

$A) бо нуқта ( . );

B) бо вернул ( , );

$C) бо тире ( _ );

$D) бе ягон аломат

$E) файл илованом надорад;

 •  

Илованоми «.txt» чӣ маъно дорад?

$A) маънои онро дорад, ки ин файл матни бо воситаи барномаи «Access» сохта шудааст

$B) маънои онро дорад, ки дар дохили ин файл матн ҷойгир шудааст;

$C) ин файл бо воситаи MS EXCEL сохта шудааст;

$D) маънои файлро дорад;

$E) чунин илованом нест;

 •  

 Илованоми «.doc» чӣ маъно дорад?

$A) файли матнӣ буда, дар барномаи MS Word сохта шудааст;

$B) ин файл документ мебошад;

 $C) «.doc»  ин илованом не, балки системаи оператсионӣ мебошад;

D) «.doc» илованом набуда, номи асосӣ мебошад;

$E) ҷавобҳои дар боло зикршуда нодуруст мебошанд;

 •  

Блез Паскал дар кадом соли мошини ҳисоббарорӣ ихтироъ карда буд ва он чӣ ном дошт?

$A) соли 1946 бо номи ENIAK;

$B) соли 1694 бо номи Алтаирь-8800;

$C) дар соли 1642 ва Арифмометр ном дошт;

$D) дар асри XVIII бо номи Абак;

$E) соли 1719 бо номи Паскаль;

 •  

Шабака  чист?

$A) Шабака илм оиди компютерҳои фардӣ мебошад.

$B) Шабака фанни техникӣ буда öонунҳо ва усулҳои ғункунӣ, захиракунӣ, нигоҳдорӣ, коркадабароӣ ва интиöолӣ маълумотро бо ёрии компютер меомӯзад;

$C) Шабака ин системае мебошад, ки ба воситаи он ахбор мубодила карда мешавад.

D) Илм оиди қисмҳо ва намудҳои компютер мебошад.

$E) Шабака илм оиди мавҳумҳои компютер ва ахбор мебошад.

 •  

 Драйвер чист?

$A) драйвер як намуди системаи оператсионӣ мебошад;

$B) драйвер асбобест, ки кори компютерро идора мекунад;

$C) Драйвер ин барномаи ёрирасони миёнарави байни таҷҳизот ва дигар барномаҳо мебошад;

$D) Драйвер ин барномаи ёрирасон байни таҷҳизотҳои КФ мебошад;

$E) Драйвер ин барномаи ёрирасони миёнарави байни барномаҳои офисӣ мебошад;

 •  

Кадоме аз тарзи навишти сурогаи сомонаҳо дуруст аст?

$A) www&mail.ru

$B) tab@yahoo.com

$C) www.google.ru; 

D) toj/big@bom;

$E) ttt.taj&sad;

 •  

Аввалин МЭҲ  дар Америка ихтироъ шуд, ки 30 тонн вазн ва 30 метр дарозӣ дошт. Ин дар кадом сол ва чӣ ном дошт?

$A) соли 1975, номаш Алтаирь-8800;

 $B) соли 1719, номаш IBM PC;

$C) соли 1946, номаш ENIAC;

 $D) соли 1694, номаш MITS;

$E) чунин МЭҲ вуҷуд надорад;

 •  

Шабакаи компютери кадом сол ва дар кучо ихтироъ шуда буд?

$A) соли 1946 бо номи ENIAK дар Руссия;

$B) соли 1694 дар Амрико;

 $C)  соли 1642 дар Африка;

$D) дар асри XVIII дар Точикистон;

$E) соли 1969 дар Вазорати мудофиаи ШМА;

 •  

Асосгузори WWW – муосир кист?

$A) Готфрид Вилгелм фон Лейбнитс;

$B) Чарлз Беббиҷ; $C) Ҷон Атанасов

$D) Билл Гейтс;

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст;

 •  

Насли сеюм: сол, базаи элементӣ, зудкорӣ, ҳаҷми хотираи фаврӣ

$A) Солҳои 50-60, базаи элементӣ- схемаҳои интегралии калон, зудкорӣ – тақрибан 10млн амал/сония, ҳаҷми хотираи фаврӣ – тақрибан 10млн. калима;

$B) Солҳои 60-70, базаи элементӣ- транзисторҳо, зудкорӣ – тақрибан 10млн амал/сония, ҳаҷми хотираи фаврӣ – тақрибан 10 млн. калима;

$C) Солҳои 60-70, базаи элементӣ- схемаҳои интегралии калон, зудкорӣ – тақрибан 10млн амал/сония, ҳаҷми хотираи фаврӣ – тақрибан 10 млн. калима;

$D) Солҳои 50-60, базаи элементӣ- схемаҳои интегралии калон, зудкорӣ – тақрибан 10 ҳаз. амал/сония, ҳаҷми хотираи фаврӣ – тақрибан 10 ҳаз. Калима;

$E) Солҳои 60-70, базаи элементӣ- схемаҳои интегралии калон, зудкорӣ – тақрибан 10млд. амал/сония, ҳаҷми хотираи фаврӣ – тақрибан 10 млд. калима;

 •  

Аввалин компютери фардӣ аз тарафп фирмаи MITS сохта шуд, ки он дар кадом сол буд?

$A) дар соли 1975 номи Алтаир-8800-ро дошт;

$B) соли 1946 бо номи ENIAC;

 $C) соли 1694, номаш MITS;

$D) соли 1985 бо номи Алтаир-8800;

 $E) ҷавобҳо нодурустанд;

 •  

Аввалин компютери фардии IBM PC кай сохта шуд?

$A) соли 1979;

$B) соли 1981;

 $C) соли 1985;

 $D) соли 1948;

$E) соли 1946;

 •  

Клавиатура аз чанд қисм иборат аст?

$A) 3-қисм;

$B) 4-қисм;

$C) 7-қисм;

$D) 1-қисм;

$E) 2-қисм;

 •  

Мушак ва ё иҷрокунандаи вазифаи он ба чанд намуд ҷудо мешавад?

$A) 3-намуд (оптикӣ, дистансионӣ);

$B) 4-намуд (оптикӣ, масофавӣ, панели ҳассос);

C) 5-намуд (механикӣ, лазерӣ, дистансионӣ, панели ҳассос);

$D) 2-намуд (симдор ва бесим);

$E) 1-намуд (лазерӣ);

 •  

Воҳиди ченаки андозаи экрани монитор чист?

$A) дюйм;

$B) сантиметр;

$C) Мегабайт;

D) гега байт;

$E) гигагерс;

 •  

Қисми асосии блоки системавиро чӣ ташкил медиҳад?

$A) протсессор;

$B) диски қаиш;

 $C) платаи системавӣ;

D) BIOS;

$E) POST;

 •  

Воситаҳои техникии компютери фардӣ, ки барои нигоҳдории маълумотҳо ба муддати дуру дароз истифода  мешаванд, чӣ номида мешавад?

$A) тачҳизоти хотираи фаврӣ;

$B) таҷҳизоти хотираи инсон;

$C) таҷҳизоти хотираи беруна;

D) таҷҳизоти хотираи дохилии компютер;

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст;

 •  

Хотираи дохилии компютер аз чӣ борат аст иборат аст?

$A) аз таҷҳизотҳое, ки дар онҳо ҳамаи намуди маълумотҳо нигоҳ дошта мешаванд;

$B) таҷҳизоти хотираи беруна;

$C) таҷҳизоти хотираи фаврӣ ва таҷҳизоти хотираи доимӣ;

$D) таҷҳизоти хотиравии компютер;

$E) аз таҷҳизоти хотираи доимӣ;

 •  

Почтаи электронӣ  чист?

$A) Почтаи электронӣ  сарлавҳа аст

$B) Почтаи электронӣ  (Е-mail – аз англисии electronic mail) – яке аз хизматрасониҳои бештар истифодашавандаи шабкаи глобалии Интернет  мебошад.

$C) Почтаи электронӣ  – яке аз шабкаи глобалии Интернет  мебошад.

$D) оғоз

$E) Почтаи электронӣ  пункт (банд) мебошад.

 •  

Пайдарпай иҷрошавии масъалаи гузошташударо чӣ меноманд?

$A) барнома;

$B) файл;

$C) блок-схема;

$D) алгоритм;

$E) ҳуҷҷатҳо;

 •  

Фармонҳои алгоритм, ки ба намуди фигураҳои геометрӣ тасвир карда мешавад чӣ ном дорад?

$A) Алгоритми геометрӣ;

$B) схемаи алгоритм;

$C) блок- схема;

$D) (қолаби) модели алгоритм;

$E) алгоритм;

@28.

Асосгузорони фирмаи Microsoft киҳоянд?

$A) Полл Ален ва Билл Гейтс;

B) Чарлз Беббиҷ ва Фон Нейман;

$C) Ҷон Фон Нейман;

$D) Ҷон Килби ва Ҷон Мочлӣ;

$E) Ҷон Атанасов;

 •  

Пайдарпайии амалиёти барои компютер фаҳмо бударо чӣ мегӯянд?

$A) барнома;

$B) файл;

$C) блок-схема;

$D) алгоритм;

E) ҳуҷҷатҳо;

@30.

Кадом намуди портҳо мавҷудаст?

$A) портҳо барои қувваи барқ, монитор, портҳои пайдарпайии СОМ-1, СОМ-2, порти параллелии LPT, порти USB;

$B) портҳо барои қувваи барқ;

$C) порти параллелии LPT, порти USB, портҳои пайдарпайи СОМ-1;

$D) портҳои пайдарпайи СОМ-1;

$E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@31.

Тугмаҳои рақамии клавиатура дар кадом тарафи он ҷойгиранд?

$A) Дар боло;

$B) Дар тарафи чап;

$C) дар миёна яъне бо ҳамроҳии тугмаҳои ҳарфӣ;

$D) дар болои тугмаҳои ҳарфӣ ва аз тарафи рости клавиатура;

 $E) дар дохили клавиатура;

@32. Стример барои чӣ истифода мешавад?

$A) стример – барои нигоҳ доштани маълумот дар лентаҳои магнитӣ;

$B) стример – барои сабти суруду мусиқӣ дар лентаҳои магнитӣ;

 $C) стример – барои хондан ва сабти мусиқӣ хизмат мерасонад;

$D) сабти маълумотҳои намуди мусиқӣ;

 $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@33.

UPS- чӣ вазифаро иҷро мекунад?

$A) хомушкунии компютер;

$B) ба кор даровардани компютер;

$C) дар ҳолати қатъ шудани барқ дар муддати муайян таъминкунии қувваи барқ;

$D) захираи қувваи барқ;

$E) ҷавобҳо ҳамааш дурустанд;

@34.

Тугмаҳои рақамии дар тарафи рости клавиатура чӣ вазифаро иҷро мекунанд?

$A) дохилкунии рақамҳо ва идоракунии курсор;

$B) дохилкунии маълумотҳо;

$C) барои ҷамъу тарҳи рақамҳо;

$D) дохилкунии рақамҳо;

$E) дохилкунии аломатҳо;

@35.

Сабаби функсионалӣ ном гирифтани тугмаҳои функсионалӣ?

$A) барои он, ки бо ҳарфи F ишора шудаанд;

$B) барои он, ки дар ҳар як барнома функсияи худро дорад;

C) барои он, ки вазифаи муайянеро вобаста аз баномаи мушаххасро иҷро мекунанд;

$D) барои он, ки функсияи дохилкуниро иҷро мекунанд;

$E) ҷавобҳо нодурустанд;

@36.

Тугмаҳои функсионалӣ кадомҳоянд?

$A) аз Ғ1 то Ғ12;

$B) ҳамаи тугмаҳое, ки дар онҳо калима навишта шудааст;

$C) тугмачаҳое, ки дар онҳо аломати самт навишта шудааст;

$D) ҳамаи тугмаҳои клавиатура барои кор ёрӣ мерасонанд;

$E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@37.

Видеокарта чӣ вазифаро иҷро менамояд?

$A) таъмин намудани тасвир дар экран;

$B) сабти ахбор;

$C) идоракунии монитор;

$D) хондани ахбор;

E) таъмини рангҳо дар экран;

@38.

Картаи овоз чӣ вазифаро иҷро менамояд?

$A) таъмин намудани хориҷи ахбори тасвири ва идоракунии воситаҳои садоӣ;

$B) идоракунии баландгӯякҳо;

$C) таъмини тасвир дар экран;

$D) хориҷи овоз

$E) ҷавобҳо нодурустанд;

@39.

Ба характеристикаҳои файл чӣ дохил мешавад?

$A) таърихи сохта шудани файл, ҳаҷми файл, вақти сохта шудани файл, истифодабарандаи файл, дар кадом барнома навишта шудани файл, тағйироти файл;

$B) тағйироти дароварандаи истифодабаранда, ҳаҷми файл, вақти сохта шудани файл;

$C) истифодабарандаи файл, дар кадом барнома навишта шудани файл;

$D) таърихи сохта шудани файл, тағйироти файл, ҳаҷми файл;

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@40.

Портҳо барои чӣ хизмат мекунанд?

$A) барои пайваст намудани таҷҳизотҳо ба блоки системавӣ;

$B) барои пайваст намудани монитор;

$C) барои пайваст намудани принтер;

$D) барои пайваст намудани воситаҳои иловагӣ;

 $E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@41.

Маълумот дар компютер дар чӣ сабт мешавад?

$A) дар хотираи инсон;

$B) дар дафтар;

$C) дар китоб;

$D) дар файл;

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@42.

Дар хотираи доимӣ чӣ нигоҳ дошта мешавад?

$A) системаи базавии дохилкунию хориҷкунӣ, барномаи тестии POST, барномаи хониши ибтидоӣ;

$B) барномаи тестии POST, барномаи хониши ибтидоӣ;

$C) барномаи хониши ибтидоӣ;

$D) барномаи тестии POST;

$E) дар ин ҷо ҷавоби дуруст нест;

 •  

Системаи амалиётии Microsoft Windows XP дар асоси кадом технологияи  сохта шудааст?

$A) дар асоси технологияи MS DOS;

$B) дар асоси технологияи WINDOWS 98;

$C) дар асоси технологияи NC;

 $D) дар асоси технологияи NT;

$E) дар асоси технологияи WINDOWS 99;

 •  

СD ROM чист?

$A) таҷҳизоти намуди мусиқиӣ нигоҳдоранда;

$B) таҷҳизот барои хондани  малумот аз диск;

$C) таҷҳизоти хотираи фаврӣ;

$D) таҷҳизоти хотираи доимӣ

$E) таҷҳизоти хотираи дохилӣ ва берунӣ;

 •  

Видеоадаптер функсияҳои зеринро иҷро мекунад:

$A) функсияи видеоконтроллер;

$B) функсияи видеопротсессор, функсияи видеоконтроллер;

$C) функсияи видеохотир;

$D) функсияи видеопротсессор, функсияи видеоконтроллер, функсияи видеохотир;

$E) функсияи видеопротсессор;

 •  

Диски винчестерӣ формат карда мешавад ё не?

$A) ҳа;

 $B) не;

$C) 3 М байт;

$D) 10 М байт;

$E) 5,5 М байт;

 •  

Версияи Microsoft Windows XP Professional бештар барои кӣ ва ё чӣ интихоб карда шудааст?

$A) танҳо барои ба Интернет пайваст намудани компютер;

 $B) барои дар хона истифода бурдан;

$C) барои навомӯзон;

$D) барои рекламаҳо сохтан;

$E) барои таҷрибадорон;

 •  

RAM чист?

$A) таҷҳизоти хотираи доимӣ

$B) таҷҳизоти хотираи мусиқинигоҳдоранда;

$C) таҷҳизоти хотираи фаврӣ

$D) хотираи дохилӣ;

$E) хотираи берунӣ;

 •  

Дар (Карзина) сабад кадоме аз маълумотҳои зерин нигоҳ дошта мешаванд?

$A) маълумотҳои намуди мусиқӣ;

$B) маълумотҳои намуди хаттӣ;

$C) маълумотҳои намуди садоӣ;

$D) маълумотҳое, ки дар лаҳзаҳои охир истифодабаранда истифода бурдааст;

$E) маълумотҳое, ки барои истифодабаранда лозим нестанд;

 •  

Чанд намуди равзанаҳо маълум аст?

$A) 1;

$B) 2;

$C) 3;

$D) 4;

$E) 5;

 •  

Маънои ПУСК, ки дар компютер истифода шудааст чист?

$A) сарлавҳа;

$B) зерменю;

$C) равзана;

D) оғоз;

$E) пункт; 

 •  

Нишона аз ярлик фарқ дорад ё не?

$A) фарқ дорад ба рангаш;

B) фарқ дорад бо ҳаҷмаш;

$C) фарқ надорад;

$D) фарқ дорад бо тарзи ҷойгиршавиаш;

$E) фарқ дорад бо аломати самт;

 •  

Расми сабад, ки дар мизи корӣ мавҷуд аст он нишона аст ё ярлик?

$A) ярлик аст;

$B) на ярлик ва нишона аст;

$C) нишона аст;

$D) менюи асосӣ аст;

$E) нишонаи мхсус мебошад ва метавонем ярликашро гузорем;

 •  

BIOS– барои чӣ хизмат мекунад?

$A) дохилкунии маълумот;

$B) хориҷкунии маълумот;

$C) воситаҳои дохилкунию хориҷкуниро месанҷад;

$D) дар хотир ногоҳдорандаи маълумот;

$E) қисми коркарди маълумот;

 •  

Пункти (банди) маълумотномаи менюи асосӣ (Справка) барои кадом амалиёт истифода мешавад?

$A) бо ёрии маълумотнома истифодабаранда оиди паҳлуҳои гуногуни системаи амалиёти Windows маълумотҳои ёрирасонро дастрас мекунад;

$B) бо ёрии маълумотнома истифодабаранда оиди паҳлуҳои гуногуни китобҳои оиди фанни информатика маълумотҳои ёрирасонро дастрас мекунад;

$C) бо ёрии маълумотнома истифодабаранда оиди тарзи кор дар синфхонаи компютерӣ маълумотҳои ёрирасонро дастрас мекунад;

$D) бо ёрии маълумотнома истифодабаранда оиди таърихи системаи амалиёти Windows маълумотҳои ёрирасонро дастрас мекунад;

 $E) бо ёрии маълумотнома истифодабаранда оид ба тарзи сохтани барнома дар забони Вasic маълумотҳои ёрирасонро дастрас мекунад.

 •  

Блоки системавӣ аз рӯи қутб чанд намуд мешавад?

$A) амудӣ ва уфуқӣ;

$B) калон, хурд ва миёна;

$C) сафед ва сиёҳ;

D) сафеди хурд;

$E) сиёҳи калон

 •  

Шакли ҷойгиршавии панели масъалаҳоро оё тагйир додан мумкин аст?

$A) танҳо рангашро тағйир додан мумкин аст;

 $B) танҳо расмҳоро тағйир додан мумкин аст;

$C) тарзи ҷойгиршавиашро тағйир додан мумкин аст;

$D) ба пуррагӣ онро тағйир додан мумкин аст;

$E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

 •  

Агар дар компютер барномаҳои оффисӣ насб карда нашуда бошад дар он компютер барномаи Microsoft Excel вуҷуд дорад?

$A) вуҷуд надорад;

$B) вуҷуд дорад;

$C) шояд вуҷуд дошта бошад;

$D) дар дохили дигар барнома ҷойгир аст;

$E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

 •  

Пункти (банди) ҳуҷҷатҳо (Документы) кадом намуди ҳуҷҷатҳоро дар худ нигоҳ дошта метавонад?

$A) он ҳуҷҷатхое, ки истифодабаранда дар он парол гузоштааст;

$B) он ҳуҷҷатҳое, ки барои истифодабаранда лозимӣ мебошад

$C) он ҳуҷҷатҳое, барои истифодабаранда лозим нестанд;

$D) он ҳуҷҷатҳое, ки дар лаҳзаҳои охир истифода бурда шудаанд;

$E) он ҳуҷҷатҳое, ки аз хотираи компютер нест карда шудаанд;

 •  

Агар дар охири ягон пункти менюи асосӣ аломати самт (►) омада бошад, ин чӣ маъно дорад?

$A) фаъол бояд гардонида шавад;

$B) фаъол нестанд;

$C) дар дохили он пункт дигар пунктҳо ҷойгиранд;

$D) фаъол мебошанд;

$E) он зерменюҳои дигарро дорад;

 •  

Банди (Настрйка) Ҷурсозӣ барои чӣ истифода мешавад?

$A) барои ба кор даровардани барномаҳо;

$B) барои ҷурсозии қисмҳои КФ ва шинондану иваз кардани барномаҳо;

$C) барои ҷурсозии ҳарфҳо; $D) барои ба танзим даровардани монитор;

 $E) барои ҷурсозии протсессор;

 •  

Нишонаи Мой компютер барои чӣ истифода мешавад?

$A) барои хомӯш кардани компютер; $B) барои идоракунии компютер; $C) барои дастрас намудани ахбор аз дискҳо; $D) барои нигоҳ доштани ҳуҷҷатҳо; $E) барои сохтани барномаҳо;

 •  

Барои чӣ дар мизи корӣ нишонаи ярлик гузошта мешавад?

$A) барои ба осонӣ дастрас намудани объект; $B) барои несткунии файлҳо; $C) барои идоракунии папкаю файлҳо; $D) барои кушодани файл; $E) барои нусхабардорӣ кардани файл дар дискҳо;

 •  

Системаи амалиётии Windows XP Server барои чӣ интихоб шудааст?

$A) барои насб кардан дар сервер компютерони пуриқтидорро, ки кори маҷмӯи истифодубарандагон дар шабакаи компютериро менамояд интихоб шудааст; $B) барои дар хона истифода бурдан, кори хонагии худро иҷро мекунанд; $C) барои навомӯзон, ки метавонанд омӯхтани компютерро аз он оғоз намоянд; $D) барои рекламмаҳо сохтан, ки метавонанд рекламаҳои гуногун созанд; $E) барои таҷрибадороне, ки компютерро ба пуррагӣ истифода бурда метавонанд;

 •  

Мизи корӣ чист?

$A) равзанаест, ки нишонаҳоро дар бар гирифтааст; $B) ҷойест, ки панели масъалаҳоро дар бар гирифтааст; $C) муҳити графикиест, ки объектҳои Windows –ро тасвир менамояд; $D) экрани мониторро мизи корӣ меноманд; $E) равзанаест, ки объектҳои Windows –ро тасвир менамояд;

 •  

Системаи амалиётӣ чист?

$A) маҷмӯи барномаҳое, ки компютерро ба кор медарорад; $B) программахое, ки кори компютерро идора мекунад; $C) маҷмӯи барномаҳое, ки объектҳои Windows –ро тасвир менамояд; $D) маҷмӯи барномаҳои алоқаманд буда, компютерро хомӯш менамоянд; $E) маҷмӯи барномаҳои бо ҳам алоқаманд буда, ҳангоми ба кор даровардани компютер кори худро оғоз менамоянд;

 •  

Оё нишондиҳандаи мавқеи мушро тағйир додан мумкин аст?

$A) ҳа; $B) не; $C) фақат дар MS WORD; $D) дар баъзе ҳолатҳо; $E) дар MS EXCEL

 •  

Системаи амалиётии Windows XP Home Edition барои чӣ пешбинӣ шудааст?

$A) танҳо барои ба Интернет пайваст намудани компютер; $B) барои дар хона истифода бурдан

$C) барои навомӯзон; $D) барои рекламмаҳо сохтан; $E) барои таҷрибадорон;

 •  

Ҷузъдон (Папка) дар куҷо ҷой дорад?

$A) дар номи файлҳо ва характеристикаи онҳо; $B) дар дохили файл; $C) Дар ҳуччатҳо; $D)дар ҷойи махсуси файл; $E) дар тамоми объектҳо;

 •  

Ҳуҷҷат аз файл чӣ фарқ дорад?

$A) ҳуҷҷат ин ахбор буда, файл ин соҳаи номдори сатҳи диск мебошад, ки дар он метавонад ҳуҷҷат ҷойгир шуда бошад; $B) файл дар диск ҷойгир аст ҳуҷҷат не; $C) файл ном дорад ҳуҷҷат не; $D) ҳаҷми файл бо байтҳо чен карда мешавад, ҳуҷҷат бошад не; $E) файл дар папка ҷойгир карда мешавад, ҳуҷҷат бошад не;

 •  

Маънои калимаи WINDOWS чист?

$A) калимаи лотинӣ буда, маънояш равзана (окно) мебошад; $B) калимаи франсузӣ буда, маънояш барнома мебошад; $C) калимаи лотинӣ буда маънояш системаи оператсионӣ мебошад; $D) калимаи лотинӣ буда, маънояш барномаҳои офисӣ мебошад; $E) калимаи лотинӣ буда, маънояш мизи корӣ мебошад;

 •  

Мизи кориро тағйир додан мумкин аст?

$A) танҳо рангашро тағйир додан мумкин аст; $B) танҳо расмашро тағйир додан мумкин аст; $C) тарзи ҷобаҷогузории нишонаҳо ва ярликҳоро тағйир додан мумкин аст; $D) панели масъалаҳоро тағйир додан мумкин аст; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

 •  

Номи файле, ки сабт шудааст, тағйир додан мумкин аст?

$A) ҳа, мумкин аст; $B) не, фақат намуди зоҳириашро тағйир додан мумкин; $C) фақат дар ҳолатҳое, ки агар файл дар мизи корӣ ҷойгир бошад; $D) фақат дар ҳолатҳое, ки агар файл бо воситаи MS WORD сохта шуда бошад; $E) фақат дар ҳолатҳое, ки агар файл сабт нашуда бошад;

 •  

Видеоадаптер кадом функсияҳоро дорад?

$A) функсияи видеоконтроллер; $B) функсияи видеопротсессор функсияи видеоконтроллер; $C) фуексияи видеохотир; $D) функсияи видеопротсессор, функсияи видеоконтроллер, функсияи видеохотир; $E) функсияи видеопротсессор;

 •  

MS DOS чист (MS DOS –ро чӣ гуфтан мумкин аст)?

$A) MS DOS маънояш Майкрософт диск мебошад; $B) MS DOS маънояш системаи оператсионии дискии Microsoft буда, онро системаи оператсионӣ гуфтан мумкин; $C) MS DOS маънояш диск буда, онро барнома гуфтан мумкин; $D) MS DOS маънояш барнома буда, онро барномаи системавӣ гуфтан мумкин; $E) MS DOS маънояш системаи оператсионии дискӣ буда, барномаҳои офисиро дарбар мегирад;

 •  

Зуди зарбаи протсессор гуфта, чиро меноманд?

$A) иҷрои амалиётҳо дар муддати муайяни вақт; $B) зудкории мониторро меноманд; $C) иҷрои амалиётҳои клавиатураро меноманд; $D) иҷрои амалиётҳои блоки системавиро меноманд; $E) иҷрои амалиётҳои платаи модариро дар муддати муайяни вақт меноманд;

 •  

Номи иловагии файлро кӣ мегузорад?

$A) истифодабаранда; $B) компютер; $C) системаи амалиётӣ; $D) барнома; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

 •  

Номи иловагии файл чиро мефаҳмонад?

$A) дар дохили он файл чигуна маълумот ҷойгир буданро нишон медиҳад; $B) таърихи сохта шудани онро мефаҳмонад; $C) дар кадом системаи амалӣ сохта шудани файлро мефаҳмонад; $D) ҳаҷми файли сабтшударо нишон медиҳад; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд

 •  

Номи иловагии .ехе ва .соm чиро мефаҳмонанд?

$A) ин намуди файл барномаҳоеро дар бар гирифтааст, ки бевосита онро иҷро кардан мумкин аст; $B) ин намуди файл барномаҳоеро дар бар гирифтааст, ки бевосита онро иҷро кардан мумкин нест; $C) файли дар барномаи Word ва Excel сохташуда мебошад; $D) ин намуди файл барномаҳоеро дар бар гирифтааст, ки онро набояд тағйир дод; $E) дар инҷо ҷавоби дуруст нест;

 •  

Номи иловагии .xls чиро мефаҳмонад?

$A) ҷадвали электронии сохташудаи барномаи Excel; $B) файли матнии барномаи сохташудаи Блокнот

$C) ҳисобҳои дар калкулятор иҷрошударо дар бар мегирад; $D) файли матнии дар барномаи Ворд сохташуда мебошад; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

 •  

Номи иловагии .mid ва .mp3 чиро мефаҳмонад?

$A) файлҳое, ки овозҳоро дар бар мегиранд; $B) файлҳое, ки дар он расмҳо сабт шудааст; $C) файлҳое, ки онҳоро набояд кушод; $D) файлҳое, ки дар онҳо истифодабаранда парол гузоштааст; $E) файлҳои матнии дар барномаҳои дилхоҳ сохташуда;

 •  

Номи иловагии .avi .vob чиро мефаҳмонад?

$A) файлҳое, ки расмҳоро дар бар мегиранд; $B) файлҳои дар ҷадвали электронии Excel сохта шудаанд;

$C) файлҳое, ки видеоҳоро дар бар мегиранд; $D) файлҳои иҷрошаванда; $E) файлҳои дар системаи амалиётии MS DOS сохташуда;

 •  

Нишона чист?

$A) тасвири графикии объектро меноманд; $B) тасвири тахминии объектро меноманд; $C) тасвири нишонавии объектро меноманд; $D) тасвири  объектро меноманд; $E) тасвири ихтиёрии объектро меноманд;

 •  

Чиро ярлик меноманд?

$A) суроғаи объектро меноманд; $B) сояи объектро меноманд; $C) расми объектро меноманд; $D) расму тасвири объектро меноманд; $E) соя ё суроғаи объектро меноманд;

 •  

Банди «Документы (ҳуҷҷатҳо)» аз нишонаи «Мои документы» чӣ фарқ дорад?

$A) ҳар дуяш як хел; $B) банди «документы» фақат 15 ҳуҷҷати дар сеансҳои охир истифода шударо дар бар мегирад; $C) нишонаи «Мои документы» дар мизи корӣ ҷойгир асту, банди «документы» дар менюи асосии WINDOWS; $D) нишонаи «Мои документы» ҳуҷҷатҳоро дарбар мегирад, банди «документы» папкаҳоро дарбар мегирад.; $E) ҷавобҳо ҳамааш дуруст;

 •  

 Параметрҳои асосии компютерҳои фардӣ кадомҳоянд?

$A) ҳаҷми хотираи фаврӣ; $B) Зуддии зарбаи протсессор, ҳачми хотираи фаврӣ, ғунҷоиши дискҳои сахт.

$C) ғунҷоиши дискҳои сахт; $D) зудии зарбаи протсессор; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

 •  

Папка аз файл чӣ фарқ дорад?

$A) папка характеристикаи файлҳоро дарбар мегирад, файл бошад ахборро дарбар мегирад; $B) папка дар мизи корӣ ҷойгир асту файл не; $C) папка характеристика надораду файл дорад; $D) папка намуди зоҳириаш аз намуди зоҳирии файл фарк мекунад; $E) папка ярлик надорад, файл дорад;

 •  

Компакт диски CD-R аз CD-RW чӣ фарқ дорад?

$A) бо ҳаҷми ғунҷоишашон фарқ мекунанд; $B) дар CD-R як маротиба ахбор сабт кардан мумкин, дар CD-RW якчанд маротиба сабт намуданд мумкин; $C) фарқ намекунанд; $D) ҳар дуяш як хел; $E) дар CD-R якчанд маротиба ахбор сабт кардан мумкин, дар CD-RW як маротиба сабт намуданд мумкин;

 •  

Дисководи DVD-ROM аз DVD- RW чӣ фарқ дорад?

$A) Дисководи DVD-ROM барои хондани ахбор аз компакт-диск, DVD- RW барои хондану сабти ахбор дар компакт-дискҳо хизмат мекунад; $B) Дисководи DVD-ROM аз DVD- RW фарқ надорад; $C) Дисководи DVD-ROM барои хондану сабти ахбор аз компакт-диск, DVD- RW барои хондани ахбор дар компакт-дискҳо хизмат мекунад; $D) Дисководи DVD-ROM барои сабти ахбор дар компакт-диск, DVD- RW барои хондани ахбор аз компакт-дискҳо хизмат мекунад; $E) ҷавобҳои дар боло зикршуда ҳамааш дурустанд;

 •  

Ба элементҳои асосии равзана чӣ дохил мешаванд?

$A) сатри сарлавҳа, сатри меню, панели таҷҳизотҳо, сатри суроғавӣ, майдони корӣ; $B) папкаю файлҳо; $C) танҳо файлҳо; $D) танҳо папкаҳо; $E) характеристикаҳои файлҳо;

 •  

Хусусиятҳои асосии диски сахт кадомҳоянд?

$A) ғунҷоиш; $B) ғунҷоиш ва зудкорӣ(вақти дастрас намудан ва суръати хондану сабти ахбор); $C) аз чӣ сохта шуданаш; $D) истеҳсоли куҷо аст; $E) ҷавобҳои дар боло зикршуда нодурустанд;

 •  

 Калимаи Windows чӣ маъно дорад ва барои чӣ ин системаи оператсиониро Windows номидаанд?

$A) маънои мизи кориро дорад ва номи ихтирокунандаи онро дорад; $B) маънояш равзана мебошад ва сабаби ин номро гирифтанаш дар он аст, ки ҳаргуна барнома ё объект дар намуди равзана пешниҳод мешавад; $C) маънояш равзана мебошад ва номи фирмаи онро ихтироъ кардааст, дорад; $D) барои он Windows номидаанд, ки аз барномаҳо иборат аст; $E) ҷавобҳои дар боло зикршуда нодурустанд;

 •  

 Калимаи алгоритм аз куҷо пайдо шудаст?

$A) аз номи олим Ал-Хоразмӣ; $B) аз термини геометрӣ; $C) аз номи мактаби олӣ дар даврони қадим; $D) аз номи олими рус Алгоритм; $E) ҷавобҳо нодурустанд;

 •  

 Оғози кори СО Windows?

$A) баъди пахши тугмаи POWER-и блоки системавӣ; $B) ҳангоми пахши тугмаи ПУСК; $C) ҳангоми ба кор даровардани UPS; $D) ҳангоми пайваст кардани компютер ба қувваи барқ; $E) ҷавобҳо ҳамааш дуруст;

 •  

 Анҷоми кори СО Windows?

$A) баъди пахши тугмаи POWER-и блоки системавӣ; $B) ҳангоми хомуш кардани UPS; $C) ҳангоми ҷудо кардани компютер аз қувваи барқ; $D) аз менюи асосӣ пахш намудани банди «выключить компютер»; $E) аз менюи асосӣ пахш намудани банди «Выключить компютер» ва аз менюи диалогӣ пахш намудани тугмаи «Выключение»;

 •  

Ярликро чӣ хел месозанд?

$A) нишонаи объектро бо тугмаи рости муш пахш намуда аз менюи пайдошуда пахш намудани банди «создать ярлык» бо тугмаи чапи муш; $B) нишонаи объектро бо тугмаи рости муш пахш намуда аз менюи пайдошуда пахш намудани банди «создать ярлык» бо тугмаи рости муш; $C) нишонаи объектро нусхабардорӣ(копировать) намуда гузоштан(вставк$A); $D) нишонаи объектро кашолакунӣ(перетаскивание) намуда гузоштан(вставк$A); $E) ҷавобҳои боло дурустанд;

 •  

Нишонаи мой компютер дар куҷо ҷойгир аст?

$A) дар мизи корӣ; $B) дар панели масъалаҳо; $C) дар дилхоҳ ҷой; $D) дар диски С; $E) ҷавобҳои боло нодурустанд;

 •  

Элементҳои асосии панели масъалаҳо кадомҳоянд?

$A) нишонаи интернет; $B) объектҳои асосии мизи корӣ; $C) тугмаи пуск; $D) тугмаи пуск, индикатори вақт, реҷаи забонҳо ва реҷаи баландгӯяк; $E) ҷавобҳо дар боло зикршуда ҳамаашон дурустанд;

 •  

Ярлики файлро нест кунем, ҳуҷҷат нест мешавад ё не?

$A) не; $B) ҳа; $C) дар баъзе ҳолатҳо; $D) агар файл бо воситаи MS WORD сохта шуда бошад; $E) агар номи файл иваз карда шуда бошад;

 •  

 Банди «Выполнить» (иҷро намудан)  барои чӣ хизмат мекунад?

$A) барои иҷроиши барномаҳо, кушодани папкаю файлҳо; $B) барои ба кор даровардани MS WORD; $C) барои ба кор даровардани системаи оператсионии Windows; $D) барои хомӯшкунии компютер; $E) барои сохтани файлҳо;

@101.

 Панели формулаҳои Excel аз кадом элемент иборат аст.

$A) майдони адресӣ, тугмачахои фармонӣ, майдони формулаҳо

$B) тугмачаи чопкунӣ; $C) варақи корӣ; $D) номи файл; $E) тугмачаи нусхабарорӣ;

@102.

Дар майдони адресии панели формулаҳо кадом маълумотҳо ҷойгир шуда метавонанд.

$A) адреси нисбии катакчаҳо, номи катакчаҳо, номи функсияи стандартии охирон истифодашуда $B) тугмачаи чопкунӣ; $C) варақи корӣ; $D) номи файл; $E) тугмачаи нусхабарорӣ;

@103.

 Пахши тугмачаи fc  кадом корро иҷро мекунад?

$A) устои функсияҳоро ба кор омода месозад ва қадами аввали равзанаи онро ба экран мебарорад; $B)  ҳуҷҷат чопкунӣ; $C) чопи варақи корӣ; $D) чопи номи файл; $E)  нусхабарорӣ;

@104.

 Тугмачаҳои Х ва P дар панели формулаҳо кадом вазифаро иҷро мекунанд.

$A) пахши тугмачаи ЕSC ва ЕNTЕR – и  клавиатура;

$B) чопкунӣ ва нусхабардорӣ; $C) несткунӣ ва нусхабардорӣ; $D) чопи номи файл ва диск; $E) нусхабарорӣ ва кӯчониш;

@105.

 Аломати = – ро дар майдони формулаҳо бо кадом тарз ҳосил намудан мумкин аст.

$A) бо чидани аломати = аз клавиатура ва ё бо пахши fc; $B) чиниши бевоситаи матни формула; $C) бо пахши рамзи +; $D) бо пахши ҳарфи F; $E) бо пахи тугмачаи ESC;

@106.

 Пас аз бо тугмаи «қайчӣ» – буридани қитъа чанд маротиба бо тугмаи гузориш гузоштан мумкин аст?

$A) фақат як маротиба бевосита пас аз буридан; $B) маротибаи дилхоҳ; $C) ду  маротиба; $D) ҳафт маротиба; $E) чор маротиба;

@107.

 Маълумоти дар буфери ивазкунӣ бударо кай ва кадом вақт чанд  маротиба гузоштан мумкин аст?

$A) бевосита пас аз нусхабардорӣ шудан, дилхоҳ маротиба пайдарпай; $B) маротибаи дилхоҳ бо фосила; $C) ду маротиба бо фосила; $D) фақат ҳафт маротиба бе фосила; $E) чор маротиба бо фосила;

@108.

 Сарлавҳаи сутунҳо кадомҳоянд ва чандтоянд?

$A) А, В; IV; 256 то; $B)  АА,ВВ; ХZ; 40 то; $C) 1, 2, …, 35564; $D)2Ф, 3И; $E) 5D, 6E;

@109.

Варақи корӣ чанд сатр дорад ва чӣ гуна номгузорӣ мешавад?

$A) 256 то; 2, 4, 6…;412; $B) 65536 то;  1, 2, 3, ….65536; $C) 40 то; 1, 2, …..,40; $D) 3 то; 1, 2, 3; $E) сатр надорад;

@110.

Кадоме аз инҳо адреси мутлақ аст?

$A) В15; $B) А$ 6; $C)  $В$6; $D) $В7; $E) AB$4;

@111.

 Тасмаи тобдиҳӣ дар кадом қисми варақи корӣ ҷойгиранд ва чандтоянд?

$A) дуто; дар боло ва поён; $B) сето дар боло, поён ва тарафи рост; $C) дуто; тарафи рост ва поён; $D) чорто; аз чор тараф; $E) дуто; рост ва поён;

@112.

 Тугмачаи S дар панели таҷҳизотҳо чӣ ном дорад?

$A) сумма; $B) автосумма; $C) ҳосили зарб; $D) автозарб; $E) ҳосили тақсим;

@113.

Тугмачаи  TAB  чӣ ном дорад?

$A) табулатсия; $B) автосумма; $C) ҳосили зарб; $D) гузариш ба сатри нав;

$E) ҳосили тақсим;

@114.

Пахши тугмачаи «денежный формат»(формати пулӣ) адади 42 – ро ба кадом шакл табдил  медиҳад?

$A) 42 ё 42, 00 р.; $B) 420; $C)  21; $D) 0,42$; $E) $41;

@115.

Пахши тугмачаи кам кардани разряд адади 15,45 -ро ба кадом шакл табдил медихад?

$A) 15,5; $B) 16; $C) 1,55; $D) 15,450; $E) 15,44;

@116.

Дар ҷадвали Excel бо кадом роҳ ба режими таҳрир гузаштан мумкин аст?

$A) пахши тугмачаи F4; $B) пахши тугмачаи F2; $C) пахши дукаратаи  катакча бо клавиатура; $D) пахши яккаратаи майдони диапазон; $E) пахши тугмачаи F6;

@117.

 Дар холати муқаррарӣ дар катакчаҳои ҷадвали Excel чанд рамз ҷой мегирад?

$A) 4; $B) 8; $C) 6; $D) 5;$E) 10;

@118.

Шакли + – ро доштани нишондиҳандаи мавкеи муш барои иҷрои кадоме аз ин корҳо истифода мешавад?

$A) фаъол гардонии  катакча; $B) қайдкунии катакча; $C)  қайдкунии сатру сутун; $D) нусхбардорӣ; $E) кӯчониш;

@119.

 Шакли V – ро доштани нишондиҳандаи мавқеи муш барои иҷрои кадоме аз ин корҳо истифода мешавад.

$A) кӯчониш; $B) несткунӣ; $C) нусхбардорӣ; $D) тозакунӣ; $E) қайдкунӣ;

@120.

ШаклиN- ро доштани нишондиҳандаи мавқеи муш барои ичрои кадоме аз ин корҳо истифода мешавад?

$A) несткунӣ; $B) кӯчониш; $C) тозакунӣ; $D) нусхбардорӣ;  $E) қайдкунӣ;

@121.

Бари якчанд сутуни ҳамсоя ҷадвали Excel – ро чӣ тавр якхела тағйир додан мумкин аст.

$A) ҳамаи сутунхои ҳамсояро аз сарлавҳа қайд намуда сарҳади рости сарлавҳаи сутуни охирони катакчахои қайдкардашударо кашола кардан.

$B) бо кӯчониш;  $C) бо тозакунӣ; $D) бо буриш; $E)  бо номдиҳӣ;

@122.

Бари якчанд сатрҳои ҳамсояи ҷадвали Excel – ро чӣ тавр якхела тағйир додан мумкин аст?

$A) ҳамаи сатрҳои ҳамсояро қайд намуда, сарҳади поёнии сарлавҳаи сатри охирони катакчахои қайдкардашударо кашола кардан; $B) бо кӯчониш;

$C) бо тозакунӣ; $D) бо буриш; $E) бо номдиҳӣ;

@123.

Бари катакчаҳои ягон сутунро чӣ тавр тағйир додан мумкин аст?

$A) бо кашолакунии сарҳади рости сарлавҳаи он; $B) бо кӯчониш; $C) бо тозакунӣ; $D) бо буриш; $E) бо номдиҳӣ;

@124.

Дар ҳолати муқаррарӣ дар катакчаҳои ҷадвали Excel маълумотҳо чӣ тавр ҷой мегиранд?

$A) aдадҳо аз чап, матнҳо аз рост; $B) aдадҳо аз рост, матнҳо аз чап; $C) ҳам адад ва ҳам матн аз рост; $D) ҳам адад ва ҳам матн аз чап; $) ҳам адад ва ҳам матн аз миёнҷо;

@125.

Равзанаи муколамавии «Формат ячеек»(қолиби катакча) чанд замима дорад?

$A) чор; $B) хафт; $C) се; $D) шаш; $E) ду;

@126.

 Кадоме аз инҳо номи  катакча шуда метавонанд.

$A) 5А; $B) IА; $C) ХУ; $D) Z256; $E) 2А; 

@127.

Катакчаҳои ноҳамсояҳоро чӣ тавр қайд намудан мумкин аст?

$A) ҳангоми дар холати пахш шуда нигоҳ доштани тугмача ctrl – и клавиатура; $B) ҳангоми дар холати пахш шуда, нигоҳ доштани тугмача shift – и клавиатура; $A) бо кашолакунии сарҳади рости сарлавҳаи он;

$B) бо кӯчониш; $C) бо тозакунӣ;

@128.

 Сутунҳои ҳамсояро чӣ тавр қайд мекунанд?

$A) пахши сарлавҳои сутун ва кашолакунӣ; $B) пахши сарлавҳаи сутун ва тугмачаи shift – и клавиатура; $A) бо кашолакунии сарҳади рости сарлавҳаи он; $B) бо кӯчониш; $C) бо тозакунӣ;

@129.

Сатрҳои ҳамсояро чӣ тавр қайд мекунанд?

$A) пахши сарлавҳаи сатр ва кашолакунӣ; $B) пахши сарлавҳаи сатр ва тугмачаи ctrl – и клавиатура; $A) бо кашолакунии сарҳади рости сарлавҳаи он;  $B) бо кӯчониш; $C) бо тозакунӣ;

@130.

 Тамоми катакчаҳои ҷадвали Excel – ро чӣ тавр қайд мекунанд?

$A) пахши тугмачаи ins -и  клавиатура; $B) пахши катакчаи дар буриши сарлавҳаҳои сатру сутун буда; $C) пахши тугмачаи ctrl ва ягон катакчаи ҷадвал; $A) бо кашолакунии сарҳади рости сарлавҳаи он; $B) бо кӯчониш;

@131.

 Барои аз нав дохил намудани қимат дар катакчаи чадвали Excel пешакӣ тоза намудани он зарур аст ё не.

$A) ха; $B) не; $C) нисфашро тоза кардан лозим аст; $D) ба режими таҳрир гузашта чидан лозим; $E) аввал катакчаро буридан лозим;

@132.

Агар дар катакча ададеро аз клавиатура чида яке аз тугмачаҳои   Ù, Ú, Û, Ü  – ро пахш кунем, кадоме аз ҳодисаҳои зерин рӯй медиҳад?

$A) адади чидашуда ба катакчаи дигар кӯчонда мешавад; $B) катакчаро тоза мекунад; $C) ба катакча қимати 4 медиҳад; $D) ба катакча қимати 2 медиҳад;

$E) катакчаи ба самт мувофиқ фаъол мешавад;

@133.

Агар дар катакчае матнеро аз клавиатура чида яке аз тугмачахои Ù, Ú, Û, Ü                    – ро пахш кунем кадоме аз ходисахои зерин рӯй медихад?

$A) матни чидашуда дохил карда шуда ба катакчаи нав гузашта мешавад; $B) катакча тоза шуда ба катакчаи нав гузашта мешавад; $C) ба катакча қимати 4 медиҳад; $D) ба катакча қимати 2 медиҳад; $E) ба катакча қимати 6 медиҳад;

@134.

Агар дар катакчае формулаеро чида яке аз тугмачахои Ù, Ú, Û, Ü – ро пахш кунем кадом ходиса руй медихад?

$A) формулаи чидашуда ба катакча дохил карда шуда, ба катакчаи нав гузашта мешавад; $B) адреси катакчаи нав ба формула ҳамроҳ карда шуда, формула дохил карда намешавад; $C) ба катакча қимати 4 медиҳад;

$D) ба катакча қимати 2 медиҳад; $E) ба катакча қимати 6 медиҳад;

@135.

Номи катакчаҳоро дар формула дар кадом ҷои он истифода намудан мумкин аст?

$A) ҳамчун аргументи функсияҳо; $B) фақат дар аввали формула; $C) фақат дар охири формула; $D) дар ҳама ҷои формула; $E) факат дар нишондиҳандаи дараҷа;

@136.

 Тарзи аз ҳама соддаи номгузории катакчаҳо кадом аст?

$A) навиштани ном дар дохили катакча; $B) пахши майдони адресӣ ва дар он навиштани ном; $C) истифодаи фармони файли меню; $D) фармони формати меню; $E) навиштани ном дар майдони формулаҳо;

@137.

 Аломати : дар байни адреси катакчаҳо чиро ифода мекунад?

$A) ташкили гурухи катакчаҳо аз катакчаи аввал то катакчаи охир; $B) қимати катакчаи аввалро ба қимати катакчаи охир таксим мекунад; $C) чанд фоизи катакчаи аввалро ташкил додани катакчаи дуюм; $D) тоза кардани катакчаҳои аввал ва охир; $E) нусхбардории катакчаи якум ба дуюм;

@138.

Аломати ; дар байни адреси катакчаҳо чиро ифода мекунад?

$A) aмали ҳамроҳкунӣ; $B) амали бурриш; $C) ивази қимати катакчаҳо; $D) тарҳи катакчаҳо; $E) ивази адреси катакчаҳо;

@139.

Аломати ҷои холӣ дар байни адреси катакчаҳо чиро ифода мекунад

$A) хатогиро нишон медиҳад; $B) амали бурриш; $C) ивази қимати катакчаҳо;

$D) тарҳи катакчаҳо; $E) ивази адреси  катакчаҳо;

@140.

Вариантхои системаи амалиёти Windows аз якдигар бо чи  фарк мекунанд?

$A) 5 М байт; $B) мукамалкуни; $C) ранг; $D) чадвали электрони;  $E) протсессори матни;

@141.

Дар чадвалхои электрони маълумотхо дар кучо дохил карда мешаванд:

$A) видеоконтроллер; $B) Китоби кори; $C) Сутуну сатрхо;  $D) панели асбобхо; $E) ячейка;

@142.

Барои нусхабардории маълумот аз як варақи китоб ба варақи дигари он кадоме аз тугмачаҳои зерин истифода мешавад?

$A) нишони варақа; $B) тугмачаи сабти фаврӣ;  $C) тугмачаи автосумма;$D) тугмачаи гузориш; $E) тугмачаи батартибоварӣ;

@143.

Пахши тугмачаи ЕNTЕR бо маълумоти дар буфер буда кадом корро ичро мекунад?

$A) маълумотро ба катакча гузошта буферро тоза мекунад; $B)  маълумотро ба катакча гузошта буферро тоза намекунад; $C) маълумотро ба катакча нагузошта буферро тоза мекунад; $D) маълумотро ба китоби корӣи дигар мекӯчонад; $E) ҳеҷ ягон корро иҷро намекунад;

@144.

Барои нусхабардорӣ аз як китоб ба китоби дигар кадоме аз фармонҳои зерин истифода мешаванд?

$A) правка; $B) формат; $C) вид; $D) окно; $E) сервис;

@145.

 Номи варақи китоби фаъолро чӣ тавр дигар кардан мумкин аст?

$A) пахши яккаратаи номи варақ;  $B) пахши дукаратаи номи варақ; $C) пахши тугмачаи shift; $D) пахши тугмачаи ins; $E) пахши тугмачаи ctrl;

@146.

Кадом намуди диапазони ячейкаҳо мавҷуд аст?

$A) сатри, сутуни, ячейкави;  $B китоби, сатри, сутуни; $C) сутуни, сатри, ячейкавӣ;  $D) сатри, сутуни, росткунчавӣ;  $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@147.

Варақи кории Excel аз чанд сатр ва чанд сутун иборат аст?

$A) 255 сутун ва 65536 сатр; $B) 258 сутун ва 65538 сатр; $C) 255 сутун ва 65535 сатр; $D) 256 сутун ва 65536 сатр; $E) 25 сутун ва 60536 сатр;

@148.

Барои ба китоби корӣ ҳамроҳ намудани варақи нав кадоме аз банди меню истифода мебаранд?

$A) правка; $B) вставка; $C) данные; $D) окно; $E) файл ;

@149.

Танзимкунии таҳриргари Word гуфта чиро меноманд?

$A) Танзимкунии таҳриргари Word гуфта фаъол гардонидани баъзе имкониятҳои он ва қатъ гардонидани фаъолияти имкониятҳои дигари онро меноманд; $B Танзимкунии Word – ин структураи  муташшакил  мебошад, кӣ   барои  нигоҳдории иттилоот  пешбини шудааст; $C) Фаъолияти имкониятҳои Word-ро меноманд; $D) Танзимкунии таҳриргари Word базаи маълумотҳоро меноманд; $E) Танзимкунии илм оиди мафҳумҳои компютер ва ахбор мебошад;

@150.

Самти ҷойгиршавии маълумотҳоро дар катакчаи ҷадвали MS Excel бо кадоме аз тарзҳои зерин тағйир додан мумкин аст?

$A) менюи муколамавӣ – фармони (Формат ячеек►Выравнение); $B) фармони формат – (Формат ячеек►Выравнение); $C) фармони (Вид►Панели инструментов ►Границы); $D) пахши тугмачаи (Орфография); $E) пахши тугмаҳои ctrl + shift;

@151.

Дар сатри аввали ҳамаи равзанаҳо чӣ ҷойгир аст?

$A) менюи уфуқӣ; $B) панели асбобҳо; $C) сарлавҳо; $D) тугмаи Пуск; $E) ҷавоб гуфтан мушкил;

@152.

Баъди ба кор оғоз кардани Windows дар экран мизи корӣ бо кадоме аз инҳо пайдо мешавад? 

$A) менюи уфуқӣ; $B) панели ҳалҳо; $C) сарлавҳо; $D) панели масъалаҳо; $E) панели саволҳо;

@153.

Имконияти дар барномаи мушаххас истифода бурдани объектҳои бо воситаи дигар барнома сохташударо чӣ меноманд? 

$A) бисёрмақсада; $B) стандартикунӣ; $C) интегратсия (ҳамгироӣ); $D) бисёрамала; $E) ҷавоб гуфтан душвор;

@154.

Равзанаи барнома андозаи худро дар ҳудуди зерин метавонад иваз намояд:

$A) мизи корӣ; $B) равзани ҳуҷҷат; $C) аз равзана берун; $D) берун  аз экран; $E) ҷавоб гуфтан душвор;

@155.

Даъват кардани менюи илвагӣ (ёрирасон) бо чӣ амалӣ  карда мешавад?

$A) тугмаи чапи мушак; $B) тугмаи рости мушак; $C) тугмаи мобайнии мушак; $D) тугмаи insert клавиатура; $E) тугмаи Home клавиатура;

@156.

Барои кашолакунӣ бо усули Drag-and-Drop аз як диски мантиқӣ ба дигараш бояд кадом тугма пахш карда шавад?

$A) Ctrl; $B) Alt; $C) тугмаи мобайнии мушак; $D) insert; $E) Shift;

@157.

Нишонаи кадом меню дар тарафи чапи сарлавҳа чӣ ҷойгир аст?

$A) уфуқӣ ; $B) амудӣ ; $C) системаивӣ; $D) асосӣ; $E) ёрирасон;

@158.

Дар расм кадом (дискета) пиктограмма тасвир шудааст?

$A) сабткунӣ ; $B) кушодан; $C) чопкунӣ; $D) азназаргузаронӣ; $E) бунёдсозӣ;

@159.

Дар дохилӣ системаи амалиётӣ чӣ дохил намешавад?

$A) BIOS; $B) программа загрузчик; $C) драйверҳо; $D) ядрои системаи амалиётӣ; $E) ҷавоб гуфтан душвор;

@160.

Интерфейси стандартиии системаи амалиётии Windows ин чизро надорад: 

$A) системаии маълумотдиҳӣ; $B) элементҳои идоракунӣ; $C) панели масъалаҳо; $D) сатри дохилкунии фармон; $E) ҷавоб гуфтан душвор;

@161.

Ярлик чист? 

$A) нусхаи файл, папка ва ё программа; $B) элементҳои идоракунӣ; $C) файл ё папкаи лағжонидашуда; $D) директория; $E) ифодаи графикии файл папка ва ё программа;

@162.

Системаи амалиётии Windows имконияти кор бо файлҳои мултимедиавиро дорад. Ба чунин барномаҳо кадоме аз барномаҳои зерин мансуб нест? 

$A) Scan Disk; $B) VolumeControl (Регулятор звука); $C) Sound Recorder (Фонограф); $D) CD-Player; $E) ҷавоб гуфтан душвор;

@163.

Кадоме аз ин номҳо ба диски сахт (винчестер) мансуб аст? 

$A) Scan Disk; $B) С:; $C) А:; $D) B:; $E) CD:;

@164.

Ҳангоми несткунии файл чӣ рӯй медиҳад?

$A) Ҳангоми несткунии файлҳо онҳо аз диск нест шуда дар корзина руихаташон боқӣ мемонад; $B) Ҳангоми несткунии файлҳо онҳо аз диск нест шуда дар корзина ярликашон боқи мемонад; $C) Ҳангоми несткунии файлҳо онҳо аз диск нест шуда дар папкаи мувваққатӣ сабт мешаванд; $D) Файлҳо нест намешаванд, балки дар ҳамон папкаи пешина боқӣ мемонанд; $E) Файлҳо аз диск нест намешаванд, балки онҳо дар папкаи корзина нигох дошта мешаванд, аммо аз папкаи пештар ҷойгирбуда нест шудаанд ;

@165.

DOS барои чӣ пешбинӣ шудааст?  

$A) Кор бо таҷҳизотҳои беруна; $B) Танҳо барои коркард ва нигоҳдории файлҳо; $C) Мубодилаи маълумотҳо байни компютер ва таҷҳизотҳои иловагӣ пайвастшаванда; $D) ташкили идоракунии компютер ва ресурсҳои он бо ёрии гурӯҳи амалиётҳои соддатарин; $E) ҳамаи ҷавобҳо дудрустанд;

@166.

Таъминоти барномавӣ кадом аст?  

$A) Маҷмӯъи таҷҳизотҳои ба компютер насбшуда; $B) Маҷмӯъи барномаҳои ба компютер насбшуда; $C) тамоми барномаҳое, ки дар диски шумо мавҷуд аст; $D) Тамоми таҷҳизотҳои дар рӯи олам мавҷдбуда; $E) ҳамаи ҷавобҳо дудрустанд;

@167.

Таъминоти барномавӣ ба кадом гурӯҳҳо тақсим мешавад?  

$A) Фароғатӣ, амалӣ, системавӣ; $B) системавӣ, таҷҳизотӣ бозӣ; $C) Амалӣ, системавӣ, таҷҳизотӣ; $D) фароғатӣ, таҷҳизотӣ, компютерӣ; $E) ҳамаи ҷавобҳо дудрустанд;

@168.

Кадоме ба объектҳои системаи амалиётии  Windows мансуб нест?  

$A) мизи корӣ; $B) Панели масъалаҳо; $C) Папка; $D) пропсессор; $E) Корзина;

@169.

Кадоме аз амалҳои зеринро бо объектҳои системаи амалиётии  Windows иҷро карда мумкин нест?  

$A) Бунёдсозӣ; $B) Кушодан; $C) Лағжонидан; $D) Нусхабардорӣ; $E) пора кардан;

@170.

Бо пахши кадом пугма корро бо системаи амалиётии  Windows оғоз кардан мумкин аст?   

$A) Старт; $B) Запуск; $C) Марш; $D) Пуск; $E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@171.

Буфери мубодала чист?   

$A) Фазои махсуси хотираи компютер аст ки, муваққатан ахбор нигоҳ дошта мешавад; $B) Фазои махсуси монитор аст ки, муваққатан ахбор нигоҳ дошта мешавад; $C) винчестер (диски сахт); $D) Фазои махсуси хотираи компютер аст ки, онро тоза кардан мумкин нест; $E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@172.

Системаи амалиёти ба кадом гуруҳи барномаҳо мансуб аст?   

$A) Таъминоти барномавии амалӣ; $B) Таъминоти барномавии таълимӣ; $C) Таъминоти барномавии таҷҳизотӣ; $D) Таъминоти барномавии системавӣ; $E) Системаи барномасозӣ;

@173.

Равзана чист?   

$A) Тарҷумаи Windows – «равзана аст»; $B) Дар равзанаҳо барномаҳо ва ҳуҷҷатҳо ҷой дода шудаанд; $C) Сохтори кори равзанаҳо ва усулҳои кор бо онҳо хеле моннаданд; $D) Асоси Windows –ро равзана ташкил мекунад; $E) намудҳои гуногуни равзанаҳо мавҷуданд;

@174.

Сарлавҳаи равзана чиро дар бар мегирад?   

$A) Номи панелҳои равзанаро; $B) Номи барномаро; $C) Номи ҳуҷҷатро; $D) Асоси Windows –ро; $E) намудҳои гуногуни равзанаҳо мавҷуданд;

@175.

Кушодани равзана маънои чиро дорад?   

$A) кушодани ҳуҷҷат; $B) Ба иҷро додани барнома; $C) Пахши тугмаи чапи муш дар нишонаи равзана дар панели масъалаҳо; $D) сохтани ҳуҷҷат; $E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@176.

Менюи системавии равзанаро чӣ тавр мекушоянд?

$A) дар сарҳади равзана тугмаи рости мушакро пахш мекунанд; $B) дар менюи горизонталии равзана тугмаи рости мушакро пахш мекунанд; $C) Дар рӯи нишонаи системавии равзана тугмаи чапро ду маротиба пахш мекунанд; $D) Дар рӯи нишонаи системавии равзана тугмаи чапро як маротиба пахш мекунанд; $E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@177.

Агар дар нишонаи системавии равзана тугмаи чапро ду маротиба пахш кунанд, чӣ ҳодиса руй медиҳад;

$A) равзанаи ба андозаии сарлавҳа шуда дар панели масъалаҳо ҷой мегирад; $B) равзана андозаи стандартиро мегирад; $C) равзана пӯшида мешавад; $D) ин гуна амал ҷой надорад; $E) равзана тамоми экранро мепӯшонад;

@178.

Кадеме аз инҳо замимаи Windows шуда метавонад?

$A) компонентаҳои Windows; $B) Барномаҳои DOS; $C) ҳуҷҷатҳо доир ба Windows; $D) Калькулятор, Блокнот, таҳриргари Графикӣ; $E) муайян кардан душвор;

@179.

Ярлик чист?

$A) компонентаҳои Windows; $B) қисми файл; $C) Номи барнома ва ё ҳуҷҷат; $D) Ишора (ссылка) ба барнома ва ё ҳуҷҷат; $E) муайян кардан душвор;

@180.

Панели масъалаҳо чиро нишон медиҳад?

$A) Нишонаҳои файлҳои дар диск бударо нишон медиҳад; $B) Нишонаҳои файлҳои кушода бударо нишон медиҳад; $C) Нишонаҳои файлҳои пӯшида бударо нишон медиҳад; $D) Нишонаҳои файлҳои қаткардашударо (развернутых) нишон медиҳад; $E) муайян кардан душвор;

@181.

Банди менюи «Программы» аз менюи «Пуск» чиро нишон медиҳад?

$A) дискҳо ва ярликҳо; $B) Ярликҳо ва файлҳо; $C) Файлҳо ва папкаҳо; $D) Папкаҳо ва ярликҳо; $E) муайян кардан душвор;

@182.

Банди менюи «Документы» аз менюи «Пуск» чиро нишон медиҳад?

$A) то 20 файли барномаҳоро; $B) то 15 файли ҳуҷҷатҳоро; $C) то 20 ярлики ҳуҷҷатҳоро; $D) то 20 ярлики ҳуҷҷатҳоро; $E) муайян кардан душвор;

@183.

Сабад (корзина) барои чӣ хизмат мекунад?

$A) нигоҳдорӣ ва ба навъҳо ҷудокунии файлҳо; $B) нигоҳдории файлҳои несткардашуда; $C) нигоҳдории файлҳои сохташуда; $D) нигоҳдории нишонаҳо ва папкаҳои несткардашуда; $E) муайян кардан душвор;

@184.

Барои ба иҷро додани барнома чи кор кардан зарур аст?

$A) Пахши тугмаи чапи муш дар нишонаи барнома аз мизи корӣ; $B) Пахши дукаратаи тугмаи чапи муш дар нишонаи барнома аз мизи корӣ; $C) Пахши дукаратаи тугмаи рости муш дар нишонаи барнома аз мизи корӣ; $D) Пахши тугмаи рости муш дар нишонаи барнома аз мизи корӣ нигоҳдории нишонаҳо ва папкаҳои несткардашуда; $E) муайян кардан душвор;

@185.

Менюи пуск брои чӣ хизмат мекунад?

$A) Кушодани барномаҳои амалӣ; $B) Кушодани барномаҳои дигар; $C) Кушодани ҳуҷҷатҳо; $D) Кушодани панели масъалаҳо; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@186.

Банди «программы» аз инҳо иборат аст:

$A) дискҳо; $B) барномаҳо; $C) Ярлики ҳуҷҷатҳо; $D) файлҳо; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@187.

Менюи пуск имконият медиҳад, ки…:

$A) файлҳои даркорӣ ёфта шаванд; $B) маълумотнома оиди Windows дарёфт карда шавад; $C) маълумотнома оиди Word дарёфт карда шудани ҳуҷҷатҳо; $D) Windows ҷӯр сохта шавад; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@188.

Дар қисми зиёди фазои панели масъалаҳоро чӣ банд кардааст:

$A) Ярлыкҳо барои кушодани ҳуҷҷатҳо; $B) Ярлыкҳо барои кушодани барномаҳо; $C) нишонаи барномаҳои кушодашуда; $D) нишонаҳои равзанаҳои қаткардашуда (развернутое); $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@189.

Барои гузаштан ба барномаи дигар чӣ зарур аст?

$A) Пуск → Программы → (Барномаи даркорӣ); $B) пахши тугмаҳои Alt+Tab; $C)пахши нишонаи барнома аз панели масъалаҳо; $D) пахши тугмаҳои Alt+Tab; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@190.

Барои гузаштан ба барномаи дигар чӣ зарур аст?

$A) Пуск → Программы → (Барномаи даркорӣ); $B) пахши тугмаҳои Alt+Tab; $C)пахши нишонаи барнома аз панели масъалаҳо; $D) пахши тугмаҳои Alt+Tab; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@191.

Чӣ тавр фаҳмидан мумкин аст, ки барнома кушода аст ва дар хотираи фаврӣ карор дорад.

$A) Бо пахши Alt+Tab; $B) бо назар андохтан ба панели масъалаҳо; $C) бо назора кардани бандҳои менюи пуск; $D) бо назар кардан ба соати дар қисми поёнии кунҷи рости экран; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@192.

Аз як алифбо ба дигараш чӣ тавр гузашта мешавад?

$A) Ба RU тугмаи чапи мушро пахш карда Английский- ро интихоб кардан лозим; $B) Ба EN тугмаи чапи мушро пахш карда Русский – ро интихоб кардан лозим; $C) Тугмаҳои Alt+Shift ё ctrl+Shift –ро пахш кардан лозим аст; $D) бо назар кардан ба соати дар қисми поёнии кунҷи рости экран; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@193.

Дар системаи амалиётии Windows нишонаро чӣ меноманд?

$A) пиктограмма; $B) ярлик; $C) расм; $D) интерфейс; $E) папка;

@194.

Кадом сатри экран номи объекти кушодашударо намоиш медиҳад?

$A) сатри меню; $B) сатри сарлавҳа; $C)панели асбобҳо; $D) сатри ҳолат; $E) сатри суроға;

@195.

Кадом элементи равзана барои азназаргузаронии объектҳе, ки дар равзана ҷой нагирифтаанд хизмат мекунад?

$A) тугмаи қаткунии равзана; $B) тугмаи маҳкамкунии равзанаа; $C) тасмаи тобдиҳӣ; $D) панели асбобҳо; $E) сатри ҳолат;

@196.

Кадоме аз барномаҳои нобаршуда дар гурӯҳи стандартии системаи амалиёти дохил мешаванд?

$A) блокнот, калькулятор, таҳриргари графикии Paint, WordPad; $B) блокнот, калькулятор, таҳриргари графикии CorelDraw, WordPad; $C) таҳриргари графикии Paint, WordPad; $D) Word, Excel, Access, Power Point; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст;

@197.

Гузоштани нишондиҳандаи мушак ба нишонаи объект ё ин ки ба элементи идоракунӣ ва як муддат нигоҳ доштани онро дар ҳолати оромӣ чӣ меноманд?

$A) пахши дукаратаи тугмаи чапи мушак; $B) алоқамандкунӣ; $C) кашолакунӣ; $D) лағжонидан; $E) оромӣ ё танаффус;

@198.

Кадоме аз функсияҳои нишондодашуда тугмаҳои идоракунии ҳолати равзанаро тасвир мекунад?

$A) свернуть, развернуть, закрыть; $B) вырезать, копировать, вставить; $C) вырезать, копировать, вставить, закрыть $D) свернуть, развернуть, восстановить, закрыть; $E) вырезать, копировать, вставить, переименовать;

@199.

Маҷмӯъи воситаҳо ё қоидаҳои таъсири муттақобилаи истифадабаранда бо компютерро чӣ меноманд?

$A) раванд; $B) интерфейс; $C) объекти идоракунӣ; $D) интерфейси граффикӣ; $E) интерфейси истифодабаранда;

@200.

Системаи амалиётӣ  чи гуна барнома аст?

$A) барномаи амалӣ; $B) барномаи системавӣ; $C) системаи барномасозӣ; $D) таҳриргари матн; $E) интерфейси истифодабаранда;

@201.

Драйвер чист?

$A) таҷҳизоти компютерӣ; $B) барнома барои кор бо таҷҳизотҳои компютерӣ; $C) барномаи амалӣ; $D) забони барномасозӣ; $E) барномаи системавӣ;

@202.

Барномаи таҳти системаи амалиётии Windows коркунандаро чӣ меноманд?

$A) замима; $B) барномаи кор бо таҷҳизотҳои компютерӣ; $C) ҳуҷҷат; $D) забони барномасозӣ; $E) барномаи системавӣ;

@203.

Он системаи амалиётиро аз диск ба ОЗУ бор мекунад?

$A) BIOS; $B) драйвер; $C) боркунандаи системаи амалиётӣ; $D) барномаи хизматрасон; $E) барномаи системавӣ;

@204.

Хусусиятҳои мизи кори инҳо мебошанд?

$A) ороиши мизи корӣ; $B) санаи сохташавии мизи корӣ; $C) номи истифодабарандаи бо мизи кориӣ коркунанда; $D) барномаи хизматрасон; $E) ярликҳо, папкаҳо, файлҳои дар мизи корӣ ҷойгирбуда;

@205.

Фаъолсозӣ ё ин ки ҷудокунии файл ва ё папкаро чунин иҷро мекунанд:

$A) пахши дукакратаи тугмаи чапи муш; $B) пахши тугмаи чапи муш; $C) кашолакунӣ; $D) гузоштани нишондиҳандаи муш; $E) ҳамаи чавобҳо дуруст аст;

@206.

Дар панели масъалаҳо чӣ ҷойгир аст?

$A) тугмаҳои барномаҳои қатшуда; $B) танҳо ярликҳо; $C) тугмаи Пуск; $D) тугмаи Пуск ва нишонаҳои барномаҳои қатшудаю коркардаистода; $E) ҳамаи чавобҳо дуруст аст;

@207.

Меню асосиро чӣ тавр мекушоянд?

$A) пахши нишонаи мой компютер; $B) пахши тугмаи пуск; $C) бо ёрии менюи ёрирасон; $D) пахши тугмаи чапи муш ба панели масъалаҳо; $E) ҳамаи чавобҳо дуруст аст;

@208.

Равзана чист?

$A) фазои кории экран; $B) воситаи асосии иртибот бо Windows; $C) замимаи Windows; $D) ҳодисаи Windows; $E) ҳамаи чавобҳо нодуруст аст;

@209.

Дар дохили равзанаи барнома чӣ ҷойгир аст?

$A) мундариҷаи папка; $B) барномаи коркардаистода; $C) сохтори файлӣ; $D) мундариҷаи файл; $E) ҳамаи чавобҳо нодуруст аст;

@210.

Равзанаи муколамавӣ (иртиботӣ) кадом вақт кушода мешавад?

$A) ҳангоми пахши секаратаи тугмаи чапи мушак ба объект; $B) бо хоҳиши истифодабаранда ва ё бо тақозои барнома; $C) ҳангоми пахши тугмаи чапи мушак ба тугмаи махсус; $D) танҳо дар интиҳои кори икомпютер; $E) ҳамаи чавобҳо дуруст аст;

@211.

Маҷмӯъи барномаҳои системавӣ ва хизматрасонӣ чӣ номида мешавад?

$A) таҳриргари матн; $B) редактори графикӣ; $C) системаи амалиётӣ; $D) драйвер; $E) ҳамаи чавобҳо дуруст аст;

@212.

Утилитҳо чист?

$A) барномаи амалӣ; $B) барномаи хизматрасон; $C) системаи амалиётӣ; $D) драйвер; $E) системаи базавии дохилкунӣ – хориҷкунӣ;

@213.

BIOS чист?

$A) барномаи амалӣ; $B) барнома- утилита; $C) барномаи санҷиши тести системаи компютерӣ баъди ба кор дароварданикомпютер; $D) барнома – драйвер; $E) барнома – замима;

@214.

Мизи корӣ ин:

$A) фазои кории экран; $B) фазои марказии экран; $C) фазои фаъоли экран; $D) равзанаи корӣ; $E) ҳамаи чавобҳо дуруст аст;

@215.

Нишонаи барномаҳои каткардашуда (свернутых) дар куҷо ҷойгир аст?

$A) дар мизи корӣ; $B) дар менюи асосӣ; $C) дар панели индикатор; $D)дар менюи ёрирасон; $E) дар панели масъалаҳо;

@216.

Сарлавҳои равзана дар куҷо ҷойгир аст?

$A) дар мизи корӣ; $B) дар менюи асосӣ; $C) дар сатри аввали равзана; $D)дар менюи ёрирасон; $E) дар фазои кории равзана;

@217.

Равзанаи муколамавӣ барои чӣ пешбинӣ шудааст?

$A) барои истифодабар пурсидани баъзе параметрҳо; $B) азназаргузаронии мундариҷаи папка; $C) кор бо файлҳо; $D) кор бо барномаи; $E) таъмини фазои кории равзана;

@218.

Барои азназаргузаронии қисми ноаёни фазои кории равзана, ки дар экран нағунҷидааст аз чӣ бояд истифода кард?

$A) аз сарлавҳа; $B) аз мундариҷаи папка; $C) аз тасмаи тобдиҳӣ; $D) аз маълумотнома; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурурст аст;

@219.

Дар равзанаи папка ҷи ҷойгир аст?

$A) мундариҷаи папка; $B) барномаи коркардаистода; $C) тасвири сохтори файлӣ; $D) мундариҷаи файл; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурурст аст;

@220.

Интиҳои кор бо компютер бо кадом фармон иҷро мешавад?

$A) Пуск \Программы \Завершение работы; $B) пахши тугмаи Reset; $C) пахши тугмаи Ctrl+Alt +Enter; $D) Ctrl+Alt+Delete; $E) Пуск\3авершение работы;

@221.

Компютер чист?

$A) Таҷҳизоити кор бо матнҳо; $B) таҳизоти электронии ҳисоббарор барои коркарди ададҳо; $C) таҳизот барои нигоҳдории ахбори намуди дилхоҳ; $D) таҳизоти электронии бисёрмақсада барои кор бо ахбор; $E) таҷҳизоти коргарди сигналҳои монанд;

@222.

Суръати кори компютер аз чӣ вобаста аст?

$A) Зуддии такти (тактовой частоты) коркарди ахбор дар процессор; $B) пайваст будан ё набудани принтер; $C) ташкили интерфейси системаи амалиётӣ; $D) ҳаҷми хотираи беруна; $E) ҳаҷми маълумоти коркардашаванда;

@223.

Зуддии такти (тактовой частоты) процессор чист?

$A) шумораи амалҳои дуӣ, ки аз тарафи процессор дар як воҳиди вақт иҷро мешвад; $B) шумораи импулсҳои дар як сония коркардашудаи, синхронияти кори пайвастаҳои компютер; $C) шумораи имконпазири муроҷиати протсессор ба хотираи фаврӣ дар воҳиди вақт; $D) суръати мубодилаи ахбор байни просессор ва таҷҳизотҳои дохилу хориҷкунӣ; $E) суръати мубодилаи ахбор байни просессор ва таҷҳизотҳои нигоҳдории доимӣ;

@224.

Таҷҳизоте, ки ба ҳайати просессор дохил мешавад номбар кунед?

$A) хотираи фаврӣ, принтер; $B) таҷҳизоти арифметикӣ-мантиқи, таҷҳизоти идоракунӣ; $C) КЭШ-хотира, хотираи видео; $D) таҷҳизотҳои нигоҳдории доимӣ, сканер; $E) просессори дисплей ва видеоадаптер;

@225.

Таҷҳизоти нигоҳдории доимӣ барои чӣ хизмат мекунад?

$A) нигоҳдории барномаҳои бордоршавии ибтидоии компютер ва санҷиши пайвастаҳои он; $B) нигоҳдории барномаҳои истифодабаранда дар вақти кори он; $C) сабти барномаҳои махсусан пурарзиши амалӣ; $D) нигоҳдории барномаҳои доимо истифодашаванда; $E) нигоҳдории  ҳуҷҷатҳои махсусан пурарзиш;

@226.

Ҳангоми иҷроиш барномаи амалӣ дар куҷо сабт мешавад?

$A) дар хотираи видео; $B) дар просессор; $C) дар хотираи фаврӣ; $D) дар диски сахт; $E) дар таҷҳизоти нигоҳдории доимӣ;

@227.

Компютери фарди кор намекунад агар аз он тачҳизоти зеринро хориҷ кунем?

$A) дисковод; $B) мушак; $C) хотираи фаврӣ; $D) принтер; $E) сканер;

@228.

Барои нигоҳдории дарозмуддати ахбор чӣ пешбинӣ шудааст?

$A) просессор; $B) барандагони берунаи ахбор; $C) дисковод; $D) блоки таъмини барқ; $E) хотираи фаврӣ;

@229.

Раванди нигоҳдории ахбор дар барандагони берунаи ахбор аз раванди ниноҳдории ахбор дар хотираи фаврӣ бо чӣ фарқ мекунад?

$A) бо он фарк мекунад, ки ахбор дар барандагони берунаи ахбор баъди хомуш шудани барқ ҳам дар компютер нигоҳ дошта шавад; $B) бо ҳаҷми ахбори сабтшаванда; $C) бо гуногунии суръати дастраскунии ахбори сабтшуда; $D) имконияти ҳифзи ахбор; $E) бо гуногунии усули дастраскунии ахбори сабтшуда хотираи фаврӣ;

@230.

Ҳангоми хомӯш кардани компютер бо ахбор чӣ ходиса рӯй медихад?

$A) аз хотираи фаврӣ нест мешавад; $B) аз таҷҳизоти нигоҳдории доимӣ нест мешавад; $C) ба диски сахт навишта мешавад; $D) ба компакт диск навишта мешавад; $E) ба диски магнитӣ навишта мешавад;

@231.

Дисковод ин чӣ гуна таҷҳизот аст?

$A) коркарди фармонҳои иҷрошавандаи барнома; $B) хондану сабти маълумортҳо аз барандаи ахбори беруна; $C) нигоҳдории фармонҳои иҷрошавандаи барнома; $D) нигоҳдорандаи муддати тӯлонии ахбор; $E) хориҷи ахбор ба коғаз;

@232.

Кадоме аз таҷҳизотҳо барои хориҷкунии ахбор таъин шудааст?

$A) просессор; $B)  принтер; $C) Таҷҳизоти нигоҳдории доимӣ; $D) сканер; $E) клавиатура;

@233.

Мушак чӣ гуна таҷҳизот аст?

$A) модулятся и демодулятсия; $B) воситаи идоракунӣ; $C) Таҷҳизоти нигоҳдории доимӣ; $D) хориҷкунии ахбор; $E) барои насби принтер ба компютер;

@234.

Системаи амалиётӣ чи гуна барнома аст?

$A) маҷмӯъи таҷҳизотҳои асосии компютер; $B)  системаи барномасозии сатҳи поёнӣ; $C) бастаи барномаҳо, ки кори тамоми таҷҳизотҳои асбобии компютерро таъмин карда, дастрасӣ ба онҳоро таъмин мекунад; $D)  бастаи барномаҳое, ки барои амалҳо бо хуҷҷатҳо истифода мешавад; $E)  барномаа барои нест кардани вирусҳои компютерӣ;

@235.

Барои васли компютер ва шабакаи телефонӣ чӣ лозим аст?

$A) модем; $B)  факс; $C)  сканер; $D)  принтер; $E)  монитор;

@236.

Файл ин – …?

$A) гурӯҳи якнамудаи номгузоришудаи элементҳои маълумотҳо, ки навишт номида мешава; $B)  объекте, ки бо ном, манъо, ва тип (навъ) тавсиф дода мешавад; $C) маҷмӯъи омилҳо ва қоидаҳо; $D) термин; $E) объектҳои ба ҳам монанд;

@237.

Илованоми файл мувофиқи қоида чиро тавсиф медиҳад?

$A) вақти сохтанги файл; $B) ҳаҷми файл; $C) ҷои ишғолнамударо дар диск; $D) навъи ахборро, ки дар файл сабт шудааст; $E) вақти сохтанги файл;

@238.

Таҳриргари матнӣ маҳсулоти барномавиро ифода мекунад ва дар ҳайати кадом барнома дохил мешавад?

$A) таъминоти барномавии системавӣ; $B) системаи барномасозӣ; $C) таъминоти барномавии амалӣ; $D) таъминоти барномавии беҳамто; $E) системаи амалиётӣ;

@239.

Системаи идоракунии хазинаи маълумотҳо маҳсулоти барномавиро ифода мекунад ва дар ҳайати кадом барнома дохил мешавад?

$A) таъминоти барномавии системавӣ; $B) системаи барномасозӣ; $C) таъминоти барномавии амалӣ; $D) таъминоти барномавии беҳамто; $E) системаи амалиётӣ;

@240.

Системаи идоракунии хазинаи маълумотҳо маҳсулоти барномавиро ифода мекунад ва дар ҳайати кадом барнома дохил мешавад?

$A) таъминоти барномавии системавӣ; $B) системаи барномасозӣ; $C) таъминоти барномавии амалӣ; $D) таъминоти барномавии беҳамто; $E) системаи амалиётӣ;

@241.

Дар файли command.com чӣ ҷойгир шудааст?

$A) фармонҳои дохилии DOS; $B) фармонҳои хондани файлҳои бордоркунии DOS; $C) фармонҳои берунаи DOS; $D) драйверҳо; $E) трансляторҳо;

@242.

Барномаҳои хизматрасони таҷҳизотҳои компютерро чӣ меноманд?

$A) боркунандаҳо; $B) трансляторҳо; $C) интерпретаторҳо; $D) драйверҳо; $E) компиляторҳо;

@243.

Кадоме аз файлҳои зерин ба шаблони ??P*.A?? мувофиқ меояд?

$A) ppepsi.abc; $B) pedgy.arj; $C) pepper.arj ; $D) pepsi.a1; $E) fanta.doc;

@244.

Фармоҳои берунии  MS-DOS дар кадом файл аст?

$A) дар таҷҳизоти нигоҳдории доимӣ; $B)  дар файли IO.SYS; $C) дар файли MSDOS.SYS; $D) файли COMMAND.COM; $E) ба намуди файлҳои алоҳида дар диск;

@245.

Калид дар фармони MS-DOS нишон медиҳад, ки …?

$A) фармон чӣ тавр иҷро мешавад; $B) фармон чиро иҷро мекунад; $C) бо ин фармон кадом файлҳо коркард мешаванд; $D) фармон барои чӣ лозим аст; $E) фармон чӣ тарз навишта мешавад;

@246.

Бо ёрии фармони MD дар  MS-DOS чиро сохтан мумкин аст?

$A) файли матнӣ; $B) файли фармонӣ; $C) каталоги холӣ; $D) маҷмӯъи каталогҳо; $E) файли IO.SYS;

@247.

Бо ёрии фармони COPY дар  MS-DOS чиро нусхабардорӣ кардан мумкин аст?

$A) файлҳо ва каталогҳо; $B) танҳо файлҳои матнӣ; $C) танҳо каталогҳо; $D) танҳо файлҳои фармонӣ; $E) утилитаи MS DOS;

@248.

Фармони МS DOS C:\DOC\SYS роҳ ба сӯи чиро нишон медиҳад?

$A) зеркаталоги SYS аз каталоги асосӣ; $B) файли *.SYS каталоги DOC; $C) зеокаталоги SYS аз каталога DOC; $D) зеркаталоги DOC аз каталоги асосӣ; $E) файли SYS аз зеркаталоги DOC каталоги асосӣ;

@249.

Бо ёрии фармони DIR  дар  MS-DOS рӯихат чӣ тавр пайдо мешавад?

$A) тамоми каталогҳои диск; $B) файлҳо ва зеркаталогҳо аз каталоги ҷорӣ; $C) тамоми файлҳо каталоги асосӣ; $D) тамоми зеркаталогҳо аз каталоги асосӣ; $E) тамоми каталогҳо аз каталоги ҷорӣ;

@250.

Файли фармонӣ дар  MS-DOS чӣ гуна илованом дорад?

$A) doc; $B) com; $C) sys; $D) exe; $E) bat;

@251.

Кадоме аз файлҳои зерин пеш аз ҳама ҳангоми бордоршавии MSDOS иҷро мешавад?

$A) CONFIG.SYS; $B)IO.SYS; $C) MSDOS.SYS; $D) COMMAND.COM; $E) AUTOEXEC.BAT;

@252.

Norton Commander чӣ гуна барнома аст?

$A) системаи амалиётӣ; $B)IO.SYS; $C) Қабати барномавӣ (программную оболочку) барои MS-DOS; $D) редактори спрайт; $E) интерпретатори забони барномасозӣ;

@253.

Файли иҷрошавандаи Norton Commander кадом аст?

$A) start.exe; $B) autoexec.bat; $C) nc.exe; $D) nc.com; $E) command.com;

@254.

Барои гирифтани маълумот дар Norton Commander кадом тугма пахш карда мешавад?

$A) F4; $B) F3; $C) F2; $D) F1 $E) F5;

@255.

Барномаи архиваторро чӣ меноманд?

$A) барнома барои камкардани хаҷми ахбори файл; $B) барнома барои нусхабардории эҳтиётии файл; $C) интерпретатор; $D) транслятор; $E) системаи идоракунии хазинаи маълумотҳо;

@256.

Файли архившуда аз файли ибтидоӣ бо он фарқ мекунад, ки ..?

$A) дастраскунии он вақти камро мегирад; $B) вай бештар барои таҳриркунӣ қулай аст; $C)  вай аз вирус осонтар ҳифз шудааст; $D) вай аз дастраскунии тасодуфӣ осонтар ҳифз шудааст; $E) вай ҷои камтарро дар диск банд мекунад;

@257.

Вирусҳои компютерӣ чӣ тавр пайдо мешаванд?

$A) дар натиҷаи ноҷӯрии воситаҳои асбобии компютер; $B) онро одамон махсусан барои ворид карадни зарар ба истифодабарандагони кампютерҳо менависанд; $C)  натиҷаи руй додани хатогӣ дар системаи амалиётӣ; $D) заминаи пайдоиши биологӣ доранд; $E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст;

@258.

Вирусҳои бордоркунӣ (загрузочные) бо чӣ тавсиф дода мешавад?

$A) секторҳои бордоркунадаи дискро ноҷӯр месозанд; $B) барномаҳоро дар аввали кори онҳо аз кор мебароранд; $C) ҳангоми бодоршавии компютер ба кормедароянд; $D) тамоми коди файли сироятёфтаро тағйир медиҳанд; $E) ҳамеша ибтидо ва дарозии файлро тағйир медиҳанд;

@259.

Бо ёрии компютер ахбори матниро чӣ коркард мекунанд?

$A) нигоҳдорӣ, дастраскунӣ коркард; $B) танҳо нигоҳдорӣ; $C) танҳо дастраскунӣ; $D) танҳо коркарди матн; $E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст;

@260.

Таҷҳизоти хориҷкунии ахбори матнӣ чист?

$A) мушак; $B) экрани дисплей; $C) клавиатура; $D) дискета; $E) диски сахт;

@261.

Таҷҳизоти дохилкунии ахбори матнӣ чист?

$A) мушак; $B) экрани дисплей; $C) клавиатура; $D) дискета; $E) диски сахт;

@262.

Таҳриргари матнӣ барои чӣ хизмат мекунад?

$A) кор бо ахбори матнӣ дар раванди коргузорӣ, фаъолияти муҳарририву нашриётӣ ва ғ; $B) кор бо тасвирҳо ҳангоми сохтани барномаҳои бозӣ; $C) идоракунии ресурсҳои компютер ҳангоми сохтани ҳуҷҷатҳо; $D) ба тарзи автоматӣ тарҷума кардан аз забони символӣ ба коди компютерӣ; $E) идоракунии клавиатура;

@263.

Таҳриргари матниро метавон барои раванди зерин истифода бурд:

$A) иншо кардани асари мусиқӣ; $B) расмкашӣ; $C) навиштани иншо; $D) иҷрои амалҳои ҳисобкунӣ; $E) шиносшавӣ бо клавиатура;

@264.

Ба қатори функсияҳои асосии кор бо таҳриргари матнӣ инҳо дохил мешаванд:

$A) нусхабардорӣ, лағжонидан, несткунӣ ва ба навъҳо ҷудокунии қисмҳои матн; $B) бунёдсозӣ, таҳрир, нигоҳдорӣ ва чопкунии матн; $C) идоракунии ресурсҳои компютер ҳангоми сохтани матнҳо; $D) коркарди автоматии ахбори дар файли матнӣ пешниҳодшуда; $E) азназаргузаронии матн;

@265.

Ҳангоми  кор бо таҳриргари матнӣ воситаҳои таҷҳизотии зерини компютерҳои фардӣ лозим аст:

$A) клавиатура, монитор, протсессор, хотираи фаврӣ хотираи берунаи нигоҳдорӣ, принтер; $B) мушак, сканер, диски сахт; $C) модем, плотер; $D) клавиатура, монитор; $E) истифодабарандаи ботаҷриба;

@266.

Ҳуруфчинии матн дар таҳриргари матнӣ бо кадом асбоб амалӣ мешавад?

$A) мушак; $B)сканер; $C) модем; $D) клавиатура; $E) истифодабарандаи ботаҷриба;

@267.

Ҳангоми ҳуруфчинии матн дар таҳриргари матнӣ рамзи аз клавиатура дохилкардашуда дар куҷои экран пайдо мешавад?

$A) дар суроғаи додашуда; $B) дар ҷои ҷории курсор; $C) дар назди нишондиҳандаи мушак; $D) дар ҷои ҳарфи пештар аз ин дохилкардашуда; $E) дар дилхоҳ ҷои монитор;

@268.

Курсор чист?

$A) таҷҳизот барои дохилкунии матн; $B) яке аз клавишҳои клавиатура; $C) элеменнти хурдтарини тасвир дар экран; $D) ҷои кайдшудаи экран, ки мавқеъи рамзи аз клавиатура дохилшавандро нишон медиҳад; $E) мавқеъ барои хондани матн;

@269.

Дар куҷо ҷойгиршавии курсорро аз куҷо фаҳмидан мумкин аст?

$A) дар сатри ҳолат нишон дода мешавад; $B) дар менюи таҳриргари матн нишон дода мешавад; $C) дар равзанаи таҳриргари матн нишон дода мешавад; $D) дар равзанаи таҳриргари матн тамоман нишон дода намешавад; $E) ба экран бодиққаттар нигоҳ кунед ҷои ҷойгиршавиро мебинед;

@270.

Барои гузаштан аз режими ҳарфҳои калон ба режми хурд ва баръакс одатан аз кадом тугмаи клавиатура истифода мешавад?

$A) Caps Lock; $B) Shift; $C)Alt; $D) Enter; $E) аз версияи баномаи таҳриргари матн вобаста аст;

@271.

Ҳангоми ҳуруфчинӣ калимаҳо аз ҳамдигар бо чӣ ҷудо карда мешаванд?

$A) нуқта; $B) пробел; $C)аломати баён (:); $D) вергул; $E) худи таҳриргари матн ҷудо мекунад;

@272.

Таҳрири матн чиро ифода мекунад?

$A) раванди тағйирдиҳии матни мавҷудбударо; $B) проседураи сабти файд ба диск дар намуди файли матнӣ; $C) раванди интиқоли ахбори матниро бо шабакаи компютерӣ; $D) проседураи хондани матни пештар сохташударо аз барандаи берунаи ахбор; $E) дилхоҳ амал бо компютери фардӣ;

@273.

Кадоме аз амалҳои пешниҳодшуда ба таҳрири матн дохил намешавад?

$A) тағйирдиҳии матни мавҷудбуда; $B) сабти файд ба диск бо номи дигар; $C) нест кардани рамзи саҳван дохилшуда; $D) лағжонидани ягон қисми матн; $E) ивазкунии ягон рамз ба рамзи дигар;

@274.

Ҳангоми таҳрири матн барои тза кардани рамзи саҳван чидашуда кадом тугмаи клавиатура истифода мешавад?

$A) Insert; $B) Enter; $C) Esc; $D) Delete;  $E) End;

@275.

Тугмаи  Backspace  аз клавиатура барои тоза кардани чӣ истифода мешавад?

$A) рамзи пеш аз курсор истода; $B) рамзи дар мавқеъи курсор истода; $C) рамзи баъд аз курсор истода; $D) калимаи дар мавқеъи курсор истода ;  $E) сатри дар мавқеъи курсор истода;

@276.

Дар раванди қолибандаӣ  (форматирования) аз матн чӣ тағйир меёбад?

$A) параметри саҳифа; $B) андозаи шрифт; $C) ҷойгиршавии матн; $D) пайдарпаии ҷойгиршавии символҳои чидашуда;  $E) сатри дар мавқеъи курсор истода;

@277.

Дар раванди нусхабардории порчаи матн дар таҳриргари матн пеш аз ҳама  кор бояд кард?

$A) нишон додани мавқеъеро, ки аз он сар карда дар порча нусхабардорӣ карда мешавад; $B) порчаи нусхабардоришаванда ҷудо карда шавад; $C) интихоби банди мувофиқи меню; $D) кушодани равзани нави матнӣ;  $E) порчаи нусхабардорӣ шавандаро бо шрифти дигар ҳуруфчиро бо шрифти дигар ҳуруфчии кардан;

@278.

Менюи таҳриргари матн чист?

$A) қисми интерфеси он аст, ки барои гузаштан ба иҷрои дилхоҳ амалиёти нисбат бо матнро таъмин мекунад; $B) зербарномаест, ки идоракунии ресурсҳои компютери фардиро ҳангоми сохтани ҳуҷҷат таъмин мекунад; $C) интихоби банди мувофиқи меню; $D) як намуди равзана аст, ки бо воситаи он матн дар экран назора карда мешавад;  $E) маълумот оиди ҳолати ҷории редактори матнӣ;

@279.

Барои интихоби банди даркории менюи таҳриргари матн мувофиқи қоида чиро истифода мебаранд?

$A) тугмаи Enter; $B) тугмаи Esc; $C) интихоби банди мувофиқи меню; $D) тугмаи пробел;  $E) тугмаи Нome;

@300.

Барои интихоби банди даркории менюи таҳриргари матн мувофиқи қоида чиро истифода мебаранд?

$A) тугмаи Enter; $B) тугмаи Esc; $C) интихоби банди мувофиқи меню; $D) тугмаи пробел;  $E) тугмаи Нome;

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *