Главная / Тег Архивы Макро иқтисодиёт

Тег Архивы Макро иқтисодиёт

Проблемахои карздории мамлакатхои сусттараккикардаи чахон ва танзимдарории онхо

Назарияи проблемахои карзи беруниа 4 зиннаи тараккиётро аз сар гузаронидааст. Дар зиннаи аввал солхои 70-ум, чунин мехисобиданд, ки дар давлатхои тараккикарда амонатхои ба дарачаи кофи чамъ карда шудаанд, ки ба мамлакатхои ру ба таракки онхоро саморанок гардиш намоянд. Ин давлатхо гарчанде, ки баланси дефисити амалиётхои чориро аз сар мегузарониданд, тавонистанд карзхоро самаранок истифода бурда, карзхои берунаро баргардонанд. Дар зиннаи 2-юм, дар солхои 80-ум, муайян гардид, ки карзхои гирифташуда самаранок истифода …

Читать дальше »

Механизми карздихии байнидавлати

Дар карздихии байнидавлати накши мухимро созишнома оиди карз мебозад. Вобаста ба конунгузории милли, мафхумхои гуногуни он истифода бурда мешавад – карз, созишнома оиди кушодани карз, шартномаи карзи. Яке аз тарафхо дар созишхои савдои хоричи то амали гардидани молсупори пардохти авансиро бояд пардозад. Дигар имконият пешниходи кафолати бонки ба хисоб меравад. Сугуртакунонии бонки дар шакли кафолати пардохт дар созишномахои савдои хорича пардохти баромад намекунад. Вай дар худ ухдадории бонкро барои пардохти …

Читать дальше »

Карз, хамчун харакати сармояи карзи

Карзи байнидавлати дар худ харакати сармояи карзиро дар сатхи муносибатхои байналхалкии иктисоди тачассум менамояд, ки бо пешниходи захирахои моли ва арзи бо шартхои баргардони, мухлатноки ва пардохти фоиз, дар шакли фоиз гирифтани даромад аз заемхо, карзхои тичорати депозитхо ва гайрахо алокаманд аст. Карзи байнидавлати яке аз шаклхои кадимтарини муносибатхои иктисодии байналхалки мебошад, ки дар асрхои 14 – 15 таъсис дода шуда ба вучуд омада буд. Сарчашмахои карзи байнидавлати: – фонди …

Читать дальше »