Главная / Тег Архивы МЭҲ

Тег Архивы МЭҲ

Тарзи лоиҳасози дар барномаи Visual Basic

Истифодабаранда бо ёрии нишондиҳандаи мушак обкетҳоро аз равзанаи генерали интихоб менамояд баъди интихоби обект нишондиҳандаи мушакро ба руи майдони форма оварда тугмаи чапи мушакро пахш намуда ба тарафи рост мелаѓжонем. Ё ин, к ибо ёрии нишондиҳандаи мушак обекти интихобнамуда, тугмаи чапи мушакро ду маротиба пайдарпай пахш намудан лозим аст. Дар ин ҳолат обекти интихобшуда ба таври автомати дар майдони форма пайдо мешавад. Баъди ба форма ҳамроҳ намудани обектҳои дигар мо …

Читать дальше »

Маълумоти мухтасар дар бораи пайдоиши барномаи Visual Basic

Сарсухан Пеш аз оне, ки мо дар бораи забони барномасозии Visual Basic маълумот диҳем мо бояд донем, ки ин барнома аз тарафи кадом фирма сохта шудааст. Дар рафти омӯзиши ин забони барномасозӣ ба мо маълум гардид, ки ин барнома аз тарафи фирмаи Microsoft сохта шудааст.Visual Basic яке аз забонҳои барномасозии сифатан нав мебошад, ки ба воситаи он программахо дар асоси идоракунии ходисахо сохта мешаванд. Ҳодиса гуфта, амалҳои муқаррарии (интихоби командаҳо, …

Читать дальше »

Программаи Microsoft Access

Барномаи Microsoft Access-ро асосан барои сохтани файлҳои маълумотӣ истифода мебаранд. Файлҳои маълумотӣ гуфта файлҳоеро мегӯянд, ки дар онҳо маълумотҳои гуногуни зиёде нигоҳ дошта мешавад. Масалан дар бораи донишҷӯён чунин маълумотҳоро дохил кардан мумкин аст: рақами тартибӣ, ному насаб, сол ва моҳи таваллуд, суроЃа, факулта, бахш, ихтисос, рақами дафтарчаи донишҷӯ ва ғайра. Албатта чунин маълумотҳоро мо метавонем дар барномаҳои «Word» ва «Excel» низ ташкил диҳем. Аммо дар барномаи Access барои дохил …

Читать дальше »

Барномаи Microsoft Power Point

Барномаи Power Point монанди барномаҳои Word Excel ва Access ба дастаи барномаҳои Office-ӣ дохил мешавад ва дар вақти шинонидани барномаҳои Office-ӣ дар компютерҳо ба қатори барномаҳои номбурда пешниҳод мешавад. Тарзи ба кор даровардани ин барнома монанди ҳамаи барномаҳои Office-ӣ аст. Яъне, бо воситаи «Пуск», зерменюи «Программы» ва Microsoft Power Point ё ин ки бо воситаи нишонаи барнома аз мизи кори Windows. Вақте, ки бо яке аз ин роҳҳо барномаро ба …

Читать дальше »

Барномаҳои зиддивирусӣ

Барои муҳофизат аз вирусҳо як чанд намуди барномаҳои зидди вирусӣ (антивирусҳо) мавҷуданд. Ин барномаҳо вирусҳоро қабул карда, онҳоро табобат ё умуман нест мекунанд. Дар шароити ҳозира барномаҳои зидди вирусӣ зиёде мавҷуданд. Масъалан: Барномаҳои зидди вирусӣ Norton Antivirus, Virus Scan Mac Afee, Doctor Wed. Иван Данилова, ADinf. D. Мотового. Anti Viral Toolkit Pro (AVP). У. Касперский ва ғайраҳо. Барномаҳои зиддивирусӣ У. Касперский Барномаи зиддивирусии Касперский яке аз барномаҳои паҳнгаштаи ҳозиразамон ба …

Читать дальше »

Асосҳои кор бо барномаҳои зидди вирусӣ

Маълумоти мухтассар дар бораи вирусҳои компютерӣ. Роҳҳои ҳимояи компютер аз вирус «Вирусҳо» программаҳои махсус тартибдодашудаи зараррасони ҳаҷман начандон калоне мебошанд, ки ба раванди муқаррарии кори компютер дахолат намуда, ноаён (махфӣ, ногаҳон) ба таркиби диску файлҳои системавии компютер дохил мешаванд ва программаю ҳуҷҷатҳоро қисман ё пурра несту хароб месозанд. Соли 1986 пас аз «ихтирои» вируси Brain, ки ба воситаи дискетҳо аз компютерӣ ба таври «оммавӣ» паҳн шудан гирифтанд. Қариб ҳар сол …

Читать дальше »

Ҳимояи компютерҳо аз вирусҳо

Ба компютер шинондани барномаҳои вирусҳоро несткунанда ҳатмист. Аз рӯи баъзе баҳодиҳиҳо зарари вирусҳо бо компютерҳо ба якчанд миллиард доллар баробар аст. Ба нобудсозии вирусҳо нигоҳ накарда, ҳар як сол қариб 9% компютерҳо аз вирусҳо осеб мебинанд. Вирусҳои компютерӣ барномаҳои кодӣ мебошанд, ки мустақилона метавонад шумораашон зиёд шаванд. Яъне ба файлҳо якҷоя шуда, дар папкаҳо аз нав нусхабардорӣ мешаванд. Вирусҳо зараррасон ва безарар мешаванд. Вирусҳои безарар дар вақти кор овозҳо ё …

Читать дальше »

Internet ва WWW

Қариб, ки ҳама дар бораи Internet ва почтаи электрони каме ҳам бошад тасавуроте дорад. Бо Internet факсҳо фиристонда ва қабул карда мешавад. («Факс-модем аппарате, ҳаст аз дигар ҷо қабул карда ва ба чоп додани информация хизмат мерасонад типа Internet барин» «Факс-модем асбобе ҳаст, ки барои иваз намудани тасвирҳо истифода бурда мешавад» «Факс-модем барои доду гирифти ахбор байни компютерҳо ва дар рӯи қоЃаз ба чоп баровардани онҳо хизмат мекунад») Internet–миллион компютерҳоро …

Читать дальше »

Web – саҳифаҳо

Яке аз хидматҳои Интернет, ки аз ҳама маъмултар аст, Word Wide Web (мухтасар ё бештар ваrт содда карда Web мегeянд, тарxумааш – «анкабути умумиxаҳонb») ба ҳисоб меравад. Ахборе, ки дар Интернет ба шакли формати ин хидмат дарx шудааст, ба намуди Web саҳифаҳо тасвир карда мешавад. Web саҳифаҳо ҳуxxатҳои маxмeавие мебошанд, ки онҳо аз ҳар гуна маълумоти намуди матнb, графикb, овозӣ ва видео иборат буданашон мумкин аст. Rабули Web саҳифаҳо аз …

Читать дальше »

Системаи USENET

USENET яке аз хидматҳои маъмулии Интернет ба шумор меравад. Вай чунин системае мебошад, ки ба ҳамаи истифодабарандагони Интернет имконияти иштирок дар мубоҳисаҳои гурeҳb, ки телеконференсияҳо номида шуда, дар он масъалаҳои гуногун муҳокима карда мешавад, медиҳад. Телеконференсияҳоро инчунин гурeҳи ахборҳо ҳам меноманд. Дар ваrти ҳозира USENET тахминан бо 8000 телеконференсияҳои мавзeъҳояшон мухталиф сару кор дорад. Вай як намуди инкишофёфтаи почтаи электрониро ифода мекунад, ки хабари почтавӣ на ба истифодабарандаи алоҳида, балки …

Читать дальше »