Тег Архивы Таърихи точикон

Ҳаёти халқи тоҷик дар давлати Шайбониён (асри ХVI)

Истилои давлати Темуриён Сиёсати дохилии Шайбонихон Дар охирҳои асри ХV ва ибтидои асри ХVI ӯзбекҳои бодянишин бо сардории Муҳаммад Шайбонихон Мовароуннаҳри марказӣ ва андаке баъдтар …

Читать дальше »

Хоҷагӣ дар давлати Темур ва Темуриён

Муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ Вазъи умумии хоҷагӣ ва истисмори деҳқонон Дар замони Темуриён вазъияти хоҷагии қишлоқ назар ба замони муғулҳо хеле беҳтар гардид. Ҷангҳои Темур харобиовар …

Читать дальше »

Муносибатҳои иҷтимоию иқтисодии осиёи миёна дар замони Муғулҳо

Категорияҳои моликияти замин. Суюрғол Муносибати иҷтимоию иқтисодии замони муғулҳо, таъсири истило ва фармонфармоии онҳо ба созмонҳои гуногуни иҷтимоию иқтисодии давлати ҳулокуиҳо ҳаматарафа омӯхта шудааст.[1] Албатта, …

Читать дальше »

Истилои Муғул. Хоҷагии осиёи миёна дар замони ҳукмронии Муғулҳо

ҳуҷуми ӯрдуи Чингизхон ба Осиёи Миёна Давлати хоразмшоҳӣ дар солҳои бистуми асри ХIII боз ҳам бештар сабзида, ғайр аз Хоразм ва Мовароуннаҳр Афғонистони кунунӣ ва …

Читать дальше »

Халқи тоҷик дар асри XI-ибтидои асри XIII. Давлатҳои Ғазнавиён, Қарохониён, Ғуриён ва Хоразмшоҳиён

Муборизаи бесамари Абӯиброҳими Мунтасир барои аз нав барқарор намудани ҳокимияти Сомониён Дар солҳои аввали асри ХI, пас аз забт кардани Мовароуннаҳр ба Қарохониҳо лозим омад …

Читать дальше »