Тег Архивы Таърих

Муносибатҳои иҷтимоию иқтисодии осиёи миёна дар замони Муғулҳо

Категорияҳои моликияти замин. Суюрғол Муносибати иҷтимоию иқтисодии замони муғулҳо, таъсири истило ва фармонфармоии онҳо ба созмонҳои гуногуни иҷтимоию иқтисодии давлати ҳулокуиҳо ҳаматарафа омӯхта шудааст.[1] Албатта, …

Читать дальше »

Истилои Муғул. Хоҷагии осиёи миёна дар замони ҳукмронии Муғулҳо

ҳуҷуми ӯрдуи Чингизхон ба Осиёи Миёна Давлати хоразмшоҳӣ дар солҳои бистуми асри ХIII боз ҳам бештар сабзида, ғайр аз Хоразм ва Мовароуннаҳр Афғонистони кунунӣ ва …

Читать дальше »

Халқи тоҷик дар асри XI-ибтидои асри XIII. Давлатҳои Ғазнавиён, Қарохониён, Ғуриён ва Хоразмшоҳиён

Муборизаи бесамари Абӯиброҳими Мунтасир барои аз нав барқарор намудани ҳокимияти Сомониён Дар солҳои аввали асри ХI, пас аз забт кардани Мовароуннаҳр ба Қарохониҳо лозим омад …

Читать дальше »

Оид ба масъалаи пайдоиш ва инкишофи забони адабиёти классикии тоҷик

Асри Х ва асрҳои минбаъда аз давраҳои нашъунамои адабиёти классикии тоҷику форс ҳисоб меёбанд. Осори адабиёти бадеӣ (аксаран, асарҳои манзум), асарҳои таърихӣ ва илмӣ, ки …

Читать дальше »

Хоҷагӣ, маданияти моддӣ, муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар асрҳои IХ-Х

Хоҷагии қишлоқ Аксари аҳли меҳнат машғули зироат ва чорводорӣ буд. Зироати обӣ дар Осиёи Миёна ва дар Хуросон ба ғояти равнақ расид, шабакаи пурвусъати анҳору …

Читать дальше »