Тег Архивы: Фанни Экология

Эколгяи инсон ва экологияи ичтимои

Инсон ҳамчун инфироди биоиштимоӣ Инсон зинаи баланди рушди организмҳои зиндаи Замин буда, бо дигар шаклҳои ҳаёт алоқаи ирсӣ дорад, ваъле аз онҳо бо он фарқ мекунад, ки ӯ олами меҳнат месозад, нутқ ва шуур, фаъолияти эҷодӣ ва тақомули ӯҳамчун инфиранд антрогенет номида мешавад. Қувваи ҳаракатдиҳии антропогенез омилҳои биологӣ ва иҷтимоӣҳастанд. …

Читать далее

Замин ва атмосфера

Замин ва мухити ихотакунандаи он дар тули 4,7 млрд сол дар натичаи рушди эволютсионии тамоми системаи Офтоб  хамчун кисмати Коинот ташкил ёфтааст. Сайёраи мо кувваро аз Офтоб, ки дар шакли шуои электромагнити сатхи заминро дастрас мешавад, мегирад. Мачрои бузургии гарми аз каъри Замин пайдо мешавад. Замин сохти нохамвор дошта, аз …

Читать далее

Экологияи омилхо

1.   Робитахои   гизои  ( трофики),   топики,  форики  ва    фабрикави Таксимоти  токчахои  экологии  байни   намудхо  аз  хисоби   мутобикати  намудхои  гуногун  ба  чои  зист,   гизои  ва  вакти  гуногуни  истифодаи  танхо  як  чои  зист  ба  амал   меояд.   Ходисаи   чудошавии  экологии  намудхои  монанд  принсипи    истиснои    ракобати  ё  пинсипи  Гаузе  номида  мешавад,  ки  он   чунин  …

Читать далее

Экологияи иттиходхои (оила) биотики

        Биосеноз   Биосеноз  ё  оилаи  биотикӣ –  системаи  организмҳо  мебошад,  ки  аз  наботот,  ҳайвонот  ва  микроорганизмҳо  иборат  аст.  Қисми  набототии  биосеноз  –  фитосеноз,  ҳайвонотӣ  –  зоосеноз,  микробӣ  –  микробиосеноз  номида  мешавад.  Дар   пайвастагӣ  –    биосеноз   ва      биотоп  биогеосенозро  ташкил  мекунанд,  ки  сатҳи  баланди  ташкилотро  дорост.  Экосистемаҳо  иттиҳоди  биотикии  ҳаҷмаш  …

Читать далее

Экалогияи популятсиони

ТАВСИФИ   ПАПУЛЯТСИЯҲО. Намуд    ҷамъи    фардиятҳо  буда,  шабеҳияти   модарзодии   хислатҳои   гуногунро   доро  мебошад,  бо  пайдоиши  насли  пурсамар   қобилияти   пайвандшавиро  дорад  ва  дар  табиат  мавқеъи  муайяни  фазоро  ишғол  менамояд. Папулятсия-  муштаракии   намуди   яке  аз   ҳамҷинсон,   ки  қобилияти  худтаҷдидкунӣ  дорад  ва  муддати   дурудароз  дар   минтақаи   муайян  вуҷуд  дорад.  Ареал-  минтақаи  паҳншавӣ  ё   фазое  …

Читать далее

Системахои Экологи

Тавсифи мухтасари биотаи Замин Флора – ҳамаи  организмҳои  рӯяндаи  Замин ё  минтақаи  муайяни  саёра.  Фауна –  ҳамаи  организмҳои   зинда.  Флора  ва  фаунаи  Замин  дар  якҷоягӣ  биота  номида  мешаванд.    Айни  замон дар  рӯи  Замин  қариб  2,5  млн  намуди  организмҳои  зинда  вуҷуд  дорад,  ки  ба  организмҳои  беҳуҷайра  ( вирус  ва  фагаҳо)  …

Читать далее

Омилхои экологи

1.Таснифи омилҳои экологӣ. Омилҳои экологӣ шароит ва унсурҳои муайяни муҳит. ки ба организм таъсири махсус мерасонанд. Омилҳои экологӣ ба се гурӯҳ—абиотикӣ, биотикӣ ва антропогенӣ ҷудо мешаванд. Омилҳои абиотикӣ қисматҳои табиати ғайри зинда таъсир мебошанд, ки ба ҳайёт ва паҳншавии организми зинда таъсир мерасонад. Онҳо физикӣ,химиявӣ ва эдофики мешавнд. Ба омилҳои …

Читать далее

Мафхумхои асосии экология

Моҳияти  материяи  зинда. Маълумоти илмии муосири экологияи( биология ) эволютсионӣ собит менамояд, ки ҳаёт дар рӯи Замин беш аз 3 млрд сол вуҷуд дорад. Ҷонибдорони креасионизм ё фарзияҳои  офариниши дунё ва инсон аз ҷониби Офаридгор тасдиқ менамоянд, ки ҳаёт дар рӯи Замин якчанд ҳазор сол вуҷуд дорад. Тибқи тадқиқоти палеонтологҳо …

Читать далее

Пайдоиш, таърихи инкишоф,максад ва вазифаи экология

Мафҳуми экология, фанни  омӯзиш, вазифахо.         Экология- илм дар бораи муносибатҳои байниҳамдигарии организмҳои зинда бо муҳити зисти онҳо. Он қисми таркибии илми биологӣ буда, бо фанҳои кимиё, физика, геология, хокшиносӣ, математика ва дигар фанҳои дақиқ робитаи зиҷ дорад. Нахустин бор мафҳуми « Экология »-ро олими олмонӣ Э. Геккель ворид намудааст, …

Читать далее

Муҳимтарин омилҳои экологии абиоти ва мутобиқшавии организм ба онҳо

Дар ҳар муҳити зисти муайян маҷмӯъи омилҳои абиотй ба организм таъсир мерасонанд. Омилҳои абиотӣ дар ҳар се муҳити асосии зисти организмҳо (дар об, хок ва хушкй ) ё ки дар дутоаш вазифаи муҳимро иҷро мекунанд. Барои ҳамин ҳар як омили муҳимтарини абиотиро дар алоҳидагй дида мебароем. Рӯшноӣ яке аз омилҳои …

Читать далее