Главная / Тег Архивы хукук

Тег Архивы хукук

Хукуки дипломати ва консули

Ҳуқуқи дипломатӣ ва консулӣ. 1.Мафҳум низом ва сарчашмаи низоми ҳуқуқи  дипломатӣ. 2.Мақомотҳои робитаи беруна. Дар муносибатҳои байналхалқӣ аз замонҳои қадим Сар карда меъёрҳое вуҷуд доштанд, ки онҳо фаъолият ва мавқеи намояндагии давлат ё ин мақомоти онро дар муносибатҳои расмии байни онҳо ба танзим медароварданд ва ин фаъолият мақсади намояндагии он, таъмини бехатарии давлат, ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни онҳо дар ҷараёни муносибатҳои байналхалқӣ буд. Бо мурури замон ин меъёрҳо муҳити мустаҳкам …

Читать дальше »

Ба таври осоишта ба танзим даровардани бахсхои байналхалки

Ба таври осоишта ба танзим даровардани баҳсҳои байналхалқӣ 1.Мафҳуми баҳси байналхалқӣ. 2.Мафҳуми ҳуқуқии принципи ба таври осоишта ҳал кардани баҳсҳои байналхалқӣ. 1.Мафҳуми баҳси байналхалқӣ. Мафҳуми баҳси байналхалқӣ одатан барои нишон додани мухолифати байни давлатҳо, инчунин баҳсҳое, ки осоиштагӣ ва бехатарии байналхалқиро дар хатар мегузоранд, истифода мешавад. Дар асоси баҳсҳои байналхалқӣ як қатор омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ-сиёсӣ, ғоявӣ, ҳарбӣ, ки хусусияти ҳуқуқи байналхалқӣ доранд, меистанд. Дар намуди умуми, баҳси байналхалқиро ба сифати …

Читать дальше »

Ташкилотхои байналхалки

Мафҳуми ташкилотҳои байналхалқӣ ва              табиати ҳукуқии онҳо. Функсия ва низоми мақомотҳои ташкилотҳои       байналхалқӣ. 1.Мафҳуми ташкилотҳои байналхалқӣ ва табиати ҳуқуқии онҳо. Пайдоиши ташкилотҳои байналхалқи тасодуфи набуда балки дорои зарурияти ба худ хос мебошанд ё бо ибораи дигар гуем онҳо баҳри қонеи талаботҳои муайяни ҷомеаи инсон арзи вуҷуд намудаанд. Ба қарни XIX пайдоиши ташкилотҳои байналхалқӣ рост меояд, лекин қайд намудан лозим аст, ки ташкилотҳои байналхалқии он айём чандон нуфуз аз …

Читать дальше »

Конференцияхои байналхалки

Конференцияҳои байналхалқӣ. 1.Мафҳуми конференцияи байналхалқӣ. 2.Тайёри ба даъват кардани конференцияи байналхалқӣ. 1.Мафҳуми конференцияи байналхалқӣ. Дар зери мафҳуми конференцияи байниҳукумати мақомоти дастаҷамъи, муваққатии давлатҳибистиқлоли аъзои ин конференция фаҳмида мешавад, ки барои комёб шудан ба мақсадҳои мувофиқ гузаронида шуда аст. Мақсад ва фаъолияти конференцияҳои байниҳукумти бояд ба принципҳои ҳамаэътирофшудаи ҳуқуқи байналхалқӣ мувофиқ бошад. Вобаста аз субъектҳои иштирокдоштаи конференцияҳои байниҳукуматӣ ва ғайриҳукумати тақсим мекунанд. Конференцияҳои байниҳукуматӣ яке аз шаклҳои дипломатия бисёртарафа Буда, воситаи …

Читать дальше »

Хукуки шартномахои байналхалки

Ҳуқуқи шартномаҳои байналхалқӣ. 1.Мафҳум ва сарчашмаҳои ҳуқуқи шартномаҳои байналхалқӣ. 2.Мафҳуми шартномаҳои байналхалқӣ ва   таснифоти он. Мафҳум ва сарчашмаҳои ҳуқуқи шартномаи байналхалқӣ. Амалияи муносибатҳои сиёсию иқтисодии байни давлатҳо вобастагии муҳимро бо шартномаҳои байналхалқӣ дошта ва дар ин ҷода онҳо дорои мавқеи аввалиндараҷа мебошанд. Шартномаҳои байналхалқӣ дар намуди хаттии созиши давлатҳо дар охири асри IV ва ибтидои асри  III пеш аз мелод пайдо шудаанд. Шартномаҳои байналхалқие, ки пайдоиши онҳо ба масъалаҳои сулҳ …

Читать дальше »

Ахоли дар хукуки байналхалки

Аҳолӣ дар ҳуқуқи байналхалқӣ. 1.Мафҳуми аҳолӣ ва ҳайати он. 2.Шаҳрвандӣ дар ҳуқуқи байналхалқӣ. Мафҳуми аҳолӣ ва ҳайати он. Мафҳуми аҳоли дар ҳуқуқи байналхалқӣ чунин таъриф дода шудааст, маҷмӯи шахсони ҷисмоние, ки дар Айни ҳол дар ҳудуди давлати муайян зиндагӣ мекунанд. Ҳайати аҳолӣ ҳар як давлат иборат мебошад; аз шаҳрвандони  худи давлат, шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони бешаҳрвандӣ /апатридҳо/, шахсони душаҳрвандӣ /бипатритҳо/. Чунин тақсим намудани ҳайати аҳоли олимони шинохтаи соҳаи ҳуқуқи байналхалқӣ Г.И.Тункин., …

Читать дальше »

Каламрав дар хукуки байналхалки

Қаламрав дар ҳуқуқи байналхалқӣ. 1.Мафҳум ва намудҳои қаламрав дар ҳукуқи байналхалқӣ. 2.таркиб ва табиати ҳуқуқии қаламрави давлатӣ. А Д А Б И Ё Т :       Курс международного права в 7 томах .М.,1990, Т.3. гл.1,М,1989; Т.2, Гл.5 и 6Клименко Б.М. Государственная территория. М.,1974.Клименко Б.М. мирное решение территориальных сторон. М., 1982 1.Мафҳуми қаламрав дар ҳуқи байналхалқӣ. Дар зери мафҳуми қаламрав дар ҳуқуқи байналхалқӣ фазои гуногуни кураи замин, рӯи оби ва замини он, …

Читать дальше »

Чавобгари дар хукуки байналхалки

Чавобгари дар хукуки байналхалки     Аз нимаи авали асри 20 сар карда хукуквайронкунихои байналхалки ба деликтхои байналхалки ва чиноятхои байналхалки таксим мешаванд. Чиноятхои байналхалки тачовузкори, мачбуран баркарор кардан ё нигох доштани хукмронии мустамликави, генотсид, апартеид ва гайрахо мебошанд. Чавобгарии давлати хукуквайронкунанда дар намуди шаклхои муаххас вучуд доранд. Чавобгарии хукуки вобаста ба хукуки байналхалки аз чавобгарии хукуки фарк мекунад. Дар хукуки байналхалки вобаста ба хусусияти зарари расонидашуда ду намуди чавобгари чудо карда …

Читать дальше »

Хукуккабулкунии давлатхо

1.Ҳуқуққабулкунии давлатҳо нисбати  шартномаҳои байналхалқӣ; 2.Ҳуқуққабулкунии давлатҳо нисбати моликияти  давлатӣ; 1.Ҳуқуққабулкунии давлатҳо нисбати шартномаҳои байналхалқӣ. Мувофиенцияи Венагӣ соли 1978 ва таҷрибаи байналхалқӣ масъалаҳои ҳуқуққабулкунии давлатҳо нисбати шартномаҳо  вобаста аз он ки кассе барои ҳуқуққабулкуни он мебошад ҳал карда мешавад, яъне дар ҳолати муттаҳид шудани давлат, тақсимшавии давлатҳо ё ин ки ҷудо шудани қисми ҳудуди он. Дар ҳолати муттаҳид шудани давлат ва ташкил шудани ин давлати ворис ҳал кардани шартномае, ки …

Читать дальше »

Принсипхои асосии хукуки байналхалки

Мафҳум ва хусусиятҳои принципҳои асосии ҳуқуқи байналхалқӣ.Таснифоти принсипҳои асосии ҳуқуқи байналхалқӣ 1. Мафҳум ва хусусиятҳои принципҳои асосии ҳуқуҳои байналхалқӣ. Таърифи принципҳои асосии ҳуқуқи байналхалқӣ бо тарзҳои гуногун ифодаи хешро дар адабитҳои ҳуқуқи ёфтааст. Ба андешаи ҳуқуқшиноси шинохта Г.И.Тункин давлат Хамчун субъекти ҳуқуқи байналхалқӣ  ҳуқуқу ӯҳдадориҳои асоси он ифодакунандаи мафҳуми принципҳои асосии ҳуқуқи байналхалқӣ аст. Д.И.Кудрявцев принципҳои асосии ҳуқуқи байналхалқӣ ва меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқиро як медонад. Чунин ақида аз ҷониби дигар …

Читать дальше »