Full English Irregular verbs / феълхои нодурусти забони англиси

IRREGULAR VERBS / ФЕЪЛҲОИ НОДУРУСТ

Infinitive

Past indefinite

Participle II

Participle I

 

to abide

abode/

abided

abode/abided/

abidden

Abiding

1) интизор шудан

2) тоб овардан

to alight

alit/alighted

alit/alighted

Alighting

1) берун шудан, фаромандан;

2) фуруд омадан

to arise

arose

arisen

arising

пайдо шудан, хестан

to awake

awoke

awoken

Awaking

1) бедор кардан

2) бедор шудан

to backbite

backbit

backbitten

Backbiting

ғайбат кардан

to be

was, were

been

Being

будан, ҳаст

to bear

bore

born/borne

bearing

1) бардошта бурдан

2) доштан, доро будан

to beat

beat

beaten

Beating

задан, зарба задан

to befall

befell

befallen

Befalling

рӯх додан

to beget

begot/begat

begotten

Begetting

ба вуҷуд овардан, сабаб (боис) шудан

to become

became

become

Becoming

шудан

to begin

began

begun

Beginning

сар шудан,

сар кардан

to bend

bent

bent

Bending

қад кардан

to bereave

bereft

bereft/bereaved

Bereaving

маҳрум кардан

to beseech

besought/

beseeched

besought/

beseeched

Beseeching

зорӣ кардан, пурсидан, дархост кардан

to beset

beset

beset

Besetting

1) иҳота кардан, фурӯ нишондан;

to bespeak

bespoke

bespoken

Bespeaking

пешакӣ фармоиш додан

to bestrew

bestrewed

bestrewed/

bestrewn

Bestrewing

1) шомидан, рехтан, фаро гирифтан

2) бо қабати ғафс пушонидан

to bestride

bestrode

bestridden

Bestriding

1) нишастан, савор шудан;

2) ҳимоя кардан

to bet

bet

bet

Betting

шарт бастан

to betake

betook

betaken

Betaking

муроҷиат кардан;

дода шудан (ба чизе), бахшида шудан

to bethink

bethought

bethought

Bethinking

1) ба хотир овардан;

2) фикр карда баромадан

to bid (for)

bid/ bade

bid/ bidden

bidding/ bidding

нарх пешниҳод кардан (барои лоиҳа тендер ва ғ. одатан дар ауксион)

to bide

bided/bode

bided

Biding

интизор шудан

to bind

bound

bound

Binding

бастан

to bite

bit

bit

Biteing

газидан

to bleed

bled

bled

Bleeding

1) хун рафтан

2) (for) ҳамдардӣ баён кардан

to blow

blew

blown

Blowing

вазидан

to break

broke

broken

Breaking

шикастан

to bring

brought

brought

Bringing

овардан

to broadcast

broadcast/

broadcasted

broadcast/

broadcasted

Broadcasting

1) бо тариқи радио ё телевизион пахш кардан

2) дар барномаи радиоӣ ё телевизионӣ иштирок кардан

to browbeat

browbeat

browbeat/

browbeaten

Browbeating

тарсондан

to build

built

built

Building

сохтан

to burn

burnt

burnt

Burning

оташ задан/гирондан

to burst

burst

burst

Bursting

кафидан, таркидан

to bust [bʌst]

bust

bust

Busting

шикастан, шикаста шудан

to buy

bought

bought

Buying

харидан

to cast

cast

cast

Casting

партофтан, ҳаво додан

to catch

caught

caught

Catching

доштан, қапидан

to chide

[tʃaɪd]

chid

chid/chidden

Chiding

1) сарзаниш кардан;

2) уллос кашидан/ задан (саг); шавшув кардан (баҳр, шамол ва ғ.)

to choose

chose

chosen

Choosing

интихоб кардан

to clap (out)

clapped/clapt

clapped/clapt

Clapping

қарсак задан

to cleave

cleft/cleaved/

clove

cleft/cleaved/

cloven

Cleaving

булак/пора кардан;

пора шудан

to cling

clung

clung

Clinging

1) маҳкам доштан, часпидан;

2) шинам будан, часпида истодан (матоъ, курта)

to clothe

clad/clothed

clad/clothed

Clothing

1) пушонидан

2) ифода (изҳор, баён) кардан

to come

came

come

Coming

омадан

to cost

cost

cost

Costing

арзишдоштан

to creep

crept

crept

Creeping

хазидан, гавак кашидан

to crow

crowed/crew

crowed

Crowing

қар-қар кардан

to cut

cut

cut

Cutting

буридан

to dare

dared/durst

dared

Daring

1) ҷуръат кардан;

2) беэътиноӣ (бепарвогӣ, хунукназарӣ) кардан

to deal

dealt

dealt

Dealing

1) тақсим кардан,

2) хариду шурӯш кардан;

3) сару кор доштан

to dig

dug

dug

Diging

чуқурӣ кандан

to disprove

disproved

disproven/

disproved

Disproving

рад кардан (дурӯғ-ро), дурӯғро исбот кардан

to dive

dived/dove

dived

Diving

ғута задан, даромдан

(ба об), ҷаҳидан ба поён

to do

did

done

Doing

иҷро кардан

to draw

drew

drawn

drawing

расм кашидан

to dream

dreamt

dreamt

Dreaming

хобдидан,

орзукардан

to drink

drank

drunk

Drinking

нушидан

to dwell

dwelt

dwelt

Dwelling

1) зиндагӣ кардан;

2) тавақуф кардан

to drive

drove

driven

Driving

рондан

to eat

ate

eaten

Eating

хурдан

to fall

fell

fallen

Falling

афтидан

to feed

fed

fed

feeding

хӯрондан

to feel

felt

felt

Feeling

ҳискардан

to fight

fought

fought

Fighting

муборизабурдан

to find

found

found

Finding

ёфтан

to fit

fit/fitted

fit/fitted

Fitting

муносиб омадан/

будан, зебидан

to flee

fled

fled

Fleeing

гурехтан

to fling [flɪŋ]

flung

flung

Flinging

худро ба сӯи касе партофтан

to fly

flew

flown

Flying

парвоз кардан,

to forbear

forbore

forborne/

forborn

Forbearing

худдорӣ кардан

to forbid

forbade

forbidden

Forbidding

маън кардан

to fordo/foredo

fordid

fordone

fordoing

1) нобуд (нест, ҳалок) кардан

2) бо мушкилӣ аз ӯҳдаи чизе баромадан, чизеро бо мушкилӣ паси сар кардан

to forecast

[‘fɔːkɑːst]

forecast/

forecasted

forecast/

forecasted

Forecasting

пешгӯӣ кардан (зилзила, обу ҳаво ва ғ.)

to forego

forewent

foregone

Foregoing

пешопеши касе ё

чизе рафтан

to foreknow

foreknew

foreknown

Foreknowing

пештар донистан

to forerun

foreran

forerun

Forerunning

1) пешопеши касе ё чизе рафтан

2) пешгӯӣ кардан

to foresee

foresaw

foreseen

Foreseeing

пешбинӣ кардан, пешгӯӣ кардан, умед доштан

to foreshow

foreshowed

forshowed/

foreshown

Foreshowing

пешгӯӣ кардан

to forespeak

forespoke

forespoken

Forespeaking

пешгӯӣ кардан

to foretell

foretold

foretold

Foretelling

пешгӯӣ кардан

to forget

forgot

forgotten

Forgetting

фаромуш кардан

to forgive

forgave

forgiven

Forgiving

бахшидан

to forsake

forsook

forsaken

Forsaking

партофтан, тарк кардан

to forswear

forswore

forsworn

Forswearing

1) рад кардан;

2) (oneself) дурӯғ шоҳидӣ додан

to freeze

froze

frozen

Freezing

ях кардан

to frostbite

frostbit

frostbitten

Frostbiting

хунук кардан

to gainsay

gainsaid

gainsaid

Gainsaying

рад/инкор кардан

to get

got

got

Getting

гирифтан

to gild [gɪld]

gilt/gilded

gilt/gilded

Gilding

1) зарҳал (тилло-ранг) кардан

2) оростан, зебу зинат додан

to give

gave

given

Giving

1) додан

2) бахшидан, ҳадя кардан

to gnaw [nɔː]

gnawed

gnawed/

gnawn

Gnawing

1) хоидан

2) хӯрдан (дард)

3) нороҳат кардан

to go

went

gone

Going

рафтан

to grave

graved

graven/graved

Graving

1) кандакорӣ кардан

2) таасурот бахшидан

to grind [graind]

ground

ground

Grinding

кӯфтан, орд кардан

to grow

grew

grown

growing

калон шудан/кар-дан, коридан

to hand-feed

hand-fed

hand-fed

hand-feeding

бо даст хӯрондан

to handwrite

handwrote

handwritten

Handwriting

дастнавис кардан

to hang

hung

hung

hanging

овехтан

to have

had

had

Having

доштан

to hear

heard

heard

Hearing

шунидан

to heave

heaved/hove

heaved/hove

Heaving

1) ба боло бардоштан,

2) ба боло кашидан

to hew

hewed

hewn

Hewing

буридан, реза кардан, шикастан

to hide

hid

hidden

Hiding

пинҳон кардан

to hit

hit

hit

Hitting

зарба задан, зарба хӯрдан

to hoist

hoist/hoisted

hoist/hoisted

Hoisting

1) бардоштан

2) нӯшидан

to hold

held

held

Holding

доштан, нигоҳ доштан

to hurt

hurt

hurt

Hurting

1) дард расондан, маиб (озурда) кардан

2) зарар расондан

to input

input/inputted

input/inputted

Inputting

ворид кардан

to intercut

intercut

intercut

Intercutting

буридан, қатъ кардан

to interlay

interlaid

interlaid

Interlaying

қабат-қабат гузоштан/чидан

to keep

kept

kept

Keeping

нигоҳ доштан

to kneel

knelt/kneeled

knelt/kneeled

Kneeling

ба зону нишастан

to knit [nɪt]

knit/knitted

knit/knitted

Knitting

1) бастан

2) бофтан

to know

knew

known

Knowing

донистан

to lade

laded

laden/laded

Lading

1) бор кардан

2) ташвиш (заҳмат) додан

to lay [leɪ]

laid

laid

Laying

мондан, гузоштан

to lead

led

led

Leading

роҳбарӣ кардан

to lean

leant/leaned

leant/leaned

Leaning

хам кардан

to leap

leapt/leaped

leapt/leaped

Leaping

ҷаҳидан

to learn

learnt

learnt

Learning

омӯхтан

to leave

left

left

leaving

тарк кардан; фаромуш кардан

to lend

lent

lent

Lending

қарздодан

to let

let

let

Letting

рухсат/иҷозат додан

to lie [laɪ]

lay

lain

Lying

1) дурӯғ гуфтан

2) дароз кашидан

to light

lit

lit

Lighting

фурӯзон кардан

to lip-read

lip-read

lip-read

lip-reading

аз лаб хондан

to lose

lost

lost

loseing

гум кардан

to make

made

made

Making

кардан, сохтан

to mean

meant

meant

Meaning

маъно доштан

to meet

met

met

Meeting

вохурдан, шинос шудан

to melt

melted

molten/melted

Melting

1) об шудан

2) гудохтан, гудохта шудан

to misbecome

misbecame

misbecome

Misbecoming

мутобиқ/муносил наомадан

to misdo

misdid

misdone

Misdoing

нодуруст иҷро кардан

to mishear

[mɪs’hɪə]

misheard

misheard

Mishearing

хато шунидан

to mishit

[‘mɪshɪt]

mishit

mishit

Mishitting

хато кардан

to mislead

misled

misled

Misleading

1) гумроҳ кардан, ба иштибоҳ андохтан

2) аз роҳ задан

to misread

misread

misread

Misreading

нодуруст хондан

to misspeak

misspoke

misspoken

Misspeaking

нодуруст гуфтан

to misspell

misspelt/

misspelled

misspelt/

misspelled

Misspelling

хато талаффуз кардан

to misspend

misspent

misspent

Misspending

бефоида сарф кардан

to mistake

mistook

mistaken

Mistaking

1) хато кардан

2) (for) як касро, каси дигар шуморидан

to misthink

misthought

misthought

Misthinking

нодуруст фикр кардан

to misunder-stand

misunder-stood

misunderstood

misunderstand- ing

нодуруст фаҳмидан

to mow [məu]

mowed

mown

Mowing

1) (down) даравидан

2) фушурдан

to offset

offset

offset

Offsetting

подош додан, ҷуброн кардан

to overbuild

overbuilt

overbuilt

Overbuilding

иморати зиёд хостан

to overcast

overcast

overcast

Overcastting

бо торикӣ пушони- дан, порик шудан

to overcome

overcame

overcome

Overcoming

паси сар кардан, ғолиб омадан

to overdo

overdid

overdone

Overdoing

1) кӯшиши барзиёд кардан

2) муболиға/муҳо-бот кардан

3) сахт монда шудан

to overeat

overate

overeaten

Overeating

барзиёд хӯдан

to overhear

overheard

overheard

Overhearing

1) пинҳонӣ гӯш кардан

2) тасодуфан (нога- ҳон) шунидан

to partake

partook

partaken

Partaking

1) ширкат варзидан

2) шарик шудан

to pay

paid

paid

Paying

пардохт кардан

to prepay

prepaid

prepaid

Prepaying

пешпардохт кардан

to prove

proved

proven/proved

Proving

исбот кардан

to put

put

put

Putting

гузоштан

to quit [kwɪt]

quit

quit

Quitting

1) тарк кардан

2) партофтан (одатро)

to read

read

read

Reading

хондан

to rebuild

rebuilt

rebuilt

Rebuilding

азнавсозӣ кардан

to red

redd/redded

redd/redded

Redding

озод кардан, роҳ додан

to redo

redid

redone

Redoing

1) аз нав иҷро кардан;

2) таъмир кардан

to repay

repaid

repaid

Repaying

бар гардондан (қарз)

to retell

retold

retold

Retelling

аз нав нақл кардан

to rewrite

rewrote

rewritten

Rewriting

аз нав навиштан

to rid

rid/ridded

rid/ridded

Ridding

озод кардан (аз чизе)

to ride

rode

ridden

riding

саворӣ кардан

to ring

rang

rung

Ringing

занг задан

to rise

rose

risen

Rising

боло хестан

to run

ran

run

Running

давидан

to saw

sawed

sawn/sawed

Sawing

арра кардан

to say

said

said

Saying

гуфтан

to see

saw

seen

Seeing

дидан

to seek

sought

sought

Seeking

ҷустуҷӯ кардан

to sell

sold

sold

Selling

фурӯхтан

to send

sent

sent

Sending

равон кардан

to set

set

set

Setting

гузоштан

to sew

sewn

sewn/sewed

Sewing

дӯхтан

to shake

shook

shaken

Shaking

shake

to to shake

shook

shaken

Shaking

такондан, ларзидан

to shave

shaved

shaven/shaved

Shaving

(риш, сар) тароши-

дан

to shed

shed

shed

Shedding

резондан (ашк, хун)

to shine

shone

shone

Shining

ҷило додан

to shoot

shot

shot

Shooting

паррондан

to show

showed

shown

Showing

нишон додан

to shut

shut

shut

Shuting

маҳкам кардан

to sing

sang

sung

Singing

сурудан

to sink

sank

sunk

Sinking

ғарқ шудан (киштӣ)

to sit

sat

sat

Sitting

нишастан

to slay [sleɪ]

slew

slain

Slaying

куштан

to sleep

slept

slept

Sleeping

хоб кардан

to smell

smelt

smelt

Smelling

бӯй кашидан,

бӯй кардан

to sow [səu]

sowed

sown

Sowing

(out) коштан, коридан

to speak

spoke

spoken

speaking

гап задан

to speed

sped/speeded

sped/speeded

Speeding

(зуд) гузашта рафтан

to spell

spelt/spelled

spelt/spelled

Spelling

калимаро ҳарфакӣ навиштан ё талаф-фуз кардан

to spend

spent

spent

Spending

сарф кардан

to spill

spilt/spilled

spilt/spilled

Spilling

рехтан, резондан

to spoil

spoilt

spoilt

spoiling

вайрон кардан, вайрон шудан

to spoonfeed

spoonfed

spoonfed

Spoonfeeding

spoonfeed

to spread

spread

spread

Spreading

паҳн кардан

to spring

sprang

sprung

Springing

ҷаҳидан

to stall-feed

stall-fed

stall-fed

stall-feeding

stall-feed

to stand

stood

stood

Standing

рост истодан

to steal

stole

stolen

Stealing

дуздидан

to strike

struck

struck

Striking

зарба задан

to string

strung

strung

Stringing

(гиреҳ) бастан

to strive

strove

striven

Striving

кӯшиш кардан

to swear

swore

sworn

Swearing

қасам хурдан

to sweat

sweat/sweated

sweat/sweated

Sweating

арақ кардан

to sweep

swept/

sweeped

swept/

sweeped

Sweeping

руфтан

to swell

swelled

swollen

Swelling

дам шудан

to swim

swam

swum

Swimming

шино кардан

to swing

swung

swung

Swinging

ҷунбондан

to take

took

taken

Taking

гирифтан

to teach

taught

taught

teaching

омӯзондан

to tear [tɛə]

tore

torn

Tearing

канда гирифтан, канда кушодан

to tell

told

told

Telling

нақл кардан

to think

thought

thought

Thinking

фикр кардан

to thrive

throve/thrived

thriven/thrived

Thriving

thrive

to throw

threw

thrown

throwing

партофтан

to understand

understood

understood

Understanding

фаҳмидан

to undertake

undertook

undertaken

Undertaking

1) шурӯъ кардан

2) масъулиятро ба зиммаи худ гирифтан

3) кафолат додан

to upset

upset

upset

Upsetting

чаппа кардан

to wake

woke

woken

Waking

бедор кардан, бедор шудан

to wear

wore

worn

Wearing

пӯшидан

to weave

wove

woven

Weaving

бофтан

to wed

wed/wedded

wed/wedded

Wedding

оила барпо кардан, зан гирифтан, шавҳар кардан

to weep

wept

wept

Weeping

гиря кардан

to wet

wet/wetted

wet/wetted

Wetting

тар кардан

(get) тар шудан

to win

won

won

wining

бурд кардан

to withstand

withstood

withstood

Withstanding

истодан, поистан, тоб овардан

to wring

wrung

wrung

 

тофтан, печондан

to write

wrote

written

Writing

навиштан

to zinc

zinced/zincked

zinced/zincked

Zincking

руҳандуд кардан

О Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *